halk n temel organizasyon lkeleri ve b l m n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Halkın Temel Organizasyon İlkeleri ve İş Bölümü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

Halkın Temel Organizasyon İlkeleri ve İş Bölümü - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Halkın Temel Organizasyon İlkeleri ve İş Bölümü. SSG -TAG – Bölüm 4. 4. Bölümün Amaçları. Mahallede afete hazırlık ve organizasyon çalışmalarını başlatmak. 4. Bölümün Hedefleri. Mahallede afete hazırlık çalışmalarında ilk adımları başlatmak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Halkın Temel Organizasyon İlkeleri ve İş Bölümü' - keelty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 b l m n ama lar
4. Bölümün Amaçları

Mahallede afete hazırlık ve organizasyon çalışmalarını başlatmak.

4 b l m n hedefleri
4. Bölümün Hedefleri
 • Mahallede afete hazırlık çalışmalarında ilk adımları başlatmak.
 • Afet sonrası görevlere ve iş bölümüne aşina olmak.
 • Olay Kumanda Sistemi (OKS)’nin mahalle düzeyinde uygulanmasını anlamak.
 • Mahallede o anda gönüllü olan ve dışardan yardıma gelen gönüllüleri harekete geçirmeyi (mobilizasyon) öğrenmek.
 • Ekip organizasyonu ve karar verme uygulamaları yapmak.
slide4

Sivil Savunma

Mahalle Görevlileri

HALKIN AFETE HAZIRLIKLI OLMA ÇALIŞMALARINDA

“12325 SAYILI SİVİL SAVUNMA BAKIMINDAN HALK TARAFINDAN YAPILACAK TEŞKİLAT VE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK”

MADDELERİNİN UYGULANMASI

komuta zinciri
Komuta Zinciri

Başbakanlık / İçişleri Bakanlığı

Valilik

Kaymakamlıkve

Belediye

Mahalle

İşyeri /

Site / Konut

komuta zinciri1
Komuta Zinciri

Emniyet Md.

(Şef kılavuz)

Karakol Amiri

(Baş kılavuz)

Mahalle Muhtarı

(Kılavuz)

Cadde ve Sokak

Kılavuzları

Bina Korunma

Amiri ve Personeli

ef k lavuzluk l l e emniyet m d r veya amiri
Şef Kılavuzluk(İl-İlçe Emniyet Müdürü veya Amiri)
 • Her İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü veya Amirliği sorumluluk bölgesi bir Şef Kılavuzluk kademesini oluşturur. Her şef kılavuzluğun kapsadığı alan bir Korunma bölgesidir.
 • İl ve İlçelerde Emniyet Müdürü veya Amiri Şef Kılavuzdur. Şef kılavuz kendisine iki yardımcı seçer. Şef kılavuzlar bu görevi, yetki devri yapacağı rütbeli bir astı vasıtasıyla yürütebilir.
 • Şef kılavuzlar MÜLKİ İDARE AMİRİNE karşı sorumludur.
ba k lavuzluk karakol amiri
Baş Kılavuzluk(Karakol Amiri)
 • İl ve İlçelerde her karakolun sorumluluk bölgesi içindeki mahallelerden bir Baş Kılavuzluk bölgesi oluşmaktadır. Her karakol baş kılavuzluk karargahı, her karakolun amiri ise baş kılavuzdur.
 • Emniyet teşkilatı bulunmayan yerlerde bu görevler Jandarma teşkilatı tarafından yürütülür.
 • Baş kılavuzlar ŞEF KILAVUZA karşı sorumludurlar.
k lavuz muhtar
Kılavuz(Muhtar)
 • İl ve İlçelerde her mahalle bir kılavuzluk bölgesidir. Mahallenin Muhtarı da kılavuzdur. Muhtarın görev yaptığı yer veya ikametgahı kılavuzluk karargahı olarak seçilir. Muhtar kendisine iki yardımcı seçer.
 • Kılavuzlar BAŞ KILAVUZLARA karşı sorumludurlar.
cadde ve sokak k lavuzlar vatanda lardan se ilir
Cadde ve Sokak Kılavuzları(Vatandaşlardan seçilir)
 • Her mahallede cadde ve sokaklar için sivil savunma teşkilat personeli ve muhtarla müştereken; vatandaşlar arasından cadde ve sokak kılavuzları seçilir.
 • Seçilen bu şahıslar kılavuzların yardımcılarıdır.
 • Sivil Savunma konularında eğitilirler.
 • Cadde veya sokak kılavuzları KILAVUZLARA karşı sorumludur.
bina korunma personeli binada ya ayanlardan se ilir
Bina Korunma Personeli (Binada yaşayanlardan seçilir)
 • Bina korunma personeli nüfus mevcuduna göre
  • Bina korunma amiri (Bina Yöneticisi)
  • Bina İtfaiyecileri (Yangın eğitimi almış olanlar)
  • Bina Hastabakıcıları (İlk Yardım eğitimi almış olanlar)
  • Bina Kurtarıcıları (Arama-Kurtarma eğitimi almış olanlar)
  • Sığınak Amiri(Olası bir afette, öncelikle binada yaşayanları önceden belirlenmiş emin bir barınağa nakledilmesinden ve bu yerin afet öncesinden hazırlanmasından sorumlu kişidir.)
bina korunma amiri ve personeli
Bina Korunma Amiri ve Personeli
 • Bina korunma amirleri; bina yöneticisi olup, diğer korunma personeli ise binada oturan ailelerin de yardımı ile korunma amiri tarafından seçilirler ve sivil savunma hizmetleri yönünden korunma amirlerinin emrinde bulunurlar.
 • Bina korunma personeli; şehir, kasaba ve daire ve müesseselerdeki sivil savunma teşkilleriyle askerlik veya milli savunma ile ilgili diğer hizmetlere ayrılmamış olan bina içindeki 16-65 yaşlarındaki bireyler arasından seçilir.
sivil savunma koruma malzemesi
Sivil SavunmaKoruma Malzemesi
 • Ev, apartman ve içinde oturulan diğer binalarda sivil savunma bakımından bulundurulması gereken malzeme çeşitleri şunlardır:
  • Yangın söndürme malzemesi,
  • Yiyecek ve içeceklerin korunması ve yedeklenmesi için gereken malzeme ve maddeler,
  • Sığınaklarda (barınaklarda) bulundurulması gereken malzemeler,
  • İlk yardım malzemesi,
  • Acil kurtarma ve onarma malzemesi
sivil savunma halk taraf ndan al nacak tedbirler
Sivil SavunmaHalk Tarafından Alınacak Tedbirler
 • Yangınlara karşı önleyici ve söndürücü tedbirler,
 • Yiyecek ve içecek maddelerinin korunması ve yedeklenmesi,
 • Barınaklar
 • Tahliye-Seyrekleştirme veya kabul işleri,
 • Birbirlerine karşılıklı yardım,
 • Afet haberleri ve bu haberlerde yapılacak işler.
mahalle planlamasi

