kist hidatik ve perk tan tedavisi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 590 Views
 • Uploaded on

Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi. Dr. Suat Eren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. Echinococcus granulosis. Hippocrates, ‘ liver full of water ’ Köpekler ana konakçı İnsan ara konakçı İnsanda 2/3 KC de oluşur, 1/3-1/4 multiple. Semptomlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi' - violet-yang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kist hidatik ve perk tan tedavisi

Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi

Dr. Suat Eren

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

echinococcus granulosis
Echinococcus granulosis
 • Hippocrates,

‘liver full of water’

 • Köpekler ana konakçı İnsan ara konakçı
 • İnsanda 2/3 KC de oluşur, 1/3-1/4 multiple
semptomlar
Semptomlar

1- Kitle etkisine bağlı

2- Komplikasyonlara bağlı

-Enfeksiyon

-Rüptür: Peritoneal yayılım, bilier-bronşial ağaca fistül

neden tedavi edilmeli
Neden Tedavi Edilmeli?
 • Rüptür: Yayılma, anaflaksi

-KC parenkimi içine (kız kistler)

-Safra yolları-bronşiyal ağaç içine

-Periton içine

 • Kist Enfeksiyonu
tedavi
Tedavi
 • Medikal Tedavi
 • Açık cerrahi: -Konservatif -Radikal
 • Endoskobik tedavi:

- Biliyer rüptürde sfinkterotomi ile birlikte

 • Laparoskopik cerrahi
 • Perkütan tedaviler

-PAİR

-Modifiye PAİR teknikleri

medikal tedavi
Medikal Tedavi
 • Benzimidazole türevleri

-Mebendazole-Albendazole: Glukozun parazit tarafından kullanımını ve ATP oluşumunu engeller

 • İsoquinolone türevleri (praziquantel)
 • İmmünostimülatör maddeler: İsoprinosine ve trans-2-phenoxycyclohexonol ethers
albendazole sulfoxide
Albendazole Sulfoxide
 • 10mg/kg/gün- Günde iki kere 2 hafta aralıklarla 28 günlük siklusla
 • Preop: rekürrens riskini azaltmak için 6 hafta süren tedavi
 • Postop: İntraoperatif kist ekilmesi olan vakalarda rekürrensi önlemek için 3 siklus
yan etkiler
Yan Etkiler
 • Hafif abdominal ağrı, bulantı-kusma, kaşıntı, alopesi, kızarıklık, baş ağrısı
 • Nadiren lökopeni, eozinofili, sarılık, transaminazlarda hafif yükselme
 • Hemogram ve KC fonksiyon testleri kontrolü
cerrahi
Cerrahi
 • Postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi tatmin edici değil
 • Cerrahi mortalite %0.9-3.6,

2. cerrahide %6,

3. cerrahide %20

 • Nüks: 5 yılda %11.3
cerrahi1
Cerrahi
 • PT için iyi aday olmayan, semptomatik, komplike ve rüptüre meyilli vakalar
 • Radikal cerrahi teknikler kullanılmalı
laparoskopik tedavi
Laparoskopik Tedavi
 • Yüzeyel KC kistlerinde
 • Mezenterik kistlerde
 • Diğer abdominal organ yüzeyel kistlerinde (böbrek, dalak vs)
perk tan tedavi
Perkütan Tedavi
 • PAIR
 • Kateterle tedavi
 • ModifiyeKateter Tedavisi Teknikleri (PEVAC veya MoCaT)
pt endikasyonlar
PT Endikasyonları
 • Tip I, Tip II, bazı Tip III
 • Sıvı içeriği olan bazı Tip IV
 • Enfekte Kist-Apse
 • Postop. Nüks-Kolleksiyon
 • İnop-yaygın hastalık
 • Hamilelik
 • Cerrahiyi reddeden hastalar
pt ama
PT Amaç
 • Kist İçeriğinin boşaltılması (Aspirasyon)
 • Parasitin öldürülmesi (Skolisid)
 • Germinatif membran ve kız veziküllerin çıkarılması (PEVAC, MoCaT)
 • Kist kavitesinin kapatılması (Skleroz)
lem ncesi
İşlem Öncesi
 • Görüntüleme: US ve AC Grafisi, BT, MRG
 • Proflaktik Albendazol
 • Proflaktik Antibiyotik
 • Anestezi: Lokal, sedasyon
pt lemi
PT İşlemi
 • US, US+Floroskopi (Kistografi)
 • US ile lezyonun yeri, lezyonun iç yapısı (membran, solid bileşen), lezyona giriş yeri ve açısı
 • Floroskopi

-Kistografi

-Komplike-kalın duvarlı-nüks kistlerde Seldinger tekniği ile kateter yerleştirilirken klavuz tel veya kateter katlanabilir-çıkabilir

hangi pt tekni i
Hangi PT tekniği
 • Kistin çapı 5-6 cm’den küçükse; PAIR
 • Kistin çapı 5-6 cm’den büyükse; kateter ile tedavi
 • Komplike kistler (Tip III, bazı IV, nüks kistler); kateter ve modifiye kateter teknikleri
 • Çocuklarda ve ana safra kanallarına yakın olmayan Tip 1 kistler: 8-10 cm
p uncture a spiration i njection r easpiration
Puncture Aspiration Injection Reaspiration
 • Kistin boşaltılması
 • Kistin öldürülmesi (skolisid etki)
 • Kist boşluğunun kapatılması (skleroz)
slide22
PAIR
 • Büyük bir kistte skolisid solüsyonun dilüsyonu istenmez ve tedavi yetersiz kalır

-Mümkün olduğunca fazla kist sıvısı aspirasyonu ve yeterli skolisid madde enjeksiyonu

kateterle tedavi
Kateterle Tedavi
 • Büyük ve komplike kistler
 • Safra sızıntısı veya bilier fistül varsa emniyetli drenaj
 • 8-14 F Pig-tail uçlu ve kilitli kateter
 • Serbest drenaj
 • Kateter ve kavite irrigasyonu
slide24
24 saatlik drenaj 10 cc’den az ise;
  • Kavitografi; fistül yoksa %95 alkol
  • Skleroz
  • Kateter çekilir
 • 24 saatlik drenaj 10 cc’den fazla ise;
  • Günlük drenaj 10 cc’nin altına düşene kadar beklenir.
  • Kistografi ve skleroz
modifiye kateterizasyon teknikleri
Modifiye Kateterizasyon Teknikleri
 • Kalın kateter (10-14F veya daha kalın)
 • İçerik boşaltılır
 • Kistografi ve günlük irrigasyon
 • Diğer işlemler aynı
ntrakistik skolisid maddeler
İntrakistik skolisid maddeler
 • Formaldehid solüsyonu,
 • %0.5 cetrimide solüsyonu,
 • %0.5 gümüş nitrat solüsyonu
 • Hidrojen peroksit solüsyonu
 • %20-30 hipertonik salin solüsyonu
 • Etanol
skleroz
Skleroz
 • Amaç: Kalan kavitenin hacmini azaltmak-yok etmek
 • İşlem sonrası kavitenin büyük hacimli olması
  • Safra sızıntısı-sıvı koleksiyonu
  • Enfeksiyon
  • Kistobiliyer fistül
sklerozan maddeler
Sklerozan Maddeler
 • Glukoz
 • Formalin
 • Fenol
 • Povidon
 • Pantopak
 • Tetrasiklin
 • Doksisiklin
 • Bleomisin
 • Etanol
etanol
Etanol
 • Skolisid
 • Sklerozan
 • Hipertonik solüsyonların etkileyemediği kız vezikülleri tahrip etme
etanol1
Etanol
 • Kist hacminin %30-50 si kadar
 • 10-20dk
 • Toksik maddedir
 • Damar
 • Biliyer sistem
 • Renal toplayıcı sistem
 • Periton ile kist ilişkisi
tedavi sonras takip ve yile me
Tedavi Sonrası Takip ve İyileşme
 • Kist boyutu: Küçülme, kaybolma
 • Kist içeriği: Ekojenite değişikliği, sıvı miktarında azalma, membran ayrılması, psödotümör
 • Kist duvarı: Kalınlık artışı, deformite, kalsifikasyon
seroloji
Seroloji
 • Teşhis
 • Takip
 • Tedaviye cevap değerlendirmesi
pa r komplikasyon
PAİR Komplikasyon
 • Enfeksiyon
 • Kanama
 • Pnömotoraks
 • Peritoneal yayılma
 • Ateş (38.5)
 • Minör allerjik reaksiyon (%5) kaşıntı, ürtiker, hipotansiyon
 • Anaflaksi (%0.5-1 Smego, %0.1-0.2 Akhan 1999)
pa r nlem
PAİR Önlem
 • 1-2cm normal parankim olmalı
 • Anaflaksi veya skoleks ekilmesi riski için işlem sırasında hasta alb/meb almış olmalı
 • Alkol toksik maddedir ve safra yolları, böbrek, periton ile ilişki iyi değerlendirilmeli
rek rrens
Rekürrens
 • Perkütan tedavi sonrası

