Membran transportu
Download
1 / 87

MEMBRAN TRANSPORTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 919 Views
 • Uploaded on

MEMBRAN TRANSPORTU. Öğr.Gör. Emine KILIÇ TOPRAK. Sekonder aktif taşınmada , 2 veya daha fazla madde ö zel bir membran prt ile taşınır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEMBRAN TRANSPORTU' - brock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Membran transportu

MEMBRAN TRANSPORTU

Öğr.Gör. Emine KILIÇ TOPRAK


Membran transportu

Sekonder aktif taşınmada, 2 veya daha fazla madde özel bir membran prt ile taşınır

Glukoz kimyasal gradyantla zıt yönde taşınır, doğrudan ATP kullanmasa da glikozun emilimi, bazolat membrandaki aktif Na-K-ATP-az pompasının harcadığı enerjiye bağlıdır


Membran transportu

Membranın lüminal tarafında, Na iyonlarını lüminal taraftan bağlayan ve hücre içine bırakarak Na’un membrandan kolaylaştırılmış difüzyonla hücreye taşınmasını sağlayan Na taşıyıcı prtler vardır


Plasma osmolar tes hesaplanmasi
PLASMA OSMOLARİTESİ HESAPLANMASI

Plasma osm. = 1.86 [Na]+[glukoz]+[BUN]

18 2.8

 • 275 – 295 mOsm/kg’ dır.


Ozmolarite 280 295 mosm l
Ozmolarite (280-295 mOsm/L)

 • Ozmolarite sodyum+potasyum / su ile orantılı

 • Plazmada su miktarı fazla olursa

 • Plazmada sodyum fazla olursa

 • (Hipotalamusta osmoreseptörler)
Sod y um potasyum dengesi
Sodyum - potasyumdengesi

 • Neden önemli ?

 • Ozmolarite

 • Uyarılabilirlik

  • İstirahat membran potansiyeli

  • Aksiyon potansiyeliStirahat membran potansiyeli
İstirahat Membran Potansiyeli

 • “Yarı geçirgen bir membranın iki tarafındaki iyonların konsantrasyonu arasındaki fark, uygun koşullar altında bir membran potansiyeli yaratır. İstirahat halindeki hücrede gözlenen bu potansiyele istirahat membran potansiyeli denir.”Stirahat membran potansiyeli1
İstirahat Membran Potansiyeli

 • Normalde bütün hücrelerin içi ile dışı arasında elektriksel bir potansiyel fark vardır.

 • Sinir hücresinde -70 mv

 • Kas hücresinde -90 mv

 • Bu potansiyel fark hücre fonksiyonlarının başlatılmasında-tetiklenmesinde kullanılır.


Potansiyel fark

Na, K, Cl gibi elektrolitlerle,

Hücresel proteinler,

Fosfat grupları ve

Diğer nükleotidlerin hücre zarının iki tarafındaki (iç/dış) eşit olmayan dağılımından kaynaklanır.

Potansiyel fark;


Membran transportu

Hücre dışı

Na 142 mEq/lt

K 4 meq/lt

Ca 5 mEq/lt

Cl 103 mEq/lt

glukoz 90 mg/dl

aminoasit 30 mg/dl

Hücre içi

14 mEq/lt

140 mEq/lt

<1 mEq/lt

4 mEq/lt

5 mg/dl

200 mg/dl

 • Hücre içinde başlıca

  • K+,

  • Amino asitler,

  • Mg,

  • Fosfatlar ve proteinler fazla

 • Hücre dışında ise;

 • Na+, Ca+ , Cl-,

 • Glikoz daha fazladır.


Membran potansiyeli1
Membran potansiyeli

 • Nernst potansiyeli:Membranın iki tarafı arasındaki potansiyel farkı bir iyonun membrandan net difüzyonunu önleyecek düzeydeyse o iyon için bu potansiyele verilen isimdir


Nernst denklemi
Nernst denklemi

kons iç

EMF (mV)= 61 log

kons dış

Denge potansiyeli

Klor için: -70 mV

Sodyum için: +60 mV

Potasyum için: -90 mV

EMF: Elektromotor Kuvvet

 • Nernst formülünde genellikle zarın dışındaki ekstrasellüler sıvının potansiyeli sıfır olarak kabul edilir, hesaplanan Nernst potansiyeli zarın içindeki potansiyeldir.


K potasyum
K+ (potasyum)

 • K+ hücre içinde dışına göre normalden daha fazladır.

 • Hücre içinden dışına çıkmak ister.

 • Zar, sadece K+’a karşı geçirgen olsaydı, hücrenin içinden dışına doğru büyük bir K+ difüzyonu olacaktır.

 • Böylece K+ pozitif yükleri dışarı taşıyarak zarın dış yüzünü elektropozitif yaparken, geride kalan negatif anyonlar zarın iç yüzünü negatif yapar.

 • Difüzyonu durdurmak için gereken potansiyel fark, zarın iç yüzü negatif olmak üzere yaklaşık -90mv’tur.


Na sodyum
Na+ (sodyum)

 • Na+ hücre dışında içine göre daha fazladır.

 • Na+ hücre içine girme eğilimindedir.

 • Na+ ’un hücre dışında yüksek tutulması +60 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.


Cl klor
Cl– (Klor)

 • Klor iyonlarının da hücre dışındaki miktarı hücre içinden fazladır. Ve o da hücre içine girmek ister.

 • Bu –70 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.


Goldman hodgkin katz denklemi
Goldman-Hodgkin-Katz Denklemi

 • Membran birden fazla iyona geçirgen ise denge potansiyeli 3 faktöre bağlıdır:

 • Her bir iyonun elektriksel yükünün çeşidi

 • Membranın her iyona geçirgenliği

 • Her bir iyonun membranın iki tarafındaki konsantrasyonu

 • Bu gibi durumlarda membran potansiyel-denge potansiyeli Goldman-Hodgkin-Katz denklemi ile hesaplanır (-86 mv)


Goldman hodgkin katz denklemi1
Goldman-Hodgkin-Katz denklemi

CNa+ iPNa+ + CK+iPK+ +CCl-dPCl-

EMF = 61 log

CNa+dPNa+ + CK+dPK+ +CCl-iPCl-

14.1 + 140.100

EMF = 61 log

142.1+4.100

=(-86) mv


Goldman hodgkin katz denkleminin nemi
Goldman-Hodgkin-Katz Denkleminin Önemi

1* Na, K, Cl iyonları MSS’ndeki sinir hücrelerinde olduğu gibi, sinir ve kas liflerinde zar potansiyeli gelişimine katkıda bulunan en önemli iyonlardır.

2* Voltajın hesaplanmasında herbir iyonun önem derecesi, o iyona karşı zar geçirgenliğiyle doğru orantılıdır.

3* Pozitif bir iyonun zarın içinden dışına doğru olan konsantrasyon farkı, zarın içinde elektronegatiflik yaratır.

4* Sodyum ve potasyum kanallarının geçirgenliği, sinir uyarılarının iletisi sırasında hızla değişirken, klor kanallarının geçirgenliğinde büyük bir değişim olmaz.


Membran transportu

 • Membran dinlenim potansiyeli -90 milivolt

  • Na-K ATPazın etkisi (Na-K pompası)

  • Na ve K difüzyon kanallarının etkisi (Membranın potasyuma geçirgenliğinin daha fazla olması)

  • Hücre içi anyonların etkisi (Donnan etkisi)


Membran transportu

Potasyum sızma kanallarından K+ sızması

 • Zar sadece K+’a geçirgen olsaydı Nernst denklemince belirlendiği gibi potansiyel fark – 90 mv olurdu.

  Sodyum sızma kanallarından Na+ sızması

 • Zar sadece Na+’a geçirgen olsaydı yine Nernst denklemine göre fark +60mv olurdu.

 • Fakat zar Na+’a, K+ kadar geçirgen değildir (K+ 100 kat daha geçirgen)

 • Na ve K iyonları ikisi birlikte sızdırma kanallarından oluşan geçişle –86 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.


Na k pompas
Na+ - K+ Pompası

 • Vücuttaki bütün hücrelerin zarında bulunan bir pompadır.

 • Görevi Na+ u hücre dışına, K+ u hücre içine pompalamaktır.

 • Bu pompa içeriye pompaladığı her 2K+ için 3Na+ u dışarıya pompalamaktadır.

 • Böylece devamlı olarak hücre içinde pozitif yük kaybı oluşur. (2/3)

 • Bu durum sızma kanalları aracılığıyla oluşan difüzyonun oluşturduğu potansiyel farka ilave olarak -4 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.


Na k pompas1
Na+ - K+ Pompası

 • Bu pompa hücre içinde negatif bir elektriksel potansiyel oluşumunu sağlar

 • Zarın 2 yüzü arasında Na ve K konsantrasyon farklarının korunmasına yardımcı olur

 • Sinirsel sinyalleri ileten sinir fonksiyonlarının temelini oluşturur

 • Hücre hacminin kontrolünü sağlar


Yon ge i inde etkili g ler donnan etkisinin sonu lar
İyon Geçişinde Etkili GüçlerDonnan etkisinin sonuçları

Proteinler nedeniyle hücre içinde daha fazla ozmotik aktif partikül var- su alabilir

Dengede iken, iyonlar asimetrik dağılımdadır; membranda elektriksel fark oluşur

Donnan etkisi

X Y

m

K+ K +

Cl- Cl -

Prot –

K+XCl - Y

K+YCl - X


Aksiyon potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli

 • Membran potansiyelindeki hızlı değişikliktir.

 • Hücreler özel görevlerini aksiyon potansiyelleri olarak başlayan uyarılar ile gerçekleştirirler.

 • Sinir sinyalleri aksiyon potansiyelleri ile iletilir.

 • Kas kasılmaları aksiyon potansiyelleri ile başlatılır.


Aksiyon potansiyeli hep yada hi yasas

Aksiyon potansiyeli hep ya da hiç yasasına göre oluşur.

Bu yasaya göre aksiyon potansiyeli ya başlar ya da başlamaz, başlarsa tüm membrana yayılır. Buna hep ya da hiç yasası denir. Bu yasa tüm uyarılabilir dokular için geçerlidir.

Her aksiyon potansiyeli normal dinlenim negatif potansiyelden pozitif membran potansiyeline ani bir değişme ile başlar ve hemen hemen aynı hızla tekrar negatif potansiyele döner.

Aksiyon potansiyeliHep yada hiç yasası…


Aksiyon potansiyeli1
Aksiyon Potansiyeli

 • Dinlenim durumu [Polarizasyon (-70,-90 mv)]

 • Depolarizasyon

 • Repolarizasyon

 • Hiperpolarizasyon


Depolarizasyon
Depolarizasyon

 • Na+ kanallarının açılıp hücre içine hızla Na+ girişi ile hücre içinin pozitifleşmesi.

 • Depolarizasyon döneminde potansiyel fark +35 mv’a kadar çıkar.


Repolarizasyon
Repolarizasyon

 • Depolarizasyonda açılan Na + kanallarının kapanarak, K kanalllarının gittikçe artan hızda açılmasıyla hücre dışına K+ çıkışının olduğu dönemdir.

 • Hücre içinden + yük (K+) kaybı ile hücre içi yeniden negatifleşerek dinlenim potansiyeli oluşur.


Membran transportu

 • Voltaj kapılı Na kanalları

  • Dinlenimde kapalı

  • Zar potansiyeli istirahat durumuna göre daha az negatif olursa, aktivasyon kapısı aniden açılır. -90mv’dan +35mv’a aktif

  • Voltaj daha da artarsa inaktivasyon kapısıHIZLI kapanır

  • Dinlenim potansiyeline yakın bir potansiyelden önce kanal HIZLI açılır

 • Voltaj kapılı K kanalı

  • Dinlenimde kapalı

  • K kanal kapısı sadece zarın iç yüzeyinde yeralır ve yavaş açılır-kapanır

  • -90 milivoltun üzerinde açılır,


Membran transportu

İstirahat durumunda zarın K iletkenliği, Na iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Aksiyon potansiyeli başladığında Na kanalları ani aktifleşir ve Na geçirgenliği 5000 kat artar


Refrakter periyod
Refrakter periyod iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Absolute: kaslar, yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez.. Na kapıları İNAKTİF,

Relative: Kas lifleri yüksek şiddetli uyarılara karşı cevap verebilir Herbir Na kanalı farklı voltajlarda AÇILIR

Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller.