MAHALLE PLANLAMASI

Mahallede Afete Hazırlık

1 ad m lk toplant
1. Adımİlk Toplantı
 • KİMLERİN KATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜN
  • Muhtar
  • Okul Müdürleri
  • Sağlık Merkezi Yöneticisi
  • İş adamları ve yöneticiler
  • Mahalle ve toplum Liderleri
  • Sivil Savunma gönüllüleri
  • Özel becerileri olan bireyler
  • İlgilenen herkes
1 ad m lk toplant1
1. Adımİlk Toplantı
 • HERKESİ TOPLANTIYA DAVET EDİN
  • Kişisel ilişkiler önemlidir.
  • Herkesi çağırmak için İlanlar \ Posterler
  • Yazılı davetiye
  • Toplantıdan hemen önce davet edilenlerin takibi
  • İsim etiketleri
  • İlgilenen herkesin bir listesini tutmaya başlayın.
1 ad m lk toplant2
1. Adım İlk Toplantı
 • GÜNDEM

İlk toplantı gündeminde şunlar olabilir;

  • Tanışma
  • Sorunun özet olarak tanımlanması
  • Mahalledeki potansiyel tehlikeler
  • Mahalledeki kaynaklar
  • Olası çalışmaların ve önceliklerin belirlenmesi
  • Görev dağılımı
1 ad m in s rr
1. Adımİşin Sırrı
 • TOPLANTILAR VE İŞ

Toplantılar sadece;

  • Bilgiyi paylaşmak
  • Var olan görevleri paylaşmak ve organize etmek
  • Kararları vermek için yapılır

İŞ toplantılar ARASINDAKİ zamanda yapılır.

2 ad m mahalle envanteri riskler ve zarar g rebilirlikler
2. Adım - Mahalle Envanteri Riskler ve Zarar Görebilirlikler
 • Tüm riskleri ve tehlikeleri tanımlayın ve haritada işaretleyin
  • Tehlikeli binalar
  • Yangın tehlikesi
  • Benzin istasyonları
  • Radyoaktif maddeler (laboratuarlar, paratonerler)
  • Engelliler, yaşlılar, çocuklar ve diğer özel ihtiyaçları olanların yerlerinin belirlenmesi
2 ad m mahalle envanteri kaynaklar ve beceriler
2. Adım - Mahalle Envanteri Kaynaklar ve Beceriler
 • Tüm kaynakları ve becerileri tanımlayın ve haritada işaretleyin
  • Operasyon, tedavi ve barınak bölgelerinin kurulabilmesi için güvenli açık alanlar
  • Ekipman
  • İnsan gücü ( beceriler)
2 ad m mahalle envanteri mahalle haritas n n haz rlanmas
2. Adım - Mahalle Envanteri Mahalle Haritasının Hazırlanması
 • Afet müdahalesi için mahalle haritanızı hazırlayın.
 • Riskleri ve zarar görebilirlikleri gösterin.
 • Kaynakları gösterin.
 • Olası erişim rotalarını gösterin.
 • Olası müdahale bölgelerini gösterin.
 • Olası barınak bölgelerini gösterin.
 • Haritayı kolay ulaşabilmek amacı ile birkaç yerde bulundurun.
3 ad m nceliklerinizi belirleyin
3. Adım Önceliklerinizi Belirleyin

İYİ

Güçlü yönlerinizi ve kaynaklarınızı göz önünde bulundurun

GÖZLEYİN / KONTROL EDİN

Sonraki adımlarınızı planlayın

ACİL

Derhal harekete geçin

4 ad m riskleri azaltmak in harekete ge in
4. Adım Riskleri Azaltmak İçin Harekete Geçin
 • Komşularınıza örnek olun. Aile Afete Hazırlık Planınızı ve Deprem Tehlike Avınızı Tamamlayın.
 • Mahallenizde yangın söndürücülerin sayısını arttırmak için çalışın.
 • Komşularınıza yapısal olmayan tehlikeleri anlatın ve eşyaların sabitlenmesini öğretin.
 • Bina yapı yönetmelikleri hakkında bilgi edinin ve yapı güçlendirme çalışmaları için uzmanlarla temasa geçin.
 • Mahallenizdeki okulların afet hazırlığı yapıp yapmadığını kontrol edin.
 • Mahallenizdeki geniş alanlara sahip çıkın ve koruyun.
 • Çevredekiler için hayati tehlike oluşturan terkedilmiş yapıların yıkılması için belediyeyle temasa geçin.
slide25

O.K.S

O.K.

