weerstandsvermogen een model in de praktijk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Weerstandsvermogen: een model in de praktijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Weerstandsvermogen: een model in de praktijk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
vladimir-compton

Weerstandsvermogen: een model in de praktijk - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Weerstandsvermogen: een model in de praktijk
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Weerstandsvermogen: een model in de praktijk Norbert van Haaften (Deloitte - Data Analytics) 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  2. Even voorstellen... • Norbert van Haaften • 9 jaar bij Deloitte • Risk Services X Data Analytics • Senior Manager • Wiskunde • Informatica VU • Public Controller (CPC) 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  3. Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen is de mate waarin gemeenten (en provincies) op korte termijn middelen vrij kunnen maken om substantiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder hun beleid drastisch om te hoeven gooien Weerstandsvermogen is de confrontatie tussen: • Beschikbare weerstandscapaciteit • Benodigde weerstandscapaciteit Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) Gemeenten en Provincies Waterschappen (BBVW 2009) Onderwijs  kengetallen 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  4. Confrontatie Beschikbare weerstandscapaciteit • Liquide middelen • Onbenutte belastingcapaciteit • (Stille) reserves • ‘geld op de bank’ Benodigde weerstandscapaciteit • Risico-analyse, te weten: • Inventarisatie + selectie • Kwantificering • Risk-appetite 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  5. Risico = kans * impact Risico 1: • Impact: 1.000.000 • Kans: 10% • Kans * Impact = 100.000 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  6. Gevaarlijke conclusie Er zit nog altijd 24% kansmassa in de staart!!! Dus het College zei tegende Raad: “We hebben 100%van ons risico afgedekt!” 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  7. Voorstel Het gevaar van de geschetste aanpak zit op 2 aspecten: • Te simpele input • Kans * impact – methode Voorgestelde verbetering ook tweeledig: • Stimuleer / faciliteer meer genuanceerde input • Toon kansverdeling in een grafiek in plaats van slechts 1 getal • Meer genuanceerde input • Via tabelletjes (intervalmethode) • Kansverdeling i.p.v. getal • Grafiek voor het begrip • Tabel om af te lezen • Via Monte Carlo-simulatie 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  8. Reflectie • Rekenen aan weerstandsvermogen is geen vervanging voor risicomanagement • Inschatting risico’s blijft lastig • Welke periode? • Hoe om te gaan met structurele risico’s? • Alleen voor onafhankelijke risico’s (geen covarianties, et cetera.) • Overigens zijn eenvoudige correctie voor afhankelijkheden mogelijk. • En tot slot: • Gebruiken van simulaties voorkomt rekenen aan kansverdelingen, maar .... • als je risico’s kunt inschatten m.b.v. gamma verdelingen, dan zijn simulaties niet meer nodig!  30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

  9. Vragen ? 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing