ch op polski w europie i ameryce czyli publikacje polak w na li cie jcr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR. Piotr Haładziński Lech Kaczmarek Anna Kubiak Maja Stańko-Kaczmarek. Spis treści. Co znaleźliśmy? Lista Filadelfijska Impact Factor Impact Factor (2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR' - vartouhi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch op polski w europie i ameryce czyli publikacje polak w na li cie jcr

Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR

Piotr Haładziński

Lech Kaczmarek

Anna Kubiak

Maja Stańko-Kaczmarek

spis tre ci
Spis treści
 • Co znaleźliśmy?
 • Lista Filadelfijska
 • Impact Factor
 • Impact Factor (2)
 • Obszary, w których publikują polscy autorzy(procentowy rozkład publikacji polskich badaczy)
 • Neuropsychologia
 • Neuropsychologia (2)
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia zdrowia i kliniczna (2)
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia poznawcza (2)
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia społeczna (2)
 • Osobowość, różnice indywidualne, motywacja
spis tre ci c d
Spis treści c.d.
 • Osobowość, różnice indywidualne, motywacja (2)
 • Psychologia ewolucyjna
 • Psychologia ewolucyjna (2)
 • Podejmowanie decyzji
 • Podejmowanie decyzji (2)
 • Psychoakustyka, psychologia muzyki
 • Psychoakustyka, psychologia muzyki (2)
 • Genetyka zachowania
 • Genetyka zachowania (2)
 • Pozostałe obszary (2%)
 • Pozostałe obszary (2%) c.d.
 • Wnioski
 • Wnioski c.d.
 • Polska na tle innych krajów (99-09)
 • Aneks
co znale li my
Co znaleźliśmy?
 • łącznie 433 artykuły polskich autorów lub współautorów (zapisanych do Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej) opublikowanych w latach 1982-2010
 • 15,8% z nich stanowią publikacje indywidualne
 • najliczniejsza grupa współautorów w jednej publikacji to 79 osób!!! (badania międzykulturowe)
 • wszystkie publikacje znajdują się na liście Journal Citation Report (JCR)
 • wskaźnik cytowania Impact Factor (IF) >1
lista filadelfijska
Lista Filadelfijska
 • Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (organizacja komercyjna)
 • Jest podstawą opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy czasopism w których publikacje są punktowane
impact factor
Impact Factor
 • Wskaźnik „prestiżu i siły oddziaływania” czasopism naukowych obliczany przez ISI na podstawie prowadzonego indeksu cytowań publikacji naukowych
 • Wartość tego wskaźnika waha się od 0,1 (czasopisma o niższym wskaźniku wypadają z listy) do około 30 (Nature, Science)
 • Obliczany jest dla okresu ostatnich dwóch lat
impact factor 2
Impact Factor (2)
 • Oblicza się go według wzoru:

IF= b/c

b – łączna liczba cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu poprzednich dwóch lat (bez autocytowań)

c – liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat

 • IF to zatem średnia liczba cytowań każdego z artykułów który ukazał się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat
obszary w kt rych publikuj polscy autorzy procentowy rozk ad publikacji polskich badaczy
Obszary, w których publikują polscy autorzy(procentowy rozkład publikacji polskich badaczy)
neuropsychologia jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiaj si w artyku ach
Neuropsychologia (jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
 • lokalizacje obszarów odpowiedzialnych za konkretne funkcje umysłowe i ich zaburzenia
 • badania neuroanatomiczne
 • badania mózgów zwierząt
 • badania z użyciem technik obrazowania (EEG, fMRI)
 • sieci neuronalne
neuropsychologia 2
Neuropsychologia (2)
 • 112 artykułów opublikowanych w 46 czasopismach (punktacja: 13-40*); w tym jeden artykuł w Science (40 pkt.) oraz 2 w Psychological Bulletin (40pkt.)
 • najpopularniejsze czasopismo (17% publikacji) to Acta Neurobiologiae Experimentalis (13 pkt.)

* Punkty przyznawane za publikację artykułu podane zgodnie z najnowszą listą Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r. (patrz: Aneks)

