Karbonh dratlarin yapisi
Download
1 / 33

KARBONHİDRATLARIN YAPISI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1147 Views
 • Uploaded on

KARBONHİDRATLARIN YAPISI. Uzm. Dr. Kadir Okhan Akın. Major enerji kaynağıdır Membranın esas elemanıdır Metabolik ara üründür Nükleotidlerin yapı taşıdır Hücresel iletişim ve immünitede görevlidir. Karbonhidratlar (kh) karbon sayılarına göre:. Monosakkaridler Disakkaridler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARBONHİDRATLARIN YAPISI' - Samuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Karbonh dratlarin yapisi l.jpg

KARBONHİDRATLARIN YAPISI

Uzm. Dr. Kadir Okhan Akın


Slide2 l.jpg

 • Major enerji kaynağıdır

 • Membranın esas elemanıdır

 • Metabolik ara üründür

 • Nükleotidlerin yapı taşıdır

 • Hücresel iletişim ve immünitede görevlidir


Karbonhidratlar kh karbon say lar na g re l.jpg
Karbonhidratlar (kh) karbon sayılarına göre:

 • Monosakkaridler

 • Disakkaridler

 • Oligosakkaridler

 • Polisakkaridler olarak sınıflanır.


Slide5 l.jpg
Monosakkaridler: Daha basit bileşenlere hidrolize edilemeyen şekerlerdir. İçerdikleri karbon sayılarına göre:

Aldoz Ketoz

3 C’lu  triozlar  Gliseraldehit Dihidroksi aseton

4 C’lu  tetroz  Eritroz Eritruloz

5 C’lu  pentoz  Riboz Ribuloz

6 C’lu  heksoz  Glikoz Fruktoz

7 C’lu  heptoz  Sedoheptiloz

9 C’lu  nonoz  Nöraminik asid


C o ift ba l oksijen aldehit grubu keton grubu l.jpg
–C=O (çift bağlı oksijen) aldehit grubuketon grubu

Aldehit grubu

Keton grubu

H

O

CH2OH

C

H- C - OH

C O

CH2OH

CH2OH

Dihidroksiaseton

Gliseraldehit


Disakkaridler hidrolizlendikleri zaman ayn yada farkl iki monosakkarid olu ur l.jpg
Disakkaridler:Hidrolizlendikleri zaman aynı yada farklı iki monosakkarid oluşur.

 • Laktoz Glukoz 1-4 Galaktoz, süt şekeri olup indirgen şekerdir.

 • Sukroz  Glukoz 1-2 Fruktoz, indirgen şeker değildir.

 • Maltoz  Glukoz 1-4 Glukoz, nişasta sinidirimi ile oluşur, indirgen şekerdir.

 • İzomaltozGlukoz 1-6 Glukoz

 • Trehaloz Glukoz 1-1 glukoz. İndirgen özellikte değildir.

 • Cellabioz Glukoz 1-4 Glukoz

 • Laktuloz Galaktoz1-4 fruktoz

  Glukoz ve diğer monosakkaridle indirgen özellikteki şekerlerdir.


Slide8 l.jpg

CH2OH

CH2OH

O

H

OH

O

OH

OH

CH2OH

Glikozidik

bağ

OH

OH

Glikozid bağı:Bir monosakkarid veya türevinin aktif grubu olan aldehit veya keton grubunun monosakkarid olan veya olmayan başka bir bileşiğin OH grubu ile oluşturduğu bağdır. Bu bir asetal bağıdır.


Slide9 l.jpg
Oligosakkaridler:3-12 monosakkaridden meydana gelir. Polisakkaridler:Hidrolize edildikleri zaman 12’den fazla monosakkarit oluşur

 • homopolisakkarid

 • heteropolisakkarid

 • glükozan veya glukan

 • Fruktozan

 • İnülin

 • Nişasta

  • Amiloz

  • Amilopektin

 • Glikojen

 • sellüloz


Hangisi glukoz i ermez nisan 2001 l.jpg
Hangisi glukoz içermez? Nisan 2001

 • Nişasta

 • Laktoz

 • İnülin

 • Glikojen

 • Maltoz


Zomer l.jpg
İzomer

 • Asimetrik karbon atomu

 • 2n

 • Epimer

 • Enantiomer

 • Optik izomerler


Slide13 l.jpg

ENANTİOMER

H

H

C

C

COO-

COO-

H3N+

H3N+

R

R

L-aminoasid

D-aminoasid

AynaSlide16 l.jpg

UDP-GLUKOZ

UDP-HEKSOZ

4

EPİMERAZ

UDP-GALAKTOZ


Slide17 l.jpg

5 veya daha fazla C içeren monosakkaridlerin %99’u hemiasetal veya hemiketal halkasını oluşturur.

Şekerlerin düşük enerjili ve kararlı halleri halkasal formlarıdır.

Eğer halkanın 6 üyesi varsa (5 C ve 1 O2) piranoz halkası, eğer 5 üyesi varsa (4 C ve 1 O2) furanoz halkası adı verilir.


Slide18 l.jpg

Bu durumda halkanın birleşme noktasındaki önceden asimetrik özellik taşımayan C atomu asimetrik özellik kazanır. Bu C atomuna anomer C atomudenir. Anomer C atomuna bağlı OH grubu düzlemin üstünde ise , düzlemin altında ise  şekli söz konusudur. ve  anomer şekilleri sulu çözeltilerde sürekli birbirlerine dönüşerek bir denge konumuna gelirler. Bu dönüşme olayına mutorotasyon denilir


Slide20 l.jpg

Monosakkarid türevleri: asimetrik özellik taşımayan C atomu asimetrik özellik kazanır. Bu C atomuna Şeker alkolleri:Monosakkaridin karbonil grubunun hidroksil grubuna redükte edilmesiyle yani aldehit veya keton gruplarının indirgenmesi ile oluşurlar.

 • Glukozdan Sorbitol

 • Galaktozdan Galaktitol

 • Gliseraldehit veya Dihidroksiasetondan  Gliserol

 • Fruktozdan Sorbitol

 • Fruktoz ve mannozdan  Mannitol

 • Xylozdan  Xylitol


Eker asidleri l.jpg
Şeker asidleri: asimetrik özellik taşımayan C atomu asimetrik özellik kazanır. Bu C atomuna

Kh’ların 1. Anomerik C atomu okside olmuş ise Glukonik asid, sadece 6. C atomu okside olmuş ise Glukronik asid (uronik asid)ve 1. ve 6. C atomu okside olmuş ise sakkarid asit(glukozdan alderik, galaktozdan muzik asid) meydana gelir. Asit şekerler insanda aktif olarak glukoz aminoglikan sentezinde kullanılırlar. Ayrıca glukronik asid özellikle toksik moleküllerin veya suda çözünemeyen moleküllerin çözünür hale getirilmesinde (steroid hormonlar, bilirubin v.b.) ve vücuttan uzaklaştırılmasında kullanılır.


Amino ekerler deoksi ekerler l.jpg
Amino şekerler: asimetrik özellik taşımayan C atomu asimetrik özellik kazanır. Bu C atomuna Deoksi şekerler:

 • Bir monosakkaridin OH grubunun amino grubu ile değişmesi sonucunda oluşurlar. En sık karşılaşılan amino şekerler D-glukozamin ve D-galaktozamin’dir. Amino şekerler insanda glukozaminoglikan,glikoprotein ve glikolipid sentezinde aktif olarak kullanılamktadır.

 • Halka yapısına bağlı 1 OH grubu yerine bir H atomunun geçtiği şekerlerdier. Örnek nükleik asitlerdeki deoksiriboz.


Slide23 l.jpg

Anomerik C’daki oksijen herhangi bir yapıya bağlı değilse o şeker indirgeyici şekerdir. İndirgeyici şeker kimyasal ayıraçlarla reaksiyona girer ve onu indirger (Benedict solüsyonu) ve anomerik C okside olur.


