1 / 39

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dehbin tanımı Belirtileri Dehbli çocukların özellikleri Nedenleri Tedavisi Öğretmenlere öneriler Anne babaya öneriler. TANIMI .

garland
Download Presentation

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

 2. Dehbin tanımı • Belirtileri • Dehbli çocukların özellikleri • Nedenleri • Tedavisi • Öğretmenlere öneriler • Anne babaya öneriler

 3. TANIMI • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) psikiyatrik bir bozukluktur. Bir kişinin kendi yaşına ve bulunduğu gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketliliği, isteklerini erteleyememesi ve dikkat sorunları ile ilgili bir durumdur.

 4. ŞIMARIKLIKLA KARIŞTIRILMAMALIDIR

 5. Bir kişide DEHB’ in bulunması için belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, en az 6 ay süresince devam etmesi ve yine en az 2 ortamda(ev ve okul gibi) görülüyor olması gerekir.

 6. BELİRTİLERİ • DEHB`nun  3 temel belirtisi vardır. Bunlar; 1. Dikkat eksikliği2. Aşırı hareketlilik3. Dürtüsellik

 7. DİKKAT EKSİKLİĞİ • Dikkat süresinin ve yoğunluğunun kişinin yaşına göre, olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir.

 8. ANA BABALARIN TANIMI • “Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor ”“Sanki aklı hep başka yerde, çok dalgın”“ Bilgisayar başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en çok 10 dk ”“Çok sık eşya kaybediyor”

 9. AŞIRI HAREKETLİLİK • Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayacak biçimde hareketli olmasıdır. Uzun süre yerinde oturamama, otururken elin ayağın kıpır kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde olma, çok konuşma gibi belirtilerle kendini gösterir.

 10. ANNE BABALARIN TANIMI • “Daha karnımdayken bile kıpır kıpırdı ““ Eli dursa ayağı oynar ““ Sürekli hareket halinde , yürümez koşar ““ Ya konuşur ya sesler çıkarır ““ TV izlerken bile hareket eder“

 11. DÜRTÜSELLİK • Genel olarak bireyin davranışlarını kontrol edebilmesinde sorun olmasıdır. Acelecilik, istekleri erteleyememe, söz kesme, düşündüğünü hemen yapma, aklına geleni geldiği anda söyleme, sırasını beklemekte güçlük çekme gibi belirtilerle kendini gösterir.

 12. ANNE BABALARIN TANIMI • Bu çocuğun freni yok.”“10 yaşına geldi hala söz kesmemeyi öğrenemedi ”“ Düşünmeden hareket eder ”“ Sabırsızdır, istekleri hemen olsun ister ”

 13. DEHBLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ • -   Çoğunlukla elleri ayakları kıpır kıpırdır ve oturduğu yerde kıpırdanıp durur. • -Çoğu zaman hareket halindedir ve bir motor tarafından sürülüyormuşçasına koşuşturur durur, yükseklere tırmanır. • - Oturması istendiğinde, oturduğu yerde bir müddet kalmakta güçlük çeker.

 14. -          Dikkati konu dışı uyaranlarla çabuk dağılır. • -          Zihinsel çabayı gerektiren ders dinleme, ders çalışma, okuma ve yazma görevlerinden kaçar. • -          Ödevlerde ve sınavlarda dikkatsizce hatalar yapar. • -          Sabırsızdır, sırasını beklemekte güçlük geçer

 15. -Kendisiyle konuşulduğunda sanki dinlemiyormuş izlemini verir. • -Sakin ve gürültüsüz biçimde oynamakta zorluk çeker • -Verilen yönerge ve ödevleri yapmakta zorlanır, bu işi tamamlamadan diğerine geçer

 16. -Çok konuşur, sık sık başkalarının sözünü keser ve lafa girer. • -Çabuk unutur, sık eşya kaybeder. • - Çoğu zaman sonuçlarını düşünmeden tehlikeli işlere gir

 17. OLUMLU YANLARI • Yaratıcıdırlar ancak potansiyellerini ortaya koymakta zorluk yaşarlar.. Enerjik, canlı ve keyiflidirler. . Risk almaktan hoşlanırlar..Hayal güçleri gelişmiştir..Kolayca birilerine güven duyabilirler..Sıcakkanlı ve hoşgörülüdürler..Espri yetenekleri gelişmiştir.

