Download
marketing folkl ru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing folklóru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing folklóru

Marketing folklóru

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Marketing folklóru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marketing folklóru SĽUK Lúčnica Zemplín

 2. Folklór • Pod pojmom folklór (pôvod zo slov“ folk“ = ľud, „ lore“ – vedomosť, teda “to, čo ľud vie”) rozumieme kultúrne javy realizované formami ústnej, hereckej, tanečnej, dramatickej a hudobno-spevnej kontaktnej komunikácie.

 3. Rozmanitosť folklórnych prejavov • Folklórne prejavy sa uskutočňujú v mnohých typoch a variantoch a podliehajú kolektívnym normám konkrétneho lokálneho spoločenstva alebo sociálnej skupiny. • V jednotlivých folklórnych prejavoch sa prelínajú viaceré výrazové prostriedky.

 4. Tri základné typy telies folklóru na Slovensku: • dedinské folklórne skupiny (DFSk, FSk) • Folklórne súbory (FS), detskéch folklórne súbory (DFS) • profesionálne a poloprofesionálne telesá

 5. Dedinské folklórne skupiny • pôsobia v obciach v rámci celého Slovenska, • členstvo v skupinách je rôznorodé – od najmladšej vekovej kategórie až po najstaršiu, výnimkou nebýva ani súbežné členstvo viacerých generácií

 6. Marketing a management DFS • činnosť dedinských folklórnych skupín sa zameriava najmä na zachovávanie a prezentáciu miestnych tradícií, • financovanie je väčšinou na báze dobrovoľnosti sponzorov a samofinancovaní členov folklórnej skupiny, • členovia DFS si takýmto spôsobom vypĺňajú voľný čas a berú to ako vlastnú zábavu.

 7. Folklórne súbory • zakladajú sa prevažne v mestskom prostredí, • členmi sú obyčajne stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, prípadne pracujúci mladšej vekovej kategórie, • repertoár folklórnych súborov má väčšinou širší regionálny záber, • niektoré súbory spracúvajú a prezentujú tance a hudbu z viacerých regiónov Slovenska, • obdobná situácia je v prípade detských folklórnych súborov, ktorých v súčasnosti pôsobí na Slovensku približne tristo.

 8. Zemplín Železiar Šarišan Čarnica Ekonóm Technik Jánošík Družba Bystrina Detva Zobor Turiec Magura Urpin Skaličan Fatran . . .atď. Folklórne súbory

 9. Mestu Michalovce ďakujeme za finančnú podporu FS Zemplín pri prezentácii v Španielsku Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu pri zahraničnej reprezentácii DFS Zemplínik v Taliansku

 10. Folklórne združenie Zemplín • Folklórne združenie ZEMPLÍN je zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 23. novembra 2005 pod spisovou značkou: NCRpo 1649/2005. • Získané finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti FS Zemplín, DFS Zemplínik a Zemplínček, ako aj na propagáciu folklóru na Zemplíne.

 11. Profesionálne umelecké telesá • Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) • Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szivek. • Uvedené inštitúcie sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a sídlia v Bratislave. • Poddukliansko-ukrajinský ľudový súbor (PUĽS) pôsobiaci v rámci Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove.

 12. 1 133 759 Eur

 13. Poloprofesionálne umelecké telesá • Poloprofesionálnym umeleckým súborom je Lúčnica. • Uvedená inštitúcia je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a sídli v Bratislave.

 14. 670 203 eur • Kontrakt US Lúčnica na rok 2010Kontrakt c. MK - 1765/2009 -102/15 614 na rok 2010 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a štátnou príspevkovou organizáciou Umeleckým súborom Lúčnica v Bratislave

 15. Ľudové hudby, spevácke skupiny, individuálni sólisti • Niektoré folklórne súbory majú okrem tanečnej zložky aj vlastnú ľudovú hudbu, príp. spevácku skupinu, ktoré fungujú aj ako samostatné umelecké telesá. • Okrem nich pôsobí vo svete folklorizmu aj množstvo individuálnych sólistov spevákov, tanečníkov a inštrumentalistov.

 16. Folklórne festivaly a súťaže • K najznámejším folklórnym festivalom na Slovensku patrí • Folklórny festival Východná, • Medzinárodný folklórny festival Myjava a • Folklórne slávnosti pod Poľanou • Folklórne slávnosti v Detve, • ktoré sa realizujú pod záštitou medzinárodnej organizácie C.I.O.F.F. • Každoročne na každom z nich účinkuje viac ako 1000 účastníkov zo Slovenska i zahraničia.

