rahapolitiikka ja kansainv linen talous n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 45
Download Presentation

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous - PowerPoint PPT Presentation

naomi-clarke
96 Views
Download Presentation

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2014 Pääjohtaja Erkki Liikanen

 2. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous:Päättäväisten toimien aika • Rahapolitiikkaa kevennetty edelleen - Talouskasvu heikentynyt - Inflaatio-odotukset värisseet alaspäin • Kansainvälisen talouden ennuste ja riskit - Geopoliittiset riskit nousseet otsikoihin - Riski: talouspolitiikan liikkumavara rajallinen III. Talouspolitiikan suurten kysymysten äärellä - Rahapolitiikka ei voi yksin ratkaista kriisiä - Talouspolitiikan haasteet eivät lopu finanssikriisiin Euro & talous 4/2014

 3. I. Rahapolitiikkaa kevennetty edelleen Euro & talous 4/2014

 4. EKP:n neuvoston rahapoliittiset päätökset • Kesäkuussa EKP:n neuvosto päätti mittavasta rahapoliittisten toimien yhdistelmästä • Pakettia täydennettiin ja vahvistettiin syyskuussa • Päätösten taustalla: • Toteutuneen inflaation hitaus • Inflaatio-odotusten väriseminen alaspäin • Heikko talouskehitys ja vaimeat kasvunäkymät Euro & talous 4/2014

 5. Kesäkuun viisi rahapoliittista päätöstä Korko- ja likviditeettipoliittiset toimet: • EKP:n rahapoliittisia korkoja laskettiin, • SMP -ostoista tulleen likviditeetin kuivaamisen lopetus, • Täydenjaon likviditeettipolitiikan jatko 2016 loppuun, Rahapolitiikan välittymistä tukevat toimet: • Pankkien luotonannon tukeminen uusilla rahoitusoperaatioilla (TLTRO), • Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden suorien ostojen valmistelun nopeuttaminen. Euro & talous 4/2014

 6. Syyskuun täydentävät ja laajentavat rahapoliittiset päätökset Korkopoliittiset toimet: • EKP:n korot laskettiin historiallisen alas Rahapolitiikan välittymistä tukevat toimet: • Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelma (ABSPP) • Katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) • Laajentaa ostettavien yksityisten arvopapereiden joukkoa suhteessa kesäkuun päätöksiin. Euro & talous 4/2014

 7. Kesä- ja syyskuun päätösten muodostama kokonaisuus • Toimenpiteet • Alentavat korkoja ja keventävät yleisesti rahoitusoloja • Tukevat rahoituksen välittymistä • Turvaavat hintavakauden toteutumista euroalueella • Ohjauskorot laskettiin alarajalle • Eurojärjestelmän tase kasvaa merkittävästi • Kiinteäkorkoisten, etenkin yrityksille kohdennettujen luotto-operaatioiden sarja (TLTRO) alkaa syyskuussa • Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden ja katettujen joukkolainojen ostot alkavat lokakuussa Euro & talous 4/2014

 8. Koronlaskut painaneet rahamarkkinakorot ennennäkemättömän alhaalle Euro & talous 4/2014

 9. Erot korko-odotuksissa ja pitkissä koroissa ovat kasvaneet; euron kurssi on heikentynyt Markkinoiden odotus Yhdysvaltain lyhyestä korosta Markkinoiden odotus euroalueen lyhyestä korosta Euro on heikentynyt dollariin ja laajan valuuttajoukon keskiarvoon nähden Euro & talous 4/2014

 10. Toimien tasevaikutukset osin pankkien, osin suorien ostojen tulema Euro & talous 4/2014

 11. Valmius lisätoimiin tarvittaessa olemassa ”Jos on tarpeen puuttua liian pitkällisestä hitaan inflaation kaudesta aiheutuviin riskeihin, neuvosto on yksimielinen sitoumuksessaan käyttää muitakin epätavanomaisia välineitä toimivaltansa rajoissa.” EKP:n neuvosto, 4.9.2014 Euro & talous 4/2014

 12. II. Kansainvälisen talouden ennuste ja riskit Euro & talous 4/2014

 13. Talouskriisi kärjistyi kuusi vuotta sitten Euro & talous 4/2014

 14. Keskuspankkien toimet kriisissä: välitilinpäätös Missä kokemukset aiemmista kriiseistä auttoivat? • Likviditeetin määrästä huolehtiminen • Voimakas korkojen lasku, osin yhteistoimin • Epätavanomaisten välineiden käyttöönotto Mikä on ollut toisin kuin historiassa? • Toimeenpanovaiheessa: • Pankkien pääoma- ja likviditeettivaatimukset, pankkiunioni • Osin kesken: • ”Liian suuri kaatumaan”: pankkien rakenneuudistukset Euro & talous 4/2014

 15. Euroalue kokenut kaksoistaantuman:BKT Euro & talous 4/2014

 16. Euroalue kokenut kaksoistaantuman:tuotannolliset investoinnit Euro & talous 4/2014

 17. Euroalue kokenut kaksoistaantuman:työttömyysaste Euro & talous 4/2014

 18. Erot finanssipolitiikan sopeutuksessa luultua pienempiä… Euro & talous 4/2014

 19. Erot finanssipolitiikan sopeutuksessa luultua pienempiä… Euro & talous 4/2014

 20. … mutta kriisi vaikutti euroalueella yleisen korkotason kautta Euro & talous 4/2014

