finan n politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finanční politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finanční politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Finanční politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Finanční politika. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 27. února 2013. Osnova. Hospodářská politika Finanční politika Měnová politika Devizová politika Rozpočtová politika Daňová politika. Finanční politika JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finanční politika' - valin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan n politika

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

27. února 2013

osnova
Osnova
 • Hospodářská politika
 • Finanční politika
 • Měnová politika
 • Devizová politika
 • Rozpočtová politika
 • Daňová politika

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

2

1 hospod sk politika
1. Hospodářská politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů státem

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

3

len n hospod sk politiky
Členění hospodářské politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4

2 finan n politika
2. Finanční politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů
 • jako teorie = finanční věda
 • jako praxe = finanční právo

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5

3 m nov politika
3. Měnová politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů rozšiřováním či brzděním emise peněžní masy
 • Peníze
 • Měna
 • Peněžní masa
 • Měnová jednotka
 • Emise peněžní masy
 • Nástroje měnové politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6

a pen ze
A. Peníze
 • zvláštní druh univerzálního zboží
 • funkce peněz
  • obecný denominátor hodnoty
  • všeobecný prostředek směny
  • všeobecný prostředek plateb a převodů kapitálu
  • prostředek uchování hodnoty

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7

b m na
B. Měna
 • státem upravený druh peněz
 • měnová suverenita
 • znaky
  • stanovená státem
  • znaky peněz

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8

c pen n masa z kladn len n
C. Peněžní masa – základní členění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9

c pen n masa jin len n
C. Peněžní masa – jiné členění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10

d m nov jednotka
D. Měnová jednotka
 • § 13 zákona o České národní bance
 • nominální hodnota stanovena
  • pevně
  • pohyblivě
  • volně

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11

e emise pen n masy
E. Emise peněžní masy

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12

1 ne v rov emise
1) Neúvěrová emise
 • ražba plnohodnotných mincí
 • mincovní číslo
  • britské:
   • 1 troyská unce (31,1 g) = 3 libry 17 šilinků a 10,5 pence
  • americké:
   • 1 troyská unce = 20,67 USD (35 USD)
 • Greshamův zákon

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13

2 rozpo tov v rov emise
2) Rozpočtově úvěrová emise
 • emise státovek a státních pokladničních poukázek
 • nucený oběh
 • zásada „kupec poslední instance“

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14

3 obchodn v rov emise
3) Obchodně úvěrová emise
 • vystavování cizích směnek převoditelných rubopisem
  • trasant (výstavce)
  • trasát (dlužník)
  • remitent (příjemce)

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15

4 bankovn v rov emise
4) Bankovně úvěrová emise
 • emise bankovek či žirálních peněz
 • klasická
 • moderní

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16

a klasick bankovn v rov emise
a) Klasická bankovně úvěrová emise
 • emise bankovek
 • znaky
  • zákonné platidlo
  • převoditelnost tradicí
  • bezúročnost
 • zlaté krytí bankovek

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17

b modern bankovn v rov emise
b) Moderní bankovně úvěrová emise
 • emise žirálních peněz – poskytování úvěrů komerčním bankám
 • emise je kryta aktivy
 • multiplikační efekt

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

18

f n stroje m nov politiky
F) Nástroje měnové politiky
 • Stanovení úrokových sazeb
 • Operace na volném trhu
 • Povinné minimální rezervy
 • Mimořádné facility
 • Automatické facility

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19

1 stanoven rokov ch sazeb
1) Stanovení úrokových sazeb
 • diskontní sazba – 0,05 %
 • 2T repo sazba – 0,05 %
 • lombardní sazba – 0,25 %

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20

2 operace na voln m trhu
2) Operace na volném trhu
 • hlavní měnový nástroj
 • doplňkový měnový nástroj
 • nástroje jemného ladění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21

3 povinn minim ln rezervy
3) Povinné minimální rezervy
 • 2 %
 • zvýšení
 • snížení

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22

4 mimo dn facility
4) Mimořádné facility
 • 2008
  • dodávacírepo operace se splatností dva týdny a tři měsíce
 • 2011
  • dodávacírepo operace se splatností dva týdny

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23

5 automatick facility
5) Automatické facility
 • poskytování nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N)
 • depozitní facilita
  • diskontní sazba
 • marginální zápůjční facilita
  • lombardní sazba
  • repo operace
  • minimálně

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

24

4 devizov politika
4. Devizová politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů působením na tvorbu, rozdělování a užití devizového fondu
 • devizy x valuty
 • cíl
 • nástroje devizové politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

25

n stroje devizov politiky
Nástroje devizové politiky
 • Změna úrokových sazeb
 • Operace na devizových trzích
 • Devalvace/revalvace (apreciace/depreciace)
 • Konvertibilita
 • Devizová omezení

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

26

iii devalvace revalvace
III. Devalvace / revalvace
 • kurz měny
  • přímo 1 Kč = 0,04 EUR
  • nepřímo 1 EUR = 25 Kč
 • devalvace
  • 1 EUR = 40 Kč
 • revalvace
  • 1 EUR = 15 Kč

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

27

iv konvertibilita
IV. Konvertibilita
 • směnitelnost měny
 • podle okruhu transakcí
  • běžné platy
  • kapitálové převody
  • plná
 • podle osob
  • vnitřní
  • vnější
  • vnitřní i vnější

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

28

5 rozpo tov politika
5. Rozpočtová politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím rozpočtových fondů
 • veřejné rozpočty
  • státní rozpočet
  • místní rozpočty
  • rozpočty státních fondů
  • rozpočet České národní banky
  • rozpočty příspěvkových organizací
  • další

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

29

p jmy a v daje ve ejn ch rozpo t
Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

30

6 da ov politika
6. Daňová politika
 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou příjmové stránky veřejných rozpočtů
 • daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
  • daně
  • poplatky
  • cla
  • veřejná pojistná
  • odvody
  • další

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

31

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: bohac@prf.cuni.cz

www.radimbohac.cztel.: +420221005530

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

32