retim teknolojileri ve materyal tasar m sunum materyallerinin haz rlanmas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması - PowerPoint PPT Presentation


 • 698 Views
 • Uploaded on

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması' - hina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retim teknolojileri ve materyal tasar m sunum materyallerinin haz rlanmas

Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıSunum Materyallerinin Hazırlanması

Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

06532, Beytepe ANKARA

e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.trWeb: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

yans lar n haz rlanmas
Yansıların Hazırlanması
 • Yansılar, bir sunucu tarafından bir ekrana yansıtmak amacıyla bir tepegözde kullanılan geniş boyutlu slaytlara denebilir.
 • Yansılar aracılığıyla kavramlar, süreçler, rakamsal gerçekler, istatistikler ve plânları görsel olarak sunulur ve özetlenir.
 • Bazı kullanımlarda tahtaya yazma işini ortadan kaldırma işlevini görürler.
yans haz rlarken planlama
Yansı Hazırlarken Planlama

Yansıların hazırlanması ve kullanılmasında plânlama (kontrol listesi)

 • Sunucunun hitap ettiği kitlenin özellikleri nelerdir?
 • Yansılar hangi hedef davranışların gerçekleşmesine yarayacak veya hangi amaca hizmet edecek?
 • Bir içerik plânı hazırlandı mı?
 • Yansılar amaçlara ulaşmada uygun materyaller mi? Başka materyallerle birlikte kullanımı daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir mi?
 • Her yansı ile ilgili olarak bir içerik düzenlemesi yapıldı mı?
tepeg z yans lar n n haz rlanmas
Tepegöz Yansılarının Hazırlanması
 • Çeşitli yazılımlar kullanılarak bilgisayarda hazırlama:
  • Sunu programlarını kullanma (MS PowerPoint)
  • Bir sözcük işlemci program kullanma (MS Word)
 • Bir yansıda kullanılacak bir içerik eğer kâğıt üzerinde hazırlanmış ise (bir sanat çalışması gibi) bu içerik bir tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılabilir.
 • Bir asetatın üzerine elle (özel asetat kalemleriyle) yazma çizme
yans lar asetata kopyalama
Yansıları Asetata Kopyalama
 • Yansıları asetata basma:
  • Bilgisayarda hazırlanan bir yansı yazıcıda doğrudan asetatın üstüne basılabilir. (Piyasada değişik türde asetatlar bulunmaktadır.)
  • Bilgisayarda hazırlanan içeriğin kâğıt çıktısı alındıktan sonra fotokopi makinasında asetata kopyalanabilir.
yans lar asetata kopyalama 2
Yansıları Asetata Kopyalama-2
 • Fotokopi makinalarını kullanmanın üstünlükleri:
  • Fotokopi makinasının küçültme veya büyültme özelliğini kullanarak hazırlanan içerik olduğundan büyük veya küçük bir şekilde asetata yansıtılabilir.
  • İçeriğin bulunduğu kâğıt çıktının bir bölümü kapatılarak içerik farklı asetatlara çekilebilir.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Yansılar yatay biçimde hazırlanmalıdır. (Yansıların yatay biçimde hazırlanması yansıtılacak materyalin en iyi şekilde görüntülenmesini sağlar.)
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar9
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Yansılarda görsel düşünceler yer almalıdır. Şemalar, şekiller, çizelgeler ve grafikler ana konuyla bütünleştirilmelidir.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar10
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Bir yansıda sadece bir kavram veya sınırlandırılmış konular verilmeye çalışılmalıdır.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar11
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Söz kalabalığı yapılmamalıdır. Mümkün olan en az düzeyde metin kullanılmalıdır. Bir satırda 6 sözcük ve her yansıda 6 veya daha az sayıda satır yer almalıdır.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar12
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Anahtar sözcükler izleyicilerin önemli noktaları anlamalarını ve akılda tutmalarını sağlar.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar13
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Metinlerin yazı tipi, yazı tipi büyüklüğü ve kalınlığı vb. özellikleri açısından okunabilir olmaları önemlidir.
yans lar haz rlarken uyulmas gereken kurallar14
Yansıları Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar
 • Metindeki satırlar arasında yeterli bir boşluk olmalıdır.
 • Başlığın altına eklenecek bir çizgi, izleyicinin başlığı içerikten daha kolay ayırt etmesine yardımcı olacağından başlığın ayırt edici olmasına özen gösterilmelidir.
yans lar haz rlarken uyulacak kurallar
Yansıları Hazırlarken Uyulacak Kurallar
 • Yansılar çerçevelenerek kullanılmalıdır. Bu durum dikkatin dağılmasını engeller.
 • Bir konu ile ilgili verilmesi gereken çok fazla bilgi varsa, bir kaç saydama bölünmeli; bütün bilgiler tek bir saydamda verilmemelidir.
 • Yansılar karmaşık düşünceleri ardışık bir yapıda sunabilmelidir.
 • Karmaşık şekil ve grafiklerin verilmesi söz konusuysa, bir temel saydam üzerine aşamalı biçimde diğer saydamlar konularak, tüm şekil aşama aşama oluşturulmalıdır.
yans t c tepeg z kullan m yla lgili lkeler
Yansıtıcı/Tepegöz Kullanımıyla İlgili İlkeler
 • Yansıtıcının (Projektörün)/Tepegözün yalnızca bir yardımcı araç olduğu ve öğretmenin yerini tutamayacağı unutulmamalıdır.
 • Yansıtıcı (Projektör)/Tepegöz kullanılıyorken öğretmenin yüzü öğrencilere dönük olmalı; Aracın yanında durulmalı ve saydam görüntüsü perdedeyken sınıfta dolaşılmamalıdır.
 • Öğrencilerin dikkatini yalnızca o anda vurgulanan noktaya çekmek için, slayt/saydam üzerindeki diğer bilgilerin görüntülenmemesine çalışılmalıdır.
bas l bir metni aynen kullanman n yaratabilece i sak ncalar
Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar
 • Kitap veya dergiden alınan bölüm, yansılarda önerilen kullanım biçiminin aksine yatay değil dikey olabilir.
 • Basılı bir materyaldeki bilgi miktarı bir yansıda kullanılabilecek bilgi miktarından çok fazla olabilir.
 • Bir kitaptaki yazılı bir bölüm, okuyucunun kendi hızında ve yakın pozisyonda okumasına uygun özellikleri taşıdığından yansıtılmaya uygun olmayabilir.
 • Kitaptan bir bölümü aynen alarak bir yansıda kullanmak telif hakları açısından da uygun olmayabilir
slide23
GÖRSEL ARAÇLAR

