Toplum k kenli pn moniler
Download
1 / 94

Toplum Kökenli Pnömoniler - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Toplum Kökenli Pnömoniler. Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ. TKP. Birinci basamakta sık karşılaşılan bir sorun Poliklinik ve acil servis başvurularının sık rastlanan nedeni Antibiyotik reçetelerinin önemli bir nedeni Hastaneye yatışların sık nedeni Mortalitesi ve maliyeti yüksek bir hastalık.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toplum Kökenli Pnömoniler' - maitland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toplum k kenli pn moniler

Toplum Kökenli Pnömoniler

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ


TKP

 • Birinci basamakta sık karşılaşılan bir sorun

 • Poliklinik ve acil servis başvurularının sık rastlanan nedeni

 • Antibiyotik reçetelerinin önemli bir nedeni

 • Hastaneye yatışların sık nedeni

 • Mortalitesi ve maliyeti yüksek bir hastalık


Pn moniler
Pnömoniler

 • Avrupa’da yıllık insidens % 0,5 - 1,1

 • Finlandiya’da yıllık insidens % 0,5-1,1

  • 16-59 yaş % 0,6

  • 60-74 yaş % 2

  • 75 yaş % 3,4S kl k
Sıklık

 • Trabzon kent merkezinde 1 Ocak - 31 Aralık 2000 tarihleri arasında sağlık ocaklarına başvuran tüm hastaların %2.8’i alt solunum yolu, %22.9’u da üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı almış.

  Özlü T ve ark. Toraks Dergisi 2002.

 • Ülkemizdeki tüm hastane yatışlarının %1,9’u pnömoni hastaları

  2004, www.tuik.gov.tr


Pn moni mortalitesi
Pnömoni Mortalitesi

 • Ayaktan tedavi hastalarında ölüm % 1-5 hastanede tedavi edilenlerde % 12 yoğun bakım hastalarında % 40

 • İngiltere ve ABD'de ölümlerin altıncı, infeksiyöz natürlü ölümlerin birinci nedeni

 • ABD'de 1979-1994’te ölümlerde %59 artma


T rkiye de mortalite
Türkiye’de Mortalite

 • 2004 yılında hastanede gerçekleşen ölümlerin %1.8’inin pnömonilere bağlı oluştuğu ve yine tüm pnömonilerin %1.5 kadarının fatal seyrettiği görülmektedir

  2004, www.tuik.gov.tr

 • Ülkemizde pnömoni mortalitesi, olguların ağırlığı ile ilişkili olarak %1 ile %60 arasında değişmektedir

 • Hastanede tedavi edilen pnömonilerde mortalite %10.3-60

  Özlü T, Bülbül Y, Özsu S. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007.


Etken izolasyon oranlar m z
Etken izolasyon oranlarımız

 • Ülkemizde TKP olgularında etyolojik ajan saptama oranları %21-62.8 arasında değişmektedir.

 • Rutin tanı yöntemlerinin kullanıldığı retrospektif çalışmalar dikkate alındığında, etiyolojik ajan saptama oranları %22–35.8 civarındadır

  Özlü T, Bülbül Y, Özsu S. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007.


Rehbere uyum
Rehbere uyum

 • Malatya, retrospektif çalışma, 148 TKP olgusu

  • Olguların %24’ü TTD Rehberine göre tedavi edilmişti. Başarı oranı: %92

  • Olguların %75.7’sinin tedavisi Rehbere uygun değildi. Başarı oranı %76; rejiminin değiştirilmesiyle %96

   Gökırmak M ve ark. Tuberk Toraks 2001.


