1 / 39

„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ CHRONIĘ KLIMAT” konkurs GAP Polska

„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ CHRONIĘ KLIMAT” konkurs GAP Polska. Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy 2010/2011 Opracowanie: Aleksandra Chodor. Od 2007r. jesteśmy Przedszkolem Przyjaznym Środowisku. Ekozespół z grupy III dzieci – 25, nauczycielki – Aleksandra Chodor, Izabela Czajkowska.

vivian
Download Presentation

„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ CHRONIĘ KLIMAT” konkurs GAP Polska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „OSZCZĘDZAM ENERGIĘ CHRONIĘ KLIMAT” konkurs GAP Polska Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy 2010/2011 Opracowanie: Aleksandra Chodor

 2. Od 2007r. jesteśmy Przedszkolem Przyjaznym Środowisku

 3. Ekozespół z grupy III dzieci – 25, nauczycielki – Aleksandra Chodor, Izabela Czajkowska

 4. Oszczędzam energię-chronię klimat Przystępując do konkursu dzieci z pomocą nauczyciela zliczyły żarówki w budynku dzieląc je na jarzeniowe, energooszczędne i klasyczne. Ustaliły, że ok. 15 żarówek należy wymienić jak najszybciej by zaoszczędzić energię elektryczną. Przedstawiły wyniki swojego audytu intendentce- osobie odpowiedzialnej za zakupy, jeszcze jesienią zostało wymienionych 15 żarówek na energooszczędne

 5. AUDYT WSTĘPNYKażda żarówka była zaznaczona na rysunku smutną lub wesołą minką... w zależności od tego, czy była ona energooszczędna czy nie

 6. Zostały ustalone dyżury pełnione przez dzieci - dyżurny kontrolował zakręcanie wody i gaszenie światła w salach, gdy nikogo w nich nie było

 7. DZIECI DOKONYWAŁY POMIARÓW NA RÓŻNE SPOSOBY: Wykorzystywały watomierz, by sprawdzić jakie jest zużycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne w sali. Korzystały z termometru by zbadać temperaturę w sali Poznawały zasady oszczędzania energii podczas zajęć z plakatem energetycznym

 8. Odczytywały pomiary temperatury nawet w pomieszczeniu gospodarczym

 9. Odczytywały zużycie energii przez urządzenia w sali przy użyciu watomierza

 10. Ważnym elementem badań były poszukiwania ciepła i przeciągów Dzieci odwiedziły przedszkolną kotłownię, gdzie zobaczyły, skąd bierze się ciepło w kaloryferach. Zapoznały się także z urządzeniami podgrzewającymi wodę zarówno do mycia rąk jak i do mycia naczyń.

 11. Przedszkolaki już wiedzą, skąd jest ciepło w grzejnikach i ciepła woda w kranie

 12. Młodzi detektywi szukali przeciągów Swoje spostrzeżenia przekazali panu konserwatorowi, zwracając uwagę na miejsca w przedszkolu, które należy uszczelnić, by ciepło z przedszkola nie uciekało.

 13. Chorągiewki do szukania przeciągów były okazją do uruchomienia wiatru z płuc. Czyżby najprostsza energia odnawialna???

 14. KAMPANIA ENERGETYCZNA W ramach kampanii dzieci: dowiedziały się jak można oszczędzać energię, jakie są źródła energii, z uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych.Odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym otrzymali informacje o konkursie, ścieżkę do samodzielnego zbadania Śladu ekologicznego, informacje o wszystkich działaniach ekologicznych przedszkola. Udostępnione zostały rodzicom informacje o energii i sposobach jej oszczędzania na tablicy informacyjnej w szatni.

 15. Dzieci zgłębiają wiedzę o elektrowniach...

 16. ... i o tym, jak oszczędzać energię

 17. Uczyły się o potrzebie oszczędzania szanowania i wody, jesienią 2001r. wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Oszczędzaj wodę z Deante”

 18. Poznawały różne źródła światła Dzieci uświadomiły sobie, że światło to nie tylko żarówki... ...ale także świeczki, lampa naftowa i...

 19. ... Słońce, które czasem bywa zaćmione. Dzięki zaangażowaniu rodziców i użyczeniu masek spawalniczych, przedszkolaki mogły podziwiać to niecodzienne zjawisko.

