slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályv PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályv - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2011. október 26. Miért most? Miért Magyary ?. Miért most? Lehetőség, felelősség és szükség Ismert a közigazgatás valódi állapota

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályv' - valentine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMA Haza üdvére és a köz szolgálatábanKisfaludy László András főosztályvezető-helyettes2011. október 26.

mi rt most mi rt magyary

Miért most? Miért Magyary?

 • Miért most?
 • Lehetőség, felelősség és szükség
 • Ismert a közigazgatás valódi állapota
 • Ismertek az új Alaptörvény elvárásai
 • Június 10. – Magyary Zoltán születésének évfordulója
 • Miért Magyary?
 • Magyary Zoltán a 20. sz-i közigazgatás-tudomány nemzetközi hírű művelője, munkásságának jellemzői:
  • Hazai és külföldi tapasztalatokra épülő elgondolások gyakorlati alkalmazása
  • Közérthetőség
  • Tisztviselők következetes, sokoldalú fejlesztése
slide3

A magyar közigazgatás helyzete

 • A közigazgatás válságának főbb elemei:
 • Túlburjánzó állami szervezetrendszer
 • Állami feladatok tisztázatlansága
 • Nem
 • Minőségi jogalkotás, megfelelő visszacsatolás hiánya
 • Közigazgatási szolgáltatások, ügyfélkiszolgálás alacsony szintje
 • E-közigazgatás fejletlensége, magas adminisztratív terhek
 • Hatékony személyzeti igazgatás és életpálya hiánya
 • Tisztviselők alacsony elkötelezettsége
slide4

A Magyary Program műfaja

 • Nem terv, program.
 • Folyamatos helyzetértékelés, beavatkozások ez alapján.
 • Helye: Alaptörvényhez idomul, elsősorban EU forrásokból finanszírozva.
slide5

Időbeli és személyi kiterjedés

 • Időbeli kiterjedés: kormányzati ciklushoz igazodva (2010-2014).
 • Személyi kiterjedés:
 • kb. 139 ezer fő
slide6

A Magyary Program céltételezése

Jövőkép

 • Jelmondat: „a Haza üdvére és a Köz szolgálatában”
 • Jövőkép: a jó állam.
 • Átfogó cél: hatékony nemzeti közigazgatás
 • Felkészült, hazaszerető és elkötelezett tisztviselők által működtetett, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó, az állampolgárokat szolgáló közigazgatás.
a magyary program c lrendszere

A Magyary Program célrendszere

 • A helyzetelemzés alapján a tervezett beavatkozások négy területre bonthatók:
 • Szervezet
 • Feladat
 • Eljárás
 • Személyzet
beavatkoz si ter letek 1 szervezet

Beavatkozási területek 1.Szervezet

„Ha egy hivatal rosszul van szervezve és vezetve, az alárendeltek legnagyobb erőfeszítése és lelkiismeretessége sem fog teljes eredményt elérni.”

(Magyary Zoltán)

 • 3 fő intézkedési irány:
 • Teljes körű szervezeti kataszter elkészítése és karbantartása
 • Szervezeti rendszer egyszerűsítése
 • Elégséges felszerelés: Ereky-terv
szervezeti megjelen t s 2011

Szervezeti megjelenítés - 2011

A magyar közigazgatás szervezete jelenleg

alap tv nyi rendszer racionaliz l sa

Alapítványi rendszer racionalizálása

 • Összesen 68 alapítvány vagy közalapítvány működött 2010-ben.
 • Ezek egy része
 • érdemi feladatot nem vagy alig látott el,
 • működése gazdaságtalan volt.
 • Átszervezés irányai:
 • 21 db alapítvány változatlan formában működik tovább,
 • 11 db alapítvány feladatait – az alapítvány megszűnése mellett – állami többségi tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság veszi át,
 • További 36 db alapítvány megszűnik, feladatait más közigazgatási szerv látja el.
ter leti llamigazgat s tszervez se

Területi államigazgatás átszervezése

 • 2010. szeptember 1. Ismét létrejöttek a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok.
 • 2011. január 1. A közigazgatási hivatalok bázisán felálltak a megyei
 • (fővárosi) kormányhivatalok.
 • 15 dekoncentrált szerv integrálódott a kormányhivatalba
 • (Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, Földhivatalok, Regionális
 • Egészségbiztosítási Pénztárak és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, Regionális
 • Munkaügyi Központok, ÁNTSZ, Oktatási Hivatal regionális egységei stb.)
 • 10 szervnél ellenőrzési, koordinációs, felügyeleti jogkör
 • BÁH Regionális Igazgatóságai, megyei rendőr-főkapitányságok stb.)
 • 5 szervnél koordinációs jogkör
 • (MÁK, regionális igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok stb.)
beavatkoz si ter letek 2 feladat

