hvs fel lvizsg lat 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HVS felülvizsgálat 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HVS felülvizsgálat 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

HVS felülvizsgálat 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 68 Views
  • Uploaded on

HVS felülvizsgálat 2011. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata. Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 6/2011. (II.4.) közleménye

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HVS felülvizsgálat 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi vid kfejleszt si strat gia hvs ltal nos fel lvizsg lata
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata

Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 6/2011. (II.4.) közleménye

Szükségessége: A HACS által a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet értelmében elkészített HVS felülvizsgálata a gazdasági, társadalmi helyzet változása, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt

A HVS időszakos felülvizsgálata biztosítja, hogy az adott LEADER HACS által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző alapdokumentum legyen. Hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is.

A HVS felülvizsgálat két szakaszból áll:

  • a HVS általános részének felülvizsgálata

(a továbbiakban: HVS általános felülvizsgálat)

2. a projektötlet-gyűjtésre épülő célterület tervezés

(a továbbiakban: HPME katalógus kidolgozása)

slide3

Tervezett ütemezés1. szakasz: A HACS - ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. - 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

tervezett temez s 2 szakasz projekt tletek j v hagy sa c lter let tervez s
Tervezett ütemezés2. szakasz:Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés:
hvs fel lvizsg lat tartalmi k vetelm nyek s konzult ci
HVS felülvizsgálat - tartalmi követelmények és konzultáció
  • A HVS felülvizsgálatot a 6/2001 IH közlemény mellékleteként szereplő útmutató-banmegadott struktúra alapján kell elkészíteni, Microsoft Word formátumban.
  • A HVS felülvizsgálat időtartama alatt az IH és az MVH folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít, valamint a 2011.02.10. - 2011.03.04. közötti időszakban régiós szintű egyeztetéseket is szervez. Ez a térségünkben Jászapátin kerül megrendezésre az Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi régió számára 2011.02.21-én az Andrássy Thermál Hotel konferencia termében.
  • A HVS felülvizsgálat részeként elkészülő HPME-k kötelező IH-val történő egyeztetésére folyamatosan, illetve, a 2011.03.28. - 2011.04.20. közötti időszakban kerül sor.
nyilv noss g biztos t sa
Nyilvánosság biztosítása

1/ 2011.02.15-ig a HACS munkaszervezete a saját honlapján, valamint a HACS területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban kihelyezett HIRDETMÉNYBEN tájékoztatja az érintett lakosságot.

Honlapon új menüpont HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2011 néven - 2011.02.08.

Települési önkormányzatoknak e-mailben és postai úton megküldött hirdetmény 2011.01.11-én

2/ A HACS közzéteszi a honlapján a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá e-mailen biztosítja azok véleményezési lehetőségét.

3/ A HACS a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a HACS munkaszervezet irodájában (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.)

4/ A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell.

5/ A HACS döntéshozó testülete elfogadja a felülvizsgált HVS-t és elektronikusan megküldi az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen keresztül (az erre a célra kiküldött levél válaszaként) 2011.03.18-ig, valamint közzéteszi a HACS honlapján is.

6/ Legkésőbb 2011.03.27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről (a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.)

7/ A HPME-k egyeztetésére folyamatosan, illetve 2011.03.28. - 2011.04.20. között kerül sor, az IH-val és MVH-val való kötelező konzultáció keretében. A HACS által elfogadott HVS- t, a HVS felülvizsgálatának elfogadásáról szóló ülésen elkészített jegyzőkönyvet az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen kiküldött tájékoztatásnak megfelelően megküldi az IH részére, illetve a munkatervi beszámolójához is csatolja.

tervez i csoport kijel l se
Tervezői csoport kijelölése

Indító megbeszélés:

A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell.

  • HACS honlapján való nyilvánosság biztosítása 2011.02.08-án új menüpont: HVS felülvizsgálat 2011 néven
  • Hirdetmény megküldése érintett települések önkormányzatai számára, postai és elektronikus úton 2011.02.11-én
  • Tájékoztató e-mail partnerlistában szereplőknek 2011.02.14-én

Tervezői csoport tagnak jelentkező személyek:

A tervezői csoport létszáma minimum 5 fő, amelyből a közszférát képviselők száma nem haladhatja meg a 33 %-ot. A tervezői csoport további tagjai a HACS tagságából, illetve egyéb helyi vidéki szereplőkből kerülnek ki. (A tervezői csoport munkájában részt vehet a HACS munkaszervezet vezetője, annak vezetőjévé választható.)

A tervezői csoport tagjainak megválasztására a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.

2011 02 15 t l projekt tlet gy jt s s ltal nos fel lvizsg lat elv gz se f rumok tart sa
2011.02.15-től Projektötlet-gyűjtés és általános felülvizsgálat elvégzése, fórumok tartása

Projekt-begyűjtő adatlap – letölthető www.jkhk.hu oldalról

Aláírva szükségeseljuttatni a LEADER HACS-hoz!!!

leader program
LEADER Program

I. LEADER közösségi célú fejlesztés

II. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

III. LEADER rendezvény

IV. LEADER képzés

V. LEADER térségen belüli együttműködés

slide11

LEADER közösségi célú fejlesztések

Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése

A térítésmentesen igénybe vehető szabadidős és sporttevékenységekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésekre, infrastrukturális felújításokra, eszközbeszerzésekre.

Természeti és kulturális örökség megőrzése

A településeken megtalálható természeti és kulturális örökség megőrzésére,inform. táblarendszereken, kiadványokon, honlapokon keresztül, tanösvény, pihenőhely, túraútvonal kialakítása által. A helyi közösség számára fontos épületek felújítása.

Településbiztonság fejlesztése

A közbiztonság, településbiztonság növelése érdekében történő eszközfejlesztés, eszközbeszerzés.

ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján

slide12

II. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása

Mikro- és kisvállalkozások létrehozására, fejlesztésére

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A minimum III. osztályú panziókra, II.-III. osztályú üdülőházakra, apartmanokra, 2 csillagos kempingekre, 2-3 napraforgós falusi magánszálláshelyek fejlesztésére igényelhető támogatás. A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok kisléptékű fejlesztéseire.

Helyi termékek piacra jutásának ösztönzés

A helyi termékek piacra jutását segítő marketingtevékenységre, helyi termék védjegy kialakítására.

ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján

slide13

III. LEADER rendezvény

Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése

A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton és kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai előadások, konferenciák, tréningek, közösségi fórumok támogatása.

Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények keretében

Kulturális rendezvények, falunapok, fesztiválok létrehozására, bővítésére, színvonalasabbá tételére

ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján

slide14

IV. LEADER képzés

Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének, esélyegyenlőség növelésének támogatása

A társadalmi felelősség, környezettudatosság, esélyegyenlőség érdekében megvalósuló rendezvények, programok szervezésére, lebonyolítására.

ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján

V. LEADER térségen belüli együttműködés

Helyi szektorok képzésének támogatása

A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, piacképes szakmák képzésére, vállalkozásfejlesztéssel, turisztikai tevékenységgel kapcsolatos képzésekre. Vállalkozásfejlesztő, turisztikai, munkaerő piaci tréning, nyelvi képzés, számítógépes tudás bővítése

slide15

Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőség:Jászsági Kistérségi Helyi Közösség EgyesületeSzékhely:5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.Ügyfélfogadás: H: 08 00 – 12 00; 13 00– 19 00K-P: 08 00 – 12 00; 13 00– 17 00

Tel: 06/57-443-570

Fax: 06/57-443-570E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.comWeb:www.jkhk.hu