Pn moni tan s
Pnömoni Tanısı

 • Akut alt solunum yolu hastalığının kliniği

  • Öksürük, balgam, hemoptizi, yan ağrısı, dispne, takipne, siyanoz, konsolidasyon bulguları

 • Sistemik bulgular

  • Ateş (≥38°C), terleme, üşüme-titreme, halsizlik, iştahsızlık, taşikardi

 • Başka bir nedeni olmayan yeni fokal göğüs röntgenogram bulguları

  • Lober konsolidasyon, interstisyel, yamalı infiltrasyonlar, apse, plevral sıvı, pnömatoselAkci er radyogram
Akciğer Radyogramı

 • Pnömoni tanısı

 • Ayırıcı tanı

 • Ek patolojilerin saptanması

 • Komplikasyonların tespiti

 • Hastalığın ağırlığının belirlenmesi

 • Etyolojik tanı (?)

 • Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi (?)

 • Normal (ilk gün, dehitratasyon, nötropeni, PCP)


Balgam gram boyamas
Balgam Gram boyaması

 • Mikroskopun (x10) büyütmesinde PNL>25 ve yassı epitel<10 ise; Gram (+) diplokoklar her sahada hakim ve PNL’ler içerisinde fagosite edilmiş olarak izleniyorsa pnömokoksik pnömoni tanısı oldukça güvenilirdir.

  • Her hasta balgam çıkaramıyor

  • Uygun örnek almak gerekiyor

  • Bekletilmeden incelenmeli

  • Önceden antibiyotik kullanımı sonuçları etkiliyor

  • Bazı patojenler için yetersiz
Tedaviden önce artırmaktadır

cevaplanması gereken sorular

 • Tedavinin Yeri?

  • Ayaktan mı?

  • Serviste mi?

  • Yoğun bakımda mı?

 • Hangi antibiyotik?

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Hastaneye yat l tleri
Hastaneye yatış ölçütleri artırmaktadır

 • PSI IV, V

 • CURB ≥ 2

 • Sosyal faktörler


Psi pneumonia severity index
PSI artırmaktadır(pneumonia severity index)

Fine M, et al. N Engl J Med 1997


PSI artırmaktadır


Curb 65 skorlamas
CURB-65 Skorlaması artırmaktadır

Her klinik görünüm için 1 puan skorlanır

 • Confusion

 • Urea > 7 mmol/l

 • Respiratory rate ≥ 30/min

 • Blood pressure (SBP<90 mmHg, DBP≤60 mmHg

 • Age ≥ 65 yrs

Lim et al. Thorax 2005


Sosyal endikasyonlar
Sosyal Endikasyonlar artırmaktadır

 • Evsiz, yalnız yaşayan,

 • Mental özürlü

 • Fiziksel özürlü

 • Diğerleri

  • Oral alımı yetersiz, ulaşım sorunları var…

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Idsa ats a r tkp kriterleri
IDSA-ATS Ağır TKP Kriterleri artırmaktadır

Major

 • İnvazif mekanik ventilasyon gereği

 • Vazopressor gerektiren septik şok

  Minör

 • Solunum sayısı ≥30/dak.

 • PaO2/FIO2 ≤250

 • Akciğer röntgeninde multilober infiltratlar

 • Konfüzyon/desoryantasyon

 • Üremi (BUN ≥20 mg/dL)

 • Lökopeni (Lökosit<4000 /mm3)

 • Trombositopeni (<100 000 /mm3)

 • Hipotermi (<36°C)

 • Yoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyon

Bir major veya en az üç minör kriter gereklidir

IDSA/ATS Guidelines for CAP in Adults. CID 2007


Modifikasyon fakt rleri

65 ya artırmaktadırş ve üzeri

Eşlik eden hastalık

KOAH

Bronşektazi

Kistik fibroz

Diyabet

Böbrek hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği

Karaciğer hastalığı

Malignite

Nörolojik hastalık

Bir yıl içinde pnömoni tanısı ile yatış

Aspirasyon şüphesi

Splenektomi

Alkolizm

Malnütrisyon

Huzurevinde yaşama

Kortikosteroid kullanımı (Prednisolon ≥10 mg/gün, 3 ay süreyle)

İmmünosupressiftedavi

İnfluenza sonrası gelişen pnömoni

Modifikasyon FaktörleriPn moni tedavisi
Pnömoni Tedavisi artırmaktadır

 • Pnömoni tedavisi empirik olarak başlanır

  • Etken olguların yarısında üretilemiyor

  • Kültür-antibiyogram geç sonuç veriyor

 • Empirik ilaç

  • olası etken spektrumunu örtmeli

  • ucuz olmalı

  • direnç gelişimini önleyici


Oral mi parenteral mi
Oral mi / Parenteral mi? artırmaktadır

 • Ağır pnömoni

 • Bilinci kapalı hasta

 • Yutma güçlüğü

 • GİS’ten emilimi bozan durumlar

 • Paranteral yol gereğinden fazla kullanılıyor


Antips domonal betalaktamlar
Antipsödomonal betalaktamlar artırmaktadır

 • 3. kuşak sefalosporin (seftazidim)

 • 4. kuşak sefalosporin (sefepim)

 • Karbapenem (imipenem/silastatin, meropenem)

 • Beta-laktam/betalaktamaz inhibitörü (piperasilin/tazobaktam, tikarsilin klavulanik asit, sefoperazon/sulbaktam)ETYOLOJİ – KLİNİK İLİŞKİSİ geçirilmelidir

TİPİK ATİPİK

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Gram negatif aerob basiller

Staphylococcus aureus

Anaeroblar

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae-TWAR

Legionella pneumophila

Viruslar

Subakut başlangıç

Prodromal belirtiler

Kuru öksürük, wheezing

Akciğer dışı organ tutulumu

Yamalı infiltratlar

Normal,düşük lökosit sayısı

Betalaktama cevapsızlık

Akut ve gürültülü başlangıç

Üşüme-titremeyle ateş,

Pürülan balgam

Akciğere sınırlı hastalık

Lober konsolidasyon, plörezi

Lökositoz ve sola kayma


Tipik atipik ayr m
Tipik - Atipik ayrımı geçirilmelidir

 • Yaş < 60

 • Ko-morbidite yok

 • Paroksismal öksürük var

 • Göğüs muayene bulgusu hafif

 • Balgam yok / hızlı tanısal testler negatif

 • Lökosit < 10 000 /mm3

Atipik:skor ≥3 Bakteriyel infeksiyon: skor ≤2 (1-5 parametre)

Atipik:skor ≥4 Bakteriyel infeksiyon: skor ≤3 (1-6 parametre)

JRS 2005


Özgün risk faktörleri geçirilmelidir

Legionella pneumophila

Pseudomonas aeruginosa

 • İleri yaş, malignite, KOAH, KS tedavi

 • Sigara kullanım öyküsü

 • Yakın zamanda konaklamalı seyahat, otel, ofis ortamında kalma

 • Ev su tesisatında değişiklik

 • Renal, hepatik yetmezlik, DM, sistemik malignite

 • Sıcak su banyoları

 • Yapısal akciğer hastalığı

 • ( Bronşektazi, kistik fibroz )

 • Kortikosteroid tedavisi

 • ( Prednizon>10mg /gün )

 • Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi

 • ( Son bir ayda 7 günden daha uzun)

 • Malnutrisyon

 • Önceden izole edilmiş olmak


Özgün risk faktörleri geçirilmelidir

Staphylococcus aureus

 • Huzurevinde yaşama

 • Fronkül, karbonkül, endokardit gibi diğer infeksiyon odağının varlığı

 • Yakın zamanda grip geçirmek

 • IV madde bağımlılığı

 • Böbrek yetmezliği

 • Diyabet mellitus

Haemophilus influenzae

 • Sigara kullanımı öyküsü

 • KOAH tanısı


Özgün risk faktörleri geçirilmelidir

Gram negatif enterik bakteriler

Anaerob bakteriler

 • Huzurevinde kalmak

 • Eşlik eden kardiyopulmoner hastalık

 • Birden fazla eşlik eden hastalık

 • Yakın geçmişte antibiyotik kullanımı

 • Periodontal hastalık, kötü ağız hijyeni

 • Aspirasyon kuşkusu

 • IV ilaç kullanımı

 • Hava yolu tıkanması


Tedavi s resi
Tedavi süresi geçirilmelidir

BTS. Thorax 2001.