 17. Slovenský ľudový umelecký kolektív – SĽUK • profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku • 60 rokov tradície10 000 predstavení30 miliónov divákov60 krajín svetaširoké spektrum programovej ponuky

 18. Čo je typické pre programy SĽUKu? • Programy SĽUKu vychádzajú z autentických podôb slovenského ľudového umenia. • Hudobný a tanečný prejav tohto telesa nesporne patrí medzi najbohatšie a najrozmanitejšie vo svete. • SĽUK predstavuje národné umenie v pôvodnej, ale aj súčasnej modernej scénickej podobe. • Má tanečný súbor, malý ľudový orchester a pravidelne spolupracuje s poprednými osobnosťami tanečného, hudobného a výtvarného umenia.

 19. vedieť sa čo najlepšie predať zaujať každého diváka svojou atraktivitou „ zarobiť “ na členov SĽUKu využívanie mediálne zaujímavých prvkov často netypických pre folklór rôznorodosť programov, čo sa týka obsahu i regionálneho záberu Marketing a management SĽUKu

 20. Tanečný súbor • tvorí ho 32 profesionálnych tanečníkov, prevažne mladých absolventov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a Vysokej školy múzických umení. • Tanečníci pod vedením umeleckej vedúcej Jany Puškárovej interpretujú diela popredných slovenských choreografov.

 21. Scénický tvar i vyjadrovacie prostriedky sú prísne podriadené autorskému zámeru. Významný podiel na celkovom vyznení majú náročné svetelné, pyrotechnické a technické efekty zobrazujúce oheň, vodu a vietor. Ťažisko repertoáru tvoria kompaktné programy, ktorých základom je slovenský ľudový tanec spracovaný v rôznych štylizačných rovinách. Čím ešte chce SĽUK zaujať?

 22. Repertoár • Budú Hrať • Sen • Strom • Cirkus svet • Tancovali naši vašim • Obrázky zo Slovenska • Návraty do nenávratna • Gašparko • Hudobno-tanečné predstavenie • Zo zlatého fondu J.Kubánku

 23. Cirkus svet

 24. Profesionálni interpréti SĽUKu • Spolupráca tvorivých umelcov a profesionálnych interpretov vytvára dobré predpoklady pre široké spektrum programov. • Programy SĽUKu sa zameriavajú na cieľové skupiny od priaznivcov autentického folklóru až po generácie vyznávačov scénických šou programov, vychádzajúcich z folklórneho zázemia.

 25. V atraktívnom prostredí Rusovského parku SĽUK ponúka možnosť využiť interné aj externé priestory pre:  kultúrne podujatia spoločenské podujatia semináre mítingy talk show promo akcie záhradné slávnosti plesy Prenájom priestorov budovy: Divadelná sála – hľadisko - foyer: kapacita hľadiska 200 miest Veľká sála s balkónom a terasou: 22 x 8m, miest na sedenie – do 200 Malá sála s balkónom: 15 x 8m miest na sedenie – do 120 Uzavretá terasa, dláždená, vhodná na gril párty a pre fajčiarov   Parkovisko v areáli SĽUKu; kapacita cca. 50 áut Ponuka priestorov

 26. Zabezpečenie spoločenského podujatia zabezpečenie technických požiadaviek svetelná, zvuková, javisková réžia príprava scény a priestorov služby počas prenájmu asistencia pri umeleckých programoch spoločnosti realizácia umeleckého programu SĽUKu a iných telies doprava catering poradenský servis strážna služba Riešenie vonkajších podujatí letné podujatia pred kaštieľom alebo v parku   verejné podujatia atrakcie – ohňostroj, jazda na koni, let balónom Ponuka podujatí SĽUKu

 27. Ponuka umeleckých programov SĽUKu. • hudobno-tanečné programy • umelecký program ľudovej hudby • zábavný program ľudovej hudby • Všetky programy ponúkame v priestoroch i mimo priestorov SĽUKu • Prenájom a služby nahrávacieho štúdia

