slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 353 Views
 • Uploaded on

STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA. Posebnosti v zdravstveni negi onkološkega bolnika in paliativna oskrba 20. 04. 2009 Kulturna dvorana Beltinci. Program seminarja:. 8.30.00 do 9.00 - registracija in vpis udeležencev,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER BABIC

IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Posebnosti v zdravstveni negi onkološkega bolnika in paliativna oskrba

20. 04. 2009

Kulturna dvorana Beltinci

program seminarja
Programseminarja:
 • 8.30.00 do 9.00 - registracija in vpis udeležencev,
 • 9.00 do 13.00 – Predavanja prvi sklop:
 • 9.00-9.10
 • Uvodni pozdrav predsednice DMSBZT Pomurja
 • Emilija Kavaš, VMS, dipl. org. menedž., SB MS
 • 9.10-9.30
 • Uvod v onkološko zdravstveno nego
 • Marija Zrim, dipl. m. s, SB MS, Kirurški oddelek
 • 9.30-10.00
 • Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatsko terapijo
 • Olga Flisar-Holcman, dipl. m. s, SB MS, Interni oddelek
 • Jasna Meško, dipl. m. s.
program
Program
 • 10.00.-10.20
 • Posebnosti zdravstvene nege pri laparoskopski operaciji črevesja
 • Brigita Kovačec, dipl. m. s, SB MS, Kirurški oddelek
 • Helena Grabar, dipl. m. s, SB MS, Kirurški oddelek
 • 10.20-10-40
 • Uporaba orodij in metod za večjo varnost pacientov v Splošni bolnišnici Murska Sobota, primer iz prakse
 • mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje, SB MS
 • Razprava
 • 10.40-10.50
 • Odmor 15 minut, 10.50- 11.05
program1
11.05-11.25

Obravnava in terapija bolečine pri bolniku z rakom

Mojca Sever, dr. med., JANSSEN CILAG

11.25-11.55

Pomen enteralne prehrane v paliativni oskrbi

mag. Darko Bukvič, dr. vet. med. ABBOT – LABORATORIES

11.55-12.15

Zdravstvena nega onkološkega bolnika na urološkem oddelku splošne bolnišnice Murska Sobota

Bojana Jerebic, dipl. m. s, SB MS, Kirurški oddelek

12.15-12.35

Vloga patronažne medicinske sestre pri oskrbi in negi bolnika z rakom v domačem okolju

Renata Gorjan dipl. m. s., Martina Zavec dipl. m. s., Patronažno varstvo, ZD MS

Program
program2
Program
 • 11.55-12.15
 • Zdravstvena nega onkološkega bolnika na urološkem oddelku splošne bolnišnice Murska Sobota
 • Bojana Jerebic, dipl. m. s, SB MS, Kirurški oddelek
 • 12.15-12.35
 • Vloga patronažne medicinske sestre pri oskrbi in negi bolnika z rakom v domačem okolju
 • Renata Gorjan dipl. m. s., Martina Zavec dipl. m. s., Patronažno varstvo, ZD MS
 • 12.35-12.55
 • Vloga patronažnega varstva pri zagotavljanju varnosti pri onkološkem bolniku v domačem okolju
 • Sandra Gaber, dipl. m. s
 • Martina Zavec, dipl. m. s., Patronažno varstvo ZD MS
 • 12.55 - 13.10
 • Izboljšanje rokovanja z venskimi pristopi«.
 • Cvetka Rupnik, Pharmamed-mado, d.o.o.
 • Razprava 13. 10-13.20
program3
Predavanja od 14.00- 17.30 drugi sklop

14.00–14.25

Dolgotrajna oskrba

Andreja Petrnelj, dipl. m. s., Bolnišnica Golnik - KOPA

14.25- 14.45

Projekt paliative v SBMS

Emilija Kavaš, vms, dipl. org. menedž. SB MS

14.45- 15.05

Prepoznava in obravnava paliativnega bolnika z vidika medicine

mag. Maja Šeruga, dr. med., spec. int., SB MS

15.05- 15.30

Obravnava paliativnega bolnika v SB MS- orodja za zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter logistika sodelovanja na več ravneh

Dušan Dumić, dipl. zdravstvenik, SB MS

Recek Gabriela, dipl. m. s.

