Cultuur Gedrag Vaardigheden - PowerPoint PPT Presentation

washi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cultuur Gedrag Vaardigheden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cultuur Gedrag Vaardigheden

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
133 Views
Download Presentation

Cultuur Gedrag Vaardigheden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anders Presteren • Wie is Anders Presteren • Kritische en enthousiast geworden klanten • Alles aan de kant voor de klant! • De 6 specialismen • Wat gaat u ervaren in de praktijk • Het klantperspectief • Inzet speciale programmadragers • Overige instrumenten • Anders kijken naar de wereld • Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden

 2. Volgende Vorige Wie is Anders Presteren? Anders Presteren werd 14 jaar geleden opgericht door Freek Paludanus, met als doel om bedrijven te helpen verbeteren op zes specialismen. Klantenthousiasme creëren, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Meer betrokken medewerkers, Samenwerken is samen werken en Veilig werken op 1 (speciaal voor productieomgevingen). Freek zag bij organisaties veel consultants en trainers langskomen, maar merkte dat het lastig bleek om de adviezen en trainingen, met name aan de cultuur- en gedragskant, goed te implementeren. Inmiddels is Anders Presteren uitgegroeid tot een praktische en innovatieve implementatiespecialist met executiekracht en bewezen succes. Anders Presteren integreert binnen de 6 specialismen op bijzondere wijze cultuuraspecten, gedragselementen en concrete vaardigheden en onderscheidt zich daarmee van management consultants en trainingsbureaus. Cultuur Gedrag Vaardigheden

 3. Volgende Vorige Kritische, enthousiast geworden klanten Cultuur Gedrag Vaardigheden

 4. Volgende Vorige Alles aan de kant voor de klant! • Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit de missie: Anders Presteren is trendsettend, toonaangevend en onderscheidend op zijn specialismen. Anders Presteren is de maatstaf op deze gebieden. Door authentiek te blijven en durven te innoveren. • Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit de visie: Anders Presteren helpt organisaties naar cultuur- en gedragsaanpassing die wél werkt, op alle niveaus, die klanten echt merken en waar zij enthousiast over zijn. Cultuur Gedrag Vaardigheden

 5. Volgende Vorige De zes specialismen De zon van suc6 Klantenthousiasme Zon van Suc6 Veilig werken op 1 Aanzienlijk meer verkopen Energiegévend Leiderschap Samenwerken is samen werken Meer betrokken medewerkers Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk?