Yazı Tahtaları

Kara Tahta: Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç kara tahtadır. Kara tahta, öğretmenin verdiği sözel mesajların görsel hale gelmesini sağlayan bir araçtır. Üzerinde renkli tebeşirle çizilen şekil, resim ve diyagramlar öğrenmeyi somutlaştırmak için çok sık kullanılan görsel öğretme yoludur.

Çok amaçlı tahtalar (Beyaz tahta): Günümüzde yavaş yavaş emektar kara tahtanın yerine almaya başlayan bu tahtalar tebeşir yerine silinen boyalı kalemlerin kullanıldığı tahtalardır. Bu tür tahtalara yazı yazılması, şekil vb. nesnelerin çizilmesi ve silinmesi daha kolaydır. Tebeşirin kullanıldığı kara tahtalara göre daha temiz bir kullanımları olduğu söylenebilir. Bu durum hem öğrencinin hem de öğretmenin tahtayı etkili bir araç olarak kullanmasına olanak sağlar.

Elektronik tahta: Çok amaçlı tahtalara benzer bir yapısı olan bu tahtalar elektronik beyaz tahtalardır. Bu tahtaya yazılan yazılar tahtaya tutturulmuş olan bir yazıcıdan çıktı olarak alınabilmekte veya bir bilgisayara aktarılarak elektronik olarak saklanabilmektedir.

Askı/Kanca tahtası: Bu tür tahtalar, normal bir tahtaya bir iğne vb. gibi araçlarla tutturulamayan heykel vb. gibi hafif olmayan eserlerin/ürünlerin sergilenmesinde kullanılır. Meslek okullarında yaygın kullanım alanları bulunmaktadır.

Pazen Tahta: Kara tahtanın yanı sıra sınıflarda pazen tahta (flannel board) en çok kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. Bir tabaka karton, tahta, beyaz köpük veya aynı büyüklükte bir mantarın üzerine pazen ya da tüylü bir kumaş geçirilerek yapılır. Kara tahtanın yanında uygun bir yere konabilir.

kitap sayfas n n yans materyaline d n t r lmesi
Kitap Sayfasının Yansı Materyaline Dönüştürülmesi

GÖRSEL ARAÇLAR: Yazı Tahtaları

 • Kara Tahta
 • Çok Amaçlı Tahtalar
 • Elektronik Tahtalar
 • Askı/Kanca Tahtası
 • Pazen Tahta
 • Manyetik Tahta
 • Dosya Tahtalar
 • Bülten Tahtası
yans lar n kullan m nda yans t lmas nda katlama teknikleri
Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Katlama Teknikleri
 • Birinci türde, yansının üzeri bir kâğıt veya karton parçası ile kapatılır ve gösterilen noktalar tartışıldıkça aşamalı bir şekilde karton sağa veya sola kaydırılarak yansının diğer kısımları yansıtılır.
 • İkinci şekilde ise yansının çeşitli bölümleri bant kullanılarak kâğıtlarla kapatılır. Sunu boyunca ilgili bölümlerdeki kâğıtlar kaldırılarak yansıdaki konular ayrı ayrı ele alınır.
yans lar n kullan m nda yans t lmas nda katlama teknikleri26
Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Katlama Teknikleri

- Sabit katlama tekniği - Seçmeli katlama tekniği

yans lar n kullan m nda yans t lmas nda katlama teknikleri27
Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Katlama Teknikleri
 • Sabit veya sıralı seçme tekniklerinde yansıları hazırlama yöntemi:
ba vuru kaynaklar
Başvuru Kaynakları
 • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.