cz 1 07 1 4 00 21 2791 vy 32 inovace 267 aj7 v ukov materi l zpracovan v r mci projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_267_AJ7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_267_AJ7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_267_AJ7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation

gaia
102 Views
Download Presentation

CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_267_AJ7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. ročník Klíčová slova: prezentace-předpřítomný čas, příslovce, opakování 7.lekce učebnice Way to win pro 7.ročník ZŠ Autor: Mgr. Helena Lehkoživová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:20.3.2012 Očekávaný výstup: znalost tvoření a použití předpřítomného času, slovní zásoby dané lekce, prohloubení znalostí vybraných příslovcí CZ.1.07/1.4.00/21.2791VY_32_INOVACE_267_AJ7Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

 2. WAY TO WIN UNIT 7 REVISION

 3. Where would you like to go for a trip? Why?

 4. Match the words

 5. Match the words

 6. Match the words

 7. Match the words

 8. předpřítomný čas vyjadřuje děj, který se stal v nedávné minulosti nebo není důležité, kdy se odehrál a nebo je to děj s následkem do současnosti • rovněž vyjadřuje nějakou zkušenost • tvoříme je pomocí slovesa to have a příčestí minulého Present Perfect - Positive statement

 9. záporné věty tvoříme přídáním záporky not za pomocné sloveso to have Present Perfect - Negative statement

 10. otázku tvoříme změnou pořadí podmětu a slovesa to have • krátké odpovědí tvoříme pomocí Yes/No, zájmena a slovesa to have • např.: Yes, I have. / No I haven't. Questions and short answers

 11. ever ( vůbec někdy ) • never ( nikdy ) • already ( už ) • just ( právě ) • not yet ( ještě ne ) • tato příslovce stojí vždy před příčestím minulým, kromě not yet, které stojí na konci věty Adverbs that we use with Present

 12. Zabalil jsem si tašku. • Už jsi dokončil domácí úkol! • Už nám telefonoval. • Ještě jsem nenaložil auto. • Ještě neuklidil dům. • Ještě jsme si nezabalili tašky. • Ochutnal jsi někdy anglické jídlo? • V Yorku už jsem byla. • Ještě jsem neviděla Alici. Translate to English, use Present Perfect

 13. Obrázek ze snímku č. 3 [cit. 2012-19-03]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Vegas_strip.jpg >