 28. HlbokéCíferGoralMaľovaní zbojníciVýchodGemerLiptovOravaSuchá Hora CENA POŽIČOVNÉHO: Kroj / deň / 14,- EurSúčasť kroja / deň / 4,- Eur informácie na tel.č.: 02/ 204 78 213               02/ 204 78 213       02/ 204 78 257               02/ 204 78 257       pondelok - piatok 8.00 - 12.00 hod. POZNÁMKA: Kroje nie sú šité na konfekčné čísla, je potrebné ich osobne vyskúšať. PREDAJ: Nánožky stáčanéMužské kroje " Hlboké" - lajblikyŽenské kroje " Cífer" - 2ksKostýmy "Benátky" z predstavenia Báthoryčka Požičovňa krojov

 29. Osobnosti SĽUKu • SĽUK vznikol v roku 1949. Na tvorbe jeho programu sa od začiatku podieľali významní slovenskí umelci. Najvýznamnejšou osobnosťou v histórii telesa je choreograf Juraj Kubánka, ktorý pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov. • Z ďalších choreografov sa do histórie výrazne zapísali Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík. • Hudobný profil SĽUKu najrozsiahlejšou tvorbou ovplyvnili Július Móži, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina, Jozef Pálka a ďalší. • V jeho radoch pôsobili také osobnosti ako Rinaldo Oláh, Ján Berky, bratia Ševčíkovci, Antalíkovci, Heda Melicherová a mnoho ďalších.

 30. ... a všetkých týchto treba dobre zaplatiť...

 31. Lúčnica • Tanečný súbor je tvorený mladými tanečníkmi, ktorí iskria skvelou technikou a spontánnym prejavom. • Technické kúsky porovnateľné so špičkovými športovými výkonmi interpretujú tanečníci s ľahkosťou a obrovským nasadením. • Krásne mladé dievčatá a skúsení tanečníci predvádzajú dynamické i poetické tance v pestrých krojoch z rôznych regiónov.

 32. Orchester Zlaté husle • Tanečný súbor sprevádza malý profesionálny orchester zložený z excelentných muzikantov – Zlaté husle. • Je zložený z 12 členov s brilantnými schopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami. Orchester účinkuje na Slovensku i vo svete so širokým repertoárom z rôznych žánrov hudby.

 33. Osobnosti v čele Lúčnice • Umelecký šéf a choreografProf. Štefan Nosáľ • Asistent choreografa a pedagóg tancaMgr. art. Mikuláš SivýPedagóg tancaMgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD. • Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.

 34. Repertoár Tanečného súboru • Reprezentačný program • Mladosť a krása • 60 rokov krásy • Slovenský triptych • Hra a svadba • Karpaty • Z tej doliny na tú

 35. Marketing a management Lúčnice • prezentovať krásu slovenského folklóru • zaujať atraktivitou programu publikum v zahraničí • scénicky spracovať folklórne prvky z rôznych regiónov Slovenska • vypĺňať voľný čas mladým ľuďom, umožniť im cestovať

 36. Reprezentantom tohto bohatstva je umelecký súbor Lúčnica, ktorý svojim majstrovstvom a fantáziou, inšpirovaný ľudovou tradíciou, vytvára scénické obrazy s  vysokým umeleckým nábojom a zároveň zachováva originalitu tancov. Bohatstvo slovenského folklóru

 37. Folklórny súbor Zemplín

 38. Folklórny súbor ZEMPLÍN • Folklórny súbor ZEMPLÍN - Zemplínske osvetové stredisko - je amatérske umelecké teleso, stojace na 4 pilieroch • tradícia • hodnoty • umelecké kvality • perspektíva

 39. Tradícia • Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po súčasnosť sa folklórny súbor Zemplín natrvalo zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako popredný predstaviteľ ľudového umenia všetkých slovenských regiónov, ale najmä regiónu Zemplína. • Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je Zemplínske osvetové stredisko so sídlom na ulici Gorkého 1 v Michalovciach (www.zosmi.sk)

 40. Hodnoty • Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarného umenia, čerpajúceho z tradícii našich predkov. • Aj keď sa toto teleso svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu, časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné tance, piesne a zvyky pochádzajúce z ostatných slovenských regiónov.

 41. Marketing a management • Cieľom existencie tohto telesa je zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby. • Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu činnosť prostredníctvom nespočetných výchovných koncertov pre školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom Slovensku. • Dôležitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií ľudových umelcov prostredníctvom existencie dvoch detských umeleckých telies – FS Zemplínik a FS Zemplínček (240 detí), disponujúcich vlastnými naštudovanými umeleckými programami.