İLTŞ.

LOJ.

O.P.

Olay Kumanda Sistemi (OKS)

olay kumanda sistemi oks mahallede
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Mahallede
 • Mahallede OKS’nin amacı;
  • Etkili liderlik sağlamak,
  • Müdahalenin verimliliğini arttırmak ve
  • Müdahalecilerin emniyetini sağlamaktır.
 • Mahalle OKS ekiplerinin hedefleri;
  • Olayın boyutlarını belirlemek,
  • Bir müdahale planı oluşturmak ve
  • Kaynakları harekete geçirmektir.
oks sorumluluklar nsanlar n ve toplumun emniyeti
OKS Sorumlulukları İnsanların Ve Toplumun Emniyeti
 • Mahalledeki OKS ekiplerinin öncelikli sorumluluğu
  • Bireylerin
  • Ailelerin
  • Toplumun emniyetini sağlamaktır.
 • Mahalledeki OKS ekiplerinin ikinci sorumluluğu
  • Çevreyi
  • Ekonomik kaynakları
  • Mal ve mülkü korumaktır.
olay kumanda sistemi oks organizasyon yap s
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Organizasyon Yapısı
 • PLANLAMA KOMİTESİ
 • Mahalle Envanteri
 • Risk Belirleme
 • Halk Eğitimi
 • İDARE VE
 • İLETİŞİM BÖLÜMÜ
 • Kayıt Görevlisi
 • Halkı Bilgilendirme S.
 • Harita Sorumlusu
 • OLAY KUMANDA MERKEZİ
 • Kumandan
 • Kumandan Yardımcısı
 • Haberleşme Sorumlusu

OPERASYON BÖLÜMÜ

LOJISTIK BÖLÜMÜ

Tehlike Belirlenmesi ve Kontrolü

Ekipman ve Teçhizat

Su ve Yiyecek

Hasar Tespiti ve

Hafif Arama ve Kurtarma

Trafik Kontrolü ve Ulaşım

Afette İlk Yardım

Barınma ve Hijyen

Küçük Yangınlara ve Basit Tehlikeli Maddelere Müdahale

Psikolojik Destek ve Yönlendirme

Emniyet (örneğin;okul tahliyesi)

Yardıma Gelenler

olay kumanda sistemi temel zellikleri
Olay Kumanda SistemiTemel Özellikleri
 • Birleşik Kumanda Yapısı
 • Yönetilebilir Kontrol Aralığı
 • Esnek Organizasyon
 • Standart Dil Birliği
 • Merkezi İletişim
 • Ayrıntılı Kaynak Yönetimi
1 birle ik kumanda yap s
1. Birleşik Kumanda Yapısı
 • Her ölçekte afetin yönetimine uygundur.
 • Farklı organizasyonlardan ilk müdahaleciler ve mahallelerdeki gönüllüler de bu sistem sayesinde bir arada olaya müdahale edebilirler.
 • Mümkün olan en uygun kişi tarafından sürdürülen sabit yönetim sağlar.
2 y netilebilir kontrol aral
Bir ekip en az 3 veya ihtiyaç duyulan kişi sayısı ile başlar.

Bir ekip liderinin etkin bir şekilde denetleyebileceği kişi sayısı 5’dir.

Kontrol aralığının yönetilebilirliği korundukça, organizasyon büyüyebilir.

Sorumluluklar dağıtılmalı ve işler paylaşılmalıdır.

2. Yönetilebilir Kontrol Aralığı
y netilebilir kontrol aral
Yönetilebilir Kontrol Aralığı

OLAY KUMANDANI

BÖLÜM LİDERİ A

BÖLÜM LİDERİ B

BÖLÜM LİDERİ C

BÖLÜM LİDERİ D

BÖLÜM LİDERİ E

YARDIMCI

YARDIMCI

YARDIMCI

YARDIMCI

YARDIMCI

EKİP 1-A

EKİP 1-A

EKİP 1-A

EKİP 1-A

EKİP 1-A

EKİP 1-B

EKİP 1-B

EKİP 1-B

EKİP 1-B

EKİP 1-B

EKİP 2-A

EKİP 2-A

EKİP 2-A

EKİP 2-A

EKİP 2-A

EKİP 2-B

EKİP 2-B

EKİP 2-B

EKİP 2-B

EKİP 2-B

3 esnek organizasyon
3. Esnek Organizasyon
 • Duruma ve ihtiyaçlara göre müdahale grupları genişletilebilir veya sınırlandırılabilir.
 • Tüm seviyelerde aynı ilkeler ve yaklaşım geçerlidir.
 • Sadece gerekli fonksiyonlar ve birimler harekete geçirilir.
 • Bir kişi birden fazla fonksiyonu yerine getirebilir.
 • Gereken durumlarda görev dağılımı değiştirilebilir.
4 ortak dil birli i
4. Ortak Dil Birliği
 • Farklı yer ve seviyelerden müdahalecilerin katılımında ortak terminoloji gereklidir.
 • Benzer yapı ve ortak dil kullanmak, her yerde, birbirini daha önce tanımayanlar arasında bile takım çalışması sağlar.
 • Mahalle gönüllüleri çalışmalarını, profesyonel müdahalecilere devrettiğinde karşılıklı yardım çalışmaları sırasında verilen emekler boşa gitmiş olmaz.
5 merkezi leti im
5. Merkezi İletişim
 • Merkezi iletişimde, herkes sadece bir kişiye karşı sorumludur.
 • Kumanda sisteminde haberleşme aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağıdır.
 • Kendi kontrol aralıklarında tüm seviyelerdeki sorumlular, etkili şekilde bilgi alabilirler ve kendi kontrol aralıklarında yayabilirler.
 • Verimli ve etkili karar verebilmek için bilgiler bir merkezde toplanır.
6 ayr nt l kaynak y netimi
6. Ayrıntılı Kaynak Yönetimi
 • Tüm talepler Kumanda Merkezine gider.
 • Olayın tamamı göz önünde bulundurularak kaynakların nasıl kullanılacağına karar verilir.
 • Kaynaklar merkezden sahaya en verimli şekilde koordine edilir ve gönderilir.
olay kumanda sistemi

Olay Kumanda Sistemi

İş Bölümü

olay kumanda sistemi oks g rev tan mlar
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Görev Tanımları
 • PLANLAMA KOMİTESİ
 • KILAVUZ (MUHTAR)
 • Cadde ve Sokak Kılavuzu
 • Gönüllüler
 • İDARE VE
 • İLETİŞİM BÖLÜM LİDERi (SSG-TAG)
 • Kayıt Görevlisi
 • Halkı Bilgilendirme S.
 • Harita Sorumlusu
 • OLAY KUMANDA MERKEZİ
 • Kumandan (Aza)
 • Kumn.Yard.(SSG-TAG)
 • Haberleşme Sorumlusu (SSG-TAG)

OPERASYON BÖLÜM

LİDERİ (SSG-TAG)

LOJISTIK BÖLÜM

LİDERİ (SSG-TAG)

Ekipman ve Teçhizat E.L.

Tehlike Belirlenmesi ve Kontrolü Ekip Lideri

Su ve Yiyecek E.L.

Hasar Tespiti ve

Hafif Arama ve Kurtarma E.L

Trafik Kontrolü ve Ulaşım E.L.

Tıbbi Operasyon Ekip. L.

Barınma ve Hijyen E.L.

Küçük Yangınlara ve Basit Tehlikeli Maddelere Müdahale E.L.

Psikolojik Destek ve Yönlendirme E.L.

Olay Bölgesi Emniyet E.L.

Yardıma Gelenler E.L

olay kumanda sistemi oks planlama b l m
Olay Kumanda Sistemi (OKS)Planlama Bölümü
 • OKS’de organizasyon yapısının 5 fonksiyonu
   • Planlama / Haber Alma (“Düşünenler”)
   • Kumanda (“Liderlik”)
   • İdare ve İletişim / Finans (“İdari işler”)
   • Operasyon (“Yapanlar”)
   • Lojistik (“Tedarikçiler”)
planlama b l m sorumluluklar
Planlama BölümüSorumlulukları
 • Afet öncesinde,sırasında ve sonrasında devam edecek bir planlama komitesi olacaktır.
 • Bu komitenin sorumlulukları şunlardır:
  • Strateji ve taktikleri belirler.
  • Operasyonel kaynakları belirler.
  • Bütün kayıtları tutar.
  • Risk değerlendirme ve risk haritalaması.
  • Operasyonun değerlendirilmesi.
  • Halkın Eğitimi
olay kumanda sistemi oks olay kumandan
Olay Kumanda Sistemi(OKS) Olay Kumandanı
 • OKS’de organizasyon yapısının 5 fonksiyonu
   • Planlama / Haber Alma (“Düşünenler”)
   • Kumanda (“Liderlik”)
   • İdare ve İletişim / Finans (“İdari işler”)
   • Operasyon (“Yapanlar”)
   • Lojistik (“Tedarikçiler”)
olay kumandan kimdir
Olay Kumandanı Kimdir ?
 • İlk gelen müdahalecidir.
 • Aza veya daha deneyimli ve yetkili ya da resmi görevliler geldiğinde, kumanda uygun bir anda el değiştirir.
 • Gerekirse, gönüllüler yardıma devam edebilirler.
olay kumandan sorumluluklar
Olay Kumandanı Sorumlulukları
 • Olayın boyutları ve türünü belirlemek
 • Neleri tehdit ettiğini belirlemek

-insan yaşamı

-çevre

-yapılar ve mal-mülk

 • Uygun kişileri gerekli yerlerde görevlendirmek
 • Mevcut ve gerekli olan kaynakları tespit etmek
 • Olayla başa çıkmak için uygun strateji belirlemek
 • Mahalle afet planını gözden geçirmek
 • Planı uygulamak
olay kumandan operasyonel sorumluluklar
Olay Kumandanı Operasyonel Sorumlulukları
 • Olay Kumanda Merkezinin organize edilmesi
 • Müdahale ve Hizmet bölgesinin tespiti ve kurulması
 • Olayların ve önceliklerinin belirlenmesi
 • Kaynakların başlangıçta ve gerektikçe kullandırılması
 • Bütün yapılanların kayda geçirilmesinin sağlanması
 • Mahalle haritası üzerinde gelişmelerin işlenmesi
 • Düzenli şekilde bölüm sorumluları ile görüşerek durumun güncellenmesi
 • Profesyonel ilk müdahalecilerin durum, öncelikler ve hareket planı hakkında bilgilendirilmesi
 • Yetkili resmi yardım ekipleri geldiğinde bilgilendirerek görevi devreder, koşullara göre yardımetmeyi ya da görevi sürdürmeyi önerir.
olay kumanda merkezi okm dare merkezi konumu
Olay Kumanda Merkezi - OKM(İdare Merkezi) Konumu
 • Merkezi yerde
 • Ulaşılabilir
 • Mevcut malzeme merkezine yakın
 • Tıbbi müdahale alanından ayrı bir yerde
 • Trafik karmaşasından uzak
 • Potansiyel tehlikelerden uzak
 • Yukarıdaki özelliklere sahip ”yedek ikinci bir yer” de belirlenir
olay kumanda merkezinin levleri
Olay Kumanda Merkezinin İşlevleri

OKS

 • Yönlendirme ve Denetim
  • Telsiz ve Telefon Haberleşmesi
  • Planlama
  • Finans Sağlama
  • Operasyonlar
  • Lojistik
  • Dokümantasyon ve Bilgi Toplama

( Haritalama da dahil olmak üzere)

  • Halkı Bilgilendirme
  • Dışardan gelen kurumlarla ilişkiler
  • Emniyet

OK

İLT

OP

LOJ

al t rma 4 1
Alıştırma! 4.1

Olay Kumandanının Sorumlulukları

Evet? Hayır? Olabilir?

al t rma 4 1 olay kumandan n n sorumluluklar
Alıştırma! 4.1Olay Kumandanının Sorumlulukları

Olabilir

Olabilir

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Olabilir

Hayır

Evet

Olabilir

Evet

Evet

Evet

 • Mahalle sakinlerine bilgi vermek
 • Kriz merkezindeki yetkililerle haberleşmek
 • Herhangi bir tehlike gördüğünde tüm operasyonu durdurmak
 • Mahalledeki hasarlı evlerin tespit çalışmalarını yapmak
 • Ev ev dolaşarak mahsur kalan mahalle sakinlerini aramak
 • Ev ev dolaşarak gaz kaçaklarını ve diğer potansiyel tehlikeleri belirlemek
 • Lojistik bölüm liderini değiştirmek
 • Başıboş hayvanların toplanması ve bakımı
 • Çağrıldığında ilk yardıma desteğe gitmek
 • Evi hasarlı olan mahalle sakinleri ile ilgilenmek
 • Mahallede yapılacaklar konusunda öncelikleri belirlemek
 • Mahalledeki müdahale ekiplerini oluşturmak
 • Eldeki kaynakların nasıl ve nerede kullanılacağına karar vermek
 • Mahalledeki çalışmaları ana hatlarıyla raporlamak
 • Mahalledeki bütün müdahale çalışmalarının yönetimi
olay kumanda sistemi oks haberle me sorumlusu
Olay Kumanda Sistemi (OKS)Haberleşme Sorumlusu
 • Olay Kumandanının (OK) gölgesidir. Sürekli OK ile kalır.
 • Diğer ekiplerin haberleşmelerini takip eder.
 • Kriz Merkezi ile sürekli bağlantı kurar.
 • Kriz Merkezinin talimatlarını alır ve OK’ ye iletir.
 • Görüşmeleri kısa tutar.
 • Kendisini, bulunduğu mahalleyi ve bölgeyi tanımlar.
 • Lojistik Ekip Lideri ile çalışarak farklı haberleşme yolları belirler.
olay kumanda sistemi oks
Olay Kumanda Sistemi (OKS)
 • OKS’de organizasyon yapısının 5 fonksiyonu
   • Planlama / Haber Alma (“Düşünenler”)
   • Kumanda (“Liderlik”)
   • İdare ve İletişim / Finans (“İdari işler”)
   • Operasyon (“Yapanlar”)
   • Lojistik (“Tedarikçiler”)
dare ve leti im b l m lideri sorumluluklar
İdare ve İletişim Bölüm Lideri Sorumlulukları
 • Kumanda zincirinde yukarıyla ve aşağısıyla iletişimi sağlar.
 • OK’nın onayı ile Halk belirli aralıklarla bilgilendirilir.
 • Mesaj trafiğinden sorumlu birisini belirler.
 • Ekip ihtiyaçlarının teminini kolaylaştırmak için, maddi, idari ve yasal konularda Lojistik Bölümüyle birlikte çalışmalıdır.
 • OK’yi ve yardımcısının yokluğunda, resmi kurumlar ve görevlilerle bu bölümün lideri görüşür.
dare ve leti im b l m di er g revler
İdare ve İletişim Bölümü Diğer Görevler
 • Harita Sorumlusu
  • Bölgenin haritasını elde eder ya da oluşturur.
  • Bütün olayları kendi kayıtlarına geçirir.
  • Önemli olanları haritaya işler.
haritalama
Haritalama

B

A

E

 • Mahalle haritası edinin ya da çizin.
 • Haritayı sorumluluk alanlarına göre

ayırın.

 • Gözden kaçırılan bir yer olmadığından emin olun
 • Her bölüm için, ilk müdahaleden

sorumlu olacak bir ekip lideri

görevlendirin.

 • İlk değerlendirme sonrasında, gerekli ise, işin ve kaynakların durumuna göre görevlendirmeleri sistematik yapın. Cadde Cadde, Sokak sokak, bina bina, vb...

C

D

dare ve leti im b l m di er g revler1
İdare ve İletişim Bölümü Diğer Görevler
 • Halkı Bilgilendirme Sorumlusu
  • Bilgileri sürekli güncel tutar.
  • Halkı düzenli bir şekilde bilgilendirir
  • Geçerli ve güven tazeleyici bilgiler sağlar.
  • Netleşmeyen bilgileri vermez.
  • Güvenilirdir. Ekip içi gizliliği ön planda tutar.
dare ve leti im b l m di er g revler2
İdare ve İletişim Bölümü Diğer Görevler
 • Kayıt Görevlisi
  • Kayıt tutar ve yazılı haberleşmeyi sağlar.
  • Kayıt tutabilmek için gerekli formları oluşturulmasına yardım eder.
  • Olay Durum Raporuna olay numarasını, öncelik durumunu, görevlendirilen ekibi, başlama ve bitiş zamanı kaydedilir.
  • Kazazedeler ile ilgili bilgileri titizlikle detaylı tutar:
   • Kurtarılanların Sayısı
   • Yaralıların ve Aciliyetlerin Sayısı
   • Mahsur Kalanların Sayısı
   • Ölü Sayısı
   • Yardıma İhtiyacı Olanların Sayısı
   • Belirli zamanlarda OK’ye rapor verir
olay kumanda sistemi oks operasyon
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Operasyon
 • OKS’de organizasyon yapısının 5 fonksiyonu
   • Planlama / Haber Alma (“Düşünenler”)
   • Kumanda (“Liderlik”)
   • İdare ve İletişim / Finans (“İdari işler”)
   • Operasyon (“Yapanlar”)
   • Lojistik (“Tedarikçiler”)
olay kumanda merkezi operasyonlar
Olay Kumanda Merkezi Operasyonlar
 • ‘‘Yapanlar’’
  • Hasar Tespiti
  • Arama ve Kurtarma
  • Tehlikeli Maddelerin Kontrolü
  • Yangın Söndürme
  • Triaj ve Afette İlk Yardım
operasyon b l m operasyon b l m lideri
Operasyon Bölümü Operasyon Bölüm Lideri
 • Görevleri yazar, görevlendirme yapar.
 • Duruma göre kaynakları yönlendirir. (İnsan ve Malzeme)
 • Grup Durum Formunun doldurulmasını sağlar. (bir yazıcı belirler)
 • Yapılanların kayda geçirilmesini sağlar.
 • Ekibini oluşturur. (Kontrol edilebilir yönetim aralığını dikkate alır)
 • Ekiptekilere görevlerini verir.
 • Operasyon öncesi durumu değerlendirir.
 • Düzenli olarak önceliklerin yeniden gözden geçirilmesini sağlar.
 • Daima “eşli” çalışılmasını sağlar.
 • “Emniyet Sorumlusu” olarak, herhangi bir emniyetsiz durumda operasyonu durdurur.
 • Kaynakların kullanımını yönetir.
 • OK’yi sürekli bilgilendirir. (Gereksinimleri / Gelişmeleri / Durumu Bildirir)
operasyon b l m yang n tehlikeli madde ekibi sorumluluklar
Operasyon BölümüYangın / Tehlikeli Madde Ekibi Sorumlulukları
 • Küçük yangınları söndürür
 • Su kullanarak bütün közlerin sönmesini sağlar
 • Tehlikeli Maddeleri ayırır (gerekiyorsa ortamdan uzaklaştır)
 • Gerekiyorsa tesisatları kapatır
 • Ekip Lideri Operasyon Lideri ile haberleşir
operasyon b l m hafif arama kurtarma ekibi sorumluluklar
Operasyon BölümüHafif Arama-Kurtarma Ekibi Sorumlulukları

Hafif Hasarlı Yapılarda

 • Arama, Triaj, Rapor Et
 • İçerde İlk Yardım

Orta Hasarlı Yapılarda

 • Tesisatlar (Yangın Ekibi)
 • Arama, Triaj, Rapor Et
 • Kazazedelerin Binadan Çıkarılması
 • Dışarda İlk Yardım (Mecbur kalınmadıkça, içeride ilk yardım yapılmamalıdır. )

Ağır Hasarlı Yapılarda

 • Dışarda Kal, Rapor Et
 • Tesisatlar (Yangın Ekibi)
operasyon b l m hafif arama kurtarma ekibi sorumluluklar1
Operasyon Bölümü Hafif Arama - Kurtarma Ekibi Sorumlulukları
 • Yapıları işaretler
 • Gönüllü Emniyeti için Hasar Tespit Formunu doldurur
 • Etkili artçı şoklardan sonra yapıların durumunu tekrar kontrol eder
operasyon b l m t bbi m dahale b lgesi sorumluluklar
Operasyon BölümüTıbbi Müdahale Bölgesi Sorumlulukları
 • Muhtemel afetzede sayısı için

Tehlikelerden Uzak

Kolay Ulaşılabilir

Triaj için yeterli genişlikte bir alan hazırlar

 • Acil ve ikincil vakalar için ayrı ayrı müdahale yerlerini hazırlar
 • Tıbbi müdahale alanının yerini diğer ekiplere bildirir.
operasyon b l m emniyet sorumlusu
Operasyon BölümüEmniyet Sorumlusu
 • Emniyet açısından riskleri ve tehlikeleri belirler
 • Emniyetsiz durumu Operasyon Bölüm Liderine

bildirir.

 • Müdahaleciler için uygun emniyet malzemeleri

sağlar.

 • Resmi Emniyet Görevlilerine ve Profesyonel

Ekiplerin Güvenlik hizmetlerine yardımcı olur.

