SAĞLIK YÖNETİMİNDE 2010’A GİRERKEN:
Download
1 / 52

Sorun: Sağlık Harcamalarının Artışı - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

SAĞLIK YÖNETİMİNDE 2010’A GİRERKEN: Global Bütçe, Hastanelerin Sınıflandırılması, Tam Gün, Performans ve DRG Uygulamaları. Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Sorun: Sağlık Harcamalarının Artışı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sorun: Sağlık Harcamalarının Artışı' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SAĞLIK YÖNETİMİNDE 2010’A GİRERKEN:

Global Bütçe, Hastanelerin Sınıflandırılması, Tam Gün,Performans ve DRG Uygulamaları

Dr. Faruk ERDEN

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

Başhekim Yardımcısı


Sorun sa l k harcamalar n n art
Sorun: Sağlık Harcamalarının Artışı

 • Sağlık harcamaları son yıllarda dramatik bir artış göstermektedir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, eylül ayında yüzde 66 ile yılın en düşük seviyesine geriledi.

 • Hükümet yeni bütçeyle sağlıktan 3 milyar liralık kesintiye gitti.


Genel sa lik s gortasi 2010 programi
GENEL SAĞLIK SİGORTASI2010-PROGRAMI

 • 31-12-2009, Global Bütçe Uygulaması

 • 31-12-2009, Hastanelerin Sınıflandırılması

 • Ocak-2010, Tam Gün Yasası-Performans

 • 31-12-2010, DRG Uygulamasına Geçiş

 • 31-12-2010, e-Reçete Uygulamasına Geçiş


Sa l k bakanl hedefleri 2010
Sağlık Bakanlığı Hedefleri-2010

 • Tam Gün Yasası

 • Aile Hekimliği Uygulaması Tüm Yurtta

 • Kamu Hastane Birlikleri Yasasının

  2014 yılına kadar tamamlanması


A- GLOBAL BÜTÇE

ve

HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI


 • Global bütçe; ileriye dönük genellikle bir mali yıl için bir harcama sınırını ve hedefini ifade eder.

 • Sağlık hizmetleri için harcanan toplam para miktarına bir sınır konulur.


Global bütçeden amaç belli bir sağlık hizmeti için veya sağlık kurumu için harcanan toplam bedele sınırlandırma getirerek kontrol etmektir.

Finansman kurumu tarafından önceden belirlenen bütçe çerçevesinde, yapılan hizmetlerin hacmi, kalitesi ve standardı da bu ödeme modelinin diğer önemli yönleridir.


SSK veya sağlık kurumu için harcanan toplam bedele sınırlandırma getirerek kontrol etmektir.

BAĞKUR

SGK

EMEKLİ SANDIĞI

DEVLET MEMURLARI

YEŞİL KART

Uluslararası tecrübe tek bir ödeyici kurumun olması halinde global bütçenin daha etkin çalıştığı gösteriyor. Önümüzdeki yıl yeşil kart ve devlet memurları ödemelerinin de SGK tarafından yapılacağı düşünüldüğünde ülkemizde tek bir ödeyici kurumun olacağını ve global bütçenin daha etkin çalışacağını söyleyebiliriz.


 • Son beş yıldır, her yıl sonunda kanuni bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • Bakanlıklar arası protokolle son üç yıldır global bütçe belirlenmesi

 • 2009 yılı için ise 5510 sayılı Kanun ile götürü bedel üzerinden SGK’nın Sağlık Bakanlığı hastanelerinden hizmet satın alması


ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ

-

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

-

ÖZEL HASTANELER

-

İLAÇ

GLOBAL BÜTÇE

Hizmetin büyük bir kısmını sunan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin global bütçeye geçtiği bir ortamda, özel sektörün geçirilmesindeki gecikmeler bir çok açıdan tehlike oluşturacaktır. .


2010 yili programi
2010 YILI PROGRAMI ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • 2006 yılından itibaren Sağlık Bakanlığıyla varılan mutabakat kapsamında uygulanmakta olan global bütçe yaklaşımı, 2010 yılından itibaren üniversite hastanelerini de içerecek şekilde genişletilmiştir.

