slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
virginia-ramirez

Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä Osaaminen Taidot ja valmiudet Arvot ja asenteet

  2. Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä • Kielitaito ja kansainväliset valmiudet • Tietotekniikan osaaminen • Talousosaaminen • Projektityön hallintaosaaminen • Tekniikka- tai teknologiaosaaminen Osaaminen Lähtökohtana korkea koulutustaso ja asiantuntijuus jollain alueella.

  3. Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä • Kyky hahmottaa kokonaisuuksia • Ongelmanratkaisutaidot • Kyky luovuuteen • Tiimityö- ja yhteistyötaidot • Neuvottelutaito • Johtamistaito • Viestintätaidot, esiintymistaito Taidot ja valmiudet

  4. Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä • Kiinnostus jatkuvaan oppimiseen • Positiivinen ja avoin asenne • Muutosvalmius ja joustavuus • Aktiivisuus ja aloitteellisuus • Tuloshakuisuus ja vastuuntunto • Toisten kunnioittaminen • Erilaisuuden hyväksyminen Arvot ja asenteet

  5. Taito- ja urapolkuja Suunnittelu-päällikkö Pääsuunnittelija Vanhempisuunnittelija Globaali tuotepäällikkö Tuotepäällikkö Suunnittelija Myyntipäällikkö Päällikkö, T&K Projekti-insinööri Projektitoiminnan päällikkö Projektipäällikkö Tehtäväkierto (ml. eri yksiköt, kv. kokemus)

  6. Taito- ja urapolkuja ASIANTUNTIJA Vanhempisuunnittelija Suunnittelija Tuotepäällikkö Pääsuunnittelija MONIOSAAJA Myyntipäällikkö Suunnittelija Projekti-insinööri ESIMIES Suunnittelija Projektipäällikkö Projektitoiminnanpäällikkö Suunnittelija Pääsuunnittelija Päällikkö, suunnittelu Päällikkö, T&K

  7. Osaamisen kehittäminen • Työn kautta oppiminen • Sisäinen liikkuvuus • Sisäinen ja ulkoinen koulutus, ml. pitkäkestoiset koulutusohjelmat • Kv. projektit • Ulkomaankomennukset

  8. Koulutustarjontaa henkilöstölle • ABB tuntemus, ABB tuotteet • Hankintaosaaminen • Kielet • Laatu • Leadership- ja esimiesvalmennus • Myynti ja markkinointi • Projektiosaaminen • Talousosaaminen • Tietotekniikka • Tekniikka • Työturvallisuus • Vuorovaikutustaidot • jne.

  9. Competence development in R&D Development opportunities Communication and Leadership Skills Development Manager Program Manager Team Leader Project Manager Senior Design Architect Design Architect Senior Design Engineer Design Engineer Product Knowledge / Experience

  10. Johdon kehittämisen painopisteitä • Tavoitteellisuus ja tulosorientaatio • Strateginen orientaatio • Asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus • Tiimityö ja yhteistoiminta • Ihmisten osaamisen kehittäminen • Henkilöjohtamistaito • Organisaatiomuutoksen johtaminen • Erilaisuuden hyödyntäminen