slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sınıflar ve Nesneler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sınıflar ve Nesneler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Sınıflar ve Nesneler - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Sınıflar ve Nesneler. Anahtar fikir. Sınıflar ve Nesneler. Sınıf : bir nesnenin şablonunu, kalıbını, şeklini, davranışını, kalıtımını değişkenleri, metodları ve ebeveynleri vasıtasıyla tanımlar. Nesne :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sınıflar ve Nesneler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Anahtar fikir

Sınıflar ve Nesneler

Sınıf:

bir nesnenin şablonunu, kalıbını, şeklini, davranışını, kalıtımını değişkenleri, metodları ve ebeveynleri vasıtasıyla tanımlar.

Nesne:

sınıfın bir örnerği — static olmayan her değişkenin bir kopyasına sahiptir (üye değişkenleri için geçerlidir, sınıf değişkenleri için değil).

Sınıf ile nesne arasındaki ilişki, bir tür ile bu türe ait değişken arasındaki ilişkiye benzer.

İsimlendirme kuralları:

Sınıflar:Sınıf isminde her yeni başlayan kelime için büyük harf kullanılır.Örnek: class NeuralNetwork

Nesneler:İsim küçük harfle başlar, daha sonra gelen her kelime için büyük harfle başlanır.Örnek:thisObjectIdentifier

s n f n tan mlanmas
Sınıfın Tanımlanması

class Box {

int iLength;

int iWidth;

int iHeight;

public void setLength

(int iNewLength) {

iLength = iNewLength;

} // of setLength

public int getLength ( ) {

return (iLength);

} // of getLength

public void setWidth

(int iNewWidth) {

iWidth = iNewWidth;

} // of setWidth

public int getWidth ( ) {

return (iWidth);

} // of getWidth

public void setHeight

(int iNewHeight) {

iHeight = iNewHeight;

} // of setHeight

public int getHeight ( ) {

return (iHeight);

} // of getHeight

public int getVolume ( ) {

return ( getLength( )

* getWidth( )

* getHeight( ) );

} // of getVolume

} // of class Box

kullan m ekli
Kullanım şekli

Box sampleBox = new Box();

sampleBox.iLength = 10;

Kurallara uygun mu?

Tercih edilen:

sampleBox.setLength(10);

Neden?

yap c lar contructors
Yapıcılar (Contructors)
 • Aksi belirtilmedikçe varsayılan kullanılır
 • Sınıf ile aynı ada sahip olmalıdır
 • Geri dönüş değeri olmamalıdır
 • Birden fazla Yapıcı için
  • Her biri farklı bir imzaya sahip olmalıdır
   • Parametre sayısı, türü ve sırası
slide7
Örnek

class Box {

int iLength;

int iWidth;

int iHeight;

public Box() {

} // Varsayılan Yapıcı

public Box(int iL, int iW, int iH) {

iLength = iL;

iWidth = iW;

iHeight = iH;

} // Box Yapıcısı

// SINIF TANIMLAMASI DEVAM EDİYOR...

slide8
Örnek

class Box {

int iLength;

int iWidth;

int iHeight;

public Box() {

this(0, 0, 0);

} // Bu şekilde de kullanılabilir.

public Box(int iL, int iW, int iH) {

iLength = iL;

iWidth = iW;

iHeight = iH;

} // Box Yapıcısı

// SINIF TANIMLAMASI DEVAM EDİYOR...

slide10

Sınıf üyelerinin oluşturulması

 • Üç şey içerir:
 • 1. Referansın oluşturulması:Box thisBox ;
 • 2. Nesnenin örneklenmesi:thisBox = new Box( );
  • Veya ilk iki adımın aynı anda yapılması:
   • Box thisBox = new Box( );
 • 3. İlk değerlerin oluşturulması için Yapıcıların kullanılması:
  • public Box
  • (int iNewLength, int iNewWidth, int iNewHeight) {
   • setLength (iNewLength);
   • setWidth (iNewWidth);
   • setHeight (iNewHeight);
  • } // Yapıcı
 • Uygun Yapıcı da kullanılarak üç adım aynı anda yapılabilir:
  • Box thisBox = new Box (10, 5, 25);
e er bir eyi iyi anlad ysan z
Eğer birşeyi iyi anladıysanız...
 • ...referans kelimesiyle neyi kastettiğimizi.
  • Java ‘da oluşturulan her nesne yığın dediğimiz dinamik bellek alanında oluşturulur.
  • Oluturma işlemi bize nesnenin bellekte konumlandığı adresi geri döndürür. Bu, referans diye adlandırılır. C ‘deki gösterici (pointer) ile aynı mantıktır.

