hoitoty n koulutusohjelma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoitotyön koulutusohjelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoitotyön koulutusohjelma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Hoitotyön koulutusohjelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Hoitotyön koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Koulutusohjelmassa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa. Jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon haetaan suoraan yhteishaun kautta www.amkhaku.fi . Suuntautumisvaihtoehtojen laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoitotyön koulutusohjelma' - bikita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoitoty n koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma

Tampereenammattikorkeakoulu

hoitoty n koulutusohjelma1
Hoitotyön koulutusohjelma
 • Koulutusohjelmassa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa.
 • Jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon haetaan suoraan yhteishaun kautta

www.amkhaku.fi.

 • Suuntautumisvaihtoehtojen laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain.
 • Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä.
 • Suuntautumisvaihtoehdoissa suoritettavat tutkinnot
  • Sairaanhoitaja (AMK) 210 op/ 3½ v.
  • Terveydenhoitaja (AMK) 240 op/ 4 v.
  • Kätilö (AMK) 270 op/ 4½ v.

Tutkinnot ovat vertailukelpoisia EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Tutkinnon suorittaneille Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa.

sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
 • Työskentelee ihmistä lähellä, auttaen ja ohjaten.
 • Vastaa hoitotyön laadusta ja kehittämisestä.
 • Tekee ryhmätyötä osana moniammatillistatiimiä.
 • Kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja omaa hyvät kädentaidot.
 • On vastuullinen, huolellinen ja tarkka.

”Uutta tutkittua tietoa tulee jatkuvasti lisää,

mm. lääkehoitoon liittyvät asiat

vaativat tarkkuutta ja ajan tasalla pysymistä.”

www.sairaanhoitajaliitto.fi

terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja
 • Terveyden edistäjä, joka tukee ja ohjaa yksilöitä ja perheitä.
 • Toimii vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä monialaisissa ja –ammatillisissa työryhmissä väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamiseksi.
 • On aloitekykyinen ja itsenäinen työssään.
 • Avoin kohdatessaan erilaisia ihmisiä

ja tilanteita.

”Asiakaslähtöinen toiminta,

kyky eläytyä ja rohkeus puuttua

ovat keskeistä osaamista.”

www.terveydenhoitajaliitto.fi

k til
Kätilö
 • Omaa herkkyyttä käsitellä, tukea ja kohdata eri tavoin reagoivia ihmisiä ja perheitä.
 • Tekee nopeasti ja rohkeasti hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja vaihtelevissa ja odottamattomissakin tilanteissa.
 • Kykenee itsenäiseen työhön ja päätöksentekoon.
 • Toimii myös moniammatillisissa työryhmissä.
 • Omaa hyvät kädentaidot.

”Kätilön työssä tärkeitä ominaisuuksia ovat

hyvät vuorovaikutustaidot ja rauhallisuus.

Ei saa hätäillä, mutta pitää silti

osata tarttua asioihin.”

www.suomenkatiloliitto.fi

hoitoty n koulutusohjelman yhteinen osuus ja suuntautumisvaihtoehdoittain eriytyv t osuudet
Hoitotyön koulutusohjelman yhteinen osuus ja suuntautumisvaihtoehdoittain eriytyvät osuudet

Kätilötyönsv.

Terveydenhoitotyönsv.

Hoitotyönsv.

240 op, 4 vuotta

90 op, 1,5 vuotta

Terveydenhoitaja

270 op, 4,5 vuotta

120 op, 2 vuotta

Kätilö

210 op, 3,5 vuotta

60 op, 1 vuosi

Sairaanhoitaja

Hoitotyönkoulutusohjelmanerisuuntautumisvaihtoehtojenyhteinenopetussuunnitelmaosuus

150 op, 2,5 vuotta

slide8

Opintojenrakenne

Ammattiopintojen ja harjoittelun laajuus vaihtelevat tutkinnoittain

Ammattiopinnot

Perusopinnot

Opinnäytetyö

Vapaasti

valittavat

opinnot

Harjoittelu

(75-120 op)

slide9

Opintojen rakenne

Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv, 210 op

* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin

slide10

Opintojenrakenne

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön sv, 270 op

* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin

slide11

Opintojen rakenne

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön sv, 240 op

* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin

problem based learning pbl ongelmal ht inen oppiminen
Problembasedlearning, PBLOngelmalähtöinen oppiminen
 • Ongelmaperustaista oppimista käytettäessä opiskelijat työskentelevät pienissä ryhmissä.
 • Opiskelu tapahtuu avoimia kysymyksiä asettamalla.
 • Opettajan rooli on pienryhmätyöskentelyn eli tutoriaalin ajan toimia opiskelun ohjaajana eikä tarjota valmiita vastauksia.
sairaanhoitaja koulutus
Sairaanhoitaja koulutus
 • Koulutus sisältää mm. seuraavia ammattiopintoja:
   • Leikkauspotilaan hoitotyö
   • Äitiys- ja lastenhoitotyö
   • Sisätautipotilaan hoitotyö
   • Mielenterveys ja päihdehoitotyö
   • Gerontologinen hoitotyö
   • Väestölähtöinen terveyden edistäminen
   • Hoitotyön kehittäminen
 • Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (75 op), harjoittelu on ohjattua.
 • Työllistyminen
  • Sairaalat ja terveyskeskuksetSairaanhoitajaksi voi opiskella
  • Potilasyhdistykset myös englanninkielisessä
  • Hoitoalan yritykset koulutusohjelmassa.

Haku www.admissions.fi

Opinto-opas

terveydenhoitaja koulutus
Terveydenhoitaja koulutus
 • Koulutus sisältää mm. seuraavia terveydenhoitotyön ammattiopintoja:
   • Sairaanhoitajan perusopinnot
   • Terveyden edistäminen
   • Yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyö
   • Potilaiden hoitaminen erilaisissa ympäristöissä
   • Eri-ikäisten seulonta-, terveystarkastus- ja terveydenhoidonmenetelmät
 • Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (85 op), harjoittelu on ohjattua.
 • Työllistyminen
   • Äitiys- ja lastenneuvolat
   • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
   • Työterveyshuolto
   • Kotisairaanhoito
   • Yksityisinä ammatinharjoittajina
 • Terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon.

Opinto-opas

k til koulutus
Kätilö koulutus
 • Koulutus sisältää mm. seuraavia ammattiopintoja:
   • Sairaanhoidon perusopinnot
   • Naisten, vastasyntyneiden ja perheiden terveyden- ja sairaanhoito
   • Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen
   • Raskauden seuranta ja synnytysten hoito
 • Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (120 op),harjoittelu on ohjattua.
   • Kätilön tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon.
 • Työllistyminen
   • Sairaalat ja synnytyssairaalat
   • Perhesuunnittelu-, nuoriso- ja äitiysneuvolat
   • Suunnittelu- ja kehittämistehtävät

Opinto-opas

kuka ja miten voi hakea ja kuinka valitaan
Kuka ja miten voi hakea ja kuinka valitaan?
 • Opiskelijavalinnassa noudatamme sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valtakunnallisia valintaperusteita.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnassa saatujen pisteidenparemmuusjärjestyksessä (n=4xaloituspaikat).

Poikkeuksenaammattitutkinnoilla tai ulkomaisillatutkinnoillahakevat, jotkakutsutaansuoraanvalintakokeeseenilmanesivalintaa.

 • Katsowww.tamk.fivalintaperusteetjaesivalinnanalimmatpistemäärät, joilla on saanutkutsunvalintakokeeseen.

Huomaa, ettäterveysalanvalintaperusteissaon vaatimuksenaalallesoveltuvaterveys.