 21. … mutta kriisi vaikutti euroalueella yleisen korkotason kautta Euro & talous 4/2014

 22. Finanssipolitiikan tila ja näkymät • Vakaus- ja kasvusopimus on luottamuksen ankkuri • Eurooppa-neuvosto ilmoitti kunnioittavansa sopimusta • Komissio selvittää joulukuulle joustojen mahdollisuudet • Finanssipolitiikassa suuri sopeutus jo tehty • Kasvu hidastava vaikutus pienenee ennustejaksolla • Juncker: 300 mrd. euron investointipaketti • Kolmen vuoden ohjelma, mittaluokka 1%/BKT per vuosi • Kasvu, työllisyys, kilpailukyky Euro & talous 4/2014

 23. Suomen Pankin ennusteen päätulemat:BKT Euro & talous 4/2014

 24. Suomen Pankin ennusteen päätulemat:Inflaatio Euro & talous 4/2014

 25. Riskiarvio: Konfliktit varjostavat näkymiä • Vakavia kriisejä Euroopassa ja lähialueilla • Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä • Ukraina ja Venäjä • Oleellisinta inhimillinen kärsimys • Alueiden osuus maailman BKT:sta kohtuullisen pieni • Kaikkea ei voi kuitenkaan laskea pelkin BKT-painoin • Kysymys, joka on kaikkien mielessä: • Kuinka paljon epävarmuus haittaa kasvua? => Riskilaskelmat euroalueelle ja Suomelle Euro & talous 4/2014

 26. III. Talouspolitiikka suurten kysymysten äärellä Euro & talous 4/2014

 27. Kasvu ollut vaimeaa, eivätkä ennusteet lupaa vahvaa elpymistä Kansainvälisessä keskustelussa esitettyjä kysymyksiä: • Ovatko kehittyneiden talouksien pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet heikentyneet? • Ovatko talouden kasvumahdollisuudet niin heikot ja inflaatio-odotukset niin matalat, että korkojen nollaraja estää riittävän keveän rahapolitiikan? Euro & talous 4/2014

 28. Onko BKT:n kasvu hidastumassa pysyvästi? Euro & talous 4/2014

 29. Tekijöitä hitaan kasvun taustalla Suhdannetekijöitä (tilapäisiä): - Tilapäiset kysynnän vaihtelut • Velkaantuminen ja sen purkaminen Rakenteellisia (pysyviä): • Markkinoiden toimivuus • Työikäisen väestön määrän lasku • Investointien vähäisyys • Tuottavuuden kasvun hidastuminen Euro & talous 4/2014

 30. Kuinka korkeaksi velka-asteet voivat nousta? Euro & talous 4/2014

 31. Kuinka korkeaksi velka-asteet voivat nousta? Euro & talous 4/2014

 32. Kuinka korkeaksi velka-asteet voivat nousta? Euro & talous 4/2014

 33. Reaalikorot laskeneet 1980-luvulta lähtien Euro & talous 4/2014

 34. Talouden rakenteet 2008 ja kriisin vaikutus BKT:n kasvuun Euro & talous 4/2014

 35. Yhteenveto Euro & talous 4/2014

 36. Yhteenveto:euroalueen elpymistä tukevia tekijöitä • Rahapolitiikka poikkeuksellisen kevyttä • Luottojen tarjonta parantunut • Euro heikentynyt viime kuukausina • Työllisyystilanne vähitellen parantunut • Finanssipolitiikka ei enää kiristävää • Raaka-aineiden hinnat aiempaa matalammat • Maailmantalous elpymässä Euro & talous 4/2014

 37. YhteenvetoRahapolitiikka ja kansainvälinen talous I. EKP:n neuvostolta mittava rahapoliittinen paketti - Korkojen alentaminen - Rahoituksen välittymisen tukeminen - Hintavakauden turvaaminen • Kansainvälisen talouden tilanne heikentyi kesällä - Geopoliittiset riskit nousivat otsikoihin - Talouspolitiikan liikkumavara rajallinen • Rahapolitiikka ei voi yksin ratkaista kriisiä - Kaikkia talouspolitiikan lohkoja tarvitaan - Rahapolitiikka, finanssipolitiikka, rakennepolitiikka Euro & talous 4/2014

 38. Riskiarvio Epävarmuuden vaikutukset talouskasvuun Euro & talous 4/2014

 39. Riskiarvio: epävarmuuden vaikutukset talouteen • Epävarmuuden vaikutuskanavat talouteen: • Investointipäätösten lykkääminen (yritykset) • Varautumissäästäminen (kotitaloudet) • Riskilisien kasvu (yritykset, kotitaloudet ja julkinen talous) • Epävarmuuden mittaaminen: • VSTOXX (pörssikurssien odotettu epävarmuus) • CISS (rahoitusmarkkinoiden laajempi epävarmuus) • Talouspolitiikan epävarmuusindeksit, tilastoyllätykset Euro & talous 4/2014

 40. Riskiarvio: epävarmuuden mittaaminen Euro & talous 4/2014

 41. Riskiarvio: vaikutukset euroalueen BKT:hen Euro & talous 4/2014

 42. Riskiarvio: vaikutukset euroalueen BKT:hen Euro & talous 4/2014

 43. Riskiarvio: vaikutukset Suomen BKT:hen Euro & talous 4/2014

 44. Suomen Pankin syyskuun 2014 kansainvälisen talouden ennuste Euro & talous 4/2014

 45. Kiitos! Euro & talous 4/2014