olay kumanda sistemi oks lojistik
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Lojistik
 • OKS’de organizasyon yapısının 5 fonksiyonu
   • Planlama / Haber Alma (“Düşünenler”)
   • Kumanda (“Liderlik”)
   • İdare ve İletişim / Finans (“İdari işler”)
   • Operasyon (“Yapanlar”)
   • Lojistik (“Tedarikçiler”)
lojistik b l m
Lojistik Bölümü
 • ‘‘Tedarik Edenler’’
  • Kaynakları Belirler
   • İnsan (Görevli ve Gönüllü)
   • Ekipman ve Teçhizat
  • Nakil
  • Hizmet Noktaları ve Tesisler
  • Su ve Yiyecek
  • Barınma ve Sıhhi Önlemler
oks de g rev da l m lojistik b l m lideri
OKS’de Görev DağılımıLojistik Bölüm Lideri
 • Lojistik Bölüm Lideri Olay Kumanda Merkezinde (OKM) bulunur.
 • Kurulacak hizmet alanlarına yer, personel, ekipman ve teçhizat sağlanmasından sorumludur.
 • Ekipmanların ve teçhizatların uygun yerlere yerleştirilmesi konusunda ekibini yönlendirir.
 • OK’yi kaynaklar ve ihtiyaçlar konusunda sürekli bilgilendirir.
 • Temizlik, beslenme, barınak ve psikolojik destek alanları ile gerektiğinde diğer alanları kurar.
 • Yolları açtırır ve temizletir, gerekiyorsa trafiği kontrol eder.
lojistik b l m sorumluluklar
Lojistik Bölümü Sorumlulukları
 • OK’nin onayı ile hizmet bölgesini belirler
 • Bir mesaj merkezi kurar
 • OK’ye mesaj iletmek üzere bir “haberci” belirler
 • Tüm Haberleşme trafiğinin kaydını tutmak
 • Var olan kaynakları listelemek
 • Gönüllüleri kaydetmek, görevlendirmeleri takip etmek
 • Ekipman ve Teçhizat sağlamak: Yangın söndürücüler, battaniyeler, bandajlar, bina destekleme malzemeleri ve sedyeler gibi...
 • Formları hazırlamak: Olay Durum Rapor Formu, Mesaj Formu, Malzeme Formu, Gönüllü Kayıt Defteri, Personel Kayıt Formu, Tıbbi Müdahale Bölgesi Formu, Haberleşme Kayıt formu gibi...
lojistik b l m ekiplerin sorumluluklar
Lojistik Bölümü Ekiplerin Sorumlulukları
 • Var olan kaynakların listesini yapar (insan, malzeme)
 • Lojistik Sorumlusunu sürekli bilgilendirir
 • Su ve yiyecek depolanmasını ve dağıtımını organize eder
 • Barınma ve bakım için emniyetli yerler hazırlar
 • Geçici tuvalet ve çöp alanlarını kurar, temizliğini sağlar
 • Yolları açtırır ve temizletir, gerekiyorsa trafiği kontrol eder
 • Gerektiğinde, çocukların, yaşlıların ve engellilerin bakımı için gerekli hizmetleri organize eder
 • Yardıma gelenleri organizasyona dahil eder.
lojistik b l m ekipman ve te hizat
Lojistik Bölümü Ekipman ve Teçhizat
 • Numara ya da Görev İsimleri yazılı yelekler
 • Kısa Mesafe Telsiz
 • Amatör Telsiz
 • Masa ,sandalye
 • AM/FM radyo
 • Kalem, kağıt
 • Görev tanım dosyası
 • Dosya kutuları
 • Giden mesaj kutusu
 • Mahalledeki acil müdahale malzemelerinin envanteri
al t rma 4 2
Alıştırma ! 4.2

OKS’de bu kimin görevi ?

al t rma 4 2 oks bu kimin g revi
Alıştırma ! 4.2 OKS bu kimin görevi ?
 • 3 ana bölüme ilişkin bilgileri kullanarak, listedeki durumların hangi bölümün ya da hangi sorumlunun ana görevleri arasında olduğuna karar verin. (Bazı durumlar birden çok bölümün görev alanına girebilir.)
 • İşaretlerken şu kısaltmaları kullanın;
  • “OK” Olay Kumandanı
  • “O” Operasyon
  • “L” Lojistik
al t rma 4 2 oks de bu kimin g revi
Alıştırma ! 4.2 OKS’ de bu kimin görevi ?

L

O

O

L

OK

O

O

O

OK

Hava karanlık, elektrikler kesik, müdahale çalışmasınısürdürebilmek için ek el fenerlerine gerek duyuluyor.

Müdahale Bölgesinin kurulacağı yerde aşağı düşmüş bir elektrik hattı var.

Bir mahalle sakini evinde gaz kokusu aldığını ama gazı kesemediğini bildiriyor.

El radyosunun pilleri bitiyor.

Kriz Merkezi yetkilileri mahallenizdeki durumu bütün ayrıntıları ile bilmek istiyor.

Birkaç mahalle sakini hafif yaralanmış ve ilk yardım gerekli.

Mahallenizdeki parkta küçük bir yangın başlamış.

Müdahale Bölgesinin etrafında başıboş dolaşan tehlikeli bir köpek görülüyor.

Bir haber ekibi kamera ile bölgeye gelerek sizin çalışmalarınızı belgelemek istiyor

al t rma 4 2 oks de bu kimin g revi1
Alıştırma ! 4.2 OKS’ de bu kimin görevi ?

O

L

L

OK

L

 • İki kişinin yardıma ihtiyacı var. Bir tanesi çocuğunu bulamıyor. Diğeri karısının üzerine devrilen kitaplığı kaldırmak için yardım istiyor.
 • Yağmur yağıyor. Kumanda Merkezinin ve ilk yardım alanının üzeri kapalı değil.
 • Pek çok insan OK’ye soru sormak için geliyor. OK birisinin kapıda durarak giriş çıkışı kontrol etmesini istiyor.
 • Olay Kumandanı çok yorgun ve yetkilerini bir başkasına devrediyor. Görevi devralacak olan Olay Kumandanı mahallenin son durum raporunu istiyor.
 • Mahalle sakinlerinin pek çoğu gönüllü olarak yardım etmek istiyor.
olay durum de erlendirmesi
Olay Durum Değerlendirmesi
 • Kumanda Fonksiyonunun Hedefleri
  • Boyutları tanımlamak
  • Strateji belirlemek
  • Kaynakların Görevlendirilmesi
 • Zaman, gün, mevsim
 • Binada bulunanların sayısı (tahminen)
 • Tehlikeler
 • Hasar tespiti
  • bina
  • tesisatlar
  • yol durumu
  • hizmetler
al t rma 4 3
Alıştırma ! 4.3

İlk Ne Yapacağız ?

Yüksek

Orta

Düşük

Öncelikli

al t rma 4 3 lk ne yapaca z
Alıştırma ! 4.3 İlk Ne Yapacağız ?

