organizacija razvoj i upravljanje prostorom u turizmu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU - PowerPoint PPT Presentation

vevina
146 Views
Download Presentation

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU Materijali sa sajta predmeta

 2. Organizacija prostora u turizmu • Frontalni regioni • Zaleđinski regioni • Fazni razvoj: • Prva faza – frontalni region je oformljen i u potpunosti okrenut ka turisti; • Druga faza – frontalni regioni su okrenuti turistima, ali se kreiraju tako da turisti podsećaju na neke zaleđinske regione; • Treća faza –frontalni regioni na određen način simulira zaleđinski region; • Četvrta faza – praktično je reč o zaleđinskim regionima u kojima je prisutan turizam; • Peta faza –zaleđinski regioni u kojima turisti mogu da vrše povremene posete/obilaske; • Šesta faza – pravi zaleđinski regioni

 3. Organizaciaj prsotora destinacije • Koncentracija – CTD • Prostorna disperzija – primer gradova • Značaj i privlačna moć tursitičkih atrakcija – tursitički tokovi na destinaciji

 4. Razvoj i upravljanje destinacijom • elementi prostornog sistema, • pravna regulativa – rešavanje potencijalnih konflikata u korišćenju zemljišta i smanjenje negativnih efekata turizma • upravljanje zemljištem – prostorno zoniranje (konverzija prostora, izdvajanje prirosnih celina, rekreativnih zona)

 5. Razvoj i upravljanje destinacijom • pravila zaštite i uređenja prostora – konverzija prostora i stepeni zaštite: • kategorija I podrazumeva strogu zaštitu prirodnog nasležđa i živog sveta; • kategorija II predstavlja nacionalne parkove; • kategorija III odnosi se na spomenike prirode koji imaju određenu prirodnu ili kulturnu vrednost; • kategorija IV predstavlja oblasti pod određenom zaštitom kako bi se očuvalo stanište i ugrožene vrste u njemu; • kategrija V predstavlja oblasti u kojima je antropogeni uticaj veoma vidljiv, ali se životna sredina štiti i palnira; • kategorija VI odnosi se na minimalne zahteve zaštite prostora gde su dozvoljene brojne aktivnosti, ali uz obraćanje pažnje na održivi razvoj • Principi održivog razvoja.

 6. Prioriteti održivog razvoja u turizmu: • Zakonski i ekonomski okvir koncepta održivog razvoja; • Identifikacija svih uticaja turizma na sredinu u kojoj se odvija; • Obuka, obrazovanje i društvena svest; • Planiranje održivog turizma, • Obezbiđivanje učešća svih zainteresovanih strana u razvoju održivog turizma; • Kreiranje novih turističkih proizvoda u okviru koncepta održivog razvoja • Monitoring i kontrola; • Razvijanje partnerstva

 7. Tehnike za uvođenje koncepta održivosti: • Zaštita prostora • Regulacija industrije • Načela upravljanja • Upravljanje turističkim posetama (visitor management) • Procene uticaja na životnu sredinu • Granični kapacitet • Uključivanje javnog mnjenja • Indikatori održivog razvoja

 8. Upravljanje turističkim posetama (Visitor management) • Prostorno zoniranje • Tehnike prostorne koncentracije i disperzije • Cenovna politika i ograničenja pristupa

 9. Koncept graničnog kapaciteta • Uspostavlja održivost turističkog lokaliteta/prostora • Njegovo prkoračenje – promene • Fizički aspekt • Ekološki apekt • Socijalni aspekt • Način merenja i varijacije

 10. NE Koliko ljudi dati prostor može da prihvati? Kolika je promena u sredini prihvatljiva imajući na umu postavljene ciljeve i zadatke?

 11. Tehnika granice prihvatljive promene (LAC) • Uspostavljanje seta kriterijuma uvažavajući razvoj prostora; • Učestvovanje svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka, • Postavljanje željenih uslova i nivoa promena nakon razvoja; • Uspostavljanje stalnog monitoringa promena u prostoru i implementacija dogovorenih strategija kako bi se uticaji promena u sredini držali na dogovorenoj granici. • promene neizbežna posledica razvoja, ali osigurava postizanje održivosti turizma

 12. Procena uticaja na životnu sredinu (EIA) • procenjivanja ekoloških posledica razvoja generalno • ček-liste uticaja • kartografska analiza prostornih uticaja • simulacioni modeli • tehnike predviđanja.

 13. Uključivanje javnog mnjenja • Nedostaci LAC i EIA tehnika • Uključivanje lokalne zajednice u planiranje, ali i implementaciju projekata