 20. Dobra izolacja to podstawa oszczędzania energii cieplnej. Plakat zachęcający rodziców do głosowaniu na remont szkoły sponsorowany przez KNAUF INSULATION wisiał przez całą zimę... ...a w marcu dołączyła do niego akcja zbiórki starych telefonów komórkowych.

 21. Materiały otrzymane od KNAUF za udział w akcji

 22. Chcemy, by wiedzieli o nas inni... 7.III. 2011 ekozespół z Siódemki odwiedził całkiem dużych kolegów z Technikum Elektrycznego Urządzenia w pracowni elektrycznej zachwyciły przedszkolaków

 23. 23.III.2011 - lokalny tygodnik „Konkrety” opisał nasze działania w zakresie ekologii

 24. Dzięki Fundacji Partnerstwo dla Środowiska zamontowane zostały nowe lampy energooszczędne Po badaniu oświetlenia okazało się, że w salach i pomieszczeniach administracji jest za ciemno, należało jak najszybciej zamontować dodatkowe punkty Audyt energetyczny przeprowadzony przez przedstawiciela FPdŚ zaowocował nowymi lampami

 25. DOBRE RADY NA ELEKTROODPADYW dniu 16 kwietnia 2011 legnicka Szkoła Podstawowa Nr 4 organizowała na terenie swojego boiska szkolnego akcję zbiórki elektroodpadów. Ponieważ nie była podobna akcja możliwa na terenie naszego przedszkola ( co próbowaliśmy wcześniej uzgodnić z Zakładem Oczyszczania Miasta), przyłączyliśmy się do naszych kolegów ze szkoły.Przez cały tydzień promowaliśmy zbiórkę elektroodpadów na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń a także wręczając rodzicom indywidualnie informacje o akcji. Rodzice aktywnie odpowiedzieli- przynosili do przedszkola stare urządzenia, które koordynatorka w dniu akcji odwiozła do Szkoły Nr 4. Informacja o udziale Przedszkola Nr 7 została ujęta w reportażu z akcji w telewizji lokalnej Dami.

 26. A tak to się odbywało...

 27. 9.III.2011FESTIWAL WIEDZY O ENERGII EKOZESPÓŁ SPOTKAŁ SIĘ NA WSPÓLNYCH ZAJĘCIACH Z GRUPĄ „0” ZE SZKOŁY NR 2 W LEGNICY, Z KTÓRĄ PRZEDSZKOLE AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJE OD DAWNA. Obie grupy utrwalały zgromadzone wcześniej wiadomości na temat oszczędzania energii i jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych.

 28. Ciekawe wiadomości i... ciekawy eksperyment – skąd elektryczność w baloniku?

 29. Podsumowanie wiedzy o energii na samodzielnie wykonanych plakatach

 30. A gdy wiosna zagościła na dobre i zrobiło się ciepło... Dzieci eksperymentowały z energią słoneczną... i zbudowały ekologiczny prysznic z ciepłą wodą.

 31. Audyt na zakończenie4.05.2011 Dzieci z ekozespołu sprawdziły, czy w przedszkolu zwraca się uwagę na gaszenie zbędnego oświetlenia. Policzyły w całym budynku wszystkie zgaszone i zapalone światła, z zadowoleniem stwierdzając, że tych zapalonych było o wiele mniej i z były tylko tam, gdzie ktoś akurat był. Zwróciły także uwagę na urządzenia elektryczne włączone i wyłączone. Na koniec upewniły się, czy nie kapie z żadnego kranu woda.

 32. Zapalone i zgaszone światła chłopcy zaznaczali kreskami

 33. Co musi być włączone a co wyłączone?

 34. Woda nie kapie. Brawo!

 35. Zainteresowanie plakatem nie słabnie, dzieci zaznaczają nowe spostrzeżenia...

 36. Dziękuję za uwagę Miejskie przedszkole Nr 7 w Legnicy ekoprzedszkole@onet.pl www.mp7legnica.szkolnastrona.pl tel. 76 7210143 Opracowała: Aleksandra Chodor koordynator działań ekologicznych w przedszkolu

More Related