slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Membran Teknolojisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Membran Teknolojisi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Membran Teknolojisi - PowerPoint PPT Presentation

valiant
649 Views
Download Presentation

Membran Teknolojisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Membran Teknolojisi Membran ayirma teknolojisi basin farki, konsantrasyon garadyani ve elektiriksel yk farki gibi srkleme kuvvetlerinin etkisiyle karisim halindeki bilesenlerin yari geirgen bariyerler kullanilarak birbirlerinden ayrilmasi olarak tanimlanmaktadir. Membran ayirma islemlerinde membrandan geen bilesenlerin geis hizlarinin membran tarafindan kontrol edilebilmesi ayirma isleminin etkinligi aisindan nemli nemli bir noktadir. Membran ayirma teknolojisi basin farki, konsantrasyon garadyani ve elektiriksel yk farki gibi srkleme kuvvetlerinin etkisiyle karisim halindeki bilesenlerin yari geirgen bariyerler kullanilarak birbirlerinden ayrilmasi olarak tanimlanmaktadir. Membran ayirma islemlerinde membrandan geen bilesenlerin geis hizlarinin membran tarafindan kontrol edilebilmesi ayirma isleminin etkinligi aisindan nemli nemli bir noktadir.

  2. Kati-sivi, kati-gaz, sivi-sivi ve sivigaz ayirimlarinin gereklestirilebildigi bu teknik tip, ila, kimya, gida ve tekstil endstrisinde yaygin olarak kullanilmaktadir. Gida Sanayindeki kullanim alanlarina sularin saflastirilmasi, meyve suyu ve st rnlerinin konsantre edilmesi, protein zeltilerinin geri kazanilmasi ve saflastirilmasi vb. islemler rnek olarak verilebilir. Membran Teknolojisi

  3. Islem Parametreleri membranin tipi ve yapisal zellikleri sicaklik, Basin farki, beslemenin akis hizi ve fiziksel zellikleri (vizkozite, yogunluk) membran ayirma isleminin performansini etkileyen nemli islem parametreleridir. Membran Teknolojisi

  4. Membran esitleri Sematik olarakSematik olarak

  5. Membran Teknolojisi Basin farkina dayali ayirimin saglandigi membran islemleri, ayrilacak olan bilesenin molekler agirligina veya boyutuna bagli olarak ters ozmoz (RO), nanofiltrasyon (NF), ultrafiltrasyon (UF) ve mikrofiltrasyon (MF) olarak siniflandirilmaktadir. Basin farkina dayali ayirimin saglandigi membran islemleri, ayrilacak olan bilesenin molekler agirligina veya boyutuna bagli olarak ters ozmoz (RO), nanofiltrasyon (NF), ultrafiltrasyon (UF) ve mikrofiltrasyon (MF) olarak siniflandirilmaktadir.

  6. Membran Teknolojisi The most important property of membranes is their ability to control the rate of permeation of different species. The two models used to describe the mechanism of permeation are illustrated in Figure 2.1. One is the solution-diffusion model, in which permeants dissolve in the membrane material and then diffuse through the membrane down a concentration gradient. The permeants are separated because of the differences in the solubilities of the materials in the membrane and the differences in the rates at which the materials diffuse through the membrane. The other model is the pore-flow model, in which permeants are transported by pressure-driven convective flow through tiny pores. Separation occurs because one of the permeants is excluded (filtered) from some of the pores in the membrane through which other permeants move.The most important property of membranes is their ability to control the rate of permeation of different species. The two models used to describe the mechanism of permeation are illustrated in Figure 2.1. One is the solution-diffusion model, in which permeants dissolve in the membrane material and then diffuse through the membrane down a concentration gradient. The permeants are separated because of the differences in the solubilities of the materials in the membrane and the differences in the rates at which the materials diffuse through the membrane. The other model is the pore-flow model, in which permeants are transported by pressure-driven convective flow through tiny pores. Separation occurs because one of the permeants is excluded (filtered) from some of the pores in the membrane through which other permeants move.

  7. Fosfolipitlerin yzey aktif zellige sahip molekller olmasi nedeniyle bitkisel yaglarda ve hekzan-yag misellasi gibi ortamlarda ters miseller olusturmasi; yaglarin zellikle zgen ieren sistemlerde membran degumming uygulamalarinda kullanilmalarina olanak vermektedir (Sen Gupta, 1977). Membran Teknolojisi

  8. Yag Sanayiinde Membran Uygulamalari Bu dogrultuda, membran teknolojisi kullanilarak yenilebilir yaglarin rafine edilmesi amaciyla yapiskan maddelerin giderilmesi (degumming) basta olmak zere, asitlik giderme, renk ama, Vakslarin uzaklastirilmasi, solventin uzaklastirilmasi, Atik Kizartma Yaglarinin Degerlendirilmesi yag asitlerinin geri kazanimi ve trigliseritlerin fraksiyonizasyonu Bu dogrultuda, membran teknolojisi kullanilarak yenilebilir yaglarin rafine edilmesi amaciyla yapiskan maddelerin giderilmesi (degumming) basta olmak zere, asitlik giderme, renk ama, Vakslarin uzaklastirilmasi, solventin uzaklastirilmasi, Atik Kizartma Yaglarinin Degerlendirilmesi yag asitlerinin geri kazanimi ve trigliseritlerin fraksiyonizasyonu

  9. Lin ve ark. (1997) bu teknolojinin kullanimi ile yilda yaklasik olarak 15-22 trilyon KJ lik enerji tasarrufu saglanacagini ve gumlar ile ntr yag kaybinin %75 oraninda azaltilabilecegini bildirmistir. Ebert ve Cuperus (2005) membran filtrasyonun kullanimi ile fiziksel rafinasyona gre yapilacak enerji tasarrufunu karsilastirmistir. Yag Sanayiinde Membran Uygulamalari

  10. Buna gre membran filtrasyon % 85 daha az su, % 63 daha az atik su aritimi, % 62 daha az elektrik kullanimi, % 60 daha az rafinasyon kaybi, % 28 daha az buhar kullanimi, % 22 daha az kurulum maliyeti ve % 7 daha az sogutma suyu gerektirmektedir. Yag Sanayiinde Membran Uygulamalari Yzdeleri sylemedemYzdeleri sylemedem

  11. Literatr zeti Membran Degumming Membran Deasidifikasyon

  12. Membran degumming islemi yaglarin zgenle seyreltilerek ya da zgensiz olarak gzenekli (porous) veya gzeneksiz (non-porous) olmak zere iki tip membran kullanilarak gereklestirilmektedir. Membran Degumming

  13. Membran Degumming

  14. Membran Degumming

  15. Membran Degumming

  16. Membran Degumming Nevertheless, the improved oil flux obtained with nonporous membranes were much lower than the flux values reported with UF membranes for a similar degumming performance Nevertheless, the improved oil flux obtained with nonporous membranes were much lower than the flux values reported with UF membranes for a similar degumming performance

  17. Yaglarin membran teknolojisiyle asitliginin giderilmesi uygulamalarinda; zgenli, zgensiz ve esitli kimyasal n islemlerden geirilerek gzenekli ve/veya gzeneksiz membranlar kullanilarak filtrasyonu konularinda esitli arastirmalar gereklestirilmistir. Membran Deasidifikasyon

  18. Membran Deasidifikasyon

  19. Membran Deasidifikasyon