Membran transportu

Reobaz iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Kronaksi


Hiperpolarizasyon ard potansiyel
Hiperpolarizasyon (ard potansiyel) iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

 • K kanal kapıları yavaş kapanır

 • Repolarizasyon uzar


Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli
Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır


Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli1
Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Bir uyarı ile voltaj değişikliği meydana gelir


Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli2
Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Voltaj bağımlı Na+ kanalları hızla, K+ kanalları yavaşça açılır


Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli3
Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Na + kanalları kapanır


Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli4
Aksiyon potansiyelinin iyonik temeli iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır


Aksiyon potansiyelinin yay lmas
Aksiyon Potansiyelinin Yayılması iletkenliğinden 100 kat fazladır. Bunun nedeni sızma kanallarından K sızıntısının Na’dan fazla olmasıdır

Uyarılabilen bir hücrenin (kas, sinir gibi) herhangi bir noktasında oluşan bir aksiyon potansiyeli membranın komşu bölgelerini de uyarır ve böylece aksiyon potansiyeli yayılır. Yayılma her iki yönde de oluşur.


Saltator k let

Miyelinli sinirlerin kalın miyelin kılıfından neredeyse hiçbir iyon geçmez ancak Ranvier boğumlardan kolayca geçer.

Aksiyon potansiyeli sadece boğumlarda oluşabilir, sıçrayıcı şekilde sinir sinyalleri iletilir

1- Miyelinli sinirlerde ileti hızı 5-50 kat arttırılır

2- Enerji korunur, çünkü sadece boğumlarda depolarizasyon olur ve iyon kaybı 100 kat azaltılır.

SALTATORİK İLETİ

 • İleti hızı

  • Çok küçük myelinsiz 0.25 m/sn

  • Çok kalın myelinli 100 m/sn


Membran transportu

 • Myelinli liflerde hiçbir iyon geçmez ancak

  • ileti hızı 5-50 kat fazla

  • Enerji tasarrufu


Membran transportu

 • İleti hızı hiçbir iyon geçmez ancak

  • Çok küçük myelinsiz 0.25 m/sn

  • Çok kalın myelinli 100 m/sn


Membran transportu

Fig. 8-19 hiçbir iyon geçmez ancak


Kalpte olu an aksiyon potansiyeli 2 tiptedir
Kalpte Oluşan Aksiyon Potansiyeli 2 Tiptedir; hiçbir iyon geçmez ancak

1- Hızlı yanıt tipi; normal atriyal ve ventriküler myositlerde ve özelleşmiş ileti liflerinde – PURKİNJE hücrelerinde-

Aksiyon potansiyeli 4 esas bölümden (faz 0-1-2-3) oluşur

2- Yavaş yanıt tipi;SA düğüm ve AV düğümde oluşur

Yavaş yanıtta faz 0 çok daha az diktir

faz 1 yoktur

plato daha kısa sürelidir, düz değildir

platodan final repolarizasyona geçiş daha az belirgindir


Kalp kas nda h zl yan t tipi aksiyon potansiyeli
Kalp Kasında hiçbir iyon geçmez ancak Hızlı yanıt tipiAksiyon Potansiyeli:

Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir.

Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar.

Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır,

Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile)

Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer.

Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.


Kalp kas lifinde aksiyon potansiyeli
Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli hiçbir iyon geçmez ancak


Platolu aks yon potans yel
PLATOLU AKSİYON POTANSİYELİ hiçbir iyon geçmez ancak

 • Kalpte, MSS’de ve düz kasların çoğunda

 • Uyarılmış zar, depolarizasyondan sonra hemen repolarize olmaz, potansiyel birkaç sn süreyle sivri potansiyele yakın bir düzlük-plato- çizer ancak ondan sonra repolarizasyon başlar.

 • Normal kalp kasında istirahat zar potansiyeli (–85mV),(–95mV) arasındadır.

 • Platonun varlığı, kalp kasındaki kasılmanın, iskelet kasındakine oranla 3-15 kez daha uzun sürmesine neden olur.

 • Kalp kası liflerinde (0.2-0.3 sn) plato oluşumunda etkili faktörler;

  1- Kalp kasında depolarizasyon olayına iki tip kanal katkıda bulunur

  a- voltaj bağımlı Na kanalları (hızlı), aksiyon potansiyelinin sivri bölümünü oluşturur

  b- voltaj bağımlı Ca-Na kanalları (yavaş), plato bölümünden sorumlu

  2- Voltaj bağımlı K kanalları çok yavaş aktive olur ve platonun sonuna kadar pek fazla açılmaz.


 • Plato d nemi
  Plato dönemi hiçbir iyon geçmez ancak

  • Aksiyon potansiyelinde plato varlığı, ventrikül kasılmasının kalp kasında iskelet kasındakine oranla 15 kez daha uzun sürmesine neden olur

  • Plato dönemi, kas kontraksiyonunun ventriküllerden kanı fırlatmaya yetecek kadar uzun sürmesini sağlar.

