1 / 8

Az információs társadalom modern „igazolványai”: eKártyák

Az információs társadalom modern „igazolványai”: eKártyák. Készítette: Hollósy Szabolcs. Milyen célt szolgálnak és hogyan :. Az eKártya alapvető feladata nem adattárolás, hanem valamilyen szolgáltatáshoz szükséges azonosítás lehetővé tétele

vincenzo
Download Presentation

Az információs társadalom modern „igazolványai”: eKártyák

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az információs társadalom modern „igazolványai”: eKártyák Készítette: Hollósy Szabolcs

  2. Milyen célt szolgálnak és hogyan : • Az eKártya alapvető feladata nem adattárolás, hanem valamilyen szolgáltatáshoz szükséges azonosítás lehetővé tétele • Önmagukban általában még nem elegendőek a szolgáltatások igénybevételére, úgynevezett PIN kóddal (Personal Identification Number = személyi azonosító szám) együtt érvényesek • Szabványos mérete következtében könnyen tárolható pénztárcában, irattartóban • Anyaga biztosítja, hogy az időjárs hatásai és a mechanikai igénybevételek ne okozzák könnyen sérülését vagy meghibásodását • Alakja és méretei jól szolgálják a befogadó olvasó készülékbe történő egyszerű akadás és beszorulás mentes behelyezést és kivételt

  3. Milyen eKártyákat használunk a mindennapokban: Ma már az autók egy része sem a klasszikus kulcs használatával nyitható és indítható, hanem egy kártyaszerű azonosítóval A műholdas televíziószolgáltatók is csipkártyával szűrik a szolgáltatásra jogosult ügyfélkört A ’90-es években vezették be nálunk a kártyás utcai telefonokat, hogy véget vessenek az érmés telefonok feltörésének Beléptetőkártya – A Wolfsburgban található AutoStadt, azaz Autóváros területére ezzel lehet belépni. K&H banknál vezetett elektronikus számlához igényelhető elektronikus bankkártya, csipkártya A METRO áruházakban csak regisztrált vásárlók fizethetnek, ez a kártya azonosítja az ügyfelet Munkaidő elektronikus nyilvántartási renszerhez használható személyazonosító kártya A Shell töltőállomások vevőcsalogató akciói során összegyűjtött pontok nyilvántartására szolgál A mobiltelefonok használata során a telefonszámot és ezáltal a hívott személyt a SIM kártya azonosítja A Lufthansa mérföld-gyűjtő akciójához kibocsájtott azonosítókártya Az ÖMV benzinkutaknál lehet ezzel a kártyával gyűjteni a pontokat Az elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó azonosítókártya

  4. Miként hordozza az azonosító információt az eKártya ? • Mágnescsikon: a kártyát az azonosító készülék hornyába helyezve egyenletes sebességgel „lehúzzuk”, indukciós adat-olvasás mint a magnetofonok szalagjánál

  5. Miként hordozza az azonosító információt az eKártya ? • Elektromos „csip” segítségével, az olvasóba helyezett kártya esetén elektromos érintkezőkön keresztül történik az adattovábbítás

  6. Miként hordozza az azonosító információt az eKártya ? • Vonalkód formájában, ilyenkor optikai vonalkód-olvasó segítségével nyerhető ki a tárolt információ

  7. Ma a leg gyakrabban használt eKártya az elektronikus fizetést lehetővé tevő bankkártya:

  8. Köszönöm a figyelmet !

More Related