Flisar Marija, dipl. m. s.

Program
program4
15.30- 15.40 Odmor

15.40-16.00

Ko pravimo »nič več ni za narediti« je še veliko za storiti

Renata Golob, dipl. m. s., učiteljica zdravstvene nege, SZŠ MS

16.00–16.20

Predstavitev preventivnih programov SVIT IN ZORA

Bernarda Temlin, dipl. m. s, Zavod za zdravstveno varstvo MS

16.20- 16.40

Zdravstveno-vzgojni vidik rakastih obolenj

Edvard Jakšič, dipl. zdravstvenik, SZŠ MS

16.40-17.10

Možnosti laserske kirurgije pri kožnih spremembah

mag. Suzana Koltaj, dr. med. spec. kirurg

17.10- 17.30 Razprava in zaključek

Program
slide8

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Člani našega društva

prihajajo iz …

 • Splošne bolnišnice Murska Sobota
 • Zdravstvenega doma Murska Sobota
 • Zdravstvenega doma Gornja Radgona
 • Zdravstvenega doma Ljutomer
 • Zdravstvenega doma Lendava
 • Doma starejših Rakičan
 • Doma starejših Lendava
 • Posebnega zavoda Lukavci
 • Dom starejših Ljutomer
 • Novi domovi za starejše G. Radgona, Radenci , Beltinci
 • Zdravilišča Radenci, Zdravilišča Moravci
 • Zavod za zdravstveno varstvo
 • Zdravstvene šole Murska Sobota
 • Medicinske sestre zasebniki
 • Upokojene medicinske sestre
 • in zdravstveni tehniki

Društvo šteje 1032 članic in članov.

slide9

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Zaposleni v zdravstveni negi

v Pomurju …

Aktivno ćlanov DMSZT P v pomurski regiji s področja zdravstvene nege je 940.

slide10

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Društvo MSZT Pomurja je strokovno, neprofitno, prostovoljno, samostojno in poklicno združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pomurske regije.

Kdo so člani?

Člani društva so zaposlenina področju zdravstvene nege in ostali, ki so končali izobraževanje za stroko zdravstvene nege ter upokojene sestre.

Društvo je organizirano in deluje že 48 let.

slide11

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

 • Organi društva
 • Izvršilni odbor (25 članov)
 • predsednica (Emilija Kavaš),
 • podpredsednica (Dragica Jošar),
 • tajnica (Jasna Meško),
 • blagajničarka (Marta Stepanovič)
 • in člani (iz vseh pomurskih zavodov).
 • Nadzorni odbor (5 članov),
 • Častno razsodišče (5 članov)
 • Občni zbor - najvišji organ društva.

Društvo deluje po svojih pravilih – statutu.

slide12

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Namen društva

V društvu smo medicinske sestre babicq in zdravstveni tehniki, ki delamo v pomurski regiji. S svojim druženjem želimo biti močnejši in bolj spoznavni kot stroka zdravstvene nege in ljudje, ki delamo v njej.

Radi se družimo in delamo skupaj. Naš namen delovanja je, da delamo na področju strokovnega razvoja naših članov in osebne rasti v skladu s statutom in programom dela ter s ciljem za čim kakovostno zdravstveno in babiško nego in varstvo ki vodi k varnosti bolnikov v pomurskem prostoru.

slide13

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Program društva

Društvo deluje na področju skrbi za zdravje v najširšem smislu. Program društva je namenjen ohranjanju zdravja kot preprečevanju bolezni. Tako skrbimo za čim bolj kakovostno zdravstveno nego in zdravstveno obravnavo pacientov v pomurskem prostoru.