Box someBox; // Bu bir referans oluşturur.

someBox = new Box(10, 20, 30);

// Yeni bir Box oluşturduk ve referansını someBox ‘a iliştirdik.

slide12

Nesneler ve referanslar

Temel değişkenler ve nesneler arasındaki farkı ayırt edin.

Temel değerlerde atamalar:

Kod: Bellek:

int x;

x

x

y

int y;

5

x

y

x = 5;

y = x;

5

5

x

y

slide13

Box box1;

Box box2;

box1

box2

box1 box2

box1 = new Box(8, 5, 7);

L=8, W=5, H=7

box2 = box1;// not: iki referans// fakat bir nesne

L=8, W=5, H=7

box1box2

L=3, W=9, H=2

box1box2

box1 = new Box(3, 9, 2);

L=8, W=5, H=7

box1 = box2;

// Eski referans kayboldu!

L=3, W=9, H=2

box1box2

L=8, W=5, H=7

Nesneler ve referanslar

Nesnelerde atamalar

Kod: Bellek:

nemli konular
Önemli Konular
 • Java only has “in” parameters

public void swap(int a, int b)

{

int temp;

temp = a;

a = b;

b = temp;

}

 • Fonksiyonlardan geriye değer döndürebiliriz fakat bu yeterli olmayacaktır.
 • Bir parametre bir nesneye referans ise
  • Nesnenin metdolarına ulaşabiliriz
  • Kalıcı değişiklikler yapabiliriz
k sa s nav
Kısa sınav!

class Pop {

public static void swap(int x, int y) {

int t;

t = x;

x = y;

y = t;

} // swap

public static void main(String args[])

{

int a = 7;

int b = 99;

swap(a, b);

System.out.println("a = " + a + " b = " + b);

} // main

} // Pop

Ekrana ne yazar?

slide18
Örnek

algorithm Compute_Grade

// Calculates the course grade based

// on the student’s assignments

prog_avg, quiz_avg, lab_avg, exam_score,

grade_avg isoftype Num

Get_Data(prog_avg, quiz_avg,

lab_avg, exam_score)

grade_avg <- Average(prog_avg, quiz_avg,

lab_avg, exam_score)

Output_Grade(grade_avg) // Outputs letter grade

endalgorithm

get data
Get_Data

procedure Get_Data (prog, quiz, lab,

exam isoftype out Num)

// Purpose: Prompts user for data & returns them

// Pre-condition: none

// Post-condition: passes values back to point of call

print(“Enter your program average:”)

read (prog)

print (“Enter your quiz average:”)

read (quiz)

print (“Enter your lab average:”)

read (lab)

print (“Enter your exam score:”)

read (exam)

endprocedure //Get_Data

bunu java da nas l ifade ederiz
Bunu Java ‘da nasıl ifade ederiz?

Bir adet Grade adındasınıf oluşturalım, bu sınıf bir adet grade adında bir değer içersin. Ayrıca bu değer ile ilgili işlemleri yapmak için metodlar oluşturalım.

Get_Data metodunu nasıl oluşturacağımızı canlandırın:

Grade nesnelerine referanslar oluşturma

Uygun değerleri kullanıcıdan alma

Grade nesne metotlarını değerleri işlemekte kullanma

grade s n f i in java kodu
Grade sınıfı için Java kodu

public class Grade {

String name;

double value;

public Grade(String newName) {

name = newName;

} // Constructor

public void setValue(double v) {

value = v;

}

public double getValue() {

return value;

}

public void setName(String n) {

name = n;

}

public String getName() {

return name;

}

} // Grade

ana program n kodu
Ana programın kodu

class Compute_Grade {

<diğer ifadeler>

/**

Girilen değerlere göre dersin notunun hesaplanması

*/

public static void main(String[] args)

{

double grade_avg;

Grade prog = new Grade(“Program”);

Grade quiz = new Grade(“Quiz”);

Grade lab = new Grade(“Lab”);

Grade exam = new Grade(“Exam”);

Grade.get_Data(prog, quiz, lab, exam);

grade_avg = average( prog, quiz, lab, exam );

output_Grade( grade_avg );

}

} // Compute_Grade sınıfının sonu

get data metodu i in kod
Get_Data metodu için kod

// Still inside the class Compute_Grade

/**

* Amaç: Kullanıcıdan veri girişi alır

* İlk koşul: yok

* Sonraki koşul: değerleri çağrıldığı yere geri döndürür.

