tekstiili ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekstiili- ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekstiili- ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Tekstiili- ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Tekstiili- ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke. Ritva Somerma 21.11.2003. Vatenetti-oppilaitokset. Mikkelin ammattiopisto Pohjois-Savon ammattiopisto Heinola-instituutti Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Koulutuskeskus Tavastia Kokkolan ammattioppilaitos. HI:n tavoitteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tekstiili- ja vaatetusalan virtuaalikouluhanke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vatenetti oppilaitokset
Vatenetti-oppilaitokset
 • Mikkelin ammattiopisto
 • Pohjois-Savon ammattiopisto
 • Heinola-instituutti
 • Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Koulutuskeskus Tavastia
 • Kokkolan ammattioppilaitos
hi n tavoitteet
HI:n tavoitteet
 • ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen - mitä taitoja työelämässä tarvitaan?
 • tutkivaan, vuorovaikutteiseen verkko-oppimiseen harjaannuttaminen
 • metakognitiivisten taitojen saattaminen luonnolliseksi osaksi oppimisprosessia
 • opintojen integrointi
opintokokonaisuus aikamatka 9 ov
Opintokokonaisuus Aikamatka 9 ov
 • Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen
  • taidehistoria 2 ov
  • plastinen sommittelu 1 ov
  • kuvallinen esittäminen 1 ov
  • värisommittelu 1 ov
  • luova muotoilu 2 ov
 • Yhteiset opinnot (valinnaiset)
  • tekstinkäsittely ja tiedonhaku 1 ov
 • Pakolliset opinnot / Kulttuurin soveltaminen
  • muodin historia 1 ov
slide5

AJANKUVA

TAIDE

AIKA-

MATKA

Tekstin-

käsittely ja

tiedonhaku

Luova muotoilu

MUODIN

MAAILMA

UUSI

YMMÄRRYS

Kuvallinen

esittäminen

PLASTINEN

SOMMITTELU

Tyylikenkä

Väri-

sommittelu

kontekstin luominen ja opintoihin orientoituminen
Kontekstin luominen ja opintoihin orientoituminen
 • Vatenetti
 • Opintokokonaisuuden tavoitteet, sisällöt
 • Oppimisympäristö tutuksi
 • Ilmoittautuminen kurssille Vatenetin aikamatka http://pulpetix.internetix.fi(käyttäjätunnukset ja salasanat)
slide7

KONTEKSTIN

LUOMINEN,

ORIENTOINTI

TAVOITTEIDEN

ASETAMINEN,

ONGELMAT

OPITUN JA

PROSESSIN

TARKASTELU

TUTKIVA

OPPIMINEN

TIEDON

JAKAMINEN

AIKAISEMPI

TIETÄMYS

TIEDON

PROSESSOINTI,

KÄSITTEELLINEN

MUUTOS

TYÖSKENTELY-

MALLIN

SUUNNITTELU

TIEDONHAKU

JA KÄYTTÖ

Prosessin ja

metakognitiivisten taitojen

harjoittelun ulkoistaminen

Ritva Somerma 2002

metakognitiiviset taidot
Metakognitiiviset taidot
 • tietoisuus omasta oppimisesta, sen ohjauksesta ja säätelystä
 • tavoitteiden asettaminen
 • tehtävien asettaminen
 • oppimisen arviointi
 • oppimisprosessin ohjaus tavoitteiden suuntaisesti
slide9
verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen
 • oman ajatteluprosessin tekeminen tietoiseksi
 • itseohjautuvuus / yhteinen tiedon rakentaminen
 • yhteistoiminnallisuus
 • läpinäkyvyys
teht v 1 aivoriihi
Tehtävä 1 / Aivoriihi
 • Pohtikaa, mitä kaikkea tulisi selvittää jokaisesta aikakaudesta, sen kulttuurista, taiteesta ja muodista, että aikakauden kokonaiskuva hahmottuisi selkeästi. Kootkaa ajatuksenne miellekartaksi, jonka esittelette tunnin lopussa kaikille.
teht v 2 mielikuvitusmatka
Tehtävä 2 / Mielikuvitusmatka
 • Valitse joku aikakausi. Tee pieni mielikuvitusmatka ja kirjoita asioita muistiin, mitä kohtaat matkallasi. Pidä silmäsi avoimina. Tarkastele matkallasi minkälaista on ihmisten elämä, minkälaista taidetta on heidän ympärillään ja kuinka he pukeutuvat. Minkälaisilla kengillä kuljet tuossa ajassa?
 • Tallenna matkakuvauksesi oppimisympäristön kyseisen aikakauden kansioon ja omaan kansioosi.
eri opintojen tavoitteet ja sis ll t opiskelutavan tuotoksen ja aikataulun suunnittelu
Eri opintojen tavoitteet ja sisällöt, opiskelutavan, tuotoksen ja aikataulun suunnittelu
teht v 3 aivoriihi
Tehtävä 3 / Aivoriihi
 • Pohtikaa aivoriihessä, mitä keskeisiä asioita jokaisen esityksessä tulee olla, että ajankuva, kulttuuri, taide ja muoti hahmottuvat hyvänä kokonaisuutena.
 • Pohtikaa myös mihin muotoon esitykset haluatte tehdä esim. portfolio, Word-dokumentti, PowerPoint-esitys tms.
 • Esitelkää pohdintanne tulokset kaikille.
slide16

