rola dyrektora szko y w mi dzynarowym projekcie wsp pracy szk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROLA DYREKTORA SZKOŁY W MIĘDZYNAROWYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROLA DYREKTORA SZKOŁY W MIĘDZYNAROWYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
uriel-strong

ROLA DYREKTORA SZKOŁY W MIĘDZYNAROWYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
ROLA DYREKTORA SZKOŁY W MIĘDZYNAROWYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROLA DYREKTORA SZKOŁY W MIĘDZYNAROWYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ KONFERENCJA 5 LISTOPADA 2010

  2. Rola dyrektora w realizacji międzynarodowego projektu zależy od wielu czynników :osobowości dyrektora i sposobu zarządzania umiejętności posługiwania się językiem obcym doświadczenia i pasji nauczycieli w realizacji projektówfazy realizacji danego projektu

  3. Rola dyrektora na etapie poszukiwania partnera i przygotowywania projektu Wspiera- wskazuje źródła czerpania informacji, dzieli się własnymi doświadczeniami Motywuje - wskazuje korzyści jakie osiągają nauczyciele i szkoła w wyniku udