slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג 04.09.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג 04.09.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג 04.09.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

האוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד תוכנית מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תואר בתחומים אחרים. מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג 04.09.2012. סדר היום. 10:10-10:00 מילות פתיחה: פרופ' ג'וני גל- דיקן ביה"ס

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג 04.09.2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

תוכנית מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תואר בתחומים אחרים

מפגש אוריינטציה- מחזור שלישי תשע"ג

04.09.2012

slide2
סדר היום
 • 10:10-10:00 מילות פתיחה: פרופ' ג'וני גל- דיקן ביה"ס
 • 10:40-10:10 מילות פתיחה והסבר כללי על התכנית: ד"ר מרים שיף - ראש תכנית המוסמך
 • 10:55-10:40 תכנית הלימודים במסגרת לימודי הבוגר- ד"ר יהודית אבניר - ראש תכנית הבוגר
 • 11:10-10:55 זכויות, חובות ומה שביניהן- ד"ר ענת אפשטיין
 • 11:20-11:10פרקטיקום בשנה ג'- ד"ר בילהה בכרך, ממונה על הפרקטיקום בתכנית ההשלמות
 • 11:30-11:20 הפסקה וכיבוד קל
slide3
סדר היום- המשך
 • 11:45-11:30 הסברים על ההרשמה- גב' שולי לוי- רכזת התוכנית
 • 12:15-11:45 שאלות ותשובות- ד"ר מרים שיף, ד"ר יהודית אבניר וגב' שולי לוי
 • 12:30-12:15 סיור בקמפוס, לכל המעוניין
slide4
מטרות התוכנית

מודעות והבנה של האדם, התפתחותו הפסיכו-סוציאלית, מקומו בחברה

הקניית מערכת הערכים שבתוכה פועל מקצוע העבודה הסוציאלית

הבנה של ההטרוגניות ושל הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה.

ידע ומיומנויות

הפעלה והערכה של ידע מקצועי על סמך שיקולים מדעיים-מחקריים

גדילה והתפתחות מקצועית

עוד באתר http://www.sw.huji.ac.il/toarim.asp?cat=179&in=0

slide5
תוכנית המוסמך

בשלוש המגמות במוסמך: כללית אינטגרטיבית, טיפול ישיר, או במגמה למדיניות וקהילה.

משך הלימודים שלוש שנים

תוכנית אינטנסיבית הכוללת לימודי השלמה מתוכנית הבוגר, הכשרה מקצועית ולימודי מוסמך

יום לימודים מרוכז בשנתיים הראשונות ללימודים

יום- יום וחצי של לימודים מרוכזים בשנת הלימודים השלישית

שני ימי הכשרה מקצועית בשנתיים הראשונות לתוכנית

התנדבות/עבודה בהיקף של שלושה מקרים לתלמידים במגמת טיפול ישיר בשנה השלישית ללימודים

slide6
כיצד ייראו הלימודים?
 • בשנה א'- רק קורסים מתוכנית הבוגר אשר מרביתם יילמדו בשתי קבוצות נפרדות יום מלא מ 08:30-18:00 בסמסטר א' ומ 08:30-14:00 בסמסטר ב' (לתלמידי מגמת טיפול ישיר והמגמה הכללית-אינטגרטיבית)
 • קיימת אפשרות לקחת 1-2 קורסים מתכנית המוסמך
 • יכללו לימודי הליבה בע"ס: מבוא, מתודות, מיומנויות, שירותים סוציאליים אישיים (16 נ"ז)
 • לא נאפשר פיצול לימודים
 • יומיים מלאים של הכשרה מקצועית (כ 16 שעות שבועיות)
 • ההכשרה תתקיים בד"כ באזור ירושלים רבתי
slide8
תנאי מעבר משנה א' לב'
 • ציון ממוצע של 80 לפחות בכל הקורסים
 • מי שירצה לעשות תזה יצטרך ציון גבוה יותר בקורסים העיוניים 87
 • מגמת טיפול ישיר-ממוצע של 85 לפחות בקורסי הליבה של הפרקטיקה: "מבוא לעבודה סוציאלית", "מתודות בעבודה סוציאלית" ו"מיומנויות בעבודה סוציאלית" במהלך שתי השנים הראשונות ללימודים
 • http://www.sw.huji.ac.il/toarim.asp?cat=435&in=0
 • מצופה השקעה רבה הן בלימודים והן בהכשרה המקצועית
slide9
כיצד ייראו הלימודים? שנה ב'
 • מסיימים לימודים מתחום הבוגר (6 נ"ז הרוב כקבוצות נפרדות)
 • מתחילים לימודי חובה מתוכנית המוסמך (ביחד עם תוכנית המוסמך הרגילה). כולל תיאוריות אישיות או משפחה, מדיניות, הרחבת הידיעות במחקר (10 נ"ז למסלול ללא תזה ו 12 למסלול עם תזה)
 • מספר קורסי בחירה (עד 14 נ"ז או 12 נ"ז לכותבי תזה)
 • יומיים מלאים של הכשרה מקצועית (כ 16 שעות שבועיות)
 • בין שנה א' לב' קורס מרוכז בעיבוד נתונים וניתוחם למי שלא יעברו את בחינת הפטור
 • 432-MAARACH-2013.doc
slide11
כיצד ייראו הלימודים? שנה ג'
 • לימודי מוסמך בלבד
 • היקף של 24-18 נ"ז למי שלא כותב/ת תזה
 • היקף של 14-20נ"ז למי שכותב/ת תזה
 • לימודים מגוונים כולל 12-6 קורסי בחירה (למי שכותב/ת או לא כותב תזה) בתחומים של טראומה, ילדים ומשפחה, נשים, אלימות, מדיניות, התמכרויות, רווחה ויהדות, אמנויות
 • 432-3RD-2013.doc
slide12
כתיבת תזה
 • תזה במסגרת של הנחיה קבוצתית
 • על פי נושאים שייקבעו מראש לאותה שנת לימודים
 • הנחיה קבוצתית תיעשה במסגרת סדנת תזה שתמשך שלושה סמסטרים: סמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה בתכנית (סדנת תזה א' 2 נ"ז)
 • סדנת תזה ב' במהלך כל השנה השלישית ללימודים (4 נ"ז)
slide13
דרכי הפנייה למזכירויות
 • בנושאי הכשרה מקצועית- הגב' רינה מלמד בדוא"ל riname@savion.huji.ac.il
 • בנושאים לימודיים: מזכירות תכנית המוסמך
 • יש להפנות את המייל לשולי לוי shulil@savion.huji.ac.il או ליוליה סימנובסקי (אבל לא לשתיהן) juliasi@savion.huji.ac.il
  • התשובה תגיע בד"כ תוך שני ימי עבודה (בימים ובשעות העבודה).
  • כדי להקל- אנא כתבו מיילים קצרים והבהירו שאתם מתכנית ההשלמות. אם לא קיבלתם תשובה ביום השלישי מאז שליחת המייל הראשון- שלחו מייל נוסף או התקשרו
slide14
תקשורת עם ראש התוכנית
  • באמצעות דוא"ל msschiff@mscc.huji.ac.il
  • אם אינכם זוכים לתשובה תוך שלושה ימי עבודה- אנא כתבו שנית
  • אנא אל תשלחו מייל מיום שישי ב 13:00 ועד יום ראשון ב 07:00 בבוקר.
 • בהפסקות של יום שלישי עד לשעה 14:30
 • בפגישות אישיות על פי קביעה מראש
slide15
קורסי השלמה מתכנית הבוגר-רציונל- ד"ר יהודית אבניר ראש תכנית הבוגר
 • 432-1ST-MAARACH(1).doc
msae@mscc huji ac il
זכויות, חובות ומה שביניהן- ד"ר ענת אפשטיין יועצת וממונה על המעמד האקדמי msae@mscc.huji.ac.il
bilhabac@mscc huji ac il
פרקטיקום בשנה ג'- ד"ר בילהה בכרך, ממונה על הפרקטיקום בתכנית ההשלמותbilhabac@mscc.huji.ac.il
slide18
הסברים על ההרשמה- גב' שולי לוי- רכזת התוכנית
 • www.huji.ac.il
slide19
ועכשיו תורכם
 • שאלות, בקשות
 • בחירת נציג/ת ועד
 • סיור בקמפוס- לכל המעוניין
slide20
גובה שכר הלימוד
 • מורכב משלושה חלקים:
 • תשלום של 16,000 ₪ עבור הכשרה מקצועית: 8,000 ₪ בשנה הראשונה ללימודים ו 8,000 ₪ נוספים בשנה השניה ללימודים
 • תשלום עבור קורסי ההשלמה 5% עבור כל 1 שעת לימוד (2 נ"ז) משכר הלימוד של תכנית המוסמך
 • שכר לימוד מלא עבור לימודי המוסמך- 200% שכר לימוד כמו כל תלמיד מוסמך אחר