Bibliografia za cznikowa
Download
1 / 25

BIBLIOGRAFIA ZA??CZNIKOWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. ZASADY SPORZĄDZANIA Z PRZYKŁADAMI. WSTĘP. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. BIBLIOGAFIA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIBLIOGRAFIA ZA??CZNIKOWA' - vilhelm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bibliografia za cznikowa l.jpg

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

ZASADY SPORZĄDZANIA

Z PRZYKŁADAMI


Wst p l.jpg
WSTĘP

 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

  To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp.

 • BIBLIOGAFIA:

  To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.


Wst p3 l.jpg
WSTĘP

 • Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji.

 • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Wst p4 l.jpg
WSTĘP

 • LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego.

  Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.


Wst p5 l.jpg
WSTĘP

 • LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał

  i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

  Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/


Ksi ka l.jpg
KSIĄŻKA

 • Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu.Miejsce wydania: wydawca , rok wydania. ISBN

  -------------------------------------------------

 • ELEMENTY: obowiązkoweinieobowiązkowe


Przyk ad l.jpg
PRZYKŁAD:

 • BARAŃSKA, Krystyna.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.

  ISBN 83-87629-88X

  --------------------------------------------------

 • Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu.

 • Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.


Przyk ad cd l.jpg
PRZYKŁAD cd.:

 • W opisie autora pomijamy informacje

  o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks.

 • Możesz skracać nazwę wydawcy,np.

  PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 • Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie.


Praca zbiorowa wi cej ni 3 autor w l.jpg
PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)

 • Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN


Przyk ad10 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997.

  ISBN 83-86453-97-4

  --------------------------------------------------

 • W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.


Fragment pracy zbiorowej l.jpg
FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ

 • Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. InTytuł dokum. macierzystego.Red. / Podred. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania.Miejsce wydania:wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.


Przyk ad12 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Rajchel J.Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982,

  s. 96-102.

  ----------------------------------------------------

 • Można zamiast imienia podać tylko inicjał,

  jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.


Przyk ad cd13 l.jpg
PRZYKŁAD cd.:

 • Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie –

  ten element opisu pomijamy.

 • Informację o zmianach dokonywanych

  w wydaniu należy skrócić, np.

  Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.


Artyku z czasopisma l.jpg
ARTYKUŁ Z CZASOPISMA

 • Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.


Przyk ad15 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Klanowska, Krzysztofa.Czasopisma elektroniczne. Czy czasopismaelektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12.

 • Janiak S. [et al.].Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345.


Przyk ad cd16 l.jpg
PRZYKŁAD cd.:

----------------------------------------------------

 • W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].


Recenzja l.jpg
RECENZJA

 • Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej.Tytuł książkirecenzowanej. Miejsce wydania rok wydania.

  Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji.Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.


Przyk ad18 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996.

  Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.


Wywiad l.jpg
WYWIAD

 • Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu.Tytuł artykułu.Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.


Przyk ad20 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.


Strona internetowa l.jpg
STRONA INTERNETOWA

 • Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu[online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu].Dostępny w Internecie: adres strony


Przyk ad22 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Skórka, Stanisław.Wirtualna historiaksiążki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/


Slide23 l.jpg
FILM

 • Tytuł filmu[film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)


Przyk ad24 l.jpg
PRZYKŁAD:

 • Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999.

  1 kas.VHS


Zako czenie l.jpg
ZAKOŃCZENIE:

 • W prezentacji wykorzystano:

  Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

  Ż Y C Z Y M Y

  P O W O D Z E N I A