KUVATAITEET

vatenetti

MAALAUSTAIDE

TYYLI-

SUUNNAT

YHTEISKUNTA-

LUOKAT

YHTEIS-

KUNNALLINEN

TILANNE

KUVANVEISTO

2. TAIDE

ARKKITEHTUURI

1. AJAN KUVA

SISUSTUS

(MUSIIKKI)

KEHITYS

KEKSINNÖT

SUURIA

NIMIÄ

AATTEET

IHANTEET

VAATTEET

NAISET

MIEHET

AIKAMATKA

Esittely, näyttely

Portfolio

Jättikengät

Piirrokset

KAUNEUS-

IHANTEET

MATERIAALIT

3. MUOTI

JALKINEET

VÄRIT

HYGIENIA

EHOSTUS

KAMPAUKSET

AIKAMATKA O02

portfolion runko

slide17

mitä jäi

selvittämättä?

vatenetti

oppimisalusta

aikamatka

kokonaisuus

palaute-keskustelu

aivoriihi

kysymykset

ymmärryksen laajeneminen

KONTEKSTIN

LUOMINEN,

ORIENTOINTI

OPITUN JA

PROSESSIN

TARKASTELU

TAVOITTEIDEN

ASETAMINEN,

ONGELMAT

aika-

kauden

valinta

esitys,

näyttely

TUTKIVA

OPPIMINEN

TIEDON

JAKAMINEN

AIKAISEMPI

TIETÄMYS

esityksen valmistelu

mitä tiedän? mielikuvitus-matka

TIEDON

PROSESSOINTI,

KÄSITTEELLINEN

MUUTOS

tuotosten

tekeminen

TYÖSKENTELY-

MALLIN

SUUNNITTELU

aikakauteen

tutustuminen

ideointi

TIEDONHAKU

JA KÄYTTÖ

aivoriihi

työskentelymalli

aikataulu

tiedonhaku

aiheen

jäsentely

tiedonhaku

Prosessin ja

metakognitiivisten taitojen

harjoittelun ulkoistaminen

Ritva Somerma 2002

verkon k ytt
Verkon käyttö
 • Oppimisalustalla kurssi Aikamatka, johon opiskelijat ilmoittautuivat
 • Kurssilta löytyi
  • opintokokonaisuuden tavoitteet, integrointiajatus
  • tietoa tutkivasta oppimisesta, metakognitiivisista taidoista, oppimisalustasta
  • eri opintojen tavoitteet, arvioimiskriteerit, aikataulut
  • eri aikakausien kansiot
  • opiskelijoiden kansiot
  • päiväkirja oppimisprosessin seuraamista varten
  • keskustelukanava, ryhmäposti
  • palautteet
kokemukset ja palaute
Kokemukset ja palaute
 • Kokonaisuuden suunnittelu tärkeää ja vaati paljon aikaa etukäteen ja prosessin aikana
 • Alku hämmentävä
 • Kokonaisuus toimiva, integrointi innostava, lopputulos hyvä
 • Opiskelijat olivat tyytyväisiä opintokokonaisuuteen
 • Kurssiaineistoja hiottava edelleen, dialogia ja prosessin etenemisen tarkastelua ja itsearviointia kehitettävä
 • http://hiiri.hi.phkk.fi/hi_vatenetti/b_aikamatka.htm
slide20

http://hiiri.hi.phkk.fi/tutkivaop_aihio/index.htm

© Sisältö Ritva Somerma ritva.somerma@salpaus-edu.fi Sivut Hanna Toijala hanna.toijala@salpaus-edu.fi