 6. Volgende Vorige Specialisme Klantenthousiasme De piramide van succes Om uw doelstellingen (en dus commercieel succes) te kunnen realiseren is bewustwording en gedragsverandering op alle niveaus noodzakelijk langs twee sporen: het eigen enthousiasme en het klantenthousiasme. U weet waar u qua klantenthousiasme staat, u weet waar u naartoe wilt, maar hoe komt u daar? Het menu voor klantenthousiasme kent diverse gangen. Kritisch terug en vooruit durven kijken, ervaren hoe het nu gaat en dat afzetten tegen wat u wilt bereiken is waar het tijdens het voorgerecht om gaat. Het hoofdgerecht kent samenhangende programma’s voor alle leidinggevenden en medewerkers. Het nagerecht biedt u continuïteit en blijvend succes via klantgestuurde teams. Succes! Klant enthousiasme Eigen enthousiasme Als team en individueel de relatie met de klant verbeteren en bewuster worden van het gedrag naar de klant. Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 7. Volgende Vorige Specialisme Aanzienlijk meer verkopen Hoeveel en hoe vaak verkoopt u zelf nog? Het menu voor aanzienlijk meer verkopen kent diverse gerechten. U ervaart een inspirerend én confronterend menu voor hoger-, midden- en lager kader, account managers en verkopers. Uw menu wordt op uw maat geserveerd met; • Interactieve en uitdagende bijeenkomsten en presentaties • Oefenen als verkoopteam is niet gek • Grensverleggende trainingen, workshops en toolboxen: • Sales activity management • Anders Verkopen • Anders Onderhandelen • Anders Presenteren • Accountmanagement Anders inrichten • Cultuur, gedrag en vaardigheden zijn de samenhangende ingrediënten voor het creëren van een high performance sales omgeving Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 8. Volgende Vorige Specialisme Energiegévend leiderschap Hoe helpt u uw medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe zorgt u voor een prettige en uitdagende werkomgeving voor uw medewerkers? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers uit hun comfortzone komen, zonder dat ze daarbij in de stress-zone terechtkomen? Medewerkers anno 2013 volgen je niet om wat je schrijft of mailt, maar om wat je als leidinggevende laat zien en wat men tastbaar van je ervaart. De echte Top doet immers mee en doet voor. Veranderen is niet alleen voor anderen. Alle facetten van energiegévend leiderschap worden beleefd en ervaren, in plaats van verteld en gepresenteerd. Alleen door te doen, komt het écht in de botten. • De ingrediënten voor uw energiegévend leiderschapsmenu: • Persoonlijke Resultaten Coaching • Inschakelen eigen werkomgeving • On the job • Training, workshops en toolboxen • Intervisie • Leren van je collega’s • Assessment • Leren van de topsport Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 9. Volgende Vorige Specialisme Meer betrokken medewerkers Omdat gras van onderop groeit Waarom komt de heer van Vliet van 9.05u tot 16.55u alleen maar zijn werk doen, zonder zich verder ergens mee te bemoeien, terwijl hij zowel in de ouderraad op school als in de buurtvereniging meer dan actief is? Resultaatgedreven U en uw medewerkers worden aan de hand van een empowerment parcours meegenomen naar een optimale motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Initiatieven vanuit de werkvloer worden daarbij maximaal gestimuleerd. Het gras groeit immers van onderop. Klanten Ontwikkelgericht Samen Zelf sturen Aansturing Binden en boeien circuit Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 10. Volgende Vorige Specialisme Samenwerken is samen werken Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden Hoe ontstaat de synergie uit een samenwerking, die niet natuurlijk ontstaat? Eilandvorming is een bekend begrip binnen bedrijven. Verantwoordelijkheid nemen en kennis delen tot aan de eigen, veilige deur. Verandering in onderlinge samenwerking begint bij het individu, met eigenaarschap nemen. Zonder dat uw medewerker het kan, zonder dat uw medewerker het wil en zonder dat uw medewerker het mag, gebeurt er niets. Organisatie ontwikkeling Mogen U en uw medewerkers staan eerst individueel en uiteindelijk als team centraal. Uw menu bestaat onder meer uit: • De inzet van speciale zelf- en teamscans • Gaan werken met zelfgestuurde teams • Speciale ‘ervaringsleren-oefeningen’ • Koppeling aan het realiseren van de organisatie- en afdelingsdoelen • De beste teamsamenstelling wisselt continu DOEN Cultuur ontwikkeling Willen Kunnen Persoonlijke ontwikkeling Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 11. Volgende Vorige Specialisme Veilig werken op 1 Hoe vaak per week hoort u collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag? Veiligheid is een primaire levensbehoefte, maar waarom gedragen leidinggevenden en medewerkers zich daar dan niet altijd naar? Geven uw leidinggevenden consequent zelf het juiste voorbeeld? Zien uw medewerkers het nut van alle regels en procedures écht in, of zijn er toch vooral veel papieren tijgers? Door een op uw organisatie afgestemd programma voor het creëren van de juiste veiligheidscultuur wordt ‘de lat’ hiervoor samen met uw werkvloer bepaald en echt persoonlijk geadopteerd. Veilig werken terwijl er toch resultaat/ productie wordt gehaald, hangt immers steeds meer af van de veiligheidscultuur op de werkvloer van een bedrijf. Speciale aandacht wordt bij uw bedrijf dan ook gegeven aan: • Consequent duidelijkheid geven rondom gewenst gedrag • Het creëren van persoonlijk eigenaarschap voor veilig werken • Het leren omarmen van ‘aanspreken moet aanspreken’ • Het gebruik maken van pro-actieve interventies. Op alle niveaus en door iedereen. Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk? De zon van succes

 12. Volgende Vorige Wat gaat u ervaren in de praktijk? Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit het door u als klant continu ervaren van de schijf van vijf: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe wegen. Behouden van het goede is daarbij wel essentieel, want veranderen om het veranderen is uit den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een unieke programmadrager, is de volgende stap. Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek of slechts een analyse van wat er beter kan. Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden besproken. Echter niet het aangeven wat er fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is wat u zult ervaren. Naast het zelf continu geven van het goede voorbeeld gaat de betrokkenheid van Anders Presteren aanzienlijk verder dan wat gebruikelijk is. Er écht bij betrokken zijn, meedenken, praktische tips geven en waar gewenst ook echt mee doen. Niet bukken achter slechts een tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5 minuten schrijven, maar samenwerken is ook echt samen werken invullen. Het doel van Anders Presteren is niet dat u tevreden bent. Uw tevredenheid is een minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast bent. Daar is het overtreffen van uw verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u niet betaalt voor een activiteit waar u onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant ervaart. Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering. Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek. Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’ veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 13. Volgende Vorige Het klantperspectief Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit: Doe het grotendeels zelf Veranderen is niet alleen voor anderen. Als een verandering in gedrag en cultuur blijvend moet zijn, kan dit alleen maar vanuit de betrokkenen zelf komen. Daarom coördineert en implementeert u ook grotendeels zelf. Ondersteund, waar nodig en waar dat toevoegt, door Anders Presteren. Top doet mee en doet voor Waarom zouden uw medewerkers moeten veranderen als u dat zelf ook niet doet? De voorbeeldfunctie van de top en meedoen en voordoen is daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak. Hoog tempo zonder ren-je-rot Uit ruime ervaring blijkt steeds dat een veranderingstraject niet te lang moet duren. Voor u het door heeft, bent u met een programma bezig, maar bent u de essentie daarvan alweer vergeten. Waar deden we dit ook alweer voor? Daarom ligt het tempo hoog. Echter niet zo hoog dat medewerkers het niet kunnen bijhouden, of niet meer kunnen combineren met de werkzaamheden. Het werk gaat immers wel gewoon door. Kunnen doen komt van doen Theoretisch is er veel bekend. Alleen door te doen, komt het echt in de botten. U zult daarom zien dat er veel concreet geoefend wordt, in plaats van vooral veel te praten. 3L-strategie: Lastig, Leerzaam en Leuk Van nature houdt een mens niet van veranderingen. Dat maakt dat veranderen Lastig is. Veranderen met Anders Presteren maakt het ook leerzaam voor u en uw medewerkers. En Leuk! Zodoende blijven uw medewerkers betrokken en geïnteresseerd. Aandacht gelijk vanaf de voorbereiding voor harde én zachte borging Omdat u wilt dat de verandering blijvend is, moet dit goed geborgd zijn. Vanaf de eerste gesprekken heeft dit dan ook de aandacht. Het vastleggen in uw procedures en systemen zorgt voor een stevige (harde) borging. Zonder de borging aan de gedragskant (zachte borging) heeft u echter onvoldoende blijvend resultaat. Alleen dan is het écht geïmplementeerd. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 14. Volgende Vorige Inzet speciale programmadragers Hoe wordt de cultuur- en gedragsaanpassing bij u en uw bedrijf gerealiseerd? Formule 1 Volvo Ocean Race Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Formule 1, de Volvo Ocean Race als de Tour de France wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’ , visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 15. Volgende Vorige Overige implementatie instrumenten Hoe wordt de cultuur- en gedragsaanpassing bij u en uw bedrijf gerealiseerd? • Samenhang 6 specialismen • Doe-het-grotendeels-zelf • Schijf van vijf • Assessment • Samenwerking met andere specialisten • Toolboxen • Trainingen en workshops • Inzet netwerkspecialisten • Coaching • Persoonlijk • On the job • Team • Interactieve presentaties • Intervisie • Zelf- en groepstesten/cultuur- en gedragscans • Interactief (verander)theater • Ervaringsleren-oefenstof • Bijzondere locaties • Klantarena • Leren van collegabedrijven Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 16. Volgende Vorige Anders kijken naar de wereld Maatschappelijke betrokkenheid die je voélt Reduce Recycle Reuse Alpe d’huZes Cradle 2 cradle Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 17. Volgende Vorige Samenvattend Anders Presteren helpt uw organisatie graag met executiekracht en bewezen succes om te verbeteren op 6 specialismen: Klantenthousiasme creëren (meer dan klantgericht zijn), Aanzienlijk meer (en blijvend meer) verkopen, Energiegévend leiderschap (dus niet energienemend), Meer betrokken medewerkers (empowerment), Samenwerken is samen werken (eilandvorming tegengaan en voorkomen) en Veilig werken op 1 (speciaal voor productieomgevingen). Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op concreet vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, maatwerk, ervaring, eigenheid en bovengemiddelde professionaliteit. Maar bovenal: u ervaart blijvend resultaat. Ook wordt uw organisatie op bijzondere wijze geholpen bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop-of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Er wordt, indien gewenst, intensief samengewerkt met specialisten op het gebied van compliance, systemen, processen en procedures. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes

 18. Contactgegevens Anders Presteren Kerkweg 30 3956 RT Leersum E kantoor@anderspresteren.nl W www.anderspresteren.nl Cultuur Gedrag Vaardigheden