psychologia zdrowia i kliniczna jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Psychologia zdrowia i kliniczna(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • profilaktyka chorób i uzależnień
 • czynniki salutogenetyczne
 • czynniki przyspieszające rekonwalescencję
 • opisy przypadków (także neurologiczne)
 • afazje
 • procesy starzenia
 • zaburzenia psychiczne (ich podłoże, leczenie)
 • umiejscowienie kontroli
 • samoskuteczność
psychologia zdrowia i kliniczna 2
Psychologia zdrowia i kliniczna (2)
 • 103 artykuły opublikowane w 60 czasopismach (punktacja: 13-32)
 • najpopularniejsze czasopismo (15% publikacji) to Medical Science Monitor (20 pkt.)
psychologia poznawcza jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiaj si w artyku ach
Psychologia poznawcza(jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
 • badanie czasów reakcji
 • priming
 • procesy uwagowe
 • reakcje motoryczne
 • świadome i nieświadome przetwarzanie informacji
psychologia poznawcza 2
Psychologia poznawcza (2)
 • 58 artykułów opublikowanych w 22 czasopismach (punktacja: 13-32)
 • najpopularniejsze czasopisma (łącznie 44% publikacji) to: Acta Neurobiologiae Experimentalis (13 pkt), Psychophysiology(32 pkt.), Perceptual and Motor Skills (13 pkt.) oraz Psychological Research (27 pkt.)
psychologia spo eczna jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Psychologia społeczna(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • poznanie społeczne
 • błędy popełniane w ocenach
 • asymetria pozytywno-negatywna
 • moralność
 • poglądy polityczne
psychologia spo eczna 2
Psychologia społeczna (2)
 • 43 artykuły opublikowane w 15 czasopismach (punktacja: 20-40) w tym jeden w Psychological Review (40 pkt.)
 • najpopularniejsze czasopisma to: European Journal of Social Psychology (32 pkt., 30% publikacji) oraz Journal of Personality and Social Psychology (32 pkt., 14% publikacji)
osobowo r nice indywidualne motywacja jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Osobowość, różnice indywidualne, motywacja(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • kwestionariusze osobowości i temperamentu
 • różnice międzykulturowe
 • motywacje
 • biologiczne podłoża osobowości i temperamenty
osobowo r nice indywidualne motywacja 2
Osobowość, różnice indywidualne, motywacja (2)
 • 43 artykuły opublikowane w 13 czasopismach (punktacja: 20-32)
 • najpopularniejsze czasopisma to: Personality and Individual Differences (27 pkt., 40% publikacji) oraz European Journal of Personality (32 pkt., 21% publikacji)
psychologia ewolucyjna jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Psychologia ewolucyjna(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • biologiczne podłoża atrakcyjności fizycznej
 • Zmiany ewolucyjne w filogenezie
 • dobór partnera
 • zmienne biologiczne a sukces reprodukcyjny
psychologia ewolucyjna 2
Psychologia ewolucyjna (2)
 • 20 artykułów opublikowanych w 9 czasopismach (punktacja: 27-40) w tym jeden w Nature (40 pkt.)
 • najpopularniejsze czasopisma to: Evolution and Human Behavior (32 pkt., 25% publikacji) oraz Current Anthropology (32 pkt., 20% publikacji)
podejmowanie decyzji jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Podejmowanie decyzji(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • ocena ryzyka
 • dokonywanie wyborów
 • gry
 • negocjacje
podejmowanie decyzji 2
Podejmowanie decyzji (2)
 • 13 artykułów opublikowanych w 9 czasopismach (punktacja: 20-32)
 • artykuły opublikowane zostały m.in. w Journal of Behavioral Decision Making (32 pkt., 15% publikacji) oraz Risk Analysis: An International Journal (32 pkt., 15% publikacji)
psychoakustyka psychologia muzyki jakiego rodzaju zagadnienia pojawiaj si w artyku ach
Psychoakustyka, psychologia muzyki(jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
 • percepcja muzyki
 • rola właściwości fizycznych dźwięków
 • funkcje muzyki
 • zaburzenia słuchu
psychoakustyka psychologia muzyki 2
Psychoakustyka, psychologia muzyki (2)
 • 14 artykułów opublikowanych w 8 czasopismach (punktacja: 20-40), w tym jeden w Nature (40 pkt.)
 • najpopularniejsze czasopisma to: Annals of the New York Academy of Sciences (32 pkt., 35% publikacji) oraz Journal of the Acoustical Society of America (32 pkt., 21% publikacji)
genetyka zachowania jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiaj si w artyku ach
Genetyka zachowania(jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
 • genetyczne podłoża różnic indywidualnych
 • badanie bliźniąt
 • dziedziczne podłoża funkcjonowania receptorów serotoninowych
genetyka zachowania 2
Genetyka zachowania (2)
 • 12 artykułów opublikowanych w 8 czasopismach (punktacja: 20-40), w tym jeden w Nature Genetics (40 pkt.)
 • najpopularniejsze czasopismo (25% publikacji) to European Psychologist (27 pkt.)
pozosta e obszary 2 jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiaj si w artyku ach
Pozostałe obszary (2%)(jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
 • psychologia płci
 • psychologia środowiskowa (identyfikacja z miejscem, sąsiedztwo)
 • biologiczne podłoże zachowań (aktywność sercowo – naczyniowa)
pozosta e obszary 2 c d
Pozostałe obszary (2%) c.d.
 • 12 artykułów w 6 czasopismach (punktacja: 20-32)
 • najpopularniejsze czasopisma: Journal of Environmental Psychology (32 pkt.) oraz Psychophysiology (32 pkt.)
wnioski
Wnioski
 • Pomimo dużej krytyki punktacji opartej na Liście Filadelfijskie i wskaźniku IF jest ona podstawą rozliczania jednostek naukowych – jesteśmy na nią skazani!
 • Przepustką do publikacji w wysokopunktowanych czasopismach jest nazwisko własne lub WSPÓŁAUTORÓW. Dlatego największe szanse na ukazanie się artykułu mają prace zbiorowe.
 • Prace indywidualne stanowią niecałe 16% polskich publikacji na LF, z czego większość to nazwiska takie jak: Strelau, Jaśkowski, Lewicka.
wnioski c d
Wnioski c.d.
 • Trudno wskazać zagraniczne czasopismo, które szczególnie chętnie publikuje artykuły polskich autorów.
 • Jedna publikacja w danym czasopiśmie, znacząco zwiększa szanse na kolejne publikacje w tymże czasopiśmie (autorzy mają swoje „ulubione” czasopisma, a czasopisma autorów)
 • LF jest podatna na mody. Są dziedziny nauki, aktualnie modne. Badania w niej prowadzone ułatwiają publikacje.
 • Istnieją dziedziny niszowe, w których prowadzi się niewiele badań i niewiele się publikuje. To też miejsca gdzie łatwiej zaistnieć
aneks
Aneks

Zgodnie z obowiązującą listą Nr 15 z dnia 20 maja 2010r. zmianie uległa punktacja za publikacje naukowe. W porównaniu z poprzednio obowiązującą listą: