slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Auli Kinnunen (Henkilöstöhallinnon osaprojekti (HeHa) Työsuojelupäivät 22.-23.8.2007 Vaasa. YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK). Vaasaan: ÅA, VY (=aloittavat pilottina 1.9.2008), OY,LY, TTY, TaY, TY,TKK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK)' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKEAuli Kinnunen (Henkilöstöhallinnon osaprojekti (HeHa) Työsuojelupäivät 22.-23.8.2007 Vaasa

yliopistojen palvelukeskus yopk
YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK)
 • Vaasaan: ÅA, VY (=aloittavat pilottina 1.9.2008), OY,LY, TTY, TaY, TY,TKK
   • Joensuuhun: KY, LTY, JY, JoY (pilotti TaHassa 1.9.08)
   • Pääkaupunkiseutu: PAVE (TKK,HKK,SHH, taideyliopistot, SA) ja HY

 muut yliopistot siirtyvät YOPK:n asiakkaiksi vuoden 2009 aikana (vaiheittain, ns. siirtymäsuunnitelman mukaan)

yliopistojen palvelukeskus yopk1
YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK)
 • Palvelukeskuksen suunnittelua ja perustamista varten on käynnissä hanke (OPM-PAKE) 1.12.2006 – 31.12.2008, joka jakautuu osaprojekteihin:
  • Palvelukeskus, asiointi ja ohjaus -osaprojekti
  • Taloushallinnon prosessit -osaprojekti
  • Henkilöstöhallinnon prosessit -osaprojekti ja
  • Tietojärjestelmät -osaprojekti.
  • Lisäksi henkilöstön asemaa käsitellään henkilöstöprojektissa

Huom! Osaprojekteissa kaikkien yliopistojen + SA:n sekä järjestöedustus (jäsenet)

yliopistojen palvelukeskus yopk2
YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS (YOPK)
 • Yliopistojen ja Suomen Akatemian talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut keskitetään yliopistojen palvelukeskukseen (YOPK OPM)

 sijaintipaikkakunnat Vaasa, Joensuu, Pääkaupunkiseutu

 • YOPK perustetaan (asetus/laki?) tavoitteena johdon rekrytointi syksyllä 2007, muu henkilöstö keväästä 2008 alkaen
opm paken organisointi
OPM-PAKEn organisointi

Projektit asetettu 29.11.2006

Ohjausryhmä (päätöksenteko)

YOPK hankeryhmä

(osaprojektien koordinointi)

VKPK hankeryhmä

(osaprojektien koordinointi)

1. Yliopistojen

palvelukeskusprojekti

2. VKPK- asiakkuusprojekti

Yliopistot

(sis.

PAVE) ja

Suomen

Akatemia

6 muuta

tili-

virastoa

3. Hallinnon-

alan

henkilöstö-

projekti

Palvelukeskus, asiointi, ohjaus

Asiointi- ja ohjausmallit

Taloushallinnon prosessit

Taloushallinnon prosessit

Henkilöstöhallinnon prosessit

Henkilöstöhallinnon prosessit

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät

Yliopistojen

palvelukeskus

(perustetaan uusi virasto)

Valtiokonttorin

palvelukeskuksen

asiakkuus

palvelukeskus hankkeena
PALVELUKESKUS HANKKEENA
 • Palvelukeskushankkeen (OPM-PAKE) tavoitteena on tehostaa OPM:n hallinnonalan talous- ja henkilöstö-

hallintoa keskittämällä osa ko. palveluista palvelu-keskuksiin sekä kehittämällä hallinnon prosesseja

 • Palvelukeskushankkeen tehtävänä on mm. suunnitella ja valmistella palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden väliset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmäratkaisut työsuunnitelmat
 • Hankkeeseen liittyvät päätökset (ml. riskiraportit, seurantaraportit) tekee Ohjausryhmä (Ohry), jonka puheenjohtaja on talousjohtaja Eero Pulkkinen, koordinoinnista vastaa projektipäällikkö Kirsti Torvinen (OPM-PAKE= YOPK+VKPK). Torvisen lisäksi projektiassistentti Minna Mattila ja henkilöstö-koordinaattori Vesa Hottinen muodostavat projektikanslian.
palvelukeskus hankkeena1
PALVELUKESKUS HANKKEENA
 • YOPK=Yliopistojen palvelukeskusprojekti, joka koostuu neljästä osaprojektista
 • Palv.keskus, asiointi ja ohjaus –osaprojekti (Asiointi) valmistelee palvelukeskuksen organisointimallin, palvelukeskuksen, yliopistojen ja ministeriön välisen ohjaus- ja toimintamallin sekä yliopistojen ja muiden virastojen siirtymisen palvelukeskuksen asiakkaaksi
 • Taloushallinnon osaprojekti (TaHa) ja Henkilöstöhallinnon osaprojekti (HeHa) määrittelevät palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden väliset henkilöstöhallinnon prosessit, niihin sisältyvät rajapinnat, työnkulut ja vastuunjaot. Tavoitteena on yhden mukaistaa ja yksinkertaistaa ko. prosesseja, toimintatapaa ja tietosisältöjä
palvelukeskus hankkeena2
PALVELUKESKUS HANKKEENA
 • Tietojärjestelmät-osaprojekti (TJ) valmistelee ja yhteen sovittaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuutta ja tietoliikennekysymyksiä edistäen mm. tietoturvaan, järjestelmäintegraatioon ja tietovarastointiin liittyviä asioita.
 • Lisäksi: YOPK:n ja VKPK:n yhteinen Henkilöstöprojekti valmistelee HEPO -periaatteet, laatii siirtymähalukkuuskartoituksen, auttaa henkilöstömuutoksen hallinnassa (ohjeistus yliopistoille henkilöstösuunnitelman ja henkilökohtaisen urasuunnitelman laadintaan). Henkilöstökoordinaattori auttaa yliopistoja muutostilanteissa
palvelukeskus hankkeena3
PALVELUKESKUS HANKKEENA
 • Osaprojektit ovat yliopistojen yhteisiä kehittämishankkeita!
 • Osaprojektien jäsenten tehtävänä on mm. hanke- ja työsuunnitelmassa määriteltyjen tehtävien toteuttamisen lisäksi toimia yhdyshenkilönä oman organisaationsa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä suorittavan henkilöstön, johdon ja muiden asianosaisten sekä YOPK:n palvelukeskusprojektin (asiointi) kanssa
 • Yliopistot huolehtivat itse edellytyksistään toimia uuden palvelurakenteen mukaisesti. Yliopistot vastaavat toimintansa kehittämisen vaatimien resurssien järjestämisestä Palvelukeskusmallia tukevien sisäisten prosessien, toimintatapojen, ohjeiden ja määräysten uusiminen on yliopistojen vastuulla
 • OPM-PAKE-hankkeen toteuttamisessa otetaan huomioon KIEKU-ohjelman strategiset linjaukset
talous ja henkil st hallinnon osaprojektit
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OSAPROJEKTIT
 • TaHan ja HeHan prosessien kuvaaminen qpr-tekniikalla
 • Kuvaamisessa käytetty asiantuntijaa Cerion Oy:tä
 • Peruskuvaus ns. nykytila Vaasan mukaan, tavoitetila pilottien kanssa yhteistyössä (Taha: VY,Åa,JoY ja HeHa: VY ja ÅA)
 • Tavoitetilan pohjalta ns. vastuunjakotaulukko eli listaus tehtävistä, jotka siirtyvät palvelukeskukseen tai jäävät yliopistoon
 • Tavoitetilaprosessit pohjana muiden yliopistojen omille prosessikuvauksille (tukena Cerionin asiantuntija omien prosessin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen YOPK:n kanssa Muut yliopistot jatkavat prosessiensa kuvaamista pilottien tavoitetilojen pohjalta. Prosessikuvausten toteutus yhdessä Cerionin kanssa kytketään yliopistojen omaan siirtymäaikatauluun (siirtyminen YOPK:n asiakkaaksi vuoden 2009 aikana)
kehitt misen vaiheistus
Kehittämisen vaiheistus

Valtakunnallisen palvelukeskushankkeen eteneminen (OPM-PAKE)

Vaihe 1

Taloushallinnon prosessit ja tehtäväkuvaukset

Vaihe 4

Henkilöstö-

ja talous-hallinnon sisäinen organisointi

Vaihe 5

Palvelu-keskuksen pilotointi

Vaihe 6

Palvelu-keskuksen laajamittainen käyttöönotto

Vaihe 2

Henkilöstöhallinnon

prosessit ja tehtäväkuvaukset

LY, OY, TTY,

TaY, TY, TKKK

VY, ÅA

Vaihe 7

Palvelukeskuksen valmistelu ja organisointi

..kesä..

..kesä..

2007

2008

2009

hehan osaprojekti
HeHan osaprojekti
 • YOPK:een siirtyvien prosessien kuvaaminen KIEKU-tavoitetilaa hyödyntäen valmistumassa  31.7.2008 (palkan- ja palkkioiden maksu, ajot, tilitykset, pääkäyttäjätoiminnot; osa palvelussuhdeasioista )
 • Prosessikuvausten ja vastuunjako-taulukkojen taustalla Ohryn päätös:
  • Tiedot tallennetaan kerran (pääsääntö)
  • Tiedot siirretään sähköisesti, ei paperiversioita (pääsääntö); YOPK:ssa päätavoite sähköinen arkisto, vain vähän tavallista arkistotilaa
  • Toimintatapoja yhdenmukaistetaan
hehan osaprojekti1
HeHan osaprojekti
 • siirtyvät tehtävät (vastuunjakotaulukko)
 • vastuunjaot YOPK:n ja yliopistojen välillä
 • pohjaa yliopiston ja YOPK:n palvelusopimukselle
 • tietoa, mitä yliopiston tulee yhdenmukaistaa omissa prosesseissaan (sähköistämisen edellytykset)
 • pohjaa yliopistojen henkilöstölle suunnattavaan siirtymähalukkuuskyselyyn
hehan osaprojekti2
HeHan osaprojekti

Tietojärjestelmäkartoitus yhteistyössä TJ-osaprojektin kanssa, mukana pääkäyttäjät järjestelmien käyttöjen yhdenmukaistaminen (esim. F:n hyödyntämisen taso)

Palkkatekijöiden yhdenmukaistaminen

 • VK ja yliopistojen henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmän ydinryhmä selvittää Ritva Laihon johdolla
 • ptek/htek yhdenmukaistaminen mahdollistaa F:n hlöstöosan käytön palkkioiden maksussa (tallennus yliopistolla)

Ohjeistuksen, osin lomakkeiston yhtenäistäminen

yopk materiaali
YOPK-materiaali
 • www.mcampus.fi/opm
heha ja hankkeen eteneminen
HeHa ja HANKKEEN ETENEMINEN
 • Osaprojektien yhteistyönä laaditaan projektikokonaisuuksittain käyttöönotto-suunnitelmat. Käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan käyttöönoton vaiheistus, valmistelu, organisointi, aikataulu, kohderyhmät ja eri kohderyhmien tarvitsema muutosvalmiuden taso ja niihin liittyvät toimenpiteet
 • Käyttöönottoprojektit asetetaan yliopistoittain (vastuunhenkilöt nimetään mm. yliopistoittain)
henkil st projekti
HENKILÖSTÖPROJEKTI
 • valmistelee henkilöstöpoliittisia linjauksia ja toimenpiteitä (Henkilöpoliittiset periaatteet eli HEPO-periaatteet valmistumassa)
 • valmistelee ja toimeenpanee muutosjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita:

 yliopistoja pyydetty nimeämään muutosjohtaja

vuoden 2007 loppuun mennessä muutossuunnitelma (kehittämissuunnitelma); organisaatio- ja yksilötaso; osaamisen kartoituksen toteutus, koulutus yms.

 HEPO-periaatteista koulutusta johdolle, esimiehille, luottamusmiehille

  • Erillinen julkaisu
  • Keskustelutilaisuudet yliopistoissa 10.9.-30.10.
henkil st projekti1
HENKILÖSTÖPROJEKTI
 • laatii siirtymähalukkuuskartoituksen (perustuu vastuunjakotaulukkoon)
  • Siirtymishalukkuuskysely toteutetaan syys-marraskuun aikana; ohje lähetetään muutoksesta vastuussa olevalle johtajalle; pyydetty myös kohdistettua sähköpostilistaa
  • Kyselyssä kartoitetaan osaamisalueita, ei henkilöiden osaamisprofiileja
 • osaprojektista vastaa henkilöstökoordinaattori Vesa Hottinen
hepo periaatteet
HEPO-periaatteet

Opetusministeriön hallinnonalan talous-

ja henkilöstöhallinnonpalvelukeskushankkeessa noudatettavat

henkilöstöpoliittiset toimintaperiaatteet (HEPO)

 • SISÄLLYSLUETTELO
 • 1. Taustaa
 • 2. Henkilöstön asema ja toimintatavat
 • 2.1 Lähtökohdat
 • 2.2 Toiminnalliset tavoitteet
 • 2.3 Henkilöstön aseman turvaaminen
 • 2.4 Työntekijöiden oma vastuu
 • 2.5 Rekrytointi
 • 2.6 Henkilöstövoimavarojen varmistaminen
 • 2.6.1 Henkilöstövoimavarojen varmistaminen palvelukeskuksissa
 • 2.6.2 Henkilöstövoimavarojen varmistaminen virastoissa ja laitoksissa
 • 2.7 Henkilöstösuunnittelu
 • 2.8 Yhteistoiminta
 • 2.9 Muutosjohtaminen ja viestintä
hepo periaatteet jatkuu
HEPO-periaatteet (jatkuu)
 • 3. Tukitoimet
 • 3.1 Osaamisen turvaaminen
 • 3.2Palkkaus
 • 3.2.1 Yliopistojen palvelukeskus
 • 3.2.2 Valtiokonttorin palvelukeskus
 • 3.2.3 Siirtyvien henkilöiden palkkaus palvelukeskuksissa
 • 3.3Virkavapaus
 • 3.4 Muuttokustannusten
 • 3.5 Koulutus- ja kehittämispalkkiot
 • 3.6Etätyö
 • 3.7Virkasiirrot
 • 3.8 Vaasan, Joensuun, Hämeenlinnan ja Porin tarjoamat mahdollisuudet.. 10

slide22
HEPO
 • Yhtenäiset toimintatavat valtion hallinnon organisaatioiden muutostilanteisiin ja henkilöstön aseman turvaamiseen
 • Tukitoimia toteutetaan vuoden 2010 loppuun saakka, tukitoimenpiteet aloitettava noin vuotta ennen palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymistä
 • Asteittainen toimintatapa:
slide23
HEPO
 • Hlöstö, jonka tehtäviä muutos koskee siirtyy palvelukeskukseen
 • Ellei siirry, työnantaja etsii samanlaisia tai vaativuudeltaan vastaavia tehtäviä ao. yliopistossa tai muussa OPM:n toimintayksikössä
 • Jollei OPM:n hallinnonalalla töitä, ei edes samalla työssäkäyntialueella, työnantaja etsii töitä toisen hallinnonalan työssäkäyntialueelta
 • Vaiheet dokumentoidaan
 • Mikäli tehtäviä tarjolla, kieltäytymisestä voi olla seurauksena irtisanominen
slide24
HEPO
 • Yliopiston tehtäväjärjestelyjen yhteydessä, työnantaja pyrkii turvaamaan hlöstön asemaa tukemalla työllistymistä muihin tehtäviin hallinnonalalla (koulutus, harjoittelu, työkierto)
 • Hlöltä itseltään edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta työnanatja tukee urakeskustelun ja ohjauksen kautta
slide25
HEPO
 • Suunniteltaessa työntekijöiden palkkaamista virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin, tulee ensin arvioida palvelukeskukseen siirtyvien tehtävien vaikutus työjärjestelyihin esim. määräaikaisten käyttö vuoden 2010 loppuun saakka henkilöstösuunnittelu  henkilöstöstrategia
 • Yliopistoissa aktiivinen muutoksen valmistelu, jokaisella yliopistolla muutoksesta vastaava johtajahlöstön kehittämissuunnitelma (sis. Osaamiskartoituksen)ja yliopistojen käyttöönottosuunnitelma