  (1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer), Sayfa:62)


Niversite hastaneler birli i komisyonu antep
Üniversite Hastaneler Birliği Komisyonu-Antep ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • Üniversite hastanelerinin kan kaybettiği, sağlık harcamalarından alınan payın düştüğü, bu durumda üniversite hastanesi niteliklerinin korunmasının güçleştiğini, daha çok ve daha hızlı gelir getiren işlemlere yönelen hastaneler olma riski ile karşı karşı kalındığı, SUT fiyatlarıyla hizmet vermenin zorlukları, global bütçeye DRG uygulaması ile birlikte geçilmesi gerektiği, döner sermayeden hazine payının % 1’ e düşürülmesi


Niversite hastaneler birli i komisyonu antep1
Üniversite Hastaneler Birliği Komisyonu-Antep ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • Üniversite hastanelerinde fark alınmaması,

 • Hazine payının 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sağlık Bakanlığı dahil bütün hastanelerde % 3, 2011 den itibaren % 1 olmasına,

 • Üniversite hastaneleri global bütçesinin 2010’da 3,9 milyar TL olmasına..


Zeller nereye
ÖZELLER NEREYE? ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • Fark ücreti 2009 da % 30 idi.

 • Fakat bunun 1-Ocak-2010 dan itibaren % 70’e arttırma kararı açıklandı.

 • Hastaneler 5 gruba ayrılacak.

 • Her hastane istediği kadar fark alamayacak.

 • Her bir grup içinde o hastanenin ne kadar fark alabileceğini kamuoyuna duyurabileceği tedbirler alınacak.

 • Bir de aynı grup hastanelerde belirli bir tedavinin fark ücretinin bilinmesi için listeler yayınlanacak.


Son yilda demeler
SON ÜÇ YILDA ÖDEMELER ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi


Hastane siniflamasi a e
HASTANE SINIFLAMASI ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi (A-E)

(A,B,C,D,E)n Ağırlıklı ortalama (A-E)1

Hizmet alt yapısı

Organizasyon

Kalite kriterleri

Verimlilik ölçütleri

Hasta ve çalışan memnuniyetleri

Kurumsal performans

denetimi


13 KASIM 2009 TARİHİNDE YAYIMLANAN YÖNERGEYE GÖRE ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİ 'PUANLANDIRMA KRİTERİNE' TABİ TUTULACAK.

 • Özel sağlık kuruluşları, hastane hizmet dilimi endeksinden 550 puan,

 • hizmet kalite standardından 150 puan,

 • hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinden 100 puan,

 • kapasiteden 100 puan ve çalışan hakları ve hukuki sorumluluklardan ise 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak.


Zerk y net m n s rd r lmes
ÖZERK YÖNETİMİN SÜRDÜRÜLMESİ ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

ABCDE

Özerk Hastane Yönetimi

1 yıllık süre

Merkezi Yönetim


B- TAM GÜN ve PERFORMANS ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi


Tam g n
TAM GÜN ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

 • Tam gün yasasının Ocak-2010’da çıkacağı konusunda genel bir izlenim var (Sağlık Bakanının bunu prestij konusu haline getirdiği anlaşılıyor).


Niversite hastaneleri ok i levli kompleks kamu kurumu
Üniversite Hastaneleri: ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi Çok işlevli(kompleks) kamu kurumu

Hasta bakımı

Yatan hasta/Ayaktan hasta/Günübirlik hasta

Acil ve Elektif

Rehabilitasyon

Sağlık sistemine

destek

Sevk edilen hastalar

Profesyonel önderlik

Topluma yönelik

etkinlikler için merkez

Birinci basamak sağlık

hizmetlerinin yönetimi

Eğitim

Mezuniyet öncesi

Uzmanlık eğitimi

Sürekli tıp eğitimi

Araştırma

Temel bilimler

Klinik araştırmalar

Sağlık hizmeti araştırmaları

Eğitim araştırmaları

İş sahası

Hastane içinde

Sağlık çalışanları

Diğer çalışanlar

Hastane dışında

Tedarikçiler

Transport

Diğer

Sosyal

Devletin meşruiyeti

Politik sembol

Sosyal destek merkezi

Mesleki güç odağı

Ulusal değer/onur


TOPLAM EK = ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin geri ödeme kuruluşlarından alacaklarının terkin edilmesi

% 1200

MEVCUT

DURUM

TOPLAM EK =

% 1200

TAM GÜN

SONRASI

SORUN: TAM GÜN SONRASI % 1200 ALABİLMEK İÇİN 15 SAAT / GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR.


Tam g n yasa tasar s t p e itimi nas l etkilenebilir
Tam Gün Yasa Tasarısı: Tıp eğitimi nasıl etkilenebilir?

Tam gün çalışmayı yalnızca ve özellikle de hizmet temelli “performans” ile ücretlendirmeye dayandırmak, var olan “ikili çalışma” düzenindeki sorunların sürmesine, hatta artmasına neden olacaktır.

Bu yasa Sağlık Bakanlığı Hastanelerine benzer şekilde uygulanırsa finansal baskılar öğretim üyelerini daha çok sağlık hizmetine yönlendirecek ve eğitime ayrılan zaman daha da azalacaktır.

Öğretim üyeleri eğitmenlikten ve eğitimden uzaklaşacaklardır.


Performans ned r
PERFORMANS NEDİR? etkilenebilir?

“Performans” kelimesi birden çok anlama sahiptir:

 • bir faaliyetin/hareketin gerçekleştirilmesi,

 • tiyatroda veya herhangi bir gösteride bir karakterin canlandırılması,

 • gerçekleştirebilme yeterliliği: etkinlik

 • herhangi bir mekanizmanın çalışma şekli,

 • bir kişinin konuşma şekli.

 • Performansa göre ödeme bir ölçme sistemidir.


Performans
PERFORMANS etkilenebilir?

 • İşbirliği ,entegrasyon, kamu yararı, sinerji ve nitelik kavramları ile değil

 • İşletme, rekabet, kişisel çıkar ve nicelik kavramları ile AKRABA SÖZCÜKTÜR.


Performans l m ned r
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ NEDİR? etkilenebilir?

 • Bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere göre; hizmetleri, sonuçları ile birlikte değerlendirme sürecidir.

 • Diğer bir ifadeyle, kurumun kaynaklarıyla ürettiği hizmetlerden elde ettiği sonuçların sistematik bir biçimde analizi ve raporlanmasıdır.


Performans sisteminin e itim zerine etkileri t rkiye deneyimi
Performans sisteminin eğitim üzerine etkileri-Türkiye deneyimi

Eğitim hastanelerinde beceri kazandırma eğitimine ayrılan süre azaldı: % 70.9

Hasta başı eğitim süresi azaldı : % 66.6

Asistanların teorik eğitimine ayrılan süre azaldı: % 69.6

Sürekli tıp eğitimine katılma sıklığı azaldı: %64.4

Literatür okumaya ayrılan süre azaldı: % 65.8

Çeşitli kurul ve komisyonlarda görev alma arttı! : % 49.1

TTB Etik Kurul anketi,1469 hekim üzerinde yapılmıştır, Haziran 2009


Hastane hizmet puan ortalamas
Hastane Hizmet Puan Ortalaması deneyimi

 • Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan,

 • tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile,

 • eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan asistanlar dahil,

 • tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı ifade eder.


Bilimsel al ma destek puan
Bilimsel Çalışma Destek Puanı deneyimi

 • Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şef, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzmanlara,

 • bir önceki yıl içerisinde bu Yönetmeliğin EK-5 indeki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay,

 • hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı ifade eder.


E itici destekleme puan
Eğitici Destekleme Puanı deneyimi

 • Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde,

 • O dönem içinde dahili klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 60 saat eğitim çalışması ve

 • her bir klinik için 10 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığı belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, oranında verilen ek puanı ifade eder.


Kurul karar
Kurul Kararı deneyimi

 • Eğitici destekleme puanı ve Bilimsel Çalışma Destekleme Puanının ilgili kişilere verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için gerekli olan koşullar Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiştir.

 • Her dönem başında toplanan Ek Ödeme Komisyonu, gerekli koşulları sağlayan personellerin durumunu görüşür ve dönem ödemeleri için aldığı kararda bu personelleri belirtir.

 • Alınan karar doğrultusunda, personeller için o dönemin Hastane Hizmet Puan Ortalaması (HHPO) üzerinden oransal olarak hesaplanan puan ilave puan olarak personelin Net Performans Puanı (NPP) hesabında dikkate alınır.

 • Personele verilen ek puanların HHPO üzerinden hesaplanması belli bir düzeni ve adaleti sağlamak açısından önemlidir. Bunun dışında sabit olarak verilen puanlar ciddi sıkıntılara yol açıp, birim puan başına hesaplanan ödeme miktarının hesaplanmasında adaletsizliklere yol açmaktadır.


 • Sistemin ana unsurlarından birisi hastanelerde yapılmakta olan 5200 işlemin bağıl değerlerinin belirlenerek puanlandırılmasıdır.

 • Bu puanlamada hekimler tarafından başından sonuna kadar bire bir bulunarak zihinsel ve bedensel mesleki katkı ile bizzat sonuçlandırılan işlemler puanlandırılmıştır. (Örnek: muayene, ameliyat, vb.).

 • Bunun dışında hekim sorumluluğunda olsa da cihaz ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılan işlemler puanlandırılmamıştır. (Örnek: enjeksiyon, laboratuar işlemleri, vb.).


Dr 1 olan

Dr 2

Dr 3

Dr 4

Dr 5

300

10

1000

10

21

21

10

1000

10

21

21

21

30

21

30

21

30

Her dönem hekimlerin yapmış oldukları bütün işlemlerin puanları toplanarak direkt olarak kendi bireysel performansları tespit edilmektedir.

Hastaneden çalışan tüm hekimlerin performans puanlarının aritmetik ortalaması ile o dönem kurumun performans puan ortalaması tespit edilmektedir.

300

300

300

13.000

+

15.000

+

5.000

+

17.000

+

7.000

57.000

5

11.400


BAŞHEKİM olan 5x

= 57.000

11.400

BİYOKİMYA UZM.2x

= 22.800

11.400

 • Hekim dışındaki diğer sağlık personeli ve laboratuar branşı hekimler ile hastane yöneticilerinin unvanı, görevi, çalışma şartları ile süresi ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak tespit edilen katsayıları oranında kurum performans puan ortalamasından (dolaylı) bireysel performans puanları tespit edilmektedir.

MÜDÜR 1 x

= 11.400

11.400

ANES.TEK 0,50 x

= 5.700

11.400

HEMŞİRE 0,40x

= 4.560

11.400

MEMUR 0,25x

= 2.850

11.400

HİZMETLİ 0,25x

= 2.850

11.400

DİĞER


Performans uygulamas n n kapsama alan
Performans uygulamasının kapsama alanı olan

 • Toplam 819 hastane

 • 5963 sağlık ocağı

 • 48.500’ü hekim olmak üzere 269.369 çalışan personel

Üniversiteler, TSK

Özel sağlık kuruluşları

Sağlık Bakanlığı

Ülke sağlık hizmet sunumu dağılımı


Kurumsal performans de erlendirme sistemi
Kurumsal performans değerlendirme sistemi olan

Yönergede kurumsal performans ölçüm yöntemleri dört başlık altında toplanmıştır

1- Poliklinik Hizmetleri

2- Kurum Kalite Kriterleri

3- İl İdare Kurulu Değerlendirmesi

4- Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyet Anketleri
Sa l k bakanl performans sistemini ihra ediyor
Sağlık Bakanlığı “performans sistemini” ihraç ediyor

 • Performansa göre ödeme beşinci yılını geride bırakmıştır.

 • Türkiye ile Makedonya arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla iki ülkenin Sağlık Bakanları tarafından belirli konulardaki protokollerin eylem planlarının yapılması kararı alındı.


C- DRG NEDİR? ediyor

DRG

(Diagnosis Releated Groups DRGs)

Tanı İlişkili Gruplar (TİG)


Drg nedir
DRG Nedir? ediyor

Hastaların Klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yöntemdir.


DRG’ ediyorler,

Hastanelerin tedavi ettiği hasta türlerini anlamak,

Hastaların ne kadar “hasta” olduklarını ölçmek,

Bir hastanenin tedavi ettiği hastalar açısından neden bir başka hastaneye göre daha fazla kaynak ihtiyacı olduğunu anlamak,

Hastane bakımının finansmanını sağlamak,

Hastaneler arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak amacıyla,

Benzer klinik ve maliyet özelliklerine sahip hastane vakalarının icmalini çıkaran ve kataloglayan bir araçtır.