Beavatkozási területek 2. Feladat

 • A feladat fogalma és elemei:
 • - Kötelező (tárgya, felelőse, határideje, forrása)
 • Eshetőleges (közreműködők, érintettek, fedezet, előfeltétel, végrehajtási mód
 • A feladat forrásai:
 • Jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök
 • Stratégiai dokumentumok (stratégiák, akciótervek stb.)
 • Előre nem tervezett helyzetek
 • „A közigazgatás feladata a cselekvés.
 • A jogállamban ezt a jogrend szabályozza”
 • (Magyary Zoltán)
beavatkoz sok elemei

Beavatkozások elemei

 • 3 fő intézkedési irány:
 • Teljes körű feladatkataszter elkészítése és karbantartása,
 • Formai és tartalmi dereguláció,
 • Stratégiai tervezés megújítása,
 • Átfogó feladatok
  • Elektronikus közigazgatás kiterjesztése (NEK, iratkezelés stb.)
  • Adminisztratív terhek csökkentése
  • Esélyegyenlőség megteremtése
  • Elszámoltathatóság, korrupció felszámolása
  • Kezdeményező kommunikáció
strat giai konszolid ci

Stratégiai konszolidáció

 • Stratégiai dokumentumok jelenlegi helyzete: kb. 130 dokumentum kb. 20 típus a tárcák által használt besorolás szerint Nincsenek összhangban egymással és a magasabb szintű dokumentumokkal Kidolgozottság, részletezettség rendkívül eltérőTervezett intézkedések: Stratégiai dokumentumok típusainak, tartalmának rögzítése Egységes tervezési rendszer kialakítása
slide19

Nemzeti szint

 • Alaptörvény,
 • Nemzeti Együttműködés Programja
 • Felelős: Országgyűlés, Kormány
 • Nemzeti Akcióprogram szint
 • Új Széchenyi Terv, Magyarország Munkaterv, Széll Kálmán Terv
 • Felelős: Kormány
 • Keret-stratégiai szint
 • Fenntartható fejlődés - Társadalmi felzárkózás -
 • Versenyképesség
 • Felelős: : Miniszter, (Politikai ÁT)
 • Szakpolitikai / ágazati szint
 • Magyary Program
 • Felelős: (Miniszter), Politikai ÁT, Helyettes ÁT
 • Intézményi szint
 • Intézményi stratégia és költségvetés, Éves minisztériumi akcióterv
 • Felelős: Közigazgatási ÁT, (Helyettes ÁT)
beavatkoz si ter letek 3 elj r s

Beavatkozási területek 3. Eljárás

 • „Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak „emberarcúvá” kell válnia.”
 • (Magyary Zoltán)
 • 5 fő intézkedési irány:
 • Eljárások egyszerűsítése,
 • Minőségi jogalkotás,
 • Visszacsatolás, monitoring, értékelés,
 • Ügyfélközpontú szolgáltatások,
 • Kezdeményező kommunikáció.
slide21

Egyszerűsítési Program

(lakosságot érintő eljárásokat egyszerűsítése)

 • az állampolgárok számára érzékelhető módon váljon egyszerűbbé az ügyintézés,
 • mindez úgy, hogy közben a közigazgatáson belüli leterheltség lehetőség szerint ne növekedjen,
 • a jogszabályok nyelvezete közérthetőbbé váljon.

Makroszintű egyszerűsítés

Mikroszintű egyszerűsítés

Eredmények

Az eljárások egyszerűsödnek, a szervezeti folyamatok hatékonyabbá válnak

Eljárások egyszerűsítése (Folyamategyszerűsítés)

Az Egyszerűsítési Program elemei

 • Intézményi működés racionalizálása (szervezet-egyszerűsítés)

Az Egyszerűsítési Program célja

Jogszabályok nyelvezetének egyszerűsítése (Nyelvi egyszerűsítés)

Az Egyszerűsítési Program megvalósítása

min s gi jogalkot s better regulation

Minőségi jogalkotás (Better regulation)

 • Tervezett intézkedések: Érdemi előzetes hatásvizsgálatok - új jogszabály! Érdemi utólagos hatásvizsgálatok Jogszabályszerkesztés során nyelvi egyszerűsítésJogi szabályozás alternatíváinak vizsgálataAdminisztratív terhek csökkentése
k zigazgat si gyint z s meg t l se

Közigazgatási ügyintézés megítélése

A közigazgatási ügyintézés megítélése az elmúlt években folyamatosan romlott (forrás: 2000 fős lakossági mintán készített adatfelvétel).

gyf lk zpont szolg ltat sok

Ügyfélközpontú szolgáltatások

 • Tervezett intézkedések:
 • A szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása
 • (többcsatornás, integrált)
 • Egyablakos ügyintézés megvalósítása – kormányablakok 1. ütem: 2011. január 3-án 29 helyen nyíltak meg, kiindulási ügykör 2. ütem: 2013-ra országos hálózat kialakítása, széles ügykörrel
 • Kihelyezett kormányablakok (postahivatalok, állami ügyfélszolgálatok)
 • Elektronikus ügyintézés alkalmazási lehetőségeinek bővítése
 • Jól képzett, segítőkész ügyfélszolgálati munkatársak
beavatkoz si ter letek 4 szem lyzet

Beavatkozási területek 4. Személyzet

„Minden szervezeti és eljárási reform értéke

attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők.”