Oral tedaviye ge i
Oral tedaviye geçiş geçirilmelidir

 • En az 24 saat ateşsiz dönem

 • Kliniğin stabilleşmesi

  • Nabız, solunum sayısı, kan basıncı, oksijenizasyon

 • Oral alıma engel durumun olmaması

 • Lökositozun normale dönmesi

 • CRP’de asgari %50 düşme

 • Non-bakteriyemik infeksiyon olması

 • Stafilokok, lejyonella veya GNEB infeksiyonunda acele edilmemeli


Ard k tedavi

Aynı antibiyotik ile geçirilmelidir

Sefuroksim/sefuroksim aksetil

Sefradin

Siprofloksasin

Amoksisilin-klavulanat

Klaritromisin

Levofloksasin, moksifloksasisn

Metronidazol

Klindamisin

Farklı antibiyotik ile

Sefotaksim/sefuroksim aksetil

Sefotaksim / sefiksim

Seftazidim/siprofloksasi

Seftriakson/sefiksim

Ampisilin-sulbaktam/ Amoksisilin-klavulanat

Ardışık tedavi


Tedaviye Yanıtın geçirilmelidir

Değerlendirilmesi

 • 48-72 saat içinde klinik düzelme beklenir

 • Ateş genellikle 2-3 günde düşer

 • Lökosit sayısı da 4 güne kadar normale döner

 • Fizik muayene bulguları geç kaybolabilir

 • Radyolojik bulgular daha geç silinir


Tedaviye yan t yok ise
Tedaviye yanıt yok ise geçirilmelidir

 • İnfeksiyon dışı nedenler (tümör, vaskülit ...)

 • Alışılmadık etkenler (P.carinii, C.burnetti, TB)

 • Uygunsuz antibiyotik kullanımı

 • Hasta uyumsuzluğu

 • İlaç direnci

 • Komplikasyonlar

 • İmmunsupresyon durumu


Antibiyotik d tedaviler
Antibiyotik dışı tedaviler ? geçirilmelidir

 • Oksijen tedavisi

 • Analjezik, antipretik

 • Sıvı replasmanı ve(ya) pressör aminler

 • LMWH

 • Sistemik hidrokortizon

 • Noninvaziv ventilasyon

 • GM- CSF


Tkp den korunma
TKP’ den Korunma geçirilmelidir

 • Alkol ve sigaradan uzaklaşma

 • Kronik hastalıkların kontrolü

 • Dengeli beslenme, düzenli yaşam, hijyen

 • Pnömokok ve grip aşıları

 • H.influenzae aşısı

 • Ig replasmanı

 • Profilaktik antibiyoterapi


Grip a s nerilen ki iler

65 yaş ve üzeri geçirilmelidir

Kronik pulmoner hastalık

Kronik kardiovasküler hast

Diabetes mellitus, böbrek fonksiyon bozukluğu, çeşitli hemoglobinopatileri olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış şahıslar

Yüksek riskli hastalarla karşılaşma olasılığı olanlar, onlarla birlikte yaşayanlar

Toplum hizmeti veren kişiler

Gribin ciddi komplikasyon riski altında veya tıbbi sorunları olan gebeler

2-3. trimesterde grip geçirme riski olan gebeler

Grip aşısı önerilen kişiler


Pn mokok a s nerilen ki iler

65 yaş ve üzeri geçirilmelidir

KOAH, bronşektazi

Kronik kardiovasküler hast.

Diabetes mellitus

Kronik alkolizm

Siroz

Dalak disfonksiyonu, splenektomi

Pnömonektomi

Lenfoma, multiple myelom

Kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom

Transplantasyon

HIV infeksiyonlu olgular

BOS kaçağı

Pnömokok hastalığı veya komplikasyonu riskinin artmış olduğu şartlarda yaşayanlar

Pnömokok aşısı önerilen kişiler


Te ekk rler

Teşekkürler… geçirilmelidir


Taburculuk kriterleri
Taburculuk kriterleri geçirilmelidir

 • Ateş <37.9 °C

 • Nabız <100/dak

 • Solunum sayısı < 25/dak

 • Sistolik kan basıncı > 90mmHg

 • SaO2> %89

 • Oral alım

 • Normal mental durum


Ayaktan Tedavi geçirilmelidir


Serviste tedavi
Serviste Tedavi geçirilmelidir


Yb da tedavi
YB’da Tedavi geçirilmelidir


Kalite endikat rleri
Kalite endikatörleri geçirilmelidir

 • 4 saat içinde antibiyotik başlanması

 • Kan kültürleri

 • Pnömokok, influenza aşıları

 • Sigara bıraktırma

 • Oksijenasyonun değerlendirilmesi

 • Ampiyem drenajı

 • Parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş

 • Uygun taburculuk kriterleri


Ttd rehberi
TTD Rehberi geçirilmelidir

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


ALAT geçirilmelidir

ALAT Work Group. Arch Bronconeumol 2004


Separ
SEPAR geçirilmelidir

SEPAR Working Group. Arch Bronconeumol 2005.


IDSA ve ATS geçirilmelidir

IDSA/ATS Guidelines for CAP in Adults. CID 2007


BTS geçirilmelidir

BTS guidelines for management of CAP in adults. 2004

Florokinolonlar, penisilin ve makrolide dirençli pnömokoklarda veya bu ilaçları tolere edemeyen veya allerjik kişierde, B-laktam kullanımıyla ilişkili C difficile diaresi yaygın olan bölgelerde uygun alternatif


ERS geçirilmelidir

ERS Task force in collaboration with ESCMID. ERJ 2005.


Swab hollanda
SWAB (Hollanda) geçirilmelidir

Netherlands J Med 2005.


American academy of family physicians 2006
American Academy of Family Physicians 2006 geçirilmelidir

Yeni florokinolonlar ilk seçenek tedavi başarısız olduğunda, önemli komorbidite varlığında, hasta yakın geçmişte antibiyotik tedavisi almış ise, ilaç alerjisi söz konusu ise, dirençli pnömokok izolasyonunda kullanılmalı


JRS geçirilmelidir

Internal Medicine 2005Peni siline diren li s pneumoniae
Peni geçirilmelidirsiline-dirençliS. pneumoniae

Avrupa

Asya

13.0%

11.1%

16.2%

44.1%

Kuzey Amerika

(ABD)

15.3%

20.2%

Orta Doğu

(Sudi Arabistan)

35.7%

19.7%

Güney Amerika

(Brezilya)

Afrika

(Güney Afrika)

22.2%

7.9%

27.4%

7.9%

Jones et alDiagn Microbiol Infect Dis 2003; 47(4):579-86

Fouda et alJ Chemother 2004; 16(6):517-23

Jenkins et alJ Infect 2005; 51(5):355-63

Penicillin-intermediate (MIC 0.12–1 µg/ml)

Penicillin-resistant (MIC  2 µg/ml)


Peni silin diren li s pneumoniae prevalans
Peni geçirilmelidirsilin-dirençliS. pneumoniaeprevalansı

Orta/yüksek penisilin direnci

Birleşik Krallık 6.1/3.0

Almanya 7.2/2.2

Polonya 1.4/9.8

İrlanda

4.0/15.2

Çek Cum. 2.9/4.1

Hollanda 1.7/1.7

Slovak Cum. 21.1/17.2

Belçika 6.3/9.9

Macaristan

25.0/23.7

Avusturya 6.2/6.2

Portekiz

12.1/3.0

Fransa 15.0/38.4

İspanya 11.5/28.5

İtalya4.4/13.2

İsviçre 15.3/13.6

Yunanistan

11.5/43.6

Düşük (≤10.0%)

Orta (10.1–20.0%)

Yüksek (>20.0%)

PROTEKT Çalışması (2003–2004)


10 çalışma, geçirilmelidir

1108 izolat

Öncü S, Clin Therap 2005


Modifiye curb skoru

Yaş geçirilmelidir: ♀≥75, ♂≥70

BUN≥21mg/dL veya dehidratasyon varlığı

SaO2≤%90 (PaO2≤60 Torr)

Konfüzyon

Sistolik kan basıncı ≤90mmHg

0 = Evde tedavi

1-2 = Ev veya hastanede tedavi

3 = Hastanede tedavi

4-5 = YB’da tedavi

Modifiye CURB Skoru

JRS 2005


Tipik atipk ayr m
Tipik - Atipk ayrımı geçirilmelidir

 • Yaş < 60

 • Ko-morbidite yok

 • Paroksismal öksürük var

 • Göğüs muayene bulgusu hafif

 • Balgam yok / hızlı tanısal testler negatif

 • Lökosit < 10 000 /mm3

Atipik:skor ≥3 Bakteriyel infeksiyon: skor ≤2 (1-5 parametre)

Atipik:skor ≥4 Bakteriyel infeksiyon: skor ≤3 (1-6 parametre)

JRS 2005


Tedavi s releri
Tedavi Süreleri geçirilmelidir


Alat work group arch bronconeumol 2004

PDSP riski geçirilmelidir

Yaş>65

3 ay içinde beta-laktam tedavisi

Alkolizm

İmmunsupresyon

Multipl komorbidite

Kreş çocuğuyla temas

P aeruginosa kuşkusu

Bronşektazi

Kortikosteroid tedavisi (Bir ay veya daha fazla 10mg/gün veya yüksek dozda prednisone)

Son bir ayda 7 günden uzun geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı

Malnutrisyon

ALAT Work Group. Arch Bronconeumol 2004


Yo un bak m endikasyonlar
Yoğun Bakım Endikasyonları geçirilmelidir

Major

 • Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği (PaO2/FIO2 <200 mmHg)

 • Septik şok tablosu

  Minör

 • PaO2/FIO2 <200-300 mmHg

 • Konfüzyon

 • Kan basıncı: sistolik <90 mmHg, diastolik <60 mmHg

 • Solunum sayısı >30/dak.

 • İdrar miktarının < 20 ml / saat veya 80 ml / 4 saat olması veya diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği

 • Akciğer filminde bilateral veya multilober tutulum, 48 saat içinde opasitede % 50'den fazla artış

Bir major veya en az iki minör kriter gereklidir

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Discriminatory power geçirilmelidir

PSI= 0.81

CURB= 0.73

CURB-65= 0.76

*P<0.001

Aujesky D, Am J Med 2005


Ttd rehberi1
TTD Rehberi geçirilmelidir

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Serviste tedavi1
Serviste Tedavi geçirilmelidir