DRG+CASE-MİX ediyor

 • Bu yöntem, bir hastanenin “hasta çeşitliliği“ ile bir başka hastanenin “hasta çeşitliliği”ni karşılaştırmada kullanılmaktadır.

 • Vaka Karması terimi; bir başka hastaneye kıyasla bir hastanenin tedavi edilen olgulara dayalı olarak neden daha fazla kaynağa gereksinim duyabileceğini anlamanın bir yolu olarak da tanımlanabilir.

 • Vaka karması kavramı; sağlık hizmeti bütçelerini kesme yöntemi, hekimleri kontrol etme aracı ve hekim ve hemşirelerin klinik karar verme kontrolünü alma yöntemi değildir.


DRG+CASE-MİX ediyor

 • Vaka karması, bir hastanenin tedavi ettiği vakaların bir vaka sınıflama sistemi kullanılarak (DRG) sınıflanması sonucu ortaya çıkan durumdur. Bu sayede bir hastanenin diğer bir hastaneye göre neden daha fazla kaynağa gereksinim duyabileceği anlaşılır.

 • Vaka karması indeksi, her hastanenin vakalarının, matematiksel bir işlem sonucu sayısal bir değere çevrilmiş halidir. Hastanenin gereksinim duyduğu kaynak, vaka karması indeksine ve toplam vaka sayısına göre belirlenmektedir.


DRG+CASE-MİX ediyor

 • Hastanelerin üretim verimliliğinin ölçümü genelde vaka karması verisine dayanmaktadır. Vaka Karmasının hastanelerin performans ölçümünde özellikle de maliyet analizleri ve hastaneler arası maliyet karşılaştırmalarından kullanılabilir.

 • Vaka Karması İndeksinin bir diğer kullanım alanı da kalite geliştirme programlarında kullanılmasıdır. Vaka Karması İndeksi kullanarak hastaneler arasında sunulan hizmetlerle ilgili olarak teknik kalite ölçümleri yapılabilmesine imkan verecek verileri sağlanır.


Drg maliyetleme y ntemi
DRG Maliyetleme Yöntemi ediyor

 • İlk Madde ve Malzeme Gid.

 • Tıbbi Sarf,

 • İlaç......

 • İşçilik ücret ve Giderleri

 • Hekim ücret

 • Hemşire üc.

 • Diğer Sağ.Per

 • Diğer Personel

 • Dışardan sağlan. Fayda ve Hizmetler

 • Çeşitli Giderler

 • Amortismanlar ve Tüketim Payları

 • Finansman Giderleri

 • Yardımcı Hizmet Gid.Y.

 • Temizlik

 • Yemek

 • Elektrik,su,yakıt

 • ...

Yardımcı Üretim Gid.Y.

Ameliyathane

Yoğun Bakım

Görüntüleme

Patoloji/Laboratuar

Eczane

...

Ameliyat

Yatan Hasta

Başına

Maliyet

Yoğun Bakım

DRG1

DRG2

.

.

.

.

.

.

DRGn

RW1

RW2

.

.

.

.

.

.

RWn

Röntgen

Lab. Test

İlaç

.......

Hasta Günü

Yatan hasta Servisleri

Ayakta bakım

Başına

Maliyet

Poliklinik

Poliklinikler

Gider Türleri

Gider Merkezleri

Çıktı Maliyeti

DRG Maliyetleri


Sosyal g venlik kurumu nun g c
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Gücü ediyor

 • Gereksiz tahlillerle devletten haksız para alındığını tespit eden denetim elemanları, 6 hastanenin sözleşmesinin feshini isterken, 28'ine idari para cezası kesti.

 • Eczanelerden Bin 41 eczaneden 231'ine idari para cezası verilirken, 69'unun anlaşmasının feshi istendi.


BAZI SLAYTLAR İÇİN TEŞEKKÜR ediyor

Dr. Mehmet DEMİR,

T.C. Sağlık Bakanlığı Müşaviri

Dr. Hasan GÜLER

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanı

Dr. Ahmet Faik Öner

Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Şükrü Hatun

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dekan Yardımcısı

İletişim için e-mail:

[email protected]

[email protected]


ad