*/

public static void get_Data(Grade g1, Grade g2, Grade g3, Grade g4)

{

g1.setValue( IOGadget.readDouble("Enter “ + g1.getName() );

g2.setValue( IOGadget.readDouble("Enter “ + g2.getName() );

g3.setValue( IOGadget.readDouble("Enter “ + g3.getName() );

g4.setValue( IOGadget.readDouble("Enter “ + g4.getName() );

} //Get_Data

b t n konteyner container s n flar generic olmak zorundad r
Bütün konteyner (Container) sınıfları Generic olmak zorundadır
 • Generic sınıf oluşturmak hemen hemen gereksizdir
  • Bütün sınıflar Object sınıfından türetilir.
  • Herhangi bir türe ait bir nesne bu konteynerin içine konulur.
  • Tip dönüşümü gerekir

hemen hemen:

 • Temel veri türleri bu şekilde çalışmaz [int, char, double]
  • Her atomik veri türü kendisine ait bir konteyner içerir.
   • Örneğin: Integer sınıfı, int veri türü için Nesne türünden bir konteynerdir.
object s n f baz temel metodlar i erir
Object sınıfı bazı temel metodlar içerir
 • clone()
  • Nesnenin bir klonunu oluştrurur.
  • Derin bir kopyasını oluşturur.
 • equals(Object)
  • İki nesnenin eşit olup olmadıklarını kontrol eder.
 • getClass()
  • Nesnenin sınıfını geri döndürür.
 • hashCode()
  • Nesneye ait bir hashcode geri döndürür.
  • Diğer nesnelerle indekslemek için kullanılır.
 • toString()
  • Nesnenin değerini String türünden ifade eden bir değer geri döndürür.
  • print() tarafından nesneyi stringleştirmek için dolaylı kullanılır
 • Ve diğerleriyle muhtemelen daha sonra ilgileneceğiz.

Neden?

nesne metodlar n a r y kleme overload
Nesne metodlarını “aşırı yükleme/overload ”
 • Bu metotların hepsi generic bir işlem yapar.
 • Ancak getClass() hariç diğerleri bir sizin yazdığınız sınıflarda aşırı yüklenmelidir.
  • Bunları sanal metotlar olarak kabul edebilirsiniz
   • Bu metotları alan sınıf bunların içini doldurmalıdır.
  • Generic davranış genelde yapmak istediğiniz işlem değildir, ancak bütün nesnelerin aynı işlemleri yapmasını (aynı mesajlara kendilerine has şekilde cevap vermelerini) tercih ederiz.
ba l liste rne i
Bağlı liste örneği

Pseudocode:

LL_Node isoftype record

data isoftype <generic type>

next isoftype Ptr toa LL_Node

endrecord // LL_Node

data

next

lk nce bir d m
İlk önce bir düğüm

public class Node {

private Object data;

public Node( Object d ) {

setData( d );

} // Constructor

public void setData( Object d ) { data = d; }

public Object getData() { return data; }

public String toString() {

return ( data.toString() );

}

public Object clone() {

return new Node( data );

}

public int hashCode() {

return data.hashCode();

}

Tamam mı?

farkedilemeyen hata
Farkedilemeyen hata

// public class Node (continued)

public static void main(String args[])

{

Node n = new Node("Hello!");

System.out.println("Should be Hello: " + n);

n = new Node(null);

System.out.println("Should be null: " + n);

} // main

}// Node

Should be Hello: Hello!

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException:

at Node.toString(Node.java:10)

at java.lang.String.valueOf(String.java:1911)

at java.lang.StringBuffer.append(StringBuffer.java:365)

at Node.main(Node.java:25)

lk nce bir d m1
İlk önce bir düğüm

public class Node {

private Object data;

public Node( Object d ) {

setData( d );

} // Constructor

public void setData( Object d ) { data = d; }

public Object getData() { return data; }

public String toString() {

if(data == null)

return "null";

else

return data.toString();

}

public Object clone() {

return new Node( data );

}

public int hashCode() {

// need to deal with potential null here too

return data.hashCode();

}

now the linked list node
Now the Linked-List Node

class LLNode extends Node {

private LLNode next;

public LLNode( Object d, LLNode n ) {

super( d );

set_next( n );

}

public void setNext( LLNode n ) { next = n; };

public LLNode getNext() { return next; };

public String toString() {

return ("{ data = " + super.toString()

+ "; next = " + next + " } " );

}

} // LLNode