Download
eu tason k yt nn t ja suomalaiset sovellukset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osaaminen näkyväksi ja tunnistetuksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osaaminen näkyväksi ja tunnistetuksi

Osaaminen näkyväksi ja tunnistetuksi

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Osaaminen näkyväksi ja tunnistetuksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU-tason käytännöt ja suomalaiset sovellukset Osaaminen näkyväksi ja tunnistetuksi Kumppanuusfoorumi 20.11.2013 Helsinki Anni Karttunen

 2. Hellää ohjausta Euroopasta • Euroopan Neuvoston suositus 12/2013 => EU-kansalaisilla oikeus saada osaaminen tunnistettua ja tunnustettua • EQF – Eurooppalainen tutkintojen viitekehys on osaamisperustainen =>Työelämän sovellukset? • ECVET – Ammatillinen opintopisteiden siirtojärjestelmä perustuu osaamisen kumuloimiseen järjestelmien välillä • EUROPASS –järjestelmä työkaluineen pyrkii tekemään osaamista näkyväksi 2

 3. Viestintää: ohi, ei uponnut • Visio osaamisperustaisesta yhteiskunnasta, mutta: • Puhuuko koulutus työelämän kanssa samaa kieltä? • Puhuvatko viranomaiset koulutuksen ja työelämän kanssa samaa kieltä? 3

 4. Superosaaminen näkyväksi! http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/pictures-of-the-year/6906216/Pictures-of-the-year-2009-funny.html?image=19 4 Picture: LUKE TCHALENKO

 5. Osaamisperustaisuus ja yksilö • Helpompi tehdä osaamisensa näkyväksi • Helpompi hahmottaa mitä osaamista on ja mitä kannattaa kehittää edelleen • Motivaatio itsensä kehittämiseen • Pätkätyö- ja uranvaihdoskulttuurissa erityisen tärkeää 5

 6. 6

 7. Helpompi hyödyntää henkilöstön maksimaalinen osaamispotentiaali Strukturoitujen urapolkujen määrittäminen kehittyy Rekrytointiprosessit täsmentyvät ja tulevat läpinäkyvimmiksi Henkilöstön sitoutuminen paranee, jos etenemispolut näkyviä / osaamista arvioidaan ja arvostetaan! Osaamisperustaisuus ja työelämä 7

 8. Tutkintovankeus 8 Clipart by Microsoft

 9. Tutkintojen perusteet osaamisperustaisia (mutta, mutta?) Korkea-aste kehittämässä osaamisperustaista järjestelmää Formaaleissa koulutusjärjestelmissä osaaminen on tutkintojärjestelmien vankilassa Vrt. yhdistysaktivistit, vapaaehtoistyöntekijät, projektityöntekijät => valtavasti työelämän kannalta relevanttia osaamista. Miten tehdään näkyväksi? Kaikki muu osaaminen? Osaamisperustaisuus kouluissa 9

 10. Täsmäosaamista? ”hakee itsenäisesti tietoa ja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella” ”ylläpitää asiakassuhdetta asiakkuussuunnitelman mukaisesti ja arvioi asiakassuhteen kannattavuutta” ”hoitaa vaihtelevat myyntineuvottelut itsenäisesti ja tavoitteellisesti ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanteen” 10

 11. Unelmathautautuvat ajan myötä… http://pozitiv-news.ru/mir/samyie-interesnyie-fotografii-ulichnogo-art-a-2010.html 11

 12. Karimilla on 8 vuotta monipuolista työkokemusta ravintola-alalta. Hän haluaa tehdä töitä, ei opiskella. Pitääkö Karimilla olla tutkinto, jotta hänen osaamisensa tunnustetaan? Kysymys kuuluu: 12

 13. Xian Po on toiminut Kiinassa Shanghain yliopistollisessa sairaalassa silmälääkärinä 6 vuotta. Pitääkö Xianin alkaa opiskelemaan lääkiksessä tasolta 0 jotta hänen osaamisensa tunnustetaan? Kysymys kuuluu: 13

 14. Fasttrackneeded 14 Clipart by Microsoft

 15. Osaamisperustaiset työtodistukset Osaamiskuvaukset Osaamisperustaiset työnkuvat Selkeät, täsmälliset osaamisperustaiset tutkintojen perusteet Tehdään osaaminen näkyväksi Mikä neuvoksi? 15

 16. Validationwarning! 16 http://soulspringgroups.blogspot.com/2010/06/top-25-empowerment-quotations-for-women.html