slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiect finan ţ at î n cadrul: Fondul Social European PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiect finan ţ at î n cadrul: Fondul Social European

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Proiect finan ţ at î n cadrul: Fondul Social European - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Proiect finan ţ at î n cadrul: Fondul Social European “Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritara 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Proiect finan ţ at î n cadrul: Fondul Social European


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Proiect finanţat în cadrul:

Fondul Social European

“Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”,

Axa prioritara 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere,

Domeniul major de interventie1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3

ID Proiect: 3074

slide2
DATE GENERALE:

I.PARTENERII PROIECTULUI:

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Beneficiar

S.C. Softwin S.R.L. - Partener

II.PERIOADA DE DESFASURARE:

1 Noiembrie 2008– 31 Octombrie 2011

III.BUGETUL PROIECTULUI:

Total costuri eligibile: 18.474.218 RON

slide3
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general este dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătăţirea evaluarii performantelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicatii informatice si a unei baze de date cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care sa poata fi utilizate atat de catre profesori cat si de catre elevi in cadrul proceselor de evaluare si autoevaluare.

Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea de metodologii si instrumente de evaluare care sa implice utilizarea de resurse digitale specifice.

slide4
Obiective specifice:

Creşterea calităţii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor la resurse şi servicii digitale pentru evaluarea/ autoevaluarea performanţelor, a dezvoltării personale şi a perspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora.

Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin instrumente/servicii digitale pentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor.

Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri si instrumente de evaluare a caror aplicare sa asigure premisele instaurarii unei culturi a evaluarii la nivelul invatamantului preuniversitar din Romania.

Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care sa puna la dispozitia elevilor si cadrelor didactice responsabile cu evaluarea instrumente si mecanisme digitale de evaluare.

slide5
GRUP TINTA SI BENEFICIARII FINALI AI PROIECTULUI:

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu.

Directori ai unitatilor de invatamant;

Directori adjuncti;

Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea;subordonarea acestuia;

Personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar;

Elevi (invatamant preuniversitar).

slide6
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.1. Organizarea echipei de management de proiect si lansarea proiectului;

A.2. Proiectarea si realizarea unui studiu "Sistemul national de evaluare din invatamantul preuniversitar“;

A.3. Dezvoltarea metodologiilor de evaluare, manualelor de utilizare şi a ghidurilor pentru fiecare categorie de utilizator/pentru fiecare categorie de servicii/resurse;

A.4. Diseminarea rezultatelor studiului „Sistemul naţional de evaluare din învăţământul preuniversitar”;

A.5. Designul şi validarea tehnică (IT) şi profesională a sistemului informatic de evaluare;

A.6. Proiectarea si achitionarea infrastructurii hardware;

slide7
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.7. Constituirea si formarea de grupurilor de lucru (pe cele 4 arii curiculare la nivel liceu – Limba si Comunicare; Matematica si Stiinte ale naturii; Om si societate; Tehnologii) responsabili cu elaborarea itemilor de evaluare;

A.8. Dezvoltarea resurselor şi a serviciilor digitale de evaluare pentru grupul tinta din învăţământul preuniversitar;

A.9. Formarea formatorilor specialisti in evaluare;

A.10. Formarea specialistilor in evaluare;

A.11. Pretestarea soluţiilor tehnice (ICT) şi profesionale (evaluare) şi validarea acestora de către un esantion reprezentativ pentru grupul tinta;

slide8
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.12. Designul final al sistemului informatic din perspectiva feedback-ului obţinut de la pretestare/de la utilizatori;

A.13. Deschiderea accesului public la portal pentru beneficiarii din invatamantul liceal din Romania;

A.14. Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului;

A.15 Organizarea de activitati de promovare, informare, constientizare, diseminare si valorificare a informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia.

slide9
REZULTATELE PROPUSE LA NIVEL STRATEGIC SI ACTIONAL:

Proiectul produce o schimbare in domeniul evaluarii (interna si externa) in invatamantul preuniversitar cu rezultate concrete pe:

Palierul strategic :

la nivel functional: crearea unei culturi a evaluarii, in cadrul careia atitudinea fata de evaluare trece de la perceperea acesteia ca o sanctiune la perceperea ca un instrument de autopozitionare, autopromovare si de vizibilizare a propriului potential

la nivel profesional: formarea, acreditarea si introducerea efectiva in sistem a formatorilor de experti in evaluare la nivel national si a specialistilor in elaborarea de itemi de evaluare;

Palierul actional:

utilizarea mai eficienta a resurselor si intrumentelor digitale;

sistem de evaluare care ofera feed-back puternic si continuu;

crearea competentelor de autoevaluare/autopozitionare in randul elevilor;

slide10
Rezultate cantitative asteptate - pentru solicitant / beneficiarul direct (M.E.C.T.):

Studiul „Sistemul National de evaluare din invatamantul preuniversitar;

Metodologie de evaluare pe materiile din ariile curriculare la nivel de liceu;

Anexe la metodologia de evaluare pe materiile din trunchiul comun la nivel de liceu;

1 Metodologie de evaluare;

4 Ghiduri de evaluare (cate unul pentru fiecare arie curriculara;

1 Metodologie de elaborare a itemilor de evaluare;

1 Metodologie pentru formarea cadrelor didactice pentru evaluare;

1 Metodologie de utilizare a sistemului informatic;

2 Ghiduri de evaluare pentru utilizarea sistemului informatic de evaluare ( unul pentru elevi si unul pentru cadrele didactice);

1 Suport de curs pentru formarea formatorilor specialisti in evaluare;

slide11
Rezultate cantitative asteptate -pentru solicitant/ beneficiarul direct (M.E.C.T.):

1 Suport de curs pentru formarea specialistilor in elaborarea de itemi;

150000 de itemi de evaluare dezvoltati conform cu noua metodologie;

5000 de teste de evaluare predefinite;

240 de experti formati pentru a elabora itemi de evaluare conform cu noua metodologiede elaborare a itemilor de evaluare;

146 de formatori specialisti in evaluare certificati in aplicarea metodologiilor de evaluare si utilizarii facilitatilorde evaluare oferite de sistemul informatic;

10714 de specialisti in evaluare certificati in aplicarea noilor metodologii de evaluare si de utilizare a facilitatilor de evaluare oferite de sistemul informatic;

Sistemului informatic de resurse si servicii digitale de evaluare/ autoevaluare/ autopozitionare (design, funcţionalităţi, resurse) operaţional;

Site al proiectului operational, cu indicatorul de rezultat: număr de accesări a site-ului proiectului.

slide12
DATE CONTACT

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:

Web: www.insam.softwin.ro

Gabriela Guţu: Manager proiect – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

e-mail: gabriela.gutu@medu.edu.ro

telefon: + 40 733 190 438

Suport sistem informatic:

e-mail: insam@intuitext.ro