 • Program našega dela je usmerjen:
 • strokovnemu in osebnostnemu izobraževanju članstva
 • druženju naših članov
 • rekreaciji članstva - planinarjenje, peš hoja, kolesarjenje, strokovne ekskurzije, izleti
 • kulturnemu delu članstva-pevski zbor, koncerti
 • sodelovanju z ostalimi društvi, lokalno skupnostjo, zavodi…
slide21

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Aktivnosti društva

Izobraževanja

 • predavanja,
 • delavnice,
 • tečaji, …
 • seminarji v smeri osebnostne rasti,
 • komunikacije, stroke, kakovosti, varnosti…
slide28

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Aktivnosti društva

Druženje članov

 • letno srečanje,
 • obisk osrednje slovenske
 • prireditve ob 12.maju,
 • strokovne ekskurzije, …

Rekreacija

 • kopalne karte,
 • planinarjenje,
 • kolesarjenje …
slide32

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Aktivnosti društva

Zbor DMS Pomurja Žarek, ki šteje 23 članov deluje že 14 let in nastopa na raznih prireditvah društva, zavodov, kulturnih prireditvah (revije, srečanja pevskih zborov). Zbor vodi glasbena pedagoginja Anka Suhadolnik.

slide34

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

 • Društvo tudi sodeluje z …
 • lokalno skupnostjo (občinami, KS, Zavodi, OŠ)
 • humanitarnimi organizacijami (Rdeči križ, Karitas)
 • drugimi regijskimi stanovskimi društvi
 • DMSBZT Maribor, DMSBZT Ptuj, DMSBZT Celje

DMSBZT Ljubljana, DMSBZT Novo mesto

DMSBZT Gorenjske, DMSBZT Slovenj Gradec

DMSBZT Velenje, DMSBZT Nova Gorica

DMSBZT Koper, DMSBZT Murska Sobota

 • drugimi društvi (Za boj proti raku, Korak naprej, Društvo za osteoporozo,
 • Skupinami za samopomoč)
 • voditelji skupin za kakovostno starost
slide35

DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Učinkovitost delovanja

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Anketa - Izvedla Marija Zrim, dipl. m.s. podpredsednica DMSZT POMURJA

slide36

DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

statisti ni podatki za izvedena predavanja v letih 2000 2007
Statistični podatki za izvedena predavanja v letih 2000-2007
 • Aktivnost TEMA Leto 2000
 • Delavnice:Spremljanje težko bolnih in umirajočih, ki je bila izvedena v ZD Gornja Radgona v Domu Lukavci, v Splošni bolnišnici M.Sobota
 • PredavanjeDojenje ,
 • Predavanje:Splošna bolnišnica M. SobotaPredavanje MRSA, Razkuževanje rok
 • Predavanje: Kri rešuje življenje – Transfuzijski odd. M. Sobota
 • Predavanje: Pomen medsebojnih odnosovSeminar ,
 • Pomen negovanja medsebojnih odnosov,
 • Skrb za lastno duševno in duhovno zdravje
 • Predavanje :Nega in oskrba golenje razjede; Predstavitev in razlaga vlažnega zdravljenja
 • Predavanje: Pomen negovanja medsebojnih odnosov, skrb za lastno duševno in duhovno zdravje
leto 2001
Leto 2001

Predavanje:

 • Humor in zdravjepredavanje
 • Komunikacija na delovnem mestu,
 • Predstavitev društva Srečanje in pričevanje članov skupnosti
 • Srečanje Preprečevanje in zdravljenje osteoporoze,
 • Predstavitev knjige prim. dr. Zadravca Razvoj zgodovine zdravja v Pomurju
slide39
2002
 • SeminarSodobna zdravstvena nega- Medicinska sestra med pravili, navodili in etičnimi načeli,
 • PredavanjeDokumentacija v zdravstveni negi,
 • PredavanjeNovosti v obravnavi in zdravljenju multiple skleroze
 • PredavanjeLastna skrb za negovanje medsebojnih odnosov v družini in na delovnem mestu
 • DelavnicaS prehrano do zdravja
 • DelavnicaŽiveti do konca.
leto 2003
Leto 2003
 • 2 delavnici: Živeti do konca in eno predavanje na to temo, ki pa je bilo namenjeno tudi prostovolcem
 • Pohod ob svetovnem dnevu zdravja smo soorganizirali pomursko prireditev na otoku ljubezni na. Moto svetovnega dneva zdravja je bil varno okolje, zdravi otroci, svetla prihodnost. Pohoda in prireditve se je udeležilo okrog 350 udeležencev in to tudi starši z otroki.seminar
 • S prehrano do zdravja, kjer so bile tudi predavateljice naše kolegice , ki so predstavile svoje raziskave in spoznanja na tem področju.predavanje
 • Sla po ugodju in predstavitev projekta Živimo zdravo.stojnica
 • Skupaj z zavodom za zdravstveno varstvo smo s projektom živimo zdravo sodelovali na radgonskem sejmu, kjer smo imeli predstavljen plakat o projektu ter mimoidočim predstavili zdravo prehrano in merili holesterol in krvni tlak.
 • Seminar Smiselnost dela, dobri medsebojni odnosi -
 • seminar:Osebnostna rast.
 • Tečaj - V soorganizaciji z društvom Hospitc smo izvedli tečaj Spremljanje težko bolnih in umirajočih.
leto 2004
Leto 2004
 • predavanje: Nega bolnika s kemoterapijo in Nega starostnika in dementnega bolnika;
 • Predavanje: Z gibanjem do zdravjaseminardelavne skupine za nenasilje Nasilje v zdravstveni negi;
 • Predavanje: Zloraba in nasilje varovancev v posebno socialno varstvenem zavodu z vidika dela medicinske sestre;
 • Predavanje: Prostovoljno socialno delo, Alkoholizem mladostnikov
 • Predavanje: Zdravilišče Moravske Toplice od nekdaj do danes in ogled obnovljenega centra Thermalium;Strokovna ekskurzija in predavanje: Ogled Bolnišnice Sežana in predstavitev zdravljenja kroničnih pljučnih bolnikov
 • Predavanje: predstavitev društva Hospitz;
 • Ogled Razstave delavne terapije in varovancev Posebnega doma Lukavci;
leto 2005
Leto 2005
 • Delavnice:Proces zdravstvene nege
 • Delavnica:Temeljni postopki oživljanja
 • Predavanje: Neakutna obravnava bolnika - negovalni oddelek
 • Predavanje: Hepatitis C, Odkrivanje, zdravljenje in preprečevanje Hepatitisa C v Pomurju predavanje:
 • Predavanje:Pravice varovancev do informiranosti v procesu obravnave, Vpliv med prvim srečanjem med med. sestro in varovancem v procesu obravnave
 • Predavanje: Kje je več prostora zame: doma ali v službi
 • Predavanje: Oskrba rane
leto 2006
Predavanje:Prepoznavanjein zdravljenje odvisnosti

Predavanje:Analitična psohologija po CG Jungu in stroktura psihe

Seminar: Zgodnje odkrivanje raka, izzivi za prihiodnjost

Seminar: Zagotavljanje Kakovosti v zdravstvupredavanje: Osteoporoza

Predavanje: Psihodinamika odnosov v ZN

Predavanje: Novosti na področju zdravljenja diabetesa

Seminar: Transplantacijska dejavnost v Sloveniji, Rešujmo življenja

Stojnice: 2 krat Živimo zdravo

Leto 2006
slide44
2007

Predavanje: Akutna in kronična rana, RZP, diabetično stopalo

Predavanje: Delovanje možganov po poškodbi, Duševne spremembe po možganski krvavitvi

Predavanje: Ko bolezen, starost, nesreča in smrt spremenijo življenje

Seminar:Kakovostna zdravstvena nega za varnost pacientov

Predavanje: Kronična bolečina v Sloveniji,Obravnava bolečine, Izkušnje v paliativni oskrbi bolnikov v pomurski regiji, Predstavitev društva bolnikov s kronično bolečinoStrokovno srečanje

Seminar: Depresija in stres kot posledice nezadovoljujočih odnosov v družini ali službi.Kaj narediti, da bom bolj varna/varen pred stresom ali depresijo?Fizično in čustveno izgorevanje v družini ali na službenem mestuDepresija pri ženskah in moških, Zdravstvena nega bolnika s suicidalnim vedenjem

Predavanje, delavnica:Oskrba ob napredovali neozdravljivi bolezni: Paliativna oskrba

slide51

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Zveza društev

medicinskih sester Slovenije -

Zbornica zdravstvene nege Slovenije

Po zakonu o društvih sestavljajo enajst regijskih društev Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zvezo društev medicinskih sester Slovenije - ki ima sedež v Ljubljani. Vsa društva se podpisniki pogodbe o Zvezi društev - Zbornici.

