Dikkat Eksikliği Tedavisinde Neurofeedback Terapisi - PowerPoint PPT Presentation

neurofeedback terap s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dikkat Eksikliği Tedavisinde Neurofeedback Terapisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dikkat Eksikliği Tedavisinde Neurofeedback Terapisi

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Dikkat Eksikliği Tedavisinde Neurofeedback Terapisi
185 Views
Download Presentation

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Neurofeedback Terapisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEUROFEEDBACK TERAPİSİ Dr. Bora Küçükyazıcı Aile Danışmanı – Nöroterapi Uzmanı www.cocukvegenc.com

 2. NEUROFEEDBACK NEDİR? Neurofeedback, EEG biofeedback ya da nöroterapi olarak adlandırılır. Neurofeedback; depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve DEHB gibi beyin dalga amplitüdlerinde değişiklik gözlenen rahatsızlıklarda kullanılan tedavi yöntemidir. Neurofeedback terapisi sırasında, hatalı beyin dalga aktivitenizi düzeltmek için, beyninizi nasıl yöneteceğinizi ve kullanacağınızı öğrenirsiniz. Antreman yaptırdığınız bir kas gibi, beyniniz de onu doğru kullandığınız ve eğittiğiniz sürece, güçlenecektir. Daha düzenli çalışan beyin dalgaları ile kendinizi daha iyi hissedecek ve Peak Performance değeriniz artacaktır. www.cocukvegenc.com

 3. NEUROFEEDBACK NASIL ÇALIŞIR? Beyin dokusunda, farklı aktivite bölgelerine göre yerleşmiş bulunan yaklaşık bir trilyon hücre vardır. Bu hücreler, çok hızlıdan çok yavaşa doğru 4 farklı beyin dalgası oluştururlar. Son klinik araştırmalara göre, özellikle DEHB olan kişilerin beyin dalga aktivitelerinde; dikkat kontrolü, odaklanma, düşüncenin düzenlenmesi  ve hissetmeyi sağlayan alanlarda ,aktivite azalması gözlenmiştir.Araştırmalar göstermektedir ki, beyin dalgaları ile doğru antreman çalışmaları yaparak, hatalı beyin dalgalarının düzenlenmesi mümkündür. Neurofeedback, beyni güçlendiren bir öğrenme sürecidir ve beyindeki dikkat kontrolü, duygu ve davranış alanlarına egzersiz uygulamaktadır. Böylece, beyninizin günlük işleyişini arttıracak şekilde, beyin ritminizi kontrol etmeyi öğrenirsiniz. www.cocukvegenc.com

 4. NEUROFEEDBACK HAKKINDA Neurofeedback seansında, bilgisayar ile bağlantılı neurofeedback cihazı kullanılır. Cihazın sensörleri beyin dalgalarının elektriksel aktivitesini kaydetmek için saçlı deriye ve kulaklara yerleştirilir. Bilgisayara gönderilen beyin elektrik aktiviteleri, ekranda görünür hale dönüştürülür ve kişiye geribildirim sunmaktadır. Çoğu örnekte olumlu ilerleme ve gelişmeler, yaklaşık 10-12. seans içinde görülmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda anlamlı düzelme, yaklaşık 30-40. seanslar sırasında gözlenir. Beyin, kendisini düzgün kontrol etmeyi ve düzenlemeyi öğrendikten sonra, bu öğrendiklerini her zaman hatırlar ve daha verimli çalışır. Başlangıçta, neurofeedback seansları haftada iki veya daha fazla olarak uygulanır. Seans süresi yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Neurofeedback, geribildirim esasına dayalı olan bir öğrenme metodu olduğu için, sonuçları belirli bir zaman sonrasında ortaya çıkar. www.cocukvegenc.com

 5. Neurofeedback Etkinliğinin Kanıtlandığı Durumlar • Neurofeedback uygulamasının etkinliğinin klinik çalışmalarla kanıtlanmış olduğu durumlar şunlardır: • Dikkat Eksikliği • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - DEHB • Peak Performance değerinde artış istendiğinde • Öğrenme Bozuklukları • Depresyon • Anksiyete • Kronik Yorgunluk Sendromu • Yeme Bozuklukları • Obsesif-Kompulsif Bozukluk • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) • Uyku Bozuklukları www.cocukvegenc.com

 6. Dikkat Eksikliği ve Neurofeedback Çocuğun dikkat düzeyi ve konsantrasyon, öğrenme sürecinde çok önemlidir. Çevresinden doğru mesajları alması, bu mesajları doğru yorumlaması ve öğrenme sürecinde bu mesajları kullanması için, dikkat süreci eksiksiz çalışmalıdır. Eğer aile çocuğunda dikkat eksikliği sorunu olduğunu fark etmez ya da gerekli tedaviyi doğru uzmanlardan almaz ise, çocukta okul eğitim-öğretim sisteminde anaokulundan itibaren akademik sorunlar yaşanabilir. Aileleri en çok yanıltan konu: çocuğun saatlerce televizyon izleyebilmesi ya da bilgisayar oyunları oynuyor olması, dikkatiyle ilgili bir sorun olmadığı anlamına gelmemektedir. www.cocukvegenc.com