  • Fırlatma tamamlanmadan kas hücrelerinin tekrar uyarılmalarına izin vermez.

  • Plato döneminde kalsiyumun hücre içine girmesi kontraksiyon sürecini başlatır.


  Membran transportu

  Kaslar uyarılmaya karşı (AP) kasılma yanıtı verirler. hiçbir iyon geçmez ancak

  AP tamamlanmadan hücre yeniden uyarılamaz (refrakter dönem).

  Kalbin AP’i bitene kadar kalp gevşemiş olur.

  Kalpte tetani veya summasyon görülmez.


  Membran transportu

  Aksiyon potansiyelinin başlamasından hemen sonra iskelet kasında gözlenmeyen bir olay meydana gelir.

  Kalp kası zarının potasyumgeçirgenliği yaklaşık beşte birine kadar azalır.

  Bu azalma aksiyon potansiyelinin platosunun oluşmasına katkıda bulunur.

  Yavaş kalsiyum kanalları kapanınca zarın potasyum geçirgenliği hızla artar.

  Lif hızla potasyum kaybedince zar potansiyeli hızla istirahat düzeyine geri döner, aksiyon potansiyeli son bulur.


  Membran transportu

  Neden kalp kontrol merkezinin zarı repolarize olduktan hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  • Her aksiyon potansiyelinin sonuna doğru zarın, kısa bir dönem için potasyuma geçirgenliği ileri derecede artar.

  • Aşırı miktarda potasyum iyonunun dışarı çıkışı, beraberinde büyük miktarda pozitif yükleri zarın dışına taşır, böylece lifin iç yüzünde normalden daha fazla negatiflik oluşur

  • Bir önceki aksiyon potansiyelini tamamladıktan sonra, yaklaşık 1 sn bu durum devam eder.

  • Böylece zar potansiyeli, Nernst potansiyeline çok yakın bir değere yaklaştırılır.

  • Bu döneme HİPERPOLARİZASYON denir.

  • Aşırı K+ iletkenliği yavaş yavaş kaybolarak, zar potansiyelinin yeni bir uyarı için eşik değere yükselmesine izin verilir.


  Pacemaker h cresinde aksiyon potansiyeli ve yon kanallar

  Sinüs düğümü (Sinoatrial düğüm ) hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  Sağ atriumun süperior lateral duvarında , vena kava süperiorun ağzının hemen altında ve hafif dış tarafındadır.

  Bu düğümün lifleri hemen hiç kasılabilir lif içermez.

  Bu liflerin hücre zarları sodyum iyonunu sızdırma özelliği bulunduğundanistirahat potansiyelleri daha az negatiftir, bu da liflerden ritmik uyarıların çıkmasına neden olur.

  Pacemaker HücresindeAksiyon Potansiyeli ve İyon Kanalları


  Membran transportu

  Kaslar uyarılmaya karşı (AP) kasılma yanıtı verirler. hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  AP tamamlanmadan hücre yeniden uyarılamaz (refrakter dönem).

  Kalbin AP’i bitene kadar kalp gevşemiş olur.

  Kalpte tetani veya summasyon görülmez.

  Ventrikül Miyokard HücresindeAksiyon Potansiyeli


  Ventrik l miyokard h cresinde aksiyon potansiyeli
  Ventrikül Miyokard Hücresinde hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?Aksiyon Potansiyeli

  Depolarizasyon:

  • Spontan (+) iyon girişi

   (Na+, Ca++)

  • AP ateşlemesi (- 45 mV),

  • Hızlı Na+ kanallarının açılması, (hücre içi voltaj yükselir)

  • Yavaş Ca++ kanallarının açılması,

  • K+ kanallarının açılmasının gecikmesi

   Repolarizasyon:

  • K+ kanallarının açılması

  • Hücre içi voltajın tekrar düşmesi

  • SONUÇ: uzun ve platolu AP oluşması


  Ap kontraksiyon ili kisi
  AP-kontraksiyon ilişkisi: hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  • AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir

   • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir

  • AP kalp kasında uzun sürelidir

   • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer


  Membran transportu

  - hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  -

  +

  +

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  D z kaslarin siniflandirilmasi
  DÜZ KASLARIN SINIFLANDIRILMASI hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  1- TEK ÜNİTELİDÜZ KASLAR (ÜNİTER- VİSSERAL)

  İnce barsaklar

  Safra kanalı

  Kolon

  Mesane

  Üreterler

  Uterus (myometriyum)

  Lenf damarları

  Küçük arterioller

  2- ÇOK ÜNİTELİ DÜZ KASLAR

  Gözde Silyer kas

  İris kası

  Trakeal kas

  Bronşial kas

  GI sfinkterleri

  Piloerektör kaslar


  D z kasta membran ve aksiyon potansiyelleri
  Düz kasta membran ve aksiyon potansiyelleri hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?