Predsednice regijskih društev delujejo v Odboru strokovnih regijskih društev, ki ima svojega predsednika, ki je član odbora strokovnih regijskih društev. Na svojih sejah obravnavajo stroko, razvoj, organizacijo, ter vse druge teme, ki se tičejo stroke zdravstvene nege.

slide52

Zbornica- Zveza je prejela odločbo Ministrstva za zdravje za javna pooblastila (za obdobje 3 let), v okviru katerega se ji oddajo naslednji sklopi storitev:

 • 1 vodenje registra izvajalcev v zdravstveni in babiski negi,
 • 2 vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra,
 • 3 izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
 • 4 izdajanje, podaljsanje in odvzem licence izvajalcem v zdravstveni in babiski negi,
 • 5 načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
 • V priponki vam posiljam tudi uradno besedilo, ki ga bo prejel posameznik- glede placila upravne takse, ki je, poudarjam, prihodek za proracun R Slovenije (drzava) in znasa 14,18 EUR na odlocbo.
 • Gre za denar, ki se vrne v proracun, iz katerega Zbornice prejmejo sredstva za izvajanje pooblastil (ne le nasa stanovska Zbornica, tudi druge- drugi odstavek 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07, ZUT).
licence in upravne takse
Licence in upravne takse
 • glede plaČila upravne takse, ki je za licenco
 • Gre za zahtevo države in je prihodek za proracun R Slovenije (drzava) in znasa 14,18 EUR na odlocbo.
 • Gre za denar, ki se vrne v proracun, iz katerega Zbornice prejmejo sredstva za izvajanje pooblastil (ne le nasa stanovska Zbornica, tudi druge- drugi odstavek 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07, ZUT).
slide54

Drugi odstavek 5. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07, vnadaljevanju: ZUT) določa, da so vlagatelji dolžni plačati upravnotakso za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja. Obveznost plačilanastopi ob vložitvi vloge. Upravna taksa je prihodek Proračuna Republike Slovenije. Na podlagi zgoraj navedenega vas pozivamo k plačilu upravne takse vvišini 14,18 €, ki je določena v skladu s tarifno številko 1 –10, priloga ZUT. Znesek nakažete po položnici ali preko spletnegaplačila na Proračun RepublikeSlovenije, TRR:01100-1000315637, sklic: 11 27111-7111002-71950309. Dokazilo oplačani upravni taksi nam posredujte na naslov: Zbornica – Zveza,Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana, po faksu: 01 434 49 03 ali skenirano vPDF obliki po elektronski pošti na naslov: , v roku 8. dni od prejematega obvestila.

slide55
Po prejemu potrdila o plačilu upravne takse vam bomo izdali in nadomači naslov posredovali odločbo o vpisu v register izvajalcev vdejavnosti zdravstvene in babiške nege. V primeru, da upravne taksene boste poravnali bo neplačana oziroma premalo plačana upravnataksa izterjana v skladu z 19. členom ZUT. Prisilno izterjavoizvrši davčni organ.
slide56

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Zveza društev

medicinskih sester Slovenije -

Zbornica zdravstvene nege Slovenije

DMSZT Pomurja sodeluje z ostalimi strokovnimi regijskimi društvi ter z organi Zveze- Zbornice ter pomaga pri soustvarjanju stroke zdravstvene nege v slovenskem prostoru ter njeni organiziranosti.

DMSZT Pomurja sodeluje tudi s sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter s sindikalnimi enotami v naših zavodih. Prav tako pa sodelujemo tudi z ostalimi sindikati.

slide57

Zbornica Zveza zdravstvene in babiške nege ima od MZ podeljena pooblastila za vodenje registra ter podeljevanje licenc ter strokovnega nadzora nad izvajaci zdravstvene nege

Vsak tehnik zdravstvene nege, ki konča srednjo zdravstveno šolo mora:

 • končati pripravništvo ter narediti strokovni izpit
 • Zaprositi za register pri zbornici ZN
 • Zaprositi za licenco, ki je po podelitvi veljavna 7 let.
 • Nato jo je potrebno obnoviti- zbirati točke na izobraževanju
slide59

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Financiranje društva

Društvo se financira s članarino, z dotacijami posameznih firm, zavarovalnic in bank, ter s tem da kandidiramo s programi v lokalnih skupnostih, na Ministrstvo za Zdravstvo, ter na Zavod za Zdravstveno Zavarovanje RS.