 7. DEHB ve Neurofeedback Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu sorunu olan çocuklar, kendi istedikleri şekilde televizyon izlerken ya da bilgisayarda oyun oynarken bir sorun yoktur. Bu rahatsızlıkta beynin etkilenen bölgesindeki değişimlere bağlı olarak, çocuğun kendi istediği bir aktivitede ve çocuğun istediği zaman diliminde dikkatini toplamasında problem yoktur. Sorun; dikkatin, özellikle yönlendirilmesi gereken bir durumda dağılmasıdır. Sınıf ortamı, ders dinlenmesi, ev ödevlerinin yapılması, bir spor aktivitesinde takım oyuna uyum gibi durumlarda, dikkatin özel olarak toplanması gerektiği anlarda, dikkat eksikliği ortaya çıkmaktadır. www.cocukvegenc.com

 8. DEHB ve Neurofeedback Dikkat eksikliğine bağlı olarak çocuklarda gözlenen belirtiler şunlardır: • Çocuk özel olarak bir konuda dikkatinin toplaması gerektiği zaman sorun yaşamaktadır: ev ödevi, takım sporu vb. • Detaylı ve dikkat gerektiren işlerde, dağınık ve düzensiz şekilde iş üretir • Başka çocukları hiç etkilemeyen dış uyaranlar, onların dikkatini çok rahatlıkla dağıtır. • Verilen görevlerin tamamlanmasında sıklıkla sorun yaşanır • Tamamlanmamış ve yarım kalmış bir işten diğer yeni bir aktiviteye geçerler. • Günlük aktivitelerde çok fazla unutkanlık yaşarlar • Tepkisel olarak karar verirler. Dur-Düşün-Yap modelini uygulamakta sorun yaşarlar. Bu sebeple davranışlarına bağlı sorun yaşarlar. www.cocukvegenc.com

 9. DEHB ve Neurofeedback Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda beyin elektrik aktivitelerinde, “kortikal yavaşlama” olarak adlandırılan farklılıklar bulunmaktadır. Bu kişilerde, beynin ön bölgesi olan prefrontal kortexte, düşük frekanslı olan Theta beyin dalgalarının amplitüdlerinde artış ve yüksek frekanslı beyin dalgası olan Beta dalgalarının amplitüdlerinde düşme gözlenmektedir. Neurofeedback terapisinde uygulanan protokoller, beyindeki Theta ve Beta dalga amplitüdlerinin normal değerlere ulaşmasını sağlamaktadır. DEHB’li bireylerin beyin dalgalarındaki Theta/Beta oranı artmıştır. Bu da, düşük uyanıklık durumu ve odaklanma sorunları ile ilişkilidir. Neurofeedback seanslarında, tek başına Theta dalgalarının amplitüdünü azaltmaya yönelik protokoller uygulandığı gibi, iki ayrı dalga boyuna etki edecek olan ve Theta/Beta oranında azalma sağlanmasına yönelik protokoller de uygulanmaktadır. www.cocukvegenc.com

 10. Neurofeedback ile “Peak Performance” Değerinde Artış • Aşağıda yer alan zihinsel, duygusal ve fiziksel fonksiyonlarda daha yüksek verim sağlamak için Neurofeedback terapisi uygulanmaktadır:  • Daha net düşünmek ve zihinsel berraklığı geliştirmek • Dikkat ve konsantrasyon artışı ile öğrenme becerisini arttırmak • Zihinsel esneklik artışı ile bir konudan diğerine daha hızlı geçiş yapmak • Günlük yaşam fonksiyonlarında denge sağlamak adına, duygu, düşünce ve davranışları düzenlemek • Spor aktivitelerinde daha iyi zamanlama ayarı ve dikkat becerisini arttırmak • Genel yaşamda daha iyi hissetmek adına, beyin fonksiyonlarını geliştirmek Neurofeedback terapisi ile, “peak performance” olarak adlandırılan “bireyin üstün performans” değerinde etkin artış sağlanmaktadır. www.cocukvegenc.com

 11. Neurofeedback ile “Peak Performance” Değerinde Artış • Kişinin peak performance değerinde artış sağlandığında, şu değişiklikler gözlenir: • Eldeki göreve odaklanma ve dikkati sürdürme • Dikkat becerisinde artış • Düşüncede berraklık • Azalan ya da kaybolan başarısızlık korkusu • Artan sezgi ve farkındalık • Olaylar karşısında uygun reaksiyon ve doğru yanıt geliştirme becerisi • Eğer, daha çok ve daha hızlı öğrenmek istiyorsanız, öğrenme karşısındaki korku • ve kaygınızı (anksiyetenizi) azaltmak istiyorsanız, yaratıcılık ve verimliliğinizi • Arttırmak istiyorsanız, baskı ve stres altında odaklanma becerinizi geliştirmek • istiyorsanız; • Neurofeedback ile Peak Performance eğitimi, sahip • olduğunuz potansiyelinizi üst düzeye ulaştırabilir.

 12. İletişim Adres : Bağdat Caddesi Turap Sokak Ömer Uğur Ata Apt. No:6 Daire:3 Kat:3  Bostancı - İstanbul Tel.  : 0 216 372 66 07 – 372 66 02 Faks :0 216 372 68 06 Web: http://www.cocukvegenc.com E-Posta :info@cocukvegenc.com www.cocukvegenc.com