Ayaktan tedavi
Ayaktan Tedavi geçirilmelidir

Amoksisilin / Doksisiklin


Yb da tedavi1
YB’da Tedavi geçirilmelidir


K t prognozla ili kili fakt rler

MV ihtiyacı geçirilmelidir

Sepsis bulgusu

Sistolik TA<90mmHg

Diastolik TA<60mmHg

SS>30/dk

Konfüzyon

PaO2<60mmHg

PaCO2>50mmHg

Aspirasyon kuşkusu

40000<lökosit<4000 mm3

Üre>50mg/dl

Htc<%32

Plörezi

Multilober tutulum

Abseler

Radyolojik progresyon

Periferik septik odak

Hipotermi

Tedavi gerektiren komorbidite

Sosyal faktörler

Oral alım engeli

Kötü prognozla ilişkili faktörler

ALAT Work Group. Arch Bronconeumol 2004


Tkp de k sa s reli tedavi
TKP’de kısa süreli tedavi geçirilmelidir

 • Azitromisin1, levofloksasin2-4 ve telitromisin5 ile yüksek dozda kısa süreli (≤5 gün) tedavi mümkün.

 • Tek doz tedavi ile ilgili başarılı sonuçlar var.

1. O’Doherty, Eur J Clin Microb Dis 1998

2. Dunbar, Clin Infect Dis 2003

3. File, Curr Med Resp Opin 2004

4. Shorr, Resp Med 2006

5. Tellier, J Antimicrob Chem 2004

1. Schonwald S, Infection 1999

2. Drehobl, Chest 2005

3. D’Ignasio, Antimicrob Agents Chemother 2005


Ttd rehberi2
TTD Rehberi geçirilmelidir

 • Ateş düştükten sonra1 hafta

  • Pnömokok pnömonisi7-10 gün

  • Legionella pnömonisi14-21 gün

  • Mycoplasma ve C. pneumoniae 10 - 14 gün

 • Ağır pnömonilerde 2-3 hafta

Arseven O ve ark. Toraks Dergisi 2002.


Alat 2004
ALAT geçirilmelidir2004

 • TKP tedavi süresi 7-14 gün

 • Azitromisinle 5; yeni florokinolonlar ve telitromisinle 7-10 gün

  ALAT Work Group. Arch Bronconeumol 2004.


Separ 2005
SEPAR geçirilmelidir2005

 • TKP’de tedavi, genellikle 10-14 gün

 • Yarıömrü uzun yeni antibiyotiklerle 5-7 gün

 • L pneumophila, S aureus ve P aeruginosa’da 14 günden az olamaz

 • Anaerobik enfeksiyon kuşkusu ve kavitasyon varlığında 4 hafta tedavi

  SEPAR Working Group. Arch Bronconeumol 2005.


Idsa ve ats 2007
IDSA ve ATS geçirilmelidir2007

 • TKP’de tedavi süresi 7-10 gün veya daha uzun

 • Çoğu hastada 3-7 günde klinik stabilite sağlanıyor

 • Ayaktan hastalarda azitromisin, telitromisinle ve levofloksasin ile kısa süreli tedavi mümkün

 • İnstabilite, bakteriyemik S.aureus, nadir rastlanan etkenler (Burkholderia pseudomallei, fungus gibi) menenjit/endokardit gibi komplikasyonlar, kavite/nekroz bulguları varsa, identifiye edilen etken, başlangıç tedavisine dirençli ise daha uzun tedavi et

 • TKP’de minimum tedavi süresi 5 gün

  • Afebril 48-72 saat geçmeli

  • Klinik stabilite olmalı


Ers 2005
ERS geçirilmelidir2005

Ayaktan Tedavi

 • Tedavi süresi 7-10 gün

 • Legionelle spp gibi hücre içi patojenler için en az 14 gün

  Hastanede Tedavi

 • Tedavi süresi 7-10 gün

 • Legionelle spp gibi hücre içi patojenler için en az 14 gün

  Woodhead M, eta al. Eur Respir J 2005


BTS geçirilmelidir

BTS. Thorax 2001.


RİSK FAKTÖRLERİ geçirilmelidir

VAR

YOK

AĞIRLAŞTIRICI FAKTÖRLER

VAR

YOK

YB YATIŞ KRİTERLERİ

YOK

VAR

GRUP 1 AYAKTAN TEDAVİ

GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ

GRUP 3 KLİNİKTE TEDAVİ

GRUP 4 YBÜ’ de TEDAVİ

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


A rla t r c fakt rler

Bilinç değişikliği geçirilmelidir

Ateş < 35 oC veya >40 oC (oral)

Kan basıncı (sistolik<90mmHg diastolik<60mmHg)

Solunum sayısı > 30/dak.