  • Normal istirahat membran pot. -50,-60 mv ‘dur

  • Visseral düz kasta da AP iskelet kasındaki yolla oluşur

  • Çok birimli düz kas liflerinin çoğunda ise oluşmaz


  Tek niteli visseral d z kas aksiyon potansiyelleri
  Tek Üniteli (Visseral) Düz Kas hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?Aksiyon Potansiyelleri

  • SİVRİ POTANİYELLER; Süresi 10-50 msn olup, iskelet kasındakine benzer

  • PLATOLU AP;AP’nin başlangıcı tipik sivri potansiyelle aynıdır. Ancak hızlı repolarizasyon görülmez, birkaç yüz-bin msn gecikir

   PLATO; üreter, uterus, damar düz kaslarında oluşan uzun süreli kasılmalardan sorumludur


  Ca 2 kanallar n n nemi
  Ca hemen sonra depolarize olmuyor? Sonraki aksiyon potansiyelinin başlamasından önce yaklaşık 1 sn’lik gecikme oluyor?+2 Kanallarının Önemi

  • Düz kas, iskelet kasına göre daha fazla voltaj kapılı Ca+2 kanalına, daha az voltaj kapılı Na+ kanalına sahiptir.

  • Bu nedenle AP’den primer sorumlu Ca+2 kanalıdır, çok daha yavaş açılır


  Niter d z kasta yava dalga potansiyelleri ve spontan aksiyon potansiyeli olu umu
  Üniter düz kasta yavaş dalga potansiyelleri ve spontan aksiyon potansiyeli oluşumu

  • Bazı düz kaslar kendi kendini uyarabilir (intestinal damar düz kası) Genelde membran potansiyelinde bazal bir yavaş dalga ritmi vardır

  • Yavaş dalga bir AP değildir, lokal bir özelliktir

  • Yavaş dalga ritmi, Na+ iyonlarının kas lifinden dışarı pompalanmasındaki artış ve azalmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır


  Yava dalga potansiyellerinin nemi

  Yavaş dalga potansiyellerinin önemi, AP’ni başlatabilmeleridir. Yavaş dalga pot. -35 mv üzerine çıkarsa AP doğar.

  Her yavaş dalga pikinde 1 veya daha fazla AP oluşur, böylece düz kas kitlesinde bir seri kasılmalar oluşabilir, bu dalgalara PACEMAKER DALGALAR da denir

  Yavaş dalga potansiyellerinin önemi


  Tek niteli d z kas elektriksel zellikleri
  Tek Üniteli Düz Kas başlatabilmeleridir. Yavaş dalga pot. -35 mv üzerine çıkarsa AP doğar.Elektriksel Özellikleri

  Yavaş dalga Potansiyelleri (Slow Wave Potentials)

  Bazen kasılmaya neden olur bazen da olmaz.

  Bir aksiyon potansiyeli değildir.

  -35 mV ulaştığı zaman A.P oluşturur.

  Pacemaker dalga denir.

  Aksiyon Potansiyelleri (hep veya hiç)

  Spontan A.P oluşur.

  Yavaş dalga potansiyelleri etkileri

  Membran negatifliğinin azalması


  Multi nit d z kas elektriksel zellikleri
  Multi Ünit Düz Kas başlatabilmeleridir. Yavaş dalga pot. -35 mv üzerine çıkarsa AP doğar.Elektriksel Özellikleri

  • Multi ünit düz kasın membran potansiyeli stabildir

  • Lifleri küçüktür. Kasılması için uyarıldığında aksiyon potansiyelleri oluşturmazlar.

  • AP olmadan depolarizasyon gerçekleşir.

  • Transmiter madde tarafından oluşturulan kavşak potansiyeller oluşur. Bu potansiyeller elektrotonik olarak tüm kasa yayılır


  Membran transportu

  Teşekkür Ederim başlatabilmeleridir. Yavaş dalga pot. -35 mv üzerine çıkarsa AP doğar.