handl ggarnas roll och handl ggningens f ruts ttningar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar. Eva Rönnbäck Fil dr i socialt arbete FoU Västernorrland. Samhällets socialpolitik. En lång tradition av rättsligt stöd för fattiga och svaga som utgår från en relation mellan staten/samhället och individen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar' - vadin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
handl ggarnas roll och handl ggningens f ruts ttningar

Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar

Eva Rönnbäck

Fil dr i socialt arbete

FoU Västernorrland

samh llets socialpolitik
Samhällets socialpolitik
 • En lång tradition av rättsligt stöd för fattiga och svaga som utgår från en relation mellan staten/samhället och individen.
 • Principerna - helhetssyn, frivillighet, normalisering, självbestämmande, integritet är vägledande för allt arbete och ska prägla människosynen.
m len
Målen
 • Främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
 • Självbestämmande, integritet och trygghet
 • Varje människa oavsett ålder skall betraktas som en unik individ med en egen individuell livshistoria, med en egen uppfattning om rätt att bestämma hur hon vill leva sitt liv.
 • Ett miljörelaterat handikappbegrepp – det är inte funktionsnedsättningen i sig som är avgörande för om en person ska ha rätt till samhällets insatser, utan de konsekvenser funktionshindret medför i personens liv.
processuella regler
Processuella regler
 • Dels i SoL/LSS och förvaltningslag
 • Formkrav – struktur och innehåll
 • Garant för rättssäkerhet- motvikt till ramlagen
 • Omfattar alla myndigheter och deras relation till medborgarna
rollen som gr srotsbyr krat
Rollen som gräsrotsbyråkrat
 • Direktkontakt med medborgarna
 • Stor handlingsfrihet
 • Offentlig tjänsteman/offentliga etos
 • Expert/professionell kunskap
att konstruera en klient
Att konstruera en klient
 • Två huvudsakliga moment;- standardisering (reducera de uppgifter som faller utanför organisationens specialiseringsgrad)- kategorisering (de standardiserade uppgifterna matchas mot organisationen gränser)
organisationens behov av att konstruera en klient styrs av
Organisationens behov av att konstruera en klient styrs av;
 • Utbudet av tjänster
 • Äldreomsorgens institutionella ordning
 • Specialiseringsgraden
 • Tidsaspekten
omgivningens krav och f rv ntningar inom ldreomsorgen
Omgivningens krav och förväntningar inom äldreomsorgen
 • Många kräver snabba beslut
 • Finns en väl inarbetad bild av vad man kan få
 • Vill veta vad man kan få – smörgåsbord/insatskatalog (SoL)
 • Krav på en professionell handläggning
de professionella kraven f rv ntningar p expertrollen i utredningarna
De professionella kraven – förväntningar på ”expertrollen” i utredningarna
 • Individen och individens behov i fokus
 • Kartläggning av individens livssituation/livsområden i relation till sin omgivning
 • Helhetssyn
 • Att beskriva behov som funktionella nyttor
 • Behov och livssituation styrande för val av insats
behovsteorier och ett socialt syns tt social modell
Behovsteorier och ett socialt synsätt/social modell
 • Vår föreställning om behov
 • Vård - omsorg
 • Individen i relation till omgivningen. Att konstruera ett handikapp -
olika s tt att beskriva behov
Olika sätt att beskriva behov
 • Sociala tjänster – behov beskrivs i form insatser och aktiviteter, t.ex. städning, inköp, ledsagning, matdistribution osv.
 • Funktionella nyttor – vilken nytta som blir konsekvensen av en tjänst. Behov av att ta sig till affären för att handla mat. Hur kan vi tillgodose detta behov. Kanske med färdtjänst eller med ledsagning, men också matdistribution eller att affären kör hem mat eller att få hjälp med att handla.
reflektion ver yrkesrollen
Reflektion över yrkesrollen
 • Hur ser min roll ut? Hur ser mitt uppdrag ut? Vilka möjligheter och vilket handlingsutrymme har jag?
 • Att ta makten över utredningen!
kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Eva.ronnback@y.komforb.se

070-639 42 62

www.fouvasternorrland.se