ii i ders notlar p yasa ekonom s ley yapisi ve temel zell kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II I . Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
II I . Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

II I . Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 339 Views
  • Uploaded on

II I . Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi “DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİ” dersi Öğr. Gör. Elşen Resul oğlu BAĞIRZADE BAKÜ -2011. GELİŞMİŞ TOPLUMLARIN EKONOMİK HEDEFLERİ. Ekonomik hürriyet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II I . Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ' - vina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii i ders notlar p yasa ekonom s ley yapisi ve temel zell kler
III. Ders notları: PİYASA EKONOMİSİ, İŞLEYİŞ YAPISI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Türk Dünyası İşletme Fakültesi

“DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİ” dersi

Öğr. Gör. Elşen Resul oğlu BAĞIRZADE

BAKÜ -2011

gel m toplumlarin ekonom k hedefler
GELİŞMİŞ TOPLUMLARIN EKONOMİK HEDEFLERİ

Ekonomik

hürriyet

Ekonomik

adalet

Ekonomik

randıman

TOPLUMUN

EKONOMİK

HEDEFLERİ

Ekonomik

istikrar

Ekonomik

güvence

Ekonomik

büyüme

gel m toplumlarin sacayaklari
GELİŞMİŞ TOPLUMLARIN SACAYAKLARI

GELİŞMİŞ TOPLUM

DEMOKRASİ

HUKUK DEVLETİ

PİYASA EKONOMİSİ

p yasa ekonom s ned r
PİYASA EKONOMİSİ NEDİR?

Fiyat mekanizması, “Görünmez el”

DAR ANLAMDA

TEORİK

AÇIDAN

Toplumların 3 temel ekonomik

örgütlenme biçimlerinden biri

GENİŞ ANLAMDA

Piyasa mekanizması, doğal bir düzendir, yani mucidi yoktur, kollektif

aklın insanlık tarihi boyunca süren bir birikimi olarak ortaya çıkmıştır

POLİTİK

AÇIDAN

Sosyalizm (planlama), devletçilik veya karma ekonomiden,

özelleştirme ve diğer liberalizasyon politikaları aracılığı ile yeni bir

iktisadi yapılanmaya ulaşılmasıdır. Bu yeni iktisadi yapılanmanın

da dışa açık bir serbest pazar ekonomisi olduğu bilinmektedir.

Batı toplumları XVIII. yüzyılın sonlarından günümüzedek piyasa ekonomisini,

paralel olarak ta hukuk devleti ve demokrasiyi uygulamakla, kişibaşına milli

gelirlerini 100 dolardan 40 bin dolar düzeyine ulaştırmışlar.

Ludvig von Mises  piyasa ekonomisinin halkın hayat standardını yükseltmesine gerekçe olarak, tüketici egemenliğini yani tüketicinin kral olmasını göstermektedir. Yalnız refah ve kalkınmaya katkının yani etkinliğin ötesinde, özellikle Liberallerin piyasa ekonomisini savunmalarının nedeni piyasanın bireyin özgürlüğüne hizmet etmesidir.

p yasa ekonom s ned r devam
PİYASA EKONOMİSİ NEDİR? (devamı)

Piyasa ekonomisi, özel mülkiyetin varolduğu ve devir edilebildiği, serbest fiyatların, sözleşme ve girişim özgürlüklerinin bulunduğu, bilgi edinmenin maliyetinin çok düşük, rekabetin ve desantralize karar almanın geçerli olduğu, özel teşebbüsün esas alındığı, bir gönüllü mübadeleler yumağıdır.

Bu gayri şahsi ve doğal (kendiliğinden) makro-iktisadi örgütlenmeye, yani sürekli tekrarlanan dev açık artırmaya neticede tüketiciler egemendirler.

Piyasa ekonomisini savunanların bütün iddiası, kuşkusuz onun kusursuz olduğu değil, rakiplerinden daha üstün olduğudur.

p yasa ekonom s nde ne nasil k mler n sorularinin yaniti
PİYASA EKONOMİSİNDE NE? NASIL? KİMLER İÇİN? SORULARININ YANITI

NE

ÜRETMELİ?

Tüketicilerin reyleri belirler

NASIL

ÜRETMELİ?

Üreticiler arasındaki rekabet belirler

Üretim faktörleri piyasalarındaki arz

ve talep belirler

KİMLER İÇİN

ÜRETMELİ?

p yasa ekonom s n n temel kurumlari
PİYASA EKONOMİSİNİN TEMEL KURUMLARI

Özel

mülkiyet

Teşebbüs

hürriyeti

Sözleşme

hürriyeti

PİYASA

EKONOMİSİNİN

TEMEL

KURUMLARI

Kar güdüsü

Rekabet

Tüketici

hakimiyeti

p yasa ekonom s n n st nl kler
PİYASA EKONOMİSİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

Şimdiye kadar görülen en randımanlı ekonomik sistemdir

Daha fazla tüketici talebinin etkisi altındadır

Ferdi hürriyetin en fazla olduğu ekonomik sistemdir

Sisteme en fazla katkıda bulunanları en iyi bir tarzda mükafatlandırır

p yasa ekonom s n n kusurlari
PİYASA EKONOMİSİNİN KUSURLARI

Kamusal mal ve hizmetleri temin etmedeki yetersizliği

Sisteme yeterince katkıda bulunamayanların ihtiyaçlarını karşılamadaki yetersizliği

Genel ekonomik faaliyet düzeyinin zaman zaman istikrarsızlığı

Dışsal ekonomileri düzenleyememesi

Arz ve talep kanunlarının bazen bir kimsenin cemiyete yaptığı katkıları

iyi değerlendirememesi

Bazen tekelleşmeye yol açması

Bilgi yetersizliği ve assimetrikliği sorunları doğurması

kaynaklar
KAYNAKLAR
  • Paul SAMUELSON, İktisat, İstanbul, Menteş Kitabevi, 1973
  • Gregory MANKIW, Principles of Economics, New York, 2003
  • Güneri AKALIN, Türkiye'de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK Yayını No. 215, 2002
  • George SOULE, Gerson ANTELL, Herkes için Ekonomi, İstanbul, 1996