slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POWERPOINT-SKABELON PowerPoint Presentation
Download Presentation
POWERPOINT-SKABELON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

POWERPOINT-SKABELON - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

… lidt bedre ingeniørrådgivning. Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting OBH Rådgivende Ingeniører a/s Arbejdsmiljørådgiver. Tlf. 76784585 / mail: bhn@obh-gruppen.dk. ARBEJDSMILJØ. POWERPOINT-SKABELON. Indlægsholder: Bente Hviid Nesting. … lidt bedre ingeniørrådgivning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POWERPOINT-SKABELON


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Arbejdsmiljø – et indsatsområde

Ved Bente Hviid Nesting

OBH Rådgivende Ingeniører a/s

Arbejdsmiljørådgiver.

Tlf. 76784585 / mail: bhn@obh-gruppen.dk

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide2

… lidt bedre ingeniørrådgivning

 • Den næste times program:
 • Præsentation
 • Arbejdsmiljø i et historisk perspektiv
 • Hvor er vi nu
 • Hvordan arbejdes der med det på virksomhederne
 • Hvilke udfordringer har vi fremover i arbejdsmiljøet
 • Spørgsmål til Arbejdstilsynet.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide3

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Lidt arbejdsmiljøhistorie:

1873 Arbejderbeskyttelseslov for børn og unge Arbejdstilsynets start som fabrikstilsynet med 2 inspektører.

Maskinbeskyttelseslov

1901: Fabrikslov, som revideres i 1913

Lov fra 1873 og maskinbeskyttelsesloven smelter sammen. Forbud mod børnearbejde i fabrikker og større værksteder, en barselsorlov. Flere virksomheder med under loven (fx håndværksvirksomheder), men ikke alle – fx ikke bygge anlæg.

1954: Arbejderbeskyttelseslov (gælder alt arbejde)

1965: første danske arbejdsmiljøundersøgelse – af svejsere

1970’erne: Flere og flere undersøgelser om arbejdsmiljøets påvirkning af helbredet. Der bliver mere debat om arbejdsmiljøet, og der arbejdes på en ny arbejdsmiljølov.

Krav om sikkerhedsorganisation dækker flere brancher, og beskyttelse som tillidsrep.

Miljødebatten.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide4

… lidt bedre ingeniørrådgivning

 • 1977: Arbejdsmiljøloven – en rammelov – Det udvidede sundhedsbegreb, BST, BSR
 • §1 skal sikre:
 • Ved loven tilstræbes at skabe: 1. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
 • Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds og sundhedsspørgsmål, med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet
 • Bekendtgørelserne der skal støtte op om loven vedtages løbende i de efterfølgende år.
 • Bekendtgørelser der underbygger hovedområderne i loven

ARBEJDSMILJØ

Loven

POWERPOINT-SKABELON

Arbejdets

udførelse

Arbejdsste-dets indretning

Tekniske hjælpemidler

Stoffer og materialer

Hvileperio-de og fridøgn

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide5

… lidt bedre ingeniørrådgivning

.

EU direktiver også på arbejdsmiljøområdet – bl.a. APV kravet

Psykisk arbejdsmiljø til forhandling

Bl.a. problematikken vedr. ledelsesretten.

2000: kravet om BST udfases – liberaliseres.

2010: Kravene til sikkerhedsorganisationen ændres.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide6

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Hvordan er det gået indenfor det kemiske område:

Har sejret sig ihjel.

Ikke længere et prioriteret indsatsområde

Lynetten – reglerne om epoxyarbejde

Asbest - 1. forbud 1972 – EU-forbud 2005

Kræftfremkaldende stoffer, styren

Bly

MAL-koder

Asfaltarbejde.

Men noget lurer: PCB, Nanopartikler.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide7

… lidt bedre ingeniørrådgivning

 • Arbejdsmiljø i system – hvor er vi nu
 • Krav til det materielle arbejdsmiljø
 • Krav til virksomhedernes egenindsats:
 • Arbejdsmiljøorganisation (ændret 2010)
 • Uddannelse og efteruddannelse
 • Arbejdspladsvurdering (krav siden starten af 90’erne)
  • Skal indeholde en kortlægning, vurdering, prioritering, handleplan , evaluering – samt sygefravær
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse (fra 2010)
  • Evaluerer indsatsen på arbejdsmiljøområdet – vurdere hvor virksomheden er nu, og opstiller handleplan for fremadrettede aktiviteter for arbejdsmiljøorganisationen

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide8

… lidt bedre ingeniørrådgivning

 • Metoder virksomhederne anvender:
 • Arbejdsmiljøcertificering (ikke lovgivningskrav)
 • Det materielle arbejdsmiljø skal opfylde loven
 • Egenindsatsen skal være på højt niveau
 • Skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked
 • Skal arbejde for sundhedsfremme
 • Arbejdsmiljøregnskab (ikke lovgivningskrav)

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide9

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Arbejdsmiljøcertificering

Det materielle arbejdsmiljø

Støj

Vibrationer

Termiske belastninger

Bevægeapparats belastninger

ARBEJDSMILJØ

Psykosociale belastninger

POWERPOINT-SKABELON

Kemiske og biologiske belastninger

Indeklima belastninger

Ulykkesrisici

Unges arbejde

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide10

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Arbejdsmiljøcertificering

Krav til egenindsats jf. arbejdsmiljøloven

Yderligere krav for at få arbejdsmiljøcertificering

APV

Arbejdsmiljøpolitik

SIO

Formand for AMO

Lovpligtige uddannelser

Retningslinier for oplæring og instruktion

ARBEJDSMILJØ

Brugsanvisninger

Retningslinier for inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i planlægningen

POWERPOINT-SKABELON

Lovpligtige eftersyn

Ulykkesundersøgelse og forebyggelse

Gennemgang af arbejdsmiljøet

Retningslinier for fremmede håndværkere

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide11

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Arbejdsmiljøcertificering

Sundhedsfremme

Kost

alkohol

Rygning

Motion

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Rummeligt arbejdsmarked – Kan være:

 • Fastholdelse af egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller lign.
 • Ansættelse af nydanskere, handicappede med særlige behov eller lign.
 • Indgåelse af aftaler med kommunen om jobtræningsprogrammer og lign.

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide12

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Kan det betale sig?

LO rapport fra 2011 .- arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller

Vanskeligt at måle, men der er gjort forsøg.

Indeklima:

Psykisk arbejdsmiljø:

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide13

… lidt bedre ingeniørrådgivning

 • Hvordan arbejdes der med arbejdsmiljøet på virksomhederne i dag
 • Tage problemerne som de kommer, rydde op, reparere brandslukning
 • Ikke blive afsløret af myndighederne eller medier
 • Overholde loven
 • Forebygge, effektivisere

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide14

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Arbejdsmiljøet i fremtiden

Arbejdstilsynets indsatsområdet.

Arbejdstilsynets mål for de 3 væsentligste arbejdsmiljøproblemer:

25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

20 pct. færre psykisk overbelastede

20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting

slide15

… lidt bedre ingeniørrådgivning

Spørgsmål til Arbejdstilsynet.

ARBEJDSMILJØ

POWERPOINT-SKABELON

Indlægsholder:Bente Hviid Nesting