Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande - PowerPoint PPT Presentation

vevay
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
113 Views
Download Presentation

Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Januari 2014

 2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”

 3. Mänskliga rättigheter grunden för Migrationsverkets uppdrag FN:s deklaration om mänskliga rättigheter Riksdag och regering beslutar om lagar och ger Migrationsverket sitt uppdrag Migrationsverkets uppdrag

 4. Migrationsverkets uppdrag • Pröva ansökningar från personer som vill besöka eller bo i Sverige, söka asyl eller ha svenskt medborgarskap. • Ordna boende för asylsökande i väntan på beslut om bosättning eller avvisning. • Betala ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

 5. Asylsökande • Under 2013 sökte 54 259 asyl i Sverige. • Syrien • Statslös • Eritrea • Somalia • Afghanistan


 6. Den asylsökandes väg

 7. Under väntetiden Landsting • Akut sjukvård och tandvård för vuxna. • Barn får samma sjukvård och tandvård som svenska barn. Boende i lägenheter som Migrationsverket hyr. Kommun Barn har rätt att gå i skolan

 8. Försörjning under väntetiden • Den som inte har egna pengar kan söka dagersättning från Migrationsverket: • 71 kr/dag för ensam vuxen • 61 kr/dag och person för par • 37- 50 kr/dag för barn Asylsökande kan få arbeta eller praktisera.

 9. LMA-kort och bankkort

 10. Mottagande av asylsökande • Migrationsverket hyr boenden för asylsökande som inte kan ordna sitt eget boende. • Kommuner och landsting får ersättning från staten.

 11. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av dem som får stanna

 12. Samhällets aktörer samverkar Kommunen

 13. Kommunerna får ersättning Kommunerna har rätt till statlig ersättning för asylsökande som fått uppehållstillstånd som: • flykting • skyddsbehövande • eller pgaav synnerligen ömmande omständigheter Samt anhöriga till ovanstående grupper, som söker inom viss tid.

 14. Olika skäl att komma till Sverige 2013 Kvottuttagna 2 %

 15. www.migrationsverket.se