ugovori u turizmu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ugovori u turizmu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ugovori u turizmu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ugovori u turizmu - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Ugovori u turizmu. Pravni izvori za ugovore u turizmu. Propisi koji uređuju ugovore : dio Zakona o obveznim odnosima: opći dio, izvanugovorna odgovornost, ugovori : ugovor o ugostiteljskoj ostavi ugovor o organiziranju putovanja posrednički ugovor o putovanju ugovor o alotmanu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ugovori u turizmu' - errol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravni izvori za ugovore u turizmu
Pravni izvori za ugovoreu turizmu
 • Propisi koji uređuju ugovore:
  • dio Zakona o obveznim odnosima: opći dio, izvanugovorna odgovornost, ugovori :
   • ugovor o ugostiteljskoj ostavi
   • ugovor o organiziranju putovanja
   • posrednički ugovor o putovanju
   • ugovor o alotmanu
  • Zakon o zaštiti potrošača
  • ZPUT, ZUD
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu
 • Autonomni izvori turističkog prava
   • Code of conduct/practice
   • Statuti i drugi akti (strukovnih) udruga
   • Ugovori između sudionika turističkog prometa
 • Pravni izvori koji uređuju djelovanje organizacija u turizmu
pretpostavke za sklapanje valjanog ugovora
Pretpostavke za sklapanje valjanog ugovora
 • Ugovorne strane
 • Valjana volja
 • Dopustiv i moguć sadržaj činidbe
 • Forma (oblik) ugovora
 • U određenim situacijama i nedopuštene pobude (motivi) za sklapanje
prestanak ugovora
Prestanak ugovora
 • ispunjenje
 • raskid ili izmjena ugovora zbog neispunjenja:
  • raskid ugovora zbog neispunjenja - vjerovnik može
   • tražiti ispunjenje ugovora ili
   • raskinuti jednostranom izjavom volje
  • raskid ugovora zbog nemogućnost ispunjenja nakon sklapanja ugovora
  • raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti
odgovornost za tetu 1
Odgovornost za štetu1
 • Odgovornost za štetu jest obveznopravni odnos na temelju kojega počinitelj štete ima obvezu naknaditi štetu oštećeniku, a on je ovlašten zahtijevati naknadu štete
 • Pretpostavke odgovornosti za štetu
  • subjekti – štetnik i oštećeni
  • štetna radnja – čin ili propust koji uzrokuje štetu
  • šteta – štetnom radnjom uzrokovana povreda subjektivnog prava ili interesa
  • uzročnost između štetne radnje i štete
  • protupravnost – povreda pravne norme
kriteriji utvr ivanja odgovornosti
Kriteriji utvrđivanja odgovornosti
 • Kriterij krivnje (subjektivni kriterij)
  • krivnja postoji kada je štetnik štetu prouzročio s nakanom ili nepozornošću
  • štetnik može odgovarati prema:
   • kriteriju dokazane krivnje → oštećeni dokazuje krivnju štetnika → štetnik može pobijati ono što oštećeni dokazuje = teret dokaza na oštećenome
   • kriteriju pretpostavljene krivnje – opći kriterij→krivnja štetnika se pretpostavlja→štetnik mora dokazati da nije kriv = teret dokaza je na štetniku
 • Kriterij uzročnosti (objektivni kriterij) – ne traži se krivnja nego samo uzročna veza između pretpostavki odgovornosti za štetu (npr. šteta zbog opasne djelatnosti)
oblici tete
Oblici štete
 • imovinska:
  • Vrste:
   • stvarna šteta – umanjenje imovine
   • izgubljena dobit – zbog štetne radnje nije ostvareno povećanje imovine koje je bilo izvjesno
  • Popravljanje:
   • uspostava prijašnjeg stanja, a ako nije moguće
   • naknada štete u novčanom ekvivalentu
 • neimovinska
  • Povreda subjektivnih prava i interesa: ugleda, časti, fizička bol, duševna bol ….
  • Popravljanje:
   • satisfakcija javna isprika, povlačenje izjave …
   • pravična novčana naknada
ugovori
UGOVORI
 • Usluge se pružaju na temelju sklopljenih ugovora koji su, u pravilu, neformalni (ne sklapaju se u pisanom obliku)
 • Iz sklopljenih ugovora proizlaze prava i obveze za obje ugovorne strane, a ukoliko se obveze ne izvrše, strana koja ih nije izvršila odgovara drugoj strani za štetu
 • Davatelj usluga redovito ne može unaprijed ugovorom isključiti niti ograničiti svoju odgovornost (ako šteta nastupi može dokazivati da nije za nju kriv)
 • Davatelj usluge gostu redovito odgovara i za štetu koja nastane u svezi s izvršenjem ugovora (zbog neurednog izvršenja ugovora) iako je obveze izvršio
skupine turisti kih ugovora
Skupine turističkih ugovora
 • ugovori između korisnika usluga i turističke agencije
  • Ugovor o organiziranju putovanja
  • Posrednički ugovor o putovanju
 • ugovori između davatelja usluga i turističke agencije
  • Ugovori s ugostiteljima:
   • ugovor o rezervaciji
   • ugovor o zakupu ugostiteljskih kapaciteta
   • ugovor o alotmanu
  • Ugovori s prijevoznicima
   • ugovor o prijevozu
   • ugovor o zakupu prijevoznih sredstava
skupine turisti kih ugovora1
Skupine turističkih ugovora
 • Ugovori između ugostitelja i izravnog gosta:
  • Ugovor o hotelskim uslugama
  • Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
  • Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
 • Ugovori između prijevoznika i izravnog putnika
  • Ugovor o prijevozu osoba
  • Ugovor o prijevozu stvari
slide11

Različiti ugovori o zastupanju,

posredovanju i sl.

Ugovori s prijevoznicima

Skupine ugovora koje sklapa TA

turisti

ugostitelji

agencije

agencije

Ugovor o alotmanu

Ugovor o zakupu

Ugovor o organiziranju

putovanja

Posrednički ugovor o putovanju

Ugovor o rezervaciji

Ugovor o uslugama prehrane

i točenja pića

Izravni ugovor o

hotelskim uslugama

slide12
 • uvijek se sklapaju (najmanje) dva ugovora, nastaju (najmanje) tri odnosa, ali nisu svi u izravnom ugovornom odnosu
 • ugovori između korisnika usluga i TA sutemeljni ugovorineovisno o vremenu sklapanja pojedinih ugovora → parovi ugovora
parovi ugovora izme u ta i ugostitelja
Parovi ugovora između TA i ugostitelja

Putnik i turistička agencija

Turistička agencija i ugostitelj

Ugovor o organiziranju

putovanja

Ugovor o alotmanu

Ugovor o zakupu

Posrednički ugovor

o putovanju

Ugovor o rezervaciji

parovi ugovora izme u ta i prijevoznika
Parovi ugovora između TA i prijevoznika

Putnik i turistička agencija

Turistička agencija i prijevoznik

Ugovor o organiziranju

putovanja

Ugovori o prijevozu u

svoje ime za korist putnika

Ugovori o zakupu

Posrednički ugovor

o putovanju

Ugovor o prijevozu u ime

i za račun putnika

Ugovor o “prodaji karata”