slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dlouhodobý majetek a jeho oceňování - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Dlouhodobý majetek a jeho oceňování. DUM č. 8. Dlouhodobý majetek a jeho oceňování. Členění majetku ve firmě dlouhodobý oběžný V účetnictví se stálá aktiva označují jako DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý majetek je evidován v účetní třídě 0. Dlouhodobý majetek a jeho oceňování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dlouhodobý majetek a jeho oceňování' - vanna-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dlouhodob majetek a jeho oce ov n1
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Členění majetku ve firmě

 • dlouhodobý
 • oběžný

V účetnictví se stálá aktiva označují jako DLOUHODOBÝ MAJETEK

 • Dlouhodobý majetek je evidován v účetní třídě 0.
dlouhodob majetek a jeho oce ov n2
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Typické vlastnosti dlouhodobého majetku (DM):

 • Stálost – nemění svoji podobu, případně se opotřebovává
 • Úbytek hodnoty (vyjadřujeme odpisem)
 • Dlouhodobé užívání – déle jak 1 rok, používá se v několika účetních obdobích
 • Vstupní cena je vyšší (musí být v souladu se zákonem o daních z příjmů)
 • DM nevstupuje fyzicky do výrobku
dlouhodob majetek a jeho oce ov n3
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Dlouhodobý hmotný majetek DHM

 • doba použitelnosti delší než 1 rok
 • movitý (samostatné movité věci a soubory movitých věcí – např. auta,stroje,výrobní linky –číslo účtu 022) - cena vyšší než 40.000 Kč
 • nemovitý – je pevně spojen se zemí – budovy, pozemky, stavby bez ohledu na cenu

Dlouhodobý nehmotný majetek DNM

 • nemateriální povaha
 • nelze ho uchopit
 • doba použitelnosti delší než 1 rok
 • cena je vyšší než 60.000 Kč

Dlouhodobý finanční majetek DFM

 • doba použitelnosti delší než 1 rok
dlouhodob majetek a jeho oce ov n4
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Příklady DHM:

 • pozemky, stavby
 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí – např. vozidla, počítače, stroje, přístroje
 • pěstitelské celky trvalých porostů – ovocné sady,chmelnice, vinice
 • dospělá zvířata a jejich skupiny – chovná stáda a hejna zvířat, tažná zvířata
 • umělecká díla, předměty kulturní hodnoty, sbírky – bez ohledu na jejich cenu
dlouhodob majetek a jeho oce ov n5
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Příklady DNH:

 • výdaje vynaložené na založení účetní jednotky
 • programové vybavení – software
 • patenty, licence
 • ochranné známky
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • ocenitelná práva
 • jiný DNM – např. povolenky na emise
 • OBR.Č.1
dlouhodob majetek a jeho oce ov n6
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Příklady DFM:

 • akcie
 • dluhové cenné papíry
 • vklady do jiných firem
 • Půjčky a úvěry poskytnuté jiným osobám a společnostem
 • Podíly v ovládaných a řízených osobách – nad 50%
 • Finanční majetek definují účetní předpisy.
dlouhodob majetek a jeho oce ov n7
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování
 • Při zařazení majetku do užívání vyjadřuje jeho hodnotu VSTUPNÍ CENA

Způsoby stanovení vstupní ceny

 • Pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen + vedlejší pořizovací náklady.Vedlejší pořizovací náklad = doprava, montáž, clo, provize zprostředkovateli, průzkumné, geologické a projektové práce, úpravy a opravy před zařazením věci do užívání,kolaudační poplatky
dlouhodob majetek a jeho oce ov n8
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

2. Reprodukční pořizovací cenou

– to je cenou, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - oceňujeme pomocí odhadců, odborným posouzením např. u darů, u majetku získaného v dědictví, touto cenou oceňujeme i inventarizační přebytky,nemovitosti a movitosti s dobou nabytí delší než 5 let.Doba mezi nabytím majetku v době nepodnikání a jeho vložením do podnikání musí být delší než 5 let.

dlouhodob majetek a jeho oce ov n9
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

3.Vlastními náklady

– v případě, že firma dodá výkon sama sobě. Náklady se určují pomocí kalkulace,neúčtujeme zisk.

Obrázek č.2

|

dlouhodob majetek a jeho oce ov n10
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Příklady:

Určete cenu, za kterou zařadíte do užívání kopírovací stroj, cena na faktuře je 71.000 Kč, montáž a zapojení stály 2.000 Kč.

Určete cenu stroje, který firma vyrobila sama pro sebe.

Náklady související s výrobou: materiál 30.000 Kč,mzdy včetně odvodů 40.000 Kč, výrobní režie 10.000 Kč.

Pan Novák si jako nepodnikatel pořídil nemovitost za 2 miliony v roce 2011. V roce 2013 vložil nemovitost do obchodního majetku své firmy. Cena dle odhadce je 2.400.000 Kč. Určete cenu, za jakou bude nemovitost zařazena do podnikání?

dlouhodob majetek a jeho oce ov n11
Dlouhodobý majetek a jeho oceňování

Seznam použité literatury:

V.Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 1.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010

Pavel Štohl, Daňová evidence –praktický průvodce, Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl,Znojmo 2009

Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005

Obrázek č. 1 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD#pg:6|dne 10.9.2013

Obrázek č. 2 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD#ai:MC900334008 dne 10.9.2013