rsakssammenheng l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsakssammenheng PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsakssammenheng

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Årsakssammenheng - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Årsakssammenheng. Kravet om årsakssammenheng Flere årsaker fører til hver sin skade Samvirkende skadeårsaker Hypotetisk årsakskonkurranse Konkurrerende skadeårsaker Adekvat årsakssammenheng . 1. Kravet om årsakssammenheng . Grunnleggende vilkår for ansvar Hjemmel Faktisk og rettslig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Årsakssammenheng' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rsakssammenheng
Årsakssammenheng
 • Kravet om årsakssammenheng
 • Flere årsaker fører til hver sin skade
 • Samvirkende skadeårsaker
 • Hypotetisk årsakskonkurranse
 • Konkurrerende skadeårsaker
 • Adekvat årsakssammenheng

Trine-Lise Wilhelmsen

1 kravet om rsakssammenheng
1. Kravet om årsakssammenheng
 • Grunnleggende vilkår for ansvar
 • Hjemmel
 • Faktisk og rettslig
 • Her: rettslig
 • Utg.pkt: Betingelseslæren:
  • Handlingen nødvendig betingelse
  • Hjemmel: Rt. 1992.64 Ppilledom II
  • Videreført: Rt 1998.1565 Lie, Rt 2001.337

Trine-Lise Wilhelmsen

betingelsesl ren
Betingelseslæren

Skade B

Årsak A

A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

Trine-Lise Wilhelmsen

betingelsesl ren4
Betingelseslæren

Årsak A

A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1998 1565 lie
Rt 1998.1565 Lie

Helsemessige

problemer

100 % ufør

bilulykke

Uførhet også uavhengig av påkjørselen

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1998 1565 lie6
Rt 1998.1565 Lie

Helsemessige

problemer

100 % ufør

bilulykke

Uførhet også uavhengig av påkjørselen

Trine-Lise Wilhelmsen

1 kravet om rsakssammenheng7
1. Kravet om årsakssammenheng
 • Problemene:
  • Ansvaret ved flere årsaker
   • Flere årsaker fører til hver sin skade
   • Samvirkende skadeårsaker
   • Hypotetisk årsakskonkurranse
   • Konkurrerende skadeårsaker
  • Behovet for begrensninger

Trine-Lise Wilhelmsen

2 flere rsaker f rer til hver sin skade
2. Flere årsaker fører til hver sin skade
 • Hver årsak nødvendig og tilstrekkelig i forhold til en del av skaden
 • # samvirkende skadeårsaker
 • # konkurrerende skadeårsaker
 • Erstatningen fordeles over årsakene

Trine-Lise Wilhelmsen

flere rsaker hver sin skade
Flere årsaker, hver sin skade

Skade på front

B kolliderer med A

Skade bak

C kolliderer med A

Trine-Lise Wilhelmsen

slide10

Rt 2001.337 Ranheim

påkjørt

helsetilstand

50 % ufør

50 % ufør

Enighet om at 50 % uførhet skulle henføres egen helse

Tvist om 50 % skulle henføres til påkjørselen

Trine-Lise Wilhelmsen

samvirkende skade rsaker
Samvirkende skadeårsaker
 • Problemet
 • Hovedregel
 • Modifikasjon: Betydningen av hovedårsaksregelen

Trine-Lise Wilhelmsen

3 1 problemet
3.1 Problemet
 • Begge/alle årsakene nødvendige
 • Kan virke
  • Samtidig
  • Etter hverandre i tid

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1992 64 p pille ii
Rt 1992.64 P-pille II

P-pille

Tobakk(/alkohol)

Hjerneslag

Infeksjon?

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1997 2 rossnes
Rt 1997.2 Rossnes

Nakkesleng

Dårlig helse

Psykosom lidelse

Bilulykke fører til nakkesleng, som utløser dårlig helse og

fører til psykosomatisk lidelse

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1997 4 rossnes
Rt 1997.4 Rossnes

Dårlig helse

Psykosomat lidelse

Bilulykke

Trine-Lise Wilhelmsen

3 1 problemet16
3.1. Problemet
 • To eller flere årsaker virker uavhengig av hverandre og fører til samme skade
 • Skadevoldende hendelse kombinert med
  • Annen skadevolder
  • Ytre omstendigheter
  • Skadelidtes sårbarhet

Trine-Lise Wilhelmsen

3 2 hovedregelen
3.2 Hovedregelen
 • Utgpkt: Betingelseslæren
 • To eller flere skadevoldere - begge ansvarlige
 • Ansvarlig skadevolder + hendelig årsak - ansvar for skadevolder
 • Ansvarlig skadevolder + skadelidtes helsetilstand - ansvar for skadevolder
 • = Ansvar for hele skaden uansett samvirke
 • NB; Ikke hjemmel for fordeling

Trine-Lise Wilhelmsen

to skadevoldere
To skadevoldere

Begge årsaker nødvendige, ingen tilstrekkelige = skerstl. § 5-3

Utslipp A

Fiskedød

Utslipp B

Trine-Lise Wilhelmsen

nb begge rsaker m v re n dvendige
NB: Begge årsaker må være nødvendige

Fiskedød

Utslipp A

Utslipp B

Trine-Lise Wilhelmsen

skadevolder hendelig rsak
Skadevolder + hendelig årsak

Produsenten hefter full ut

Navigatørsvikt

Forfrysning

Snestorm

Trine-Lise Wilhelmsen

skadevolder skadelidtes s rbarhet
Skadevolder + skadelidtes sårbarhet

Rt. 2000.915: Ansvar. Men: dissens

Dispril

Hudlidelse

Infeksjonssykdom

Trine-Lise Wilhelmsen

3 3 betydningen av hoved rsaksl ren
3.3 Betydningen av hovedårsakslæren
 • Hovedårsaken = den vesentlige årsak
 • Hovedårsaken tillegges all vekt
 • dvs andre nødvendige årsaker ingen betydning
 • Utg pkt: Liten plass til en slik lære

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 2000 1614 passiv r yking
Rt 2000.1614 Passiv røyking

Passiv røyking

30-40 %

Lungekreft

Egen røyking

70-60 %

Trine-Lise Wilhelmsen

3 3 betydningen av hoved rsaksl ren24
3.3 Betydningen av hovedårsakslæren
 • Hovedårsakslæren avgrenser ansvar i forhold til årsaker med lite/uvesentlig betydning
 • Eks:
  • Rt 1992.64 P-pilledom II (kan se bort fra lite vesentlige elementer)
  • Rt. 2000.915 Dispril
 • Særlig om sårbarhet for skade som nødvendig årsak

Trine-Lise Wilhelmsen

4 hypotetisk rsakskonkurranse
4. Hypotetisk årsakskonkurranse
 • Årsak 1 fører til skade - Årsak 2 ville hypotetisk ha ført til samme skade senere
 • Men: Årsak 2 behøver ikke i tid ligge etter årsak 1
 • Årsak 2 kan være
  • Tilfeldig ytre årsak
  • Annen skadevolder
  • Skadelidtes sårbarhet

Trine-Lise Wilhelmsen

4 1 hypotetisk rsakskonkurranse
4.1 Hypotetisk årsakskonkurranse
 • Årsak 1 skadevolder – årsak 2 tilfeldig: Ikke ansvar for skader som likevel ville ha inntruffet senere:
  • Rt 1939.736 Eystein
  • Rt. 1931.513 Holmenkollbanen

Trine-Lise Wilhelmsen

slide27

Rt 1939.736 Eystein

Fiskebåt kolliderer med not

Uvær natten etterpå

Ville ha ført til

delvis samme tap

Tap av fangst i not

1360 hektoliter fisk

560 hektoliter

= Dekning for 800 hektoliter

Trine-Lise Wilhelmsen

4 2 hypotetisk rsakskonkurranse
4.2 Hypotetisk årsakskonkurranse
 • Årsak 1 og 2 er begge skadevoldere
 • Hvis skadevolder 1 medfører skade 100 % hefter årsak 1 selv om skadevolder 2 ville ha påført samme skade
 • Eks:
  • Utslipp
  • Personskade

Trine-Lise Wilhelmsen

4 3 hypotetisk rsakskonkurranse
4.3 Hypotetisk årsakskonkurranse
 • Årsak 1 skadevolder, årsak 2 er skadelidtes egen helsetilstand
 • Ikke fordeling, jfr. Rt 1999.1473
 • Årsak 1 hefter inntil årsak 2 er tilstrekkelig
 • = tidsbegrenset årsakssammenheng
 • Dommer
  • Rt 1999.1473 Stokke
  • Rt 2001.337 Ranheim

Trine-Lise Wilhelmsen

hypotetisk rsakskonkurranse
Hypotetisk årsakskonkurranse

påkjørt

helsetilstand

50 % uførhet

50 % uførhet

Rt 1999.1473 Stokke

Trine-Lise Wilhelmsen

slide31

Rt 2001.337 Ranheim

påkjørt

helsetilstand

50 % ufør

50 % ufør

Enighet om at 50 % uførhet skulle henføres egen helse

Tvist om 50 % skulle henføres til påkjørselen

Trine-Lise Wilhelmsen

slide32

Rt 2001.337 Ranheim

Påkjørt

helsetilstand

50 %

Ikke ansvar utover de 250.000 som allerede var betalt

av forsikringsselskapet

Trine-Lise Wilhelmsen

5 konkurrerende skade rsaker
5. Konkurrerende skadeårsaker
 • To eller flere årsaker tilstrekkelige
 • Typetilfelle:
  • Konkurrerende samtidige skadevoldere
  • Skadevoldere virker etter hverandre
  • Skadevoldende handling + hendelig årsak

Trine-Lise Wilhelmsen

konkurrerende rsaker
Konkurrerende årsaker

Forurensning fra A

Tilstrekkelig

Fiskedød

Forurensning fra B

Tilstrekkelig

Trine-Lise Wilhelmsen

5 1 samtidige skadevoldere
5.1. Samtidige skadevoldere
 • To eller flere volder samtidig skade - solidaransvar for alle
  • Skl § 5-3
  • Rt 1931.1096 Vestfos
 • Begrunnelse: prevensjon

Trine-Lise Wilhelmsen

5 2 konkurrerende skadvoldere etter hverandre
5.2 Konkurrerende skadvoldere etter hverandre
 • Hver hefter for den skade han faktisk påfører
 • Skade nr 2 hefter for totalskaden - skade nr 1 selv om dette er mer enn skade nr. 2 isolert.
 • Kontinuerlig skade
  • Følge regelen for samtidig virkende årsaker
  • Ved kontinuerlig forurensning = alle ansvarlige

Trine-Lise Wilhelmsen

5 3 skadevoldende handling pluss hendelig rsak
5.3 Skadevoldende handling pluss hendelig årsak
 • Virker samtidig - ikke ansvar
 • Sml prinsippet i Rt 1939.736 Eystein
 • Begrunnelse: Unngå tilfeldig berikelse

Trine-Lise Wilhelmsen

6 flere rsaker oppsummering
6. Flere årsaker – oppsummering
 • Flere skadevoldere
 • Skadevolder pluss ytre hendelse
 • Skadevolder pluss skadelidtes sårbarhet
 • Problem: Anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 1 flere skadevoldere samvirke
6.1 Flere skadevoldere – samvirke
 • Begge årsaker nødvendige
 • Ingen av årsakene tilstrekkelige isolert
 • Begge hefter
 • = Anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 1 flere skadevoldere konkurranse
6.1 Flere skadevoldere – konkurranse
 • Hver årsak tilstrekkelig
 • Ingen av årsakene nødvendige
 • Begge hefter
 • = Ikke anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 1 flere skadevoldere hypotetisk
6.1 Flere skadevoldere – hypotetisk
 • Årsak 1 medfører faktisk skade
 • Årsak 2 ville medført samme skade senere
 • Årsak 1 nødvendig i skadeøyeblikket men ikke etter at årsak 2 inntraff
 • Årsak 1 hefter, årsak 2 går fri
 • = betingelseslæren anvendes på skadetidspunktet

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 skadevolder og ytre omstendighet samvirke
6.2 Skadevolder og ytre omstendighet – samvirke
 • Begge årsaker nødvendige
 • Ingen av årsakene tilstrekkelige isolert sett
 • Skadevolder hefter
 • = Anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 skadevolder og ytre omstendigheter konkurranse
6.2 Skadevolder og ytre omstendigheter – konkurranse
 • Hver årsak tilstrekkelig
 • Ingen av årsakene nødvendige
 • Skadevolder går fri
 • = Anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 skadevolder og ytre omstendigheter hypotetisk
6.2 Skadevolder og ytre omstendigheter – hypotetisk
 • Skadevolder påfører faktisk skade
 • Ytre omstendighet ville ha påført samme skade
 • Skadevolder går fri
 • = Anvendelse av betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

6 3 skadevolder og skadelidtes s rbarhet
6.3 Skadevolder og skadelidtes sårbarhet
 • Samvirke – skadevolder hefter = anvendelse av betingelseslæren
 • Konkurrerende – ingen avgjørelse og lite praktisk?
 • Hypotetisk – skadevolder hefter inntil sårbarhet ville ført til samme resultat alene = betingelseslæren

Trine-Lise Wilhelmsen

7 kravet om adekvat rsakssammenheng
7. Kravet om adekvat årsakssammenheng
 • Innledning
 • Begrensningskriteriene
  • Påregnelig skade
  • Kravets økonomiske omfang
  • Karakteren av årsaksforløpet
  • Nærhet i årsaksforløpet
  • Tidselementet
  • Rimelighet/interesseavveining

Trine-Lise Wilhelmsen

7 1 innledning
7.1. Innledning
 • Krav om påregnelig eller adekvat årsakssammenheng
 • Hjemmel:
  • Rt. 1973.1268 Flymanøver
  • Rt. 1997.1 Rossnes
  • Rt. 2000.418 Telle
  • Rt 2001.337 Ranheim

Trine-Lise Wilhelmsen

7 1 innledning48
7.1 Innledning
 • Kravets karakter
 • Det sentrale: avgrensning av ansvar
  • Når årsakssammenheng er etablert
  • Som alternativ til uvesentlighetslæren
 • Forholdet til tolkning

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 begrensningsfaktorer
6.2 Begrensningsfaktorer
 • Påregnelig skade
  • = avgrense mot tilfeldige følger
  • Men: Ikke statistisk påregnelighet, Rt 2000.915 Dispril, 2001.320 Nilsen
  • Grense mot ”ytterst beskjeden risiko”, HR 2007-00394 A, Jæger.

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 begrensningsfaktorer50
6.2 Begrensningsfaktorer
 • Kravets økonomiske omfang
  • Kan være upåregnelig
  • Hensynet til skadevolders økonomi?
  • Skadelidtes forhold/forsikringsmuligheter
  • Forholdet til lempningsreglene

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 begrensningsfaktorer51
6.2 Begrensningsfaktorer
 • Karakteren av årsaksforløpet
  • Årsaksforløpet kan være uventet hvis skaden er normal:
   • Rt. 1958.984 Blystad Fabrikker,
   • Rt. 1967.697 Lier
  • Ansvar selv om tredjemanns handling medvirker
  • Men: grense mot atypisk hendelsesforløp som er vanskelig å forklare, Rt 1997.2

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1958 984 blystad fabrikker
Rt 1958.984 Blystad fabrikker

Brann

Uaktsomhet

fabrikk

Gartner tenner film

Manglende foranstaltninger for sikker tilintetgjøring av filmen

Påregnelig at filmen ble antent

Selv om gartneren beruset og utviste høy grad av uaktsomhet

Trine-Lise Wilhelmsen

rt 1997 2 rossnes53
Rt 1997.2 Rossnes

Psykosomat

lidelse

Nakkesleng

Dårlig helse

Skadefølgen upåregnelig: 1. usedvanlig og vanskelig å forklare

2. uventet stor følgesskade

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 begrensningsfaktorer54
6.2 Begrensningsfaktorer
 • Nærhet i årsaksforløpet
  • Mange mellomkommende begivenheter
   • Rt 1973.1268
   • HR 2007-00294A Jæger
  • Tidselementet, HR 2007-00293 Biset vs Rt 2001.320 Nilsen
  • Nærheten til risikoen, HR 2 juni 2006 Lillestrøm

Trine-Lise Wilhelmsen

hr 2007 00294 a
HR 2007-00294 A

Samlivs

brudd

Paranoid

psykose

Fall

Tap av

jobb

Tap av

fritid

Sykdommen ble utløst av Jægers endrede livssituasjon etter

ulykken. Avledet og indirekte årsaksforhold.

Trine-Lise Wilhelmsen

6 2 begrensningsfaktorer56
6.2 Begrensningsfaktorer
 • Rimelighet/interesseavveining: Hvem er nærmest til å bære risikoen?
  • Rt 1973.1268
  • HR 2007-00293 Biset
  • HR 2 juni 2006 Lillestrøm

Trine-Lise Wilhelmsen