(Magyary Zoltán)

 • A személyzeti politika megújításának 2 fő területe:
 • Személyzeti igazgatás, azon belül
  • Megfelelő munkáltatói képesség,
  • Sikeres vezetési képesség,
 • Közszolgálati életpálya.
k zszolg lati letp lya

Közszolgálati életpálya

 • Tisztviselői tulajdonságok:1. „tudja” (szakmai tudás): magas szintű szakmai ismeretek, folyamatos képzés és önképzés, kompetenciák felmérése már a kiválasztás során.2. „akarja” (elkötelezettség): megújuló közigazgatási kultúra etikai keretei: hazaszeretet, elkötelezettség, nemzeti érdek érvényesítése, előítéletektől való mentesség, pártatlanság, felelősségtudat és szakszerűség, együttműködés és arányosság. 3. „hagyják” (bizalom): a vezető a tisztviselőnek megfelelő teret hagy feladatai elvégzéséhez, meghallgatja véleményét, fogadja újító ötleteit stb.
k zszolg lati letp lya elemei

Közszolgálati életpálya elemei

 • Hivatásetikai normák kialakítása
 • Munkaköri specifikáció
 • Kiválasztási rendszer
 • Vizsgarendszer
 • Előmeneteli- és javadalmazási rendszer
 • Értékelési rendszer
 • Képzési és továbbképzési rendszer
 • Gondoskodó állam / munkáltatói gondoskodás
 • Közjogi szabályozás összehangolása
slide28

Az NKE szerepe a tudástőke fejlesztésében

1. alapképzések (3 év)

A tisztviselői utánpótlás alapképzése. Elemei:

 • államtudományi alapismeretek,
 • szemléletformálás (értékelvű közigazgatás, közérdek, állami szolgálat),
 • képességfejlesztés, szakmai gyakorlat, nemzetközi tapasztalat.

2. mesterképzések

A tisztviselői karrier 5-10 éves stádiumába épített, egyéni fejlesztési igényekhez igazodó specializáció és kompetencia-fejlesztés.

3. doktori képzések

Jelenleg nincs önálló államtudományi doktori képzés (a jogtudomány része).

Az NKE célja: önálló államtudományi terület megteremtése, doktori iskola létesítése (lásd 1945 előtt).

A rendvédelem tudományos művelése, a rendészettudomány akadémiai elismerése önálló doktori iskola kialakítását indokolja.

slide29

Az NKE szerepe a tudástőke fejlesztésében 2.

Továbbképzés és vezetőképzés

Az NKE biztosítja a közszolgálati életpályákhoz szükséges ismeretek és kompetenciák átadásának feltételeit. Továbbképzési és vezetőképzési központot működtet, infrastrukturális és oktatói kapacitást biztosít.

Célok:

 • A képzési célok összekapcsolása a közigazgatás-fejlesztési stratégia célrendszerével.
 • Tartalmi és módszertani követelmények központilag koordinált fejlesztése, közigazgatási tudásbázis.
 • A programok feladatainak ellátását biztosító Képzőközpontok kialakítása.
 • Tanulmányi pontrendszer bevezetése, a közszolgálaton belüli mobilitás támogatása.
 • A szervezeti és egyéni képzési szükségleteket feltáró tervezési rendszer bevezetése.
 • Komplex minőségügyi és ellenőrző rendszer kialakítása és működtetése.
slide30

Az NKE szerepe a tudástőke fejlesztésében 3.

Kutatási programok

Az NKE kutatási tevékenységét az állam újjászervezésének szakértői támogatására kell összpontosítani, elsősorban az AROP és EKOP programokhoz kell fenntartható tudományos hátteret kialakítani.

Nemzetközi képzések

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ fejlesztése (Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) a KÜM és a KIM szakmai irányításával.

Cél:a nemzetközi karrierút képzési támogatása a közszolgálati életpályán.

a magyary program int zked seit szolg l forr sok

ÁROP és EKOP (2009-2010. és 2011-2013. évi akciótervek kapcsolódó projektjei) összesen kb. 75 Mrd Ft, ebből

 • Szervezetfejlesztésre tervezett intézkedések: 11Mrd Ft,
 • Feladatrendszer megújítására tervezett intézkedések: 3 Mrd Ft,
 • Az eljárások racionalizálására tervezett intézkedések: 54 Mrd Ft,
 • Személyzetpolitika átalakítására tervezett intézkedések: 7 Mrd Ft.
A Magyary Program intézkedéseit szolgáló források
k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Kisfaludy László András