Thánh
Download
1 / 17

Thánh Ca 316 Thập Tự Christ Đi Đầu - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

Thánh Ca 316 Thập Tự Christ Đi Đầu. 1. Ta xông ra nơi linh trận, Thập tự Christ đi đầu. Nên tranh đấu hăng thêm lên, Trông cây thập tự cao. Thánh chiến đâu cậy sức người, Đắc thắng bởi Jêsus. Hãy tiến theo vị lãnh tụ, Đắc thắng muôn nghịch thù.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thánh Ca 316 Thập Tự Christ Đi Đầu' - vian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ThánhCa 316

Thập Tự Christ Đi Đầu


1 ta x ng ra n i linh tr n th p t christ i u n n tranh u h ng th m l n tr ng c y th p t cao
1. Ta xông ra nơi linh trận, Thập tự Christ đi đầu. Nên tranh đấu hăng thêm lên, Trông cây thập tự cao.


Th nh chi n u c y s c ng i c th ng b i j sus h y ti n theo v l nh t c th ng mu n ngh ch th
Thánh chiến đâu cậy sức người, Đắc thắng bởi Jêsus. Hãy tiến theo vị lãnh tụ, Đắc thắng muôn nghịch thù.


Nguyện thập tự Christ đưa ngay, ta xông nơi thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, Thắng mãi do thần quyền.


2 kh ng khoe khoang kh ng ki u ng o vinh hoa k nh th a ta tranh u nh j sus treo n i th p t x a
2. Không khoe khoang, không kiêu ngạo, Vinh hoa kể như thừa. Ta tranh đấu như Jêsus treo nơi thập tự xưa.


Chi n u khi d ng th t b i c th ng gi a kh th ng th th ch h m d a m i ng y gi a l a thi u b n l ng
Chiến đấu khi dường thất bại, Đắc thắng giữa khổ thống. Thử thách, hăm dọa mỗi ngày, Giữa lửa thiêu bền lòng.


Nguyện thập tự Christ đưa ngay, ta xông nơi thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, Thắng mãi do thần quyền.


3. Thiên ân kia quân trang ta, Cương kiên vẫn khiêm nhường. Tuy tranh đấu nhưng an nhiên, Yếu đuối nhưng lực lưỡng.


Nhút nhát nhưng hùng tráng thật, Gieo ra nhưng thâu lại. Dẫu đóng đinh cùng Jêsus, Vẫn sống luôn cùng Ngài.


Nguyện thập tự Christ đưa ngay, ta xông nơi thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, Thắng mãi do thần quyền.


Thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, ThCa 316

Thập Tự Christ Đi Đầu


4 bao anh em tr n thi n ng ng nh m m y v y ti n tri c c th nh s treo g ng khuy n gi c y
4. Bao anh em trên thiên đàng, đông như đám mây vầy, Tiên tri, các thánh, sứ đồ, Treo gương khuyên giục đây.


C th y h m nh ti n l n v ng ch quy t chi n u c th p t l nh o ch t ng christ c m u
Cả thảy hô mạnh "Tiến lên!" Vững chí quyết chiến đấu, Đã có thập tự lãnh đạo, Chủ Tướng Christ cầm đầu.


Nguyện thập tự Christ đưa ngay, ta xông nơi thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, Thắng mãi do thần quyền.


5 theo ch n j sus i kia kh ng noi b c xi n t con y u d u vua mu n vua lu n lu n i c ng ta
5. Theo chân Jêsus đi kia, không noi bước xiên tà, chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, ThCon yêu dấu Vua muôn vua luôn luôn đi cùng ta.


Chi n u n gi cu i c ng n m kh gi i c a ch a n l c th p t d n v o l nh m o do huy t mua
Chiến đấu đến giờ cuối cùng, Nắm khí giới của Chúa, Đến lúc thập tự dẫn vào, Lãnh mão do huyết mua.


Nguyện thập tự Christ đưa ngay, ta xông nơi thánh chiến. Quyết tiến trông huy hiệu nầy, Thắng mãi do thần quyền.


ad