Slide24 l.jpg

Kh’lar kh olmayan yapılara glikozid bağı ile birleşerek kompleks kh’ları meydana getirirler. Kh olmayan kısma aglikan, tüm yapıya glikozid denir. Eğer şekerlerin aglikanla birleştikleri grup OH grubu ise O-glikozid, NH2 grubu ise N-glikozid bağı adı verilir. Tüm şeker şeker glikozid bağları O-tipidir.


Slide26 l.jpg

BİRAZ KARBONHİDRAT OLSADA PARÇALASAM birleşerek kompleks kh’ları meydana getirirler. Kh olmayan kısma

-AMİLAZ

 1-4 GLİKOZİDİK BAĞI PARÇALAR

BENDEN BAŞKA SİNDİRİM ENZİMİNİ AĞIZDA BARINDIRMAM!!!!!!!


Slide27 l.jpg

G birleşerek kompleks kh’ları meydana getirirler. Kh olmayan kısma

G

G

G

G

G

G

G

 1-6 glikozidik bağ

 1-4 glikozidik bağ

G

G

G

Maltotrioz ( 1-4 bağlı 3 glukoz)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

İzomaltoz ( 1-6 bağlı 2 glukoz)

G

Maltoz ( 1-4 bağlı 2 glukoz)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

ASLA KOPARAMAZ ENDOGLİKOZİDAZ

G

G

G


Slide28 l.jpg

birleşerek kompleks kh’ları meydana getirirler. Kh olmayan kısma - sınır Dekstrinler Isomaltoz

Maltoz

Laktoz

Sukroz

Sellüloz

- sınır Dekstrinler

Isomaltoz

Maltoz

Laktoz

Sukroz

Selluloz

Nişasta

Laktoz

Sukroz

Selluloz

Pankreatik -amilaz

-amilaz

ağızda

Mukozal hücre membranına bağlı enzimler

İsomaltaz

Sükraz

Maltaz

Laktaz

Dekstrinaz

-glikozidaz

Glukoz, fruktoz,

galaktoz, sellüloz

Portal dolaşım


Slide30 l.jpg

Tablo: İnce barsaklarda yer alan sakkaridazlar birleşerek kompleks kh’ları meydana getirirler. Kh olmayan kısma


A a dakilerden hangisi ni asta sindirimi sonucu olu ur nisan 2004 l.jpg
Aşağıdakilerden hangisi nişasta sindirimi sonucu oluşur? (nisan 2004)

 • Laktoz

 • Maltoz

 • Sükroz

 • Trehaloz

 • Fruktoz


Slide32 l.jpg

GLUT-2 oluşur? (nisan 2004)

SGLT-1

Galaktoz

Glukoz

Na++

Na++

ADP

K+

GLUT-5

ATP

Fruktoz

Galaktoz

Glukoz

Kapiller

Enterosit

İnce barsak lümeni


Slide33 l.jpg

 • Duodenum ve jejenumda oluşur? (nisan 2004)şekerlerin çoğu emilir.

 • Fruktoz, galaktoz ve glukoza göre biraz daha yavaş emilir.

 • Emilim hızın a göre sıralanınca galaktoz > glukoz > fruktoz > mannoz > ksiloz >arabinoz sıralaması izlenir.

 • Glukozun aktif transportu Ouabain (Na-K ATPaz inhibitörü) ve filorhizin (glukozun renal tübüler reabsorbsiyonunu inhibe eder) ile engellenir.

 • Fruktoz ise GLUT-5 ler aracılığı ile konsantrasyon farkına göre emilmektedir. GLUT-5 özellikle fruktozun emiliminde önemlidir ve sitokalazin B ile inhibe edilir.

 • Glukoz, fruktoz ve galaktoz mukoza hücrelerini kolaylaştırılmış (GLUT-2’ler aracılığı ile) veya basit difüzyonla geçerek portal dolaşıma katılır.


ad