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Yüksek

Düşük

Düşük

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Yüksek

 • 200. Cadde No 3: Baca evin üstüne devrilmiş.
 • Çınar Sokak No 13: Evden duman kokusu geliyor.
 • Kavak Sokak No 25: Elektrik direği arabanın üstünde.
 • Kavak ve Ana Sokak Köş.: Yıkıntılar sokakları kapatmış.
 • 204. Cadde No 12: Gaz kokusu var, tesisatların kapatılması..
 • Çınar Sokak No 56: Çit devrilmiş, başıboş bir köpek var.
 • 207. Cadde No 4: Ön odaların camları kırılmış.
 • Kavak Sokak No 45: Bir mahalle sakini dolap altında sıkışık.
 • 210. Cadde No 7: Elektrik kablosu kopmuş kaldırımda duruyor.
 • Çınar Sokak No 76: Bahçede bacağı kırık birisi var.
 • Kavak Sokak No 89: Temelden kaymış, evde 4 kişi mahsur.
 • Çınar ve Yenice Sokak Köş.: Araba kazası, yaralılar var.
al t rma 4 4
Alıştırma ! 4.4

Ekiplerin Organizasyonu

al t rma 4 4 ekiplerin organizasyonu
Alıştırma! 4.4Ekiplerin Organizasyonu
 • OKS’nin 5 fonksiyonu için ekipler oluşturulduktan sonra mahalledeki müdahale çalışması için 11 gönüllü kişi daha bulunmaktadır.
 • Olay Kumandanı bu kişileri müdahale ekiplerine dağıtmak için yardımcı olmanızı istiyor.
 • Bu ekipleri nasıl oluşturursunuz ve ne tür işler için kullanırsınız?

A ________ 5 kişilik 1 ekip ve 6 kişilik 1 ekip

B ________ 3 kişilik 3 ekip ve 2 kişilik 1 ekip

C ________ 2 kişilik 4 ekip ve 3 kişilik 1 ekip

D ________ 4 kişilik 2 ekip ve 3 kişilik 1 ekip

E ________ 3 kişilik 2 ekip ve 5 kişilik 1 ekip

al t rma 4 4 ekiplerin organizasyonu1
Alıştırma! 4.4Ekiplerin Organizasyonu

A._________ 5 kişilik 1 ekip ve 6 kişilik 1 ekip

En az sayıda ekip kurulmuş olur, 2 ekip

B._________ 3 kişilik 3 ekip ve 2 kişilik 1 ekip

Ekiplerin çoğu 3 kişilik. 3 kişilik ekip daha emniyetlidir

C._________ 2 kişilik 4 ekip ve 3 kişilik 1 ekip

En çok ekip elde edilir. Ancak, 3 kişilik ekip sayısı az

D._________ 4 kişilik 2 ekip ve 3 kişilik 1 ekip

4 kişilik ekip, sedye ve tahkimat ekibi olarak iyidir

E._________ 3 kişilik 2 ekip ve 5 kişilik 1 ekip

Herhangi bir artı veya eksi getirmez

slide81

OKS’ de Kullanılan Formlar

 • Olay Durum Rapor Formu
 • Kumandanın Afete Genel Bakış Formu
 • Ekip Kontrol Formu
 • Mesaj Formu
 • Personel Kayıt Formu
 • Malzeme Formu
 • Tıbbi Müdahale Bölgesi Formu

Şimdi Birlikte Kısaca İnceleyelim!

al t rma 4 6
Alıştırma ! 4.6

Senaryo Çalışması

1. Grup - 01.00, Pazar, Mayıs.......Evdesiniz

2. Grup - 20.00, Cumartesi, Kasım......Alışveriş Merkezindesiniz

3. Grup - 16.00, Çarşamba, Şubat..........Şehir merkezindesiniz

al t rma 4 6 senaryo al mas
Alıştırma ! 4.6 Senaryo Çalışması

Az önce bir deprem oldu. Çok kuvvetli bir sarsıntı hissedildi.

 • Kendinizi hazırlayın.
 • Görev dağılımını planlayın.
 • Ekiplere bölünerek bir iş bölümü yapın.
 • O anki durumu ve gelişmeleri kaydedin.
 • Bölge hakkındaki bilginize dayanarak olası problemleri tanımlayın.
 • Başlangıç olarak, önceliklerinizi belirleyerek bir hareket planı geliştirin.
al t rma 4 6 senaryo al mas1
Alıştırma! 4.6 Senaryo Çalışması

Nasıl Gitti?

 • Olay Kumandanı seçtiniz mi?
 • Görev dağılımı tamamlandı mı?
 • Durumu değerlendirip önceliklerinizi belirlediniz mi?
 • İhtiyaçlarınızı ve kaynaklarınızı tespit ettiniz mi?
 • Neler bulduğunuza ve yaptığınıza dair kayıt tuttunuz mu?
al t rma 4 6 senaryo al mas2
Alıştırma! 4.6 Senaryo Çalışması

Neler Buldunuz?

 • OKS’nin temel prensipleri çalıştı mı?
 • Birleşik Kumanda Yapısı
 • Yönetilebilir Kontrol Aralığı
 • Esnek Organizasyon
 • Standart Dil Birliği
 • Merkezi İletişim
 • Ayrıntılı Kaynak Yönetimi

Görev dağılımı yapabildiniz mi ?

daha sonra ne yapaca z
Daha Sonra Ne Yapacağız?
 • Mahallenizde afet bilincini ve hazırlığını arttırmak için neler yapabilirsiniz?
 • Kişisel olarak geliştirmek istediğiniz başka beceriler var mı?
  • Yangın Söndürme Teknikleri
  • İlk Yardım
  • Arama ve Kurtarma
  • Telsiz Haberleşmesi
 • SSG - TAG eğitimine katılmak için ikna edebileceğiniz başkaları var mı?
de erlendirme
Değerlendirme
 • Geri Bildirim
 • Gelecek için düşünceler
ad