-Yetersiz kist aspirasyonu ve yetersiz miktarda skolisid madde verilmesi

-Büyük kiste sadece PAIR uygulaması

-Kateter ile tedavide, kateterin erken çekilmesi

-Santral yerleşimli kistler ve safra ilişkisi

-Kalan kavitede enfeksiyon

cerrahi sonras
Cerrahi sonrası

-Çoğunlukla safra kaçağına bağlı sıvı birikimi şeklinde

-Gerçek nüks: Ekilme

-Ana safra kanallarının açılması ve konvansiyonel cerrahi kullanımı ile yüksek rekurrens oranı (%25) (Yorgancı K., Sayek I. Am J Surgery 2009)

-7.5cm üstü kistlerde cerrahi sonrası safra birikimi riski fazla (Kılıç M. Am J Surgery (2008)

pt i in s k nt l vakalar
PT için sıkıntılı vakalar
 • Bazı Tip III vakaları
 • Bazı Tip IV vakaları
 • Nüks Kistler
 • Kistobilier fistüllü vakalar
 • Açık cerrahi sonrası nüks kist-koleksiyon
 • Egzofitik kistler
 • Hamilelik
tip 3 kistler
Tip 3 Kistler
 • Tedavi uzun zaman ve emek ister
 • Nüks ihtimalleri daha fazla
 • Solid içerik oranı
egzofitik kistler
Egzofitik Kistler
 • Drenaj için yeterli KC parenkimi olmayabilir
 • Kist duvarı yapışması daha zor
subkaps ler subkostal k k kistler
Subkapsüler-subkostal küçük kistler
 • Yeterli KC parankimi
 • Akciğer dokusu ve kostalar: US ile görülebilirlik daha zor
kateter drenaj s ras nda kist enfeksiyonu
Kateter Drenajı Sırasında Kist Enfeksiyonu
 • Kateter giriş yerinden
 • KBF varsa asendan yolla
 • Tedavi süresi uzar
 • Kist kavitesi daha zor kapanır
 • Uygun antibiyotikle beraber günlük yıkama
 • Akıntı kesilmezse ERCP ve papillotomi
kistobilier fist l
Kistobilier Fistül
 • %5-25 (Kılıç M. Am J Surgery (2008)
 • Kavitografide görülebilir veya büyük kistlerde safra sızıntısı şeklinde olabilir
 • Birçoğu başlangıçta yoktur, kateter tedavisi sırasında kist poşu içine gelişir
 • Modifiye Perkütan Teknikler
 • ERCP-papillotomi- plastik stent
a k cerrahi sonras n ks
Açık Cerrahi Sonrası Nüks
 • Çoğunlukla ekilme tarzında
 • Cerrah 2. açık cerrahiyi istemez: Perkütan tedavi
 • Daha düzensiz, şekilsiz, multiodak, omentoplasti yanında
 • Anatomi bozulmuştur
 • Çoğunlukla tedaviye daha dirençli
a k cerrahi sonras koleksiyon
Açık cerrahi sonrası koleksiyon
 • (0-4.5%)
 • Canlılık olmadan ortaya çıkar
 • Aynı kavitede ve tedaviden aylar/yıllar sonra görülebilir.
 • Kisto-bilier fistül olabilir-olmayabilir
slide45

Çoğunlukla komplike-enfekte? mayii

 • Kavite duvarı kalın ve granülasyon dokusu oluşmuş, komşu KC parankimi reaksiyonu
 • Tedaviye daha direçli, kavite kapanması daha zor
 • Kateter drenajı gerekli
multiple kist
Multiple Kist
 • Yeterli parankim bulmak zor olabilir
 • Uzun zaman ve tekrarlayan seanslar
kc ile beraber di er organ kistleri
KC ile beraber diğer organ kistleri
 • Akciğer
 • Böbrek
 • Dalak
 • Mezenter
 • Yumuşak doku
hamilelik
Hamilelik
 • Medikal tedavi ve cerrahi tedavi uygun değil
 • Öncelikli amaç doğuma kadar hastayı korumak ve doğumun zararsız olmasını sağlamak (rüptür)
 • Medikal tedavi alamadığı için nüks ihtimali