Siyanoz

Ağırlaştırıcı Faktörler

 • BK < 4000 / mm3; BK > 30.000 / mm3 Nötrofil < 1000 / mm3

 • Oda havasında PaO2 < 60mmHg; PaCO2>50mmHg; SaO2<%92; pH<7,35

 • BUN>30 mg/dl (10.7 mmol/L);Na<130 mEg/L

 • Akciğer filminde multilober tutulum, kavite, plevral efüzyon, hızlı progresyon

 • Sepsis veya organ disfonksiyonu bulguları (metabolik asidoz, uzamış PT, PTT, trombositopeni, fibrin yıkım ürünleri >1:40)

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Yb endikasyonlar
YB Endikasyonları geçirilmelidir

 • Ağır solunum yetmezliği

 • Hemodinamik instabilite

 • Diyaliz gerektiren renal yetmezlik

 • DIC

 • Menenjit

 • Koma (Düzey III)

  En az biri varsa

SEPAR Working Group. Arch Bronconeumol 2005.


Modifikasyon fakt rleri1
Modifikasyon Faktörleri geçirilmelidir

 • İleri yaş

 • Komorbidite

 • Huzurevinde yaşamak

 • Yakın geçmişte antibiyotik kullanmak

 • Aspirasyon kuşkusu

 • Atipik Klinik

 • GNEB Riski

 • Pseudomonas Riski

 • MDSA Riski

 • Legionella Riski

 • Ağır klinik


En çok öldüren hastalıklar geçirilmelidir

WHO


Risk fakt rleri

Eşlik eden hastalık geçirilmelidir

KOAH

Bronşektazi

Kistik fibrozis

Diyabet

Böbrek Hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği

Karaciğer hastalığı

Malignite

Serebrovasküler hastalık

65 yaş ve üzeri

Bir yıl içinde pnömoni tanısı ile yatış

Aspirasyon şüphesi

Splenektomi

Alkolizm

Malnutrisyon

Huzurevinde yaşama

Risk Faktörleri

TTD TKP Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2002.


Pn moniler1
Pnömoniler geçirilmelidir

 • Yılda 4.4 milyon ölüm

 • ABD'de 1979-1994’te ölümlerde %59 artma

 • İngiltere ve ABD'de ölümlerin altıncı, infeksiyöz natürlü ölümlerin birinci nedeni


Tkp mortalite
TKP Mortalite geçirilmelidir

Macfarlane J, Lim WS. Respiratory Infections 2006.


Mortaliteyle ili kili fakt rler
Mortaliteyle ilişkili faktörler geçirilmelidir

 • Yaş

 • Eşlik eden hastalık: Malignite, immunsupresyon, yutma bozuklukları, nörolojik hastalıklar, böbrek hastalığı, kalp yetmezliği, koroner hastalık, diyabet mellitus

 • Başvuru anında klinik durum: göğüs ağrısı (-), hipotermi (≥37°C), Hipotansiyon (sistolik ≤ 90mmHg; diastolik < 60mmHg), takipne ≥ 30/dk, yeni gelişmiş konfüzyon

 • Başvuru anında laboratuar bulgular: Lökopeni (Lökosit≤4000 /mm3), lökositoz (lökosit≥10000 /mm3), Üremi (BUN ≥7 mmol/L), Kreatinin yüksekliği (>15 mg/L), hiponatremi (<130 mmol/L), glukoz yüksekliği (>14 mmol/L), düşük albumin (<30 g/dL), hipoksemi (PaO2<7,3 kPa), akciğer röntgeninde multilober infiltratlar, plevral efüzyon


ad