 18. NEDENLERİ • * Kalıtım, genetik nedenler,* Çevresel etkenler,* Beyindeki yapısal ve işlevsel farklılıklar

 19. Yaygın olarak kabul edilmekte olan görüşe göre DEHB, anababadan alınan bazı genlerin ve bazı çevresel faktörlerin etkisiyle beyinde dikkat ve davranış kontrolünden sorumlu olan bölgelerin yapısal ve işlevsel farklılığı sonucunda ortaya çıkan bir bozukluktur

 20. DEHBE EŞLİK EDEBİLEN DİĞER SORUNLAR • KARŞI GELME BOZUKLUĞU VE DAVRANIM BOZUKLUĞU(düzensizlik,sosyal becerilerde yetersizlik,saldırgan davranışlar,olumsuz benlik algısı,heyecan arayışı,

 21. Dalgınlık uyku hali,,ısrarcı tutum,tutarsızlık,koordinasyon güçlükleri(ince motor becrilerinde özellikle yazı yazmada zorluk yaşarlar.), • BELLEK SORUNLARI,ÖÖG

 22. TEDAVİSİ • ÇOCUK PSİKİYATRİSTİNE BAŞVURULMALI • DEHBİN TEDAVİSİNDE İLAÇLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIR. İlaçlar hakkındaki yanlış bilgiler tedavi süresini uzatmaktadır.Bağımlılık yapmaz ve uzun yıllar kullanmak gerekebilmektedir.

 23. AİLE,SINIF ÖĞRETMENİ,REHBER ÖĞRETMEN,OKUL İDARESİ,HEKİM İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI. • DEHB HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNMALI • ANNE BABA EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR.AİLELER KENDİNİ SUÇLAMAMALIDIR.

 24. “ DEHB için tek bir tedavi yönteminin uygulanması çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Çocuğun ve ailenin gereksinimlerine göre seçilecek farklı tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanması başarılı sonuçlar vermektedir.”

 25. AİLELERE ÖNERİLER •  İlk olarak çocuğu olduğu gibi kabul etmek, ona değer verdiğinizi ve onu sevdiğinizi hissettirmek çocuğun ``ben değerliyim, ben önemliyim` duygusunu yaşamasını sağlayacaktır. Çocuğun benlik algısı olumlu olacak ve böylelikle özgüveni artacaktır.  •  Anne babanın etkili iletişim kurallarını bilerek çocuğu ile olumlu bir iletişim ortamı sağlaması gereklidir. Anne baba empati kurarak, `sen dili` yerine ` ben dili`ni kullanarak ve etkin dinlemeyi bilerek çocuğu ile iletişim   kurmalıdır.

 26.  Çocuğun başarılı olma duygusunu yaşaması sağlanmalıdır. •  Çocuğa karmaşık olmayan, yapabileceği tek tek görevler verilerek sorumluluk duygusu kazanması sağlanmalıdır. •  Ev içinde arkadaşça, kararlı ve adil bir disiplin uygulanmalıdır. İstenmeyen bir davranışın sonucunda çocuğa ne olacağı anlatılmalıdır.  •  Çocuktan yapabileceğinden fazlası beklenmemelidir. 

 27. Ev içerisinde çocuğun ders çalışması için şartlar olumsuz olsa dahi anne babanın günün belirli bir saatinde ( her gün aynı saat) şartları olumlu hale getirerek çocuğun motivasyonunu sağlaması önemlidir. her gün aynı saatte, aynı yerde oturup ders çalışması sağlanabilir. Ders çalışma saatini çocuk kendisi belirlemelidir, anne baba ders çalışma saati yaklaşırken hatırlatabilir.

 28.  Ders çalışmaya çocuğun sevdiği dersten başlanması daha etkili olacaktır, ancak çocuk hep sevdiği dersi çalışmak istiyorsa o zaman bu ders için de bir süre konulmalıdır.  •  Oyun bir çocuğun yaşamında çok önemli bir yere sahiptir.çocukların kelime haznesi çok olmadığı ve  kendilerini sözel olarak ifade etmede güçlük yaşadıkları için oyunlarla kendilerini ifade ederler.Dikkat toplamada da oyunlar özellikle `rol oyunları` çok önemlidir.

