Program: fredag Leg, læring og læreplaner v/ Elisabeth Folker - PowerPoint PPT Presentation

program fredag leg l ring og l replaner v elisabeth folker n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program: fredag Leg, læring og læreplaner v/ Elisabeth Folker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program: fredag Leg, læring og læreplaner v/ Elisabeth Folker

play fullscreen
1 / 20
Program: fredag Leg, læring og læreplaner v/ Elisabeth Folker
67 Views
Download Presentation
ursula-dean
Download Presentation

Program: fredag Leg, læring og læreplaner v/ Elisabeth Folker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program: fredagLeg, læring og læreplanerv/ Elisabeth Folker

 2. Fremlæggelse af observationer Pause Kompetence udvikling Kompetenceudvikling øvelse Frokost Kompetence coaching Kompetence postkort Evaluering

 3. Fremlæggelse af observationer • Gå sammen 2 og 2 • Fremlæg for hinanden • Anvend anerkendende aktiv lytning • Anvend jeres coaching redskaber • Tag udgangspunkt i spørgsmålene

 4. Observation Børnehuset Hjortøgade • Konteksten (hvor er vi? Hvem er tilstede? Aldersgruppe o.a) • Observation: LEG • Hvilken slags leg (regel, rolle eller rammeleg?) • Observer voksen-barn relation/barn-barn relation • Barnets nærmeste udviklings zone (imitation, objektivering, tilegnelse)

 5. Hvad er kompetenceudvikling? • Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger hos medarbejderne. Mennesker udvikler sig, hver gang de prøver noget nyt. • Når en medarbejders muligheder for at handle udvides, kan man derfor tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er en forøgelse, supplering eller forandring af medarbejderens eksisterende kompetencer. --

 6. Hvorfor kompetenceudvikling? Ifølge Finansministeriet.. • Ledere og medarbejdere udgør statens vigtigste ressource. Det er i kraft af det arbejde, der udføres af de ansatte, at resultaterne opnås. Kompetenceudvikling af statens ansatte er derfor en afgørende forudsætning for, at statens institutioner løbende kan forny og udvikle sig, og at en professionel og fleksibel opgavehåndtering sikres. • På et arbejdsmarked, hvor kvalifikationskravene er under konstant forandring, bliver det stadigt vanskeligere at forudse, hvilke kvalifikationer der vil blive brug for i fremtiden. Det medfører, at viden ikke længere er "langtidsholdbar".

 7. Medarbejdernes kompetenceudvikling må derfor løbende udvikles og have en karakter, som både sikrer en bedre håndtering af nuværende og kommende arbejdsfunktioner — og på sigt giver medarbejderne mulighed for at anvende deres kvalifikationer på det øvrige arbejdsmarked. (Kompetenceudvikling Finansministeriet, www.fm.dk)

 8. Begrebet Kompetence: Begrebet kompetence relaterer til den adfærd, de egenskaber og handlinger, der er relevante i et givent job/nødvendige for at løse en given opgave. En kompetence kan således fx. være: • kvalifikationer • færdigheder • erfaringer • konkret viden • personlighed • motiver • interesser • evner • aspekter af ens sociale rolle

 9. Kompetence definitioner: Det vi har brug for = kompetencekrav Det vi kan = tilstedeværende kompetencer Det vi mangler at få udviklet = kompetenceudviklingsbehov

 10. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling ifølge Bupl: Vi bliver bedre, jo mere vi øver os, får mere erfaring med tiden og lærer af hinanden. Vi udvikler os hele tiden - også ubevidst. Ofte besidder vi en masse kompetencer som af en eller anden grund ikke bliver brugt - hverken af en selv eller andre. At arbejde systematisk og strategisk med kompetenceudvikling er at blotlægge, hvilke kompetencer vi behøver, at synliggøre og udnytte dem vi har, og udvikle dem vi mangler. Dermed opnås det bedste match mellem institutionens overordnede mål og det enkelte individ. (www.Bupl.dk) • Skaber kompetence udvikling arbejdsglæde?

 11. Undersøgelsen ”Hvad skaber arbejdsglæde” udført af Udviklingskonsulenterne i Århus Kommune i 2008 med frontmedarbejdere i kommunen: • - Kompetenceområder: ved at udføre det man er god til øges arbejdsglæden. • - Åbenhed over for hinanden, arbejde på tværs af stuerne. • - Til og fravælge det som er relevant, udvælge det som er vigtigst for arbejdspladsen. • - At kunne gøre en forskel • - At have muligheden for at LYKKEDES i sit arbejde og at have indflydelse på sit arbejde.

 12. Kompetence udviklings øvelse: • Tegn en tændstiks mand på en flipover. • Giv den et navn. • Skriv dine kompetencer på, både fra tidligere og hvad I nu har erhvervet jer på kurset. • Hæng den op. • Brug 5-10 min på at kigge på hinandens.

 13. Kompetence coaching: • Lav en coaching-session 3 og 3: • FP: vil gerne have coaching på hvordan han/hun kan nå sine kompetence mål. • Coach: start med kontrakt, guid FP igennem mulige måder at nå sine kompetence mål. • Observatør: hvad skete der? • Skift roller så alle tre kommer igennem.

 14. Husk! • Kontrakten • Anerkendende aktiv lytning (nysgerrighed) • Glemme egne hypoteser • Nøgleord • Spejling • Spørgsmålstyper: Detektiven, Antropologen, Fremtidsforskeren, Kaptajnen. • Afslutning: hvad kan du tage med dig fra samtalen? 

 15. Kompetence-postkort: • Tænk på en fremtid, hvor du befinder dig i dit drømmejob. Hvor du gør endnu mere af alt det, som du gør godt allerede i dag. Hvordan trives du i dette fremtidige arbejdsliv, hvilken opmærksomhed, omsorg og udfordring får du fra dine kolleger, og hvilke muligheder giver det dig, at der er endnu mere, der lykkes for dig? • En måde konkret at lave drømmearbejde på, er ved at skrive et brev eller et postkort til dig selv. Forestil dig nu at der er gået fem år fra i dag. Det er sommerferie, og du sidder nu og skriver et postkort til dine kolleger på din arbejdsplads.

 16. postkortet beskriver du i nutid: Hvordan er det at møde på job? Hvordan udfolder dagen sig? Hvordan bruger du dine styrker og kvaliteter - det du sætter pris på ved dig selv? Hvad har du/I gjort for at det kunne lykkedes? 

 17. Kompetence øvelse 3 Fortæl 3 succeshistorier: 2 og 2. • En personlig succesoplevelse fra dit uddannelses forløb. • En personlig succeshistorie fra dit arbejdsliv/studiejob/praktik. • En personlig succeshistorie fra dit fritidsliv/famileliv.

 18. Sidemanden beskriver de kompetencer, som kommer frem gennem historierne. • Kan sidemanden se en ”rød tråd” gennem historierne. • Så bytter I roller.

 19. KOMPETENCEAFKLARING: • Kompetenceafklaring opnår du ved at reflektere tilbage: • Uddannelse • Arbejdsliv/studiejob • Fritid/familie • Hvorfor valgte du som du gjorde? • Hvad lærte du? • Hvad kan du bruge denne viden til?

 20. Tak for nu! God Påske og vi ses igen d. 16 april, til det resterende af 6 ugers forløbet!