biodiesel lode speleers bioro nv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV. Inhoud. Wat is biodiesel ? Markt BIORO nv Knelpunten en uitdagingen Standpunten . I. Biodiesel, hernieuwbaar alternatief voor diesel. Biodiesel is een mengsel van methyl-esters van plantaardige oliën of vetten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV' - viho


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Wat is biodiesel ?
 • Markt
 • BIORO nv
 • Knelpunten en uitdagingen
 • Standpunten
i biodiesel hernieuwbaar alternatief voor diesel
I. Biodiesel, hernieuwbaar alternatief voor diesel
 • Biodiesel is een mengsel van methyl-esters van plantaardige oliën of vetten
 • Biodiesel wordt via een milieuvriendelijk proces geproduceerd uit plantaardige grondstoffen zoals koolzaad, zonnebloem of soya
 • Biodiesel is een volwaardig substituut voor petrochemische diesel:
  • B100: 100 % pure biodiesel
  • B5: 5 % biodiesel bijgemengd bij diesel
  • Alle dieselvoertuigen zijn geschikt voor B5
  • Groot gedeelte van Duitse automerken zijn, eventueel met goedkope aanpassingskit, geschikt voor B100
i technische voordelen
I. Technische voordelen
 • Superieure motorsmerende werking (nuttig als additief bij diesel)
 • Geen nadelig effect op motorrendement
 • Gelijkaardig brandstofverbruik als diesel
 • Zwavelvrij, dus niet giftig voor catalysatoren
 • Zeer veilig in gebruik en opslag
 • Geurloos
i milieu voordelen van biodiesel gebruik
I. Milieu-voordelen van biodiesel gebruik
 • Kyoto:
  • verminderde CO2eq.-emissies: 62 g/km of

2,66 ton CO2eq./ton biodiesel

  • in 2010: 5,75 % doelstelling biobrandstoffen =
   • België: 440.000 ton biodiesel per jaar = 1,18 Mio ton verminderde CO2eq-emissies per jaar
 • Biodiesel is volledig biodegradeerbaar en heeft een zeer lage toxiciteit
 • Sterk verlaagde emissies van polluenten:
  • CO -50%
  • Roet -50%
  • KWS, PAKs, nitroPAKs -90%
  • SOx -100%
  • NOx +0-10%
i energie balans van biodiesel productie
I. Energie balans van biodiesel productie
 • Energie-output:
 • Biodiesel +54.000 MJ/ha
 • Coproducten +61.000 MJ/ha
 • TOTAAL +115.000 MJ/ha
 • Energie-input:
 • Landbouwteelt -12.000 MJ/ha
 • Transport/Opslag -1.000 MJ/ha
 • Processing -17.000 MJ/ha
 • TOTAAL -30.000 MJ/ha
 • Tijdens de produktie van biodiesel ontstaat het hoogwaardige bijprodukt glycerine. De energie-waarde hiervan compenseert volledig de energie noodzakelijk om plantaardige olie om te zetten in biodiesel.
 • Een grootschalige centrale produktie-eenheid is veel efficiënter dan kleine, lokale installaties.

Energie-output/energie-input: 3,7

i macro economische voordelen
I. Macro-economische voordelen
 • Verminderde afhankelijkheid van petroleum-import
 • Sterke stimulering van de landbouwsector

koolzaadteelt:

  • EU 25 : 4,38 Mio hectare koolzaad in 2004
  • opbrengst: 3,5 à 4,5 ton/ha
  • prijs koolzaad: +/- 200 €/ton
  • weinig ervaring met koolzaadteelt in Vlaanderen, echter sterke interesse
 • Tewerkstelling: momenteel 18.000 jobs in de biodiesel-sector in Duitsland
 • Bijproducten van biodiesel worden gebruikt in veevoeding en kunnen de Europese import van proteinehoudende grondstoffen reduceren
ii biodiesel in europa ambitieuze doelstellingen
II. Biodiesel in Europa: ambitieuze doelstellingen
 • Richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer voert referentiewaarden in:
  • 2005 : 2 %
  • 2010 : 5,75 %
 • Groenboek Commissie van 29 november 2000 streeft naar 20 % vervanging van brandstoffen voor transport door alternatieve brandstoffen in 2020
ii biodiesel markt in belgi
II. Biodiesel markt in België
 • Momenteel is de Belgische markt onbestaande wegens gebrek aan normen, accijnsregeling en beleid terzake
 • Er is geen lokale productie van biodiesel in België, in scherpe tegenstelling tot de buurlanden
 • De Europese doelstelling van 5.75 % in 2010 staat voor een marktpotentieel van 440.000 ton biodiesel in België
iii bioro nv
III. BIORO nv
 • Missie: uitbouwen van lokale productie en commercialisatie van biodiesel in Vlaanderen
 • Locatie productie eenheid : Gentse zeehaven
 • Timing:
  • 2005-2006: constructie productie eenheid
  • Begin 2007: start productie van biodiesel
 • Capaciteit: 65.000 – 135.000 ton biodiesel per jaar
 • Investering: 30 Miljoen Euro
iii bioro nv1
III. BIORO nv
 • Grondstoffen:
  • koolzaad en koolzaadolie: 130.000 – 260.000 ton/jaar
 • Tewerkstelling:
  • direct: 45 (BIORO) + 100 (Havenarbeid)
  • indirect: 1200-2400 (landbouw, transport, distributie,…)
 • Duurzaam ondernemen:
  • nullozing afvalwater tijdens productie van biodiesel
  • WKK - Warmte Kracht Koppeling
  • energievriendelijk bouwen
iv knelpunten en uitdagingen
IV. Knelpunten en uitdagingen
 • Omzetting Europese Richtlijn 2003/30 in Belgisch recht
 • Omzetting biodiesel-productnorm EN14214 in NBN-norm
 • Accijnsvrijstelling
 • Marktintroductie
 • Afschermen van de markt
 • Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte
iv accijnsvrijstelling
IV. Accijnsvrijstelling
 • Door accijnsvrijstelling wordt biodiesel competitief met gewone (petrochemische) diesel
iv markt introductie
IV. Markt-introductie
 • Biodiesel moet zowel in zuivere vorm als in mengsels met gewone diesel op de markt toegelaten worden
 • Een duidelijk en langetermijn gericht overheidsbeleid terzake is absoluut noodzakelijk om investeringen te verantwoorden
 • De volgende maatregelen zijn noodzakelijk om fraude onmogelijk te maken:
  • toekenning van het statuut ‘fiscaal depot’ aan de biodiesel-productie-eenheden
  • systeem van certificaten
  • controle door Fapetro
iv afscherming van de markt
IV. Afscherming van de markt
 • België heeft momenteel geen productiecapaciteit voor biodiesel.
 • Import van biobrandstoffen vanuit Brazilië is een terechte vrees.
 • Oplossing: importheffingen op biobrandstoffen afkomstig uit niet-EU-lidstaten
iv koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte
IV. Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte
 • Om de 5,75% doelstelling te halen in 2010 is 9% van het Europees landbouwareaal nodig voor biobrandstoffen. (bron: Agro Europe Outlook 2005 Conference)
 • Om in België de 5,75% doelstelling voor biodiesel te halen in 2010 is 1,2 miljoen ton koolzaad nodig. Hiervoor is een oppervlakte nodig van 265.000 à 340.000 ha (bij een opbrengst van resp. 3,5 à 4,5 ton koolzaad per ha).
 • Huidig koolzaadareaal in België: 5987 hectare (2004)
 • Haalbaar koolzaadareaal in België: 50.000 hectare
iv koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte1
IV. Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte
 • Extra import van koolzaad uit andere EU landen zal noodzakelijk zijn.
 • Heden wordt de volledige Belgische behoefte aan petroleum ook geïmporteerd, hoofdzakelijk uit niet-EU landen
 • De integratie in 2004 van 10 nieuwe EU lidstaten met sterk agrarisch productiepotentieel zal op korte termijn reeds leiden tot een sterke productiestijging van alle landbouwgrondstoffen, met sterke neerwaartse druk op de prijzen als gevolg
 • De extra vraag naar landbouwgrondstoffen voor biobrandstoffen verlaagt de druk op de prijzen en stimuleert de volledige Europese landbouwsector
v standpunten
V. Standpunten
 • Biodiesel is een volwaardig alternatief voor gewone diesel.
 • Biodiesel is een milieuvriendelijke, hernieuwbare biobrandstof met sterke technische, economische en ecologische voordelen.
 • De Europese doelstellingen zijn van kracht en buitenlandse voorbeelden bevestigen het grote potentieel van de biobrandstoffen.
 • Alle vormen van biobrandstoffen zijn complementair en even noodzakelijk om de Europese doelstellingen te halen.
v standpunten1
V. Standpunten
 • De overheid dient dringend een stabiel juridisch en economisch kader te scheppen voor de invoering van de biobrandstoffen in België.
 • De producenten zijn klaar voor de actie en wachten op de overheid voor de accijnsvrijstelling en een duidelijk langetermijn beleid terzake.
 • We verliezen kostbare tijd en België heeft reeds een zeer grote achterstand in te halen ten opzichte van de buurlanden.
slide24

Contact :

Lode Speleers

BIORO NV

Skaldenstraat 121 E1

B-9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent)

lode.speleers@skynet.be