Al inink darbo bir a
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Situacija Šalčininkų rajono darbo rinkoje. Šalčininkų darbo birža. DARBO BIRŽOS FUNKCIJOS. Analizuoja darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus; Registruoja laisvas darbo vietas ir bedarbius; Ieško laisvų darbo vietų ir informuoja norinčius įsidarbinti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - valarie-oral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Al inink darbo bir a

DARBO BIRŽOS FUNKCIJOS

 • Analizuoja darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus;

 • Registruoja laisvas darbo vietas ir bedarbius;

 • Ieško laisvų darbo vietų ir informuoja norinčius įsidarbinti;

 • Tarpininkauja piliečiams įsidarbinant;

 • Dalyvauja organizuojant bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinį mokymą;

 • Nustatyta tvarka disponuoja iš Užimtumo fondo gautomis lėšomis;

 • Rengia valstybines, o kartu su savivaldybėmis – teritorines gyventojų užimtumo programas pirmiausia toms gyventojų grupėms, kurios negali lygiomis sąlygomis su kitais piliečiais konkuruoti darbo rinkoje;

 • Kartu su savivaldybėmis organizuoja viešuosius darbus, nukreipia į juos bedarbius;

 • Organizuoja Užimtumo fondo remiamus darbus;

 • Skiria nedarbo socialinio draudimo išmokas.


Al inink darbo bir a

JEIGU JŪS NORITE

UŽSIREGISTRUOTI

DARBO BIRŽOJE,

PRAŠOME PATEIKTI

ŠIUOS DOKUMENTUS:

 • Lietuvos Respublikos piliečio pašą ar asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie asmens gyvenamąją vietą;

 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir\ar darbo knygelę;

 • Dokumentus, patvirtinančius išsilavinimą, specialybę, profesiją ir kvalifikaciją (diplomus, pažymėjimus);

 • Gaunantys iš valstybės biudžeto pensiją – pažymėjimą apie pensijos paskyrimo terminą ir dydį;

 • Invalidai – invalidumo pažymėjimą ir\arba neįgalimo lygį ir darbingumo lygį nustatantį pažymėjimą;

 • Atlikę būtinąją karo tarnybą – karinį bilietą;

 • Pažyma ir Savivaldybės – gaunantys šalpos pensiją;

 • Atleisti iš darbo 2004 m. II pusmetyje ir vėliau – pažymą iš paskutinės darbovietės (pažymos forma nurodyta Žin., 2004 Nr.186-6930)


Al inink darbo bir a

BEDARBIS – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, nesimokantis pagal dieninę mokymo formą

įstatymų nustatyta

tvarka įsiregistravęs

teritorinėje darbo biržoje

kaip ieškantis darbo

ir pasirengęs dalyvauti

aktyvios darbo rinkos

politikos priemonėse.

Kas yra bedarbis ?


Bedarbio teis s

Teisės aktų nustatytomis sąlygomis bedarbiai turi teisę į:

BEDARBIO TEISĖS

 • informaciją apie laisvas darbo vietas

 • konsultavimo paslaugas

 • tarpininkavimo paslaugas įsidarbinant

 • profesinį mokymą nedarbo atveju

 • papildomą užimtumo rėmimą

 • galimybę dirbti viešuosius

 • ir Užimtumo fondo remiamus darbus

 • nedarbo draudimo išmokos (jeigu atitinka Nedarbo draudimo įstatymo nustatytus reikalavimus)

 • VISOS PASLAUGOS BEDARBIAMS YRA NEMOKAMOS

Bedarbio teisės


Bedarbio pareigos

 • Savarankiškai, aktyviai ieškoti darbo į:

