Download
hyvinvointiteknologian koulutusohjelma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

203 Views Download Presentation
Download Presentation

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Jukka Jauhiainen Yliopettaja, FT Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö

 2. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU • hallinto järjestetty Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) liikelaitoksena • sijaintipaikkakunnat: Oulu, Oulainen, Muhos, Kempele, Raahe RK 1/2000

 3. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU RehtoriLAURI LANTTO Rehtorintoimisto KirjastoJohtajaPIRKKO PIETILÄINEN OpintotoimistoOpintoasiainpäällikköIrene Isohnni KehittämisyksikköKehitysjohtajaMaire Mäki SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Johtaja ANNIKKI LÄMSÄ LUONNONVARA-ALANYKSIKKÖ Johtaja REINO ROSSI TEKNIIKANYKSIKKÖ Johtaja RISTO KIMARI AMMATILLINENOPETTAJA-KORKEAKOULU Johtaja PIRKKO REMES KAUPAN JA HALLINNON YKSIKKÖ Johtaja PAAVO SIMILÄ RAAHEN TIETOKONEALAN YKSIKKÖJohtaja AARNO MESKANEN KULTTUURIALAN YKSIKKÖOsastonjohtaja AIRI HIRVONEN Oulun DiakoniaopistoPENTTI HUHTINEN Raahen Porvari- jaKauppakouluANJA PIRTTIJÄRVI RK 1/2000

 4. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU • viisi koulutusalaa: • hallinto ja kauppa • kulttuuri • luonnonvara-ala • sosiaali- ja terveysala • tekniikka ja liikenne • 1 340 aloituspaikkaa • 1 000 aikuisopiskelijaa • 6 400 opiskelijaa • 350 opettajaa • 200 Mmk liikevaihto RK 1/2000

 5. OPISKELIJAT ALOITTAIN RK 1/2000

 6. TEKNIIKAN AMMATTI-KORKEAKOULUTUTKINTO • Insinööri (AMK), 160 ov • Rakennusmestari (AMK), 160 ov • Koulutusohjelmat: • Kone- ja kuljetustekniikka • Rakennetun ympäristön hyvinvointi • Tietotekniikka • Terveysteknologia • Laboratorioala

 7. TERVEYSTEKNOLOGIA • Suuntautumisvaihtoehdot • Avopalvelun teknologia • itsenäistä suoriutumista, itsehoitoa, ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä tukevat IT-sovellukset • Sairaalateknologia • telelääketieteen teknologia, lääketieteelliset tietojärjestelmät sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden automaatioratkaisut

 8. TERVEYSTEKNOLOGIA • Valmistuneiden mahdollisia työtehtäviä: • Tuotanto-, tuotekehitys-, koulutus- ja markkinointitehtävät alan yrityksissä; käyttö-, ylläpito-, koulutus- ja kehittämistehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa; asiantuntijana alan t&k-hankkeissa ja -keskuksissa

 9. KOULUTUKSEN RAKENNE • Perusopinnot 45 ov • Ammattiopinnot 75 ov • pakolliset 65 ov • vaihtoehtoiset 10 ov • Vapaasti valittavat opinnot 10 ov • Harjoittelu 20 ov • Opinnäytetyö 10 ov

 10. VALINTAPERUSTEET • Valintapisteet: • Todistuspisteet 40 p • Työkokemus 20 p • Valintakoe 40 p • Yhteensä 100 p

 11. Terveysteknologian ko. • Ensimmäiset opiskelijat aloittivat syksyllä -98 • Vuosittainen sisäänotto 35 opiskelijaa • 1. luokalla aloitti 41 opiskelijaa • 2. luokalla jatkaa 30 opiskelijaa • 3. Luokalla jatkaa 22 opiskelijaa

 12. Koulutusohjelman sisältö • Koulutusohjelma rakentuu tietotekniikan koulutusohjelman rungon ympärille • Kurssien sisältöjä on muokattu • Lisätty sosiaali- ja terveysalan pakollisia opintoja • Joitakin tietotekniikan ko:ssa pakollisina olevia matematiikan ja tietotekniikan kursseja on jätetty pois

 13. Opinto-opas • Opintojen ajoittuminen

 14. Projektioppiminen • Opintoihin lisätty projektitöitä • 2 ov 3. vuoden syksy • 2 ov 3. vuoden kevät • 2 ov 4. vuoden syksy • Tehdään paritöinä • Opiskelijat toimivat ”projektipäälliköinä” ja vastaavat itse siitä että projekti valmistuu ajallaan • Osa projekteista tehdään alan yrityksiin, osa talon sisäisinä hankkeina (esim. laboratorioiden kehitys)

 15. Tilastotietoa opiskelijoista... • Alle 25-vuotiaita 77 % • Naisia 46 % • Lukion käyneitä 66 % • Ammatillinen koulutustausta 26 % • Muu koulutus (esim. teknikko tai sairaanhoitaja/röntgenhoitaja) 8 %

 16. Fysiikan perustiedot (%)

 17. Matematiikan perustiedot (%)

 18. Oletko kokenut LUMA-aineiden opiskelun vaikeaksi (asteikolla 0 - 4) ?

 19. Onko LUMA-aineita mielestäsi

 20. Miten arvioit LUMA-aineiden tarpeellisuuden tulevassa ammatissasi (asteikolla 0 - 4) ?

 21. Onko koulutus vastannut toiveitasi ?

 22. Laajan fysiikan lukiossa lukeneiden vastaukset verrattuna koko aineistoon Oletko kokenut LUMA-aineiden opiskelun vaikeaksi (asteikolla 0 - 4) ?

 23. Laajan fysiikan lukiossa lukeneiden vastaukset verrattuna koko aineistoon Onko LUMA-aineita mielestäsi

 24. Laajan fysiikan lukiossa lukeneiden vastaukset verrattuna koko aineistoon Miten arvioit LUMA-aineiden tarpeellisuuden tulevassa ammatissasi ( asteikolla 0 - 4)?

 25. Laajan fysiikan lukiossa lukeneiden vastaukset verrattuna koko aineistoon Onko koulutus vastannut toiveitasi ja/tai kuvitelmiasi (asteikolla 0 -4) ?

 26. Koulutuksen ongelmia oppilaiden näkökulmasta • Eritasoiset lähtötiedot LUMA-aineissa • Selkiytymätön ”identiteetti” • Onko tarkoitus kouluttaa insinöörejä vai sairaanhoitajia … ? • Niiden opiskelijoiden mielestä, jotka ovat orientoituneet SOTE-suuntaan, on koulutus liian teknispainotteinen eivätkä kaikki pysy mukana • Teknisesti orientoituneet kaipaavat enemmän ja syvällisempää tietoa varsinkin matematiikassa ja ohjelmoinnissa

 27. Koulutuksen ongelmia opettajan kannalta • Insinöörillä on oltava tietyt perusvalmiudet, joita myös työelämä odottaa. Vastaako koulutus odotuksia ? • Muiden koulutusohjelmien suhtautuminen on ennakkoluuloista. • Vaikea saada tietotekniikka-aineiden opettajia, jotka ymmärtävät koulutusohjelman erityistarpeet.

 28. Koulutusohjelman vahvuuksia • Monialaisuus • Laaja kahden erilaisen alan osaaminen hyödyksi tulevaisuudessa • Pienuus • Henkilökohtainen kontakti opiskelijoihin • Helpompi tehdä muutoksia OPS:iin • Ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet

 29. Tulevaisuus näyttää miten meidän käy ... Kiitos !