 29.  Ev içinde dikkati ve sosyal becerileri arttıran oyunlar şunlardır:domino,dama,satranç,tavla,mikado çöpleri,bilgisayar oyunları,tombala,hafıza kartları vs…dışarıda oynanabilecek oyunlar ise:sek sek oynama,kulaktan kulağa,ip atlama,birdir bir,misket,uzun eşek,saklambaç vs 

 30.  Çocuğun kurallara uyumunu ve sosyal becerilerini geliştirici ayrıca enerji harcamalarını sağlayıcı bir takım etkinlikler de söz konusudur.Bunlar ise;doğafaaliyetleri,basketbol,futbol,hentbol,voleybol,yüzme,tiyatro, drama,resim yapma,yemek yapma,balık tutma vs..

 31. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bu etkinliklerin,spor faaliyetlerinin belirlenirken çocuğun ilgi alanını,becerilerini ve kişilik özelliklerini de göz ardı etmemektedir.

 32. ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER • Çocuğun okulda ve sınıfta yaşadığı bu durum hakkında ( aşırı hareketlilik, dürtüsellik, dikkat eksikliği, eli ayağı kıpır kıpır, söz dinlememe, unutkanluk vs. ) eğer okulda rehberlik servisi varsa rehberlik servisine ve bununla birlikte aileye bilgi verilmesi gerekmektedir. •  Ailenin bu durumu ciddiye alması amacıyla okul idaresi ve rehberlik servisi ile işbirliğine girmek gerekmektedir.

 33. Çocuk psikiyatristi ile düzenli olarak işbirliği halinde olmak ve çocuğu objektif olarak gözlemleyip değerlendirerek bu konuyu psikiyatriste anlatmak, tedavi sırasında çocuğu sürekli değerlendirmek önemlidir. • Sınıf içerisinde çocuğu olumsuz yönde etkile damgalamalardan, etiketlemelerden uzak durmak gereklidir.

 34. Çocuğu etiketleyici isimler kullanmak yerine sınıfta okul arkadaşları tarafından  kabulünü sağlamak amacıyla çocuğun yaşadığı durumu anlatan hikaye ve öykülerden (örneğin Zıp Zıp Kaplumbağa)  yararlanmalıdır. • Sınıf içerisinde çocuğun hareketleneceği hissedildiği anda çocuğa birtakım sorumluluklar verilerek yada çocuğun hareket etmesine olanak sağlanarak çocuğun sınıf içinde daha iyi kontrol edilebilmesi sağlanabilir.

 35. Arkadaşları tarafından sevilmeme, dışlanma, alay edilme vs. davranışlara maruz kalmasını engellemek amacıyla her türlü çabayı göstermek gerekmektedir.  • Çocuğun sınıf içinde saygınlığını azaltmamak amacıyla sık sık uyarmak yerine çocuk ile bir işaretleme şifresi bulup bunu kullanmak daha faydalı olabilir.

 36. Çocuğun sınıf içinde kabulunü sağlanmak amacıyla, çocuğa yönelik `kabul edici`, `hoşgörülü`, `anlayışlı` tutumların sergilenmesi önemlidir. • Çocuğa sorumluluklar verilmelidir. • Çocuğun başarılı olma duygusunu yaşaması açısından ödüller vermek, bu çocukların okula ve derse olan ilgilerini de arttıracaktır. 

 37. Bu çocukların dikkatleri kolay dağılabildiği için sınıf içinde pencereden uzakta ve ön sıralarda öğretmen masasına yakın yerlerde oturtulması yararlı olacaktır. Böylelikle öğretmenin de çocuğun hareketliliğini kontrol etmesi kolay olacaktır.

 38. Bu çocuklar verilen görevleri önem sırasına koyamadıkları için aynı anda birkaç görev verildiğinde bunları yerine getiremeyebilirler. Bunun için önce tek bir görev, tek bir komut verilmeli, çocuk bunu gerçekleştirdikten sonra diğer komuta geçilmelidir. Örneğin, çocuğa `ödevlerini yap , odanı topla` demek yerine. İlk önce ödevini yap demek ve çocuk ödevini yaptıktan sonra da odanı topla denilmesi daha uygundur.

 39. Ayrıca sınıf öğretmeninin diğer öğretmenlerle de DEHB olan çocuk ve bu çocukla nasıl iletişim kurduğu, onu nasıl kontrol ettiği ile ilgili bilgi verilmelidir. • Sınıf içinde sessiz olma alıştırmaları ve nefes alma egzersizlerinin yapılması çocuğun dikkat toplamasını arttıracak, çocuğun yaratıcılığını ve değer duygusunu geliştirecektir.

More Related