 • Pranešti per 3 dienas darbo biržai apie savarankišką įsidarbinimą,

 • verslo liudijimo įsigijimą, įmonės registravimą

 • Atvykti į darbo biržą paskirtu laiku

 • Pranešti telefonu arba registruotu laiškų negalint dėl svarbių priežasčių

 • paskirtu laiku atvykti į darbo biržą

BEDARBIO PAREIGOS

 • Nuvykti pas darbdavį gavus rekomendaciją įsidarbinimui ir ne

 • vėliau kaip per 3 dienas pranešti darbo biržai apie darbdavio

 • priimtą sprendimą

 • Nuvykti sveikatos patikrinimui, kad būtų nustatytas

 • tinkamumas darbui

 • Dalyvauti sudarant įsidarbinimo planą ir jame numatytose

 • priemonėse

Bedarbio pareigosAl inink darbo bir a

Bedarbių santykio su darbingo amžiaus gyventojais į:dinamika Šalčininkų rajone

2003-2005m.m.

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais

 • Prognozuojama, kad 2005 m. gruodžio 31d. nedarbo lygis sieks 9,1 proc.

 • Per 2005 metus nedarbo lygis sumažėjo nuo 12,7 sausio 1d. iki 7,7proc. lapkričio 1d., t.y, 4,7 punkto.

 • 2004 m. aukščiausiasnedarbo lygis buvo kovo 31d. ir rugpjūčio 31d.

 • 2005 m. eigoje nedarbo lygis nuosekliai mažėja.

 • 2005 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius yra 23060.


Al inink darbo bir a

Darbo jėgos pasiūla, struktūra ir kitimo į:

tendencijos

 • Sumažės besikreipiančių piliečių skaičius . Per 2005m. metus užregistruos 1046 bedarbiais mažiau negu 2004m.

 • Dauguma besikreipiančių kaimo gyventojai. Jų užregistruota 72 proc.

 • Didėja pasirengusių darbo rinkai bedarbių skaičius .

 • Pakartotinai 2003m. Užregistravo 81 proc. bedarbių, 2004m. -75 proc., 2005m. -76 proc.

Darbo jėgos pasiūla


Al inink darbo bir a

45,7 į:%

41 %

42.4%

44,4 %

43,2 %

44,1 %

10,6 %

10,4%

2,7 %

9,9%

2,8 %

2,8 %

Užregistruota bedarbių


Al inink darbo bir a

TRUMPA į:ŠALČININKŲ RAJ. SITUACIJOSDARBO RINKOJEAPŽVALGA

2005 m spalio mėnesį:   2005 m. lapkričio 1 d.:

Trumpa situacijos apžvalga

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius Šalčininkų rajone- 23060:

Vyrų 12146 Jaunimo 5365

Moterų 10914Al inink darbo bir a

UŽREGISTRUOTA BEDARBIŲ IKI 35m. į:PER 2005 m. 01-10 men.

Užregistruota bedarbių iki 35m.

Per 2005m. užregistruota 2607 bedarbiai, tarp jų iki 35m. 933 ( 35,8 proc)


Al inink darbo bir a

Bedarbių santykio su darbingo amžiaus gyventojais dinamika Šalčininkų rajono seniūnijose

2005 m. lapkričio mėn. 1d.

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais

Aukščiausias nedarbo lygis yra Akmenynės, Poškonių, Gerviškių, Dieveniškių seniūnijose nuo 15,1 iki 10,9 proc., žemiausias – Kalesninkų, Pabarės, Eišiškių, Šalčininkų seniūnijose nuo 5,59 iki 6,84 proc.


Darbo j gos paklausa strukt ra ir kitimo tendencijos

Dauguma užregistruotų laisvų darbo vietų buvo nekvalifikuotiems darbininkams -53 proc. (2004m.-67 proc.)

Dauguma laisvų darbo vietų registruota paslaugų (45,9 proc.) ir pramonės (30,5 proc.) sferose.

Didėja įdarbinimas už rajono ribų.

Darbo jėgos paklausa, struktūra ir kitimotendencijos

Darbo jėgos paklausa


Al inink darbo bir a

UŽREGISTRUOTA LAISVŲ DARBO VIETŲ nekvalifikuotiems darbininkams -53 proc. (2004m.-67 proc.)

IR ĮDARBINTA BEDARBIŲ 2005 m. 1-10 men.

Užregistruota LDV ir įdarbinta bedarbių


Al inink darbo bir a

ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ BAROMETRAS 2005 M. nekvalifikuotiems darbininkams -53 proc. (2004m.-67 proc.)

KVALIFIKUOTIEMS DARBININKAMS

IR APTARNAVIMO DARBUOTOJAMS

SPECIALISTAMS SU AUKŠTUOJŲ

IR AUKŠTESNIUOJU IŠSILAVINIMU

Siuvėjai;

Vairuotojai DE kat.;

Mūrininkai;

Betonuotojai;

Tinkuotojai;

Plytelių klojėjai;

Dažytojai;

Elektrikai;

Virėjai

Maisto pramonės technologai;

Vyr.buhalteriai;

Inžinieriai elektrikai;

Gydytojai-kardiologai;

Gydytojai-echoskopuotojai;

Gydytojai-anesteziologai-reanimatologai;

Socialiniai darbuotojai;

Lietuvių kalbos mokytojai;

Anglų kalbos mokytojai;

Pedagogai-logopedai

didelės

didelės

Padavėjai;

Apsaugos darbuotojai;

Pardavėjai;

Medienos ruošos darbininkai;

Elektromechanikai;

Kepėjai;

Konditeriai;

Staliai

Pradinio ugdymo mokytojai;

Informatikos mokytojai;

Ekonomikos mokytojai;

Elektromechanikai;

Pardavimų vadybininkai; Buhalteriai;

Elektronikos ir nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) technikai

ribotos

ribotos

Traktorininkai;

Daržininkai;

Žemės ūkio technikos mechanikai;

Kalviai;

Namų ūkio meistrai,ekonomai;

Suvirintojai;

Šaltkalviai, vairuotojai BC kat.

Rusų kalbos mokytojai;

Civilinės statybos inžinieriai;

Inžinieriai mechanikai;

Statybos inžinerijos technikai;

Slaugos specialistai;

Žemės ūkio technologai; Agronomai;

Gyvulininkystės technologai; Veterinarai.

mažos

mažos


Sidarbimimo galimybi prognoz 2006 m specialistams su auk tuoju ir auk tesniuoju i silavinimu
ĮSIDARBIMIMO GALIMYBIŲ PROGNOZĖ 2006 M. SPECIALISTAMS SU AUKŠTUOJU IR AUKŠTESNIUOJU IŠSILAVINIMU


Sidarbimimo galimybi prognoz 2006 m kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo darbuotojams
ĮSIDARBIMIMO GALIMYBIŲ PROGNOZĖ 2006 M. KVALIFIKUOTIEMS DARBININKAMS IR APTARNAVIMO DARBUOTOJAMSAl inink darbo bir a

Darbo klubas programose – dalyvaudami šioje programoje žmonės sužino kaip reikia

ieškoti darbo, bendrauti su darbdaviais, paruošti įsidarbinimo dokumentus (CV, motyvacinį

laišką), susipažįsta kaip ieškoti laisvų darbo vietų Informacijos ir konsultacijų centre

bei internete. Bedarbiams suteikiama psichologo pagalba. Po darbo klubų dauguma

dalyvių jaučiasi tvirčiau, labiau pasitiki savimi, įgyja bendravimo įgūdžių.

Dalyviai teigia, kad darbo klubų nauda yra ta, jog padidėja dalyvaujančių

šioje programoje asmenų darbo bei mokymosi motyvacija, žmonės aktyviau ieško darbo

žino, kaip taj reikia daryti.

Profesinis mokymas– šios programos tikslas padėti bedarbiams įsigyti

paklausią profesiją bei kvalifikaciją atitinkančią darbo rinkos poreikius, arba

persikvalifikuoti. Dalyviui mokama 187,50 Lt stipendija, finansuojama kelionės į

mokymo įstaigą išlaidos.


Al inink darbo bir a

Verslo pagrindų mokymas programose– dalyvaujantiems verslo

organizavimo kursuose, kuriuos veda darbo biržos

specialistai, bedarbiams pateikiama informacija

apie verslo organizavimo galimybes, verslo pradžią,

teikiamas lengvatas, verslo plano rengimą.

Ilgalaikių bedarbių įgūdžių atnaujinimas– ši programa padeda

ilgą laiką nedirbusiems asmenims atnaujinti turimas profesines žinias ir

praktinius įgūdžius, neturintiems profesinės kvalifikacijos, po

pažintinių kursų, pasirinkti paklausią darbo rinkoje profesiją. Asmenims

dalyvaujantiems šioje programoje numatytas toks pat finansavimas,

kaip ir profesinio mokymo programoje.

Darbas pagal Verslo liudijimą– tai puiki galimybė žmogui

pačiam susikurti darbo vietą ir sveikatos būklę atitinkančias

darbo sąlygas, atlikti daugelį darbo funkcijų neišeinant iš

namų.


Al inink darbo bir a

Subsidijuojamų darbo vietų programa programose – šios programos dėka

asmenims turintiems papildomų remimo požymį steigiamos darbo vietos,

įdarbinant garantuojama ne mažesnė, kaip minimali mėnesinė alga,

nenustatomas išbandomasis laikotarpis, sudaroma neterminuota darbo

sutartis. Taigi žmogus įgyja pastovų darbą.

Viešųjų darbų programos tikslas - padidinti galimybes įsidarbinti į

pastovias darbo vietas, sumažinti atskirų bedarbių grupių socialinę atskirtį.

Viešųjų darbų programa padeda įvertinti savo galimybes darbo

aplinkoje, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis, žmogus įgyja darbo patirties,

atstato prarastus darbinius įgūdžius.


Al inink darbo bir a

Remiamų darbų programa programose – šios programos dėka,, bedarbiai turi galimybę įgyti

darbo įgūdžius, juos tobulinti betarpiškai darbo vietoje, taip pat įsitvirtinti nuolatiniam

darbui šioje darbo vietoje. Remiamų darbų programoje gali dalyvauti asmenys, baigę

darbo rinkos profesinį mokymą ir papildomai remiami darbo rinkoje .Įdarbinant į

remiamų darbų programą sudaroma terminuota darbo sutartis, tačiau galutinis

remiamų darbų programos tikslas – įsidarbinti įmonėje pastoviam darbui. Remiamų

darbų programa – puiki galimybė įsitvirtinti darbo rinkoje žmogui, baigusiam profesinio

mokymo programą. Jei po darbo rinkos profesinio mokymo kursų asmuo neįsidarbina,

jis gali dalyvauti šioje programoje, įgyti darbinių įgūdžių, gerai užsirekomenduoti

darbdaviui ir likti pastoviam darbui.


Al inink darbo bir a

Naujiena programose
Aktuali informacija

Savarankiška darbo paieška programose

 • SIP terminalai – Informacijos ir konsultacijų centre

 • PIC terminalas – Informacijos ir konsultacijų centre

 • Darbo paieška internete – Informacijos ir konsultacijų centre

 • Lietuvos darbo biržos svetainės adresas –

 • http:/www.ldb.lt

 • Šalčininkų darbo biržos svetainės adresas –http://www.ldb.lt/salcininkai

 • Šalčininkų darbo biržos adresas –

 • Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai

 • Eišiškių poskyris –

 • Malūno g. 5, Eišiškės

AKTUALI INFORMACIJA

Aktualu

Informacija telefonu 53 925


Al inink darbo bir a

AČIŪ programose

UŽ DĖMESĮ

Šalčininkų darbo birža