k meler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÜMELER PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

KÜMELER - PowerPoint PPT Presentation

yahto
187 Views
Download Presentation

KÜMELER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KÜMELER İLERİ

  2. İçerik • Küme nedir? • Sonlu ve sonsuz küme • Boş küme • Eşit küme • Denk küme

  3. Küme nedir? • Küme: İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. • Örnek: Sınıfımızdaki erkek öğrenciler

  4. Sonlu ve sonsuz küme • Bir kümenin elemanları sayılabilir çoklukta ise kümeye sonlu küme • Sayılamaz çoklukta ise sonsuz küme denir.

  5. Boş küme • Elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

  6. Eşit küme • Elemanları aynı ve eşit sayıda olan kümelere eşit küme denir.

  7. Denk küme • Eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme denir.

  8. Uygulama • Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir? Türkiye’nin en güzel gölleri Milli takımdaki futbolcular

  9. BRAVO  Doğru Cevap

  10. Üzgünüm  Yanlış Cevap Güzellik kavramı kişiden kişiye değiştiğinden bu ifade küme belirtmez