Als tisza menti pritavitca akci csoport
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport. Előadó: Forgó Henrik polgármester. A LEADER PROGRAM. Az Európai Unió LEADER programjának alapgondolata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - violet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Als tisza menti pritavitca akci csoport

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport

Előadó: Forgó Henrik

polgármester


A leader program
A LEADER PROGRAM

 • Az Európai Unió LEADER programjának alapgondolata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

 • A LEADER, az EU vidékfejlesztési politikájának része, amely a Közös Agrárpolitika második pillérét alkotja.

 • Célja a vidéken élők ösztönzése és támogatása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen feltárva, olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiákat alakítsanak ki, amelyek megvalósítása biztosítja a térség fenntartható fejlődését, különösen az alábbi kulcsterületeken:

  • a természeti és a kulturális adottságok gazdagítása,

  • a gazdasági környezet megerősítése,

  • a közösségek önszervező képességének javítása,

  • az együttműködések ösztönzése.


A leader f szempontjai
A LEADER fő szempontjai

 • Területalapú megközelítés

 • Helyi kezdeményezések

 • Partnerség és Helyi Akciócsoport

 • Innováció

 • Integrált megközelítés

 • Hálózat és együttműködés

 • Helyi finanszírozás és menedzsment


Akci csoport
Akciócsoport

 • A LEADER a helyi akciócsoportok – helyi szinten működő aktív partnerség – által kidolgozott integrált vidékfejlesztési programokat támogatja.

 • A helyi akciócsoportok felelősek a helyi vidékfejlesztési terv elkészítéséért, a helyi pályázati rendszer működtetéséért a terv megvalósítása érdekében.

 • A LEADER nagy hangsúlyt fektet a partnerségre és a helyi akciócsoportokat összekapcsoló hálózat működtetésére.

 • A helyi akciócsoport tagjai a térségben élők, a térségben működő vállalkozások, társadalmi szervezetek és önkormányzatok.

 • A helyi akciócsoportok működésének alapja a partnerség, amelynek keretén belül az egyes partnerek között egyértelműen meghatározottak a jogkörök, feladatok és felelősségi körök.


Az als tisza menti pritavitca akci csoport bemutat sa
Az Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport bemutatása

 • 10 település

 • Hasonló termelési tradíciók

 • Csaknem minden család érintett a mezőgazdaság által

 • Értékesítési nehézségek

 • Együttműködési készség alacsony

 • Hiányos piaci ismeretek

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Vidékfejlesztési Terve


Helyi vid kfejleszt si terv
Helyi Vidékfejlesztési Terv

Intézkedések:

 • Oktatás, képzés

 • Marketing

 • Termékszerkezet tervezése, alapanyag ellátás

 • Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

 • HACCP kialakítása

 • Ellenőrzési és szaktanácsadási rendszer kialakítása és működtetése

 • Elő-feldolgozás, hűtés, raktározás

 • Feldolgozás (megvalósíthatósági tanulmány)

 • Logisztika

 • Falusi programok előkészítése


A megval s t sban r sztvev szervezetek
A megvalósításban résztvevő szervezetek

 • A tíz település polgármesterei, illetve a saját településükön elfogadott természetes személyek, őstermelők alkották a helyi akciócsoportot.

 • A pályázatok elbírálását az akciócsoport tagjai közül választott Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság (HBMB) végezte. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) segítette a munkát.

 • Az MVH ellenőrizte a program előírások szerint történő végrehajtását, szerződéseket megkötését.

 • A helyi akciócsoport vezető szervezete:

  Mindszent Város Önkormányzata

 • A helyi akciócsoport gesztor szervezete:

  Csanytelek Község Önkormányzata, a gesztorszervezetvégezte a szervező és adminisztratív feladatokat, szoros együttműködésben az akciócsoporttal, az MVH-val és a programban résztvevőkkel


Az int zked sek bemutat sa
Az intézkedések bemutatása

1. Oktatás, képzés

 • Korszerű termelési ismeretek elsajátítása

 • Minőségbiztosítás, HACCP megismertetése

 • Marketing ismeretek

  2. Marketing

 • Piackutatás révén a keresett fajták megismerése

 • Potenciális partnerek (felvásárlók) felkutatása

 • Várható mennyiségi és minőségi igény megismerése

 • Reklámtevékenység


Als tisza menti pritavitca akci csoport

3. Termékszerkezet tervezése, alapanyag ellátás

 • a programban résztvevő termelők ellátása a piaci igényeknek megfelelő fajtájú, egységes mennyiségű és minőségi palántákkal

  4. Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

 • MSZ EN ISO 9000 szabványsor szerinti minőségbiztosítási rendszer tervezése, tanúsíttatása

 • termékazonosító rendszer beállítása

 • termelői körzetre vonatkozó védjegy bevezetése


Als tisza menti pritavitca akci csoport

5. HACCP kialakítása

 • HACCP rendszer bevezetése a termelőknél

 • talajvizsgálat

 • vízvizsgálat

 • talaj feltöltési utasítás

  6. Ellenőrzés és szaktanácsadási rendszer

 • növénytermesztési ismeretek

 • növényvédelmi ismeretek

 • minőségbiztosítási rendszer működésével és az előírások betartásával kapcsolatos tanácsadás

 • Ellenőrzés


Als tisza menti pritavitca akci csoport

7. Elő-feldolgozás, hűtés, raktározás

 • áru tisztítása, aprítása,csomagolása

 • hűtés, raktározás

  8. Feldolgozás (megvalósíthatósági tanulmány)

 • Piaci információk alapján feldolgozó üzem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

 • Megtermelt helyi termékek – elsősorban nem élelmiszeripari célú - feldolgozása


Als tisza menti pritavitca akci csoport

9. Logisztika

 • megtermelt áru összegyűjtése és elszállítása a termelőktől

  10. Falusi programok előkészítése

 • az akcióterületen a helyi értékek feltárása

 • programtervek elkészítése

 • tájékoztató anyagok

 • fórumok


A program eredm nyei
A program eredményei

 • A 10 településről 80 termelő csatlakozott

 • Pritamin, kápia és fehérpaprikát termelnek

 • Együtt előnyösebb piaci pozíciót sikerült kivívniuk

 • 2007. decemberében megalakult a PritavitCa Szövetkezetet

 • Készülnek az EMVA forrásaiból megvalósuló pályázatokra