Brez podpore donatorjev, občin, zavarovalnic, bi svoj program težko izpeljali.

Posebna zahvala vsem sponzorjem in donatorjem.

dmszt pomurja
DMSZT Pomurja
 • Člani:
 • Izpolnijo pristopno izjavo, ki velja za društvo in Zbornico- Zvezo,
 • člani imamo brezplačno izobraževanje oziroma plačamo polovično kotizacijo
 • Dobimo izdana potrdila za licence in napredovanja
 • Organizirane izlete, strokovne ekskurzije, športne aktivnosti, pevski zbor, koncerte
slide61

Seznam prisotnih na seminar dne dne 20.04.2009 od 9.00 do 17.30 v kulturni dvorani Beltinci Posebnosti v ZN onkološkega bolnika in paliativna oskrba

 • Zap. št.
 • Št. licence
 • IME IN PRIIMEK
 • rojstni podatki,
 • bivališče,
 • št. članske izkazniceUSTANOVA,
 • Poklic,
 • PODPIS
25 5 2009
25.5.2009
 • VSI , KI IMATE ODLOČBO IN LICENCO MORATE POSREDOVATI ŠTEVILKO LICENCE IN NAVESTI NA KATERIH PREDABVANJIH STE BILI, KER SE MORA DO 25. MAJA POSLATI NA ZBORNICO ZVEZO VAŠA UDELEŽBA, DA VAM VPIŠEJO PRIDOBLJENE TOČKE
slide63

PRIJAVA NA STROKOVNI SEMINAR, PREDAVANJE, DELAVNICO

IME IN PRIIMEK:__________________________________

ROJSTNI PODATKI:______________________________

PREBIVALIŠČE:_______________________________________________________

POKLIC: MS, ZT, babica VMS, dipl.m.s., dipl.zn., dipl. babica prof. zdr. vzg., (obkroži)

drugo_________

USTANOVA:

NASLOV SEMINARJA, predavanja, delavnice________________________________

DNE:__________________

KRAJ:______________________

ORGANIZACIJA zaposlitve________________________________

Član DMSZT Pomurja: DA NE ; ŠT. Izkaznice______________________

Številka licence_______________________________

Kotizacija DA NE

Podpis

slide68

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Vizija društva

V društvu se zavedamo, da nam daje znanje moč, nas bogati, polni našo zakladnico znanj in veščin za naše poklicno delo in osebno življenje varnost pacientov ter kakovostno zdravstveno nego. Zato podpiramo izobraževanje naših kolegic na različnih formalnih in neformalnih izobraževanjih.

Naše dobro delo in razvoj stroke in poklica naj služijo dobrobiti pomurskega in slovenskega človeka ter doprinesejo h kvaliteti zdravstvene nege, k varnosti pacientov od začetka življenja do smrti. S pozitivnim odnosom do svojega poklica in stroke ter z ljubeznijo do sočloveka nam bo to zagotovo uspelo.

slide69

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Ena izmed aktivnosti je tudi današnje srečanje …

priznanja in srebrni znak dmszt pomurja
priznanja in srebrni znak DMSZT Pomurja

STROKOVNO DRUŠTVO

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

POMURJA

Kdor ima ljubezen v srcu

ima vedno nekaj, kar lahko da.

(sv. Avguštin)

Treba je nekoga osrečiti,

da ostanemo srečni!

(Maeterlinch)

ti si zame tu
Ti si zame tu, prideš mi blizu,

a pustiš mi prostor;

ponudiš se mi,

a se ne vsiljuješ,

me nagovoriš,

a ne pregovoriš;

ponudiš roko,

a me ne držiš premočno;

prisvajaš mi talente, a me ne preobremeniš;

me poslušaš in sprejmeš moje molčanje.

,

Ti si zame tu,

miren, potrpežljiv, vzameš si čas zame,

meni pa pustiš dovolj časa.

Ti si zame tu,

svoj čas posvetiš meni

me spremljaš in se veseliš,

če najdem svojo pot sama

Ti si zame tu,

poleg tebe se naučim

sprejeti sama sebe,

verjeti sama vase,

v meni najti oporo,

biti kar jaz lahko sem.

Ti si zame tu, hvala ti.

Ti si zame tu