Download
liikkumisen funktio lapsen kehityksess n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ

LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ

146 Views Download Presentation
Download Presentation

LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ Liikuntakasvatus / NU09 2009-2010 JN

  2. Omakohtainen funktio • Lapsi oppii tuntemaan oman kehonsa • Hän joutuu vastatusten fyysisten kykyjensä kanssa ja muodostaa itsestään kuvan Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  3. Sosiaalinen funktio • Lapsi puuhaa ja leikkii muiden kanssa ja pelaa heitä vastaan • Hän sopii asioista muiden kanssa, antaa periksi ja vie oman tahtonsa läpi Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  4. Produktiivinen funktio • Tuotoksellinen tarkoitus tai merkitys • Lapsi tekee, suorittaa itse omalla kehollaan jotain (esim. käsillä seisonta, tanssiminen) Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  5. Ekspressiivinen funktio • Ilmaiseva tarkoitus tai merkitys • Liikkeillään lapsi ilmaisee, elää ja mahdollisesti työstää tunteitaan ja tuntemuksiaan Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  6. Impressiivinen funktio • Vaikutuksellinen tarkoitus tai merkitys • Liikkuessaan lapsi kokee erilaisia tunteita, kuten mielihyvää, iloa, uupumusta ja energisyyttä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  7. Eksploratiivinen funktio • Tutkiva tarkoitus tai merkitys • Lapsi oppii tuntemaan esineellisen ja kolmiulotteisen ympäristönsä, hän joutuu käsittelemään esineitä ja laitteita sekä niiden ominaisuuksia • Hän sopeutuu ympäristön vaatimuksiin, mutta sopeuttaa myös ympäristön itseensä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  8. Komparatiivinen funktio • Vertaileva tarkoitus tai merkitys • Lapsi vertaa itseään muihin, ottaa mittaa muista ja kilpailee muiden kanssa • Samalla hän oppii käsittelemään voittamista ja kestämään häviämistä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  9. Adaptiivinen funktio • Mukautuva tai sopeutuva merkitys tai tarkoitus • Lapsi sietää rasituksia, oppii tuntemaan fyysiset rajansa ja nostamaan suoritustasoaan • Hän sopeutuu itse asettamiinsa tai muiden asettamiin vaatimuksiin Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.