nasjonalt r d for l rerutdanning 21 september 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010. MEDLEMMER

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MEDLEMMER

Marit Breie Henriksen, prorektor, Samisk høgskoleHelga Hjetland, tidl. leder av Utdanningsforbundet, KyrkjebøBent Cato Hustad, forsker, Høgskolen i BodøTore Isaksen, utdanningsdirektør, DrammenHanna Marit Jahr, tidl. ekspedisjonssjef, OsloEva Maagerø, førsteamanuensis, Høgskolen i VestfoldElaine Munthe, professor, instituttleder, Universitetet i Stavanger (leder)Jens Rasmussen, professor, Århus (medlem av dansk følgegruppe)Tobias Werler, professor, Høgskolen i Volda

slide3

SEKRETARIAT v/ UiS

Magne Rogne, lederKari-Anne Svensen Malmo, rådgiverMona Østerhus, førstekonsulent

Kontakt: folgegruppen@uis.no

slide4

Funksjonsperioden for Følgegruppen er fem år. Oppdraget er tredelt:

 • følgegruppen skal samle, analysere og gjøre kjent data om reformen
 • gi råd til departementet og eventuelt foreslå justeringer
 • gi råd til institusjonene i reformarbeidet

Følgegruppen skal avgi årlig rapport til Kunnskapsdepartementet.

slide5

http://ffl.uis.no

Facebook side

slide6

Årlig lærerutdanningskonferanse ca. medio mars

2011: 15. mars – Oslo

Tema; oppstart – integrerte

programmer

rekruttering

2012: Tema; BA oppgave –

Forskningsbasert

lærerutdanning?

slide7

ARBEIDET HITTIL:

MØTER: 8-9 mars, Stavanger Oppstart, bli kjent, arbeidsplan

10-11 mai, Trondheim Konsolidering av plan, kontakt med

FoU i Praksis, Rammeplanutvalget

Arbeid: Nettsted for Følgegruppen: www.ffl.uis.no

Facebook side: http://www.facebook.com/group.php?gid=385321166065&ref=ts

Reiseplan for institusjonsbesøk høsten 2010

Samtaleguide for institusjonsbesøk

Sammenstilling av 1. mai rapporter

Innsamling av studie- og emneplaner for GLU1 og GLU2

Samordna Opptak; framstilling av søkertall, kjønn, hjemsted, osv

Konferansested 15. mars 2011

Rapport av 01. mars 2011

Info og samarbeid: FoU i Praksis, Studentorganisasjoner,

Utdanningsforbundet, NRLU, GNIST

slide8

Vi skal vurdere innføring og utvikling av GLU1 og GLU2 ved å studere / analyse

  • Rekruttering - Prosesser
  • Differensiering - Studenters kunnskap
  • Integrering & Progresjon
  • Profesjonsretting - PEL, grunnleggende
  • Forskningsbasering ferdigheter, tverr.tema
  • Internasjonalisering - Innen og på tvers
  • Mobilitet av utdanninger
slide9

Høsten 2010 – feb 2011

 • Samtaler med alle
  • 2 personer fra Følgegruppen og 1 fra Sekretariatet besøker hver lærerutdanningsinstitusjon mellom sep – des.
  • Hovedhensikt; samle informasjon om oppstart, om planer og intensjoner, om problemstillinger, om gjennomføringsgrad (differensiering, integrering, profesjonsretting, forskningsbasering)
  • Få et inntrykk av fasiliteter for lærerstudenters læring
  • Danner grunnlag for videre oppfølging
 • Utvikling og gjennomføring av studentundersøkelse + analyser
 • Analyser av studie- og emneplaner
hva er vi opptatt av
Hva er vi opptatt av?

Organisering av GLU1 og GLU2

 • Integrert – segregert og alle mellomløsninger (data)

Intensjonsfasen; arbeidet – planer – utfordringer (overgangsordninger fra ALU?) tilbudene de har innen grunnskolelærerutdanning, antall studenter (på hvert tilbud – kjønn – poeng), hva de mener de lykkes med (lokalt og regionalt), strategiske prioriteringer (lokalt og regionalt), utfordringer som de ser i tiden framover (lokalt og regionalt)

hvordan det er tenkt omkring sentrale begreper som progresjon, differensiering, profesjonsretting, internasjonalisering, forskningsbasering, praksisopplæring og hvordan det er blitt.

prosessen knyttet til utvikling av det nye PEL-faget, hvordan grunnleggende ferdigheter er ivaretatt, samiske perspektiver i emnene

Studenters opplevelse av GLU 1 / GLU2, deres valg, deres innsats, engasjement, hva de lærer (områder som vektlegges), profesjonstilhørighet, integrering / koherens …

slide11

Muligheter for å lyse ut problemstillinger

 • Ønsker kontakt med forskere som har erfaring med
  • dokumentanalyse / læreplananalyse
slide12

Innholdsliste (NB FORELØPIG!!)

Kap. 1: Om Følgegruppen og følgegruppens arbeid

Kap. 2: Om lærerutdanningene – ansatte, organisering, osv.

Kap. 3: Rekruttering til grunnskolelærerutdanningene

3.1 Informasjon og profilering på nett

3.2 Primærsøkere og kvalifiserte søkere per utdanningssted og program

3.3 Utfordringer sett fra lærestedene

3.4 Oppsummering og problemstillinger

Kap 4: Hvem er grunnskolelærerstudentene?

4.1 Bakgrunnsvariabler

4.1.1 Bakgrunnsvariabler og utdanningssted

4.2 Valg av grunnskolelærerutdanning

4.2.1 Valg av grunnskolelærerutdanning og utdanningssted

4.3 Arbeidsvaner

4.4 Erfaringer med undervisning og praksisopplæring

Kap. 5: Programplaner for grunnskolelærerutdanningene

5.1 utvikling og utfordringer knyttet til nye programplaner og emneplaner

5.2 Pedagogikk og elevkunnskap (PEL)

5.3 Grunnleggende ferdigheter, samiske perspektiv, flerkulturalitet

5.4 Forholdet mellom emneplaner og nasjonale retningslinjer (profesjonsretting, forskningsbasering ….)

5.5 Oppsummering og problemstillinger for videre arbeid

Kap. 6: Hvordan opplever nye studenter utdanningene?

6.1 Profesjonsretting i utdanningene

6.2 Forskningsbasert undervisning

6.3 Fornøydhet med eget valg...

Kap 7: Oppsummering og diskusjon

7.1 Planarbeidet

7.2 Rekruttering

7.3 Hva vet vi om studenters vurdering av utdanningene?

7.4 Hvilke problemstillinger viser lærestedene til?

7.5 Følgegruppens problemstillinger for videre arbeid

slide13

Innspill til Følgegruppen

 • Viktige problemstillinger – erfaringer
 • Hva skal til for å kunne realisere reformens intensjoner?
 • Er det noen intensjoner det er spørsmål til?
 • Studentundersøkelsen – viktige områder å belyse
 • Lærerutdanningskonferanser – tema? Organisering?