velkommen til regnskapskurs for sm foreninger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger. Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap Kontering og bilagsføring. Regnskapsrutiner Ansvar og oppgaver som økonomiansvarlig Skjema Datatips Litteraturtips Ord og uttrykk Kontaktinfo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger' - sharis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til regnskapskurs for sm foreninger

Velkommen tilRegnskapskurs for små foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

innhold i kurset
Hva er regnskap?

Debet / Kredit

Kontoplan

Budsjett

Oppbygning av regnskap

Resultatregnskap

Kontering og bilagsføring

Regnskapsrutiner

Ansvar og oppgaver som økonomiansvarlig

Skjema

Datatips

Litteraturtips

Ord og uttrykk

Kontaktinfo

Innhold i kurset

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

gruppearbeid
Gruppearbeid

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

hva er regnskap
Hva er regnskap?

Definisjon:

 • Registrering
 • Vurdering
 • Kommunikasjon
 • Beslutninger
 • Økonomiske ressurser
 • Evaluering

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

hva er regnskap1
Hva er regnskap?
 • Redegjørelse for inntekter og kostnader
 • Utfyllende og godkjent dokumentasjon
 • Regnskapsloven
 • Avbilde økonomiske handlinger
 • Bedriftens historie

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

form l
Formål
 • Registrere økonomiske transaksjoner
 • Fortelle hvordan resultatet er per gitt dato
 • Oversikt til enhver tid
 • Dokumentasjon

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

metode
Metode
 • Dobbelt bokholderi: ethvert beløp skal registreres både til debet (inn) og kredit (ut)
 • Registrerer bevegelser i likviditeten og inntekter / kostnader på samme tid
 • Grunnlag for kontroll av økonomisk informasjon

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

debet kredit
Debet / Kredit

Det regnskapssystemet vi benytter i Norge

kalles dobbeltbokholderisystem

Dette betyr:

Hver hendelse (transaksjon) registreres på to

konti – en i debet og en i kredit

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

debet kredit1
Debet / Kredit

Debet

 • Inn
 • Kapitalanskaffelse
 • Pluss

Kredit

 • Ut
 • Kapitalanvendelse
 • Minus

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

brukere
Brukere

Det er viktig å gjøre seg opp en mening om

hvem som er interessentene til budsjettet og

regnskapet.

Skille mellom interne og eksterne brukere:

 • Interne - medlemmer av foreningen
 • Eksterne - Kulturstyret

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontoplan
Kontoplan
 • Grunnmur i regnskapet
 • Oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapene
 • Logiske og hensiktsmessige grupper
 • Kontokodeklasser, kontokodegrupper og kontokode
 • Norsk Standardiseringsforbunds’ NS 4102

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontokodeklasser

1. Eiendeler

2. Egenkapital og gjeld

3. Driftsinntekter

4. Varekostnader

5. Lønnskostnader

6.-7. Andre driftskostnader

8. Øvrige inntekter og kostnader

Kontokodeklasser

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

oversikt kontoplan
Oversikt kontoplan

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontoplan norsk standard ns 4102
KontoplanNorsk Standard NS- 4102

1510 Kundefordringer1910 Kontantkasse1930 Bankkonto2000 Egenkapital2400 Gjeld3000 Salgsinntekter3100 Medlemskontingent3200 Billettinntekter3400 Støtte / sponsor3900 Annen inntekt4000 Varekjøp6500 Leiekostnader6700 Arrangementskostnader

6780 Vakthold6790 Honorarer6800 Kontorrekvisita6900 Telefon / porto7100 Reisekostnad7300 PR-kostnader7350 Representasjon8000 Renteinntekter8100 Rentekostnader8150 Bankgebyrer8400 Ekstraordinær inntekt8500 Ekstraordinær kostnad

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontoplan velse
Kontoplanøvelse

Oppgave:

Sett opp en kontoplan for din forening

Fremgangsmåte:

- Tenk gjennom hvilke inntekter og hvilke utgifter foreningen din har i løpet av regnskapsperioden.

- Hvilke brukere har foreningen? Styret, medlemmer, Kulturstyret, eksterne aktører o.l.

- Hvor detaljert ønsker dere å være? (F. eks skille mellom blyanter og kulepenner).

 • Ta utgangspunkt i skjemaet "Oversikt kontoplan"

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

hva er et budsjett
Hva er et budsjett?
 • Verktøy i regnskapsarbeidet
 • Forventede økonomiske transaksjoner
 • Tidligere regnskap, erfaringer og planlagt aktivitet
 • Realistisk og pålitelig
 • Oppfølging
 • Godkjennelse

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

oppstilling av budsjett
Oppstilling av budsjett
 • Inngående balanse for passiva, dvs egenkapital og gjeld
 • Inntekter / kostnader i budsjettperioden
 • Driftskostnader
 • Andre driftskostnader og driftsinntekter
 • Resultat
 • Disponering av resultat
 • Noter
 • Framdriftsplan / prosjektbeskrivelse

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

oppgave i budsjett
Oppgave i budsjett

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

regnskap bakgrunn
Regnskap – bakgrunn
 • Forståelig for brukerne
 • Et regnskap bare økonomiansvarlig forstår er lite hensiktsmessig
 • Eks. pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

regnskap oppbygning
Regnskap - oppbygning
 • Starter med inngående balanse - fjorårets utgående balanse
 • Saldo i bank etter endt regnskapsperiode
 • Kassebeholdning
 • Varelager
 • Gjeld / fordringer

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

gangen i et regnskap
Gangen i et regnskap

Transaksjoner

Tilhørende bilag

Avstemming/

Rapportering

Godkjenning/

autorisasjon

Kontering

Registrering

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

transaksjoner
Transaksjoner
 • Pengeflyt
 • Varekjøp
 • Overføring
 • Faktura

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

bilag
Bilag

Tilhørende godkjent bilag

 • Faktura
 • Kvitteringer
 • Kvitteringsskildring
 • Kontoutskrift
 • A4-format
 • Må oppbevares i 10 år

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

godkjenning autorisasjon
Godkjenning / autorisasjon
 • Klare retningslinjer
 • Disponent
 • Betaling og godkjenning av transaksjoner bør ikke skje av kun én person alene
 • Retningslinjer for rutiner og disponeringer
 • Reduserer muligheten for økonomiske misligheter

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontering
Kontering
 • Fordeling av beløp på respektive kontoer
 • Foreningens kontoplan
 • Går fra debet til kredit
 • Balanse i regnskapet
 • Hver kontering skal gå i null

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

konterings velse
Konteringsøvelse

Du får nå utdelt 10 stk ulike bilag.

Konter disse med utgangspunkt i kontoplanen som ble

gjennomgått i modul 3.

Eksempel:

Faktura for plakater. 2240 kroner.

Betalt via nettbank fra brukskonto.

Følgende føres med kulepenn direkte på bilaget:

Debet konto 7300 – 2240 kr

Kredit konto 1930 – 2240 kr

Bilagnummer IF1 (IF – Inngående faktura)

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

registrering
Registrering
 • Debitere og kreditere ulike kontoer
 • Unikt bilagsnummer
 • Nytt bilag ved feilføring

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

avstemming
Avstemming
 • Avstemme alle bevegelser
 • Bankkonto og kasse – mot det som er registrert i regnskapet
 • Månedlig
 • Rette opp feil på et tidlig tidspunkt

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

rapportering
Rapportering
 • Styret informeres om inntekter og kostnader foreningen har
 • Evaluering
 • Annenhver måned eller ved behov
 • Resultatrapport etter avsluttet regnskapsperiode

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

resultatregnskap
Resultatregnskap
 • Fullstendig oversikt
 • Inntekter og kostnader
 • Utgående balanse
 • Posteringer

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

oppstilling av resultatregnskapet
Oppstilling av resultatregnskapet

+ Salgsinntekt

+ Annen driftsinntekt

- Varekostnad

- Annen driftskostnad

+ Renteinntekt

- Rentekostnad

= Årsresultat

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner
Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner?
 • Oversikt
 • Disponeringer
 • Preventivt mot svinn
 • Kulturstyret krever det i søknad om støtte

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

regnskapsrutiner
Regnskapsrutiner
 • Grunnleggende faktor for avgjørelser
 • Økonomiske implikasjoner
 • Handlefrihet
 • Rådighet

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

regnskapsrutiner1
Regnskapsrutiner
 • System og rutiner
 • Bilag og fakturaer
 • Oppbevaring
 • Dokumentasjon
 • Vitebok

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

skjemaer
Skjemaer
 • Oversiktlig
 • Systematisk
 • Selvforklarende
 • Internkontroll

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

datatips
Datatips
 • Regneark (Excel)
 • Enkle regnskapsprogrammer
 • Internett

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

litteraturtips
Litteraturtips
 • Regnskapsloven: http://www.lovdata.no
 • Norsk Standard Kontoplan: http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
 • Diverse spørsmål og svarhttp://www.spor-oss.no
 • Andre aktuelle tips: bøker, hefter, brosjyrer eller offentlig informasjon….

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

studentlivs tilbud
Studentlivs tilbud

Infotimen

 • Informasjon til bestemte grupper
 • Avgrensede temaer
 • Direkte invitasjoner

Veiledning

 • Kulturstyret-søknad
 • Økonomisk støtte
 • Kurs

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1

kontakt studentliv
Kontakt Studentliv

Direkte: 22 85 33 74

Faks: 22 85 32 07

Sentralbord: 22 59 68 00

Postadresse: postboks 94 Blindern 0314 Oslo

Besøksadresse: Idrettsbygningen på Blindern,

inngang fra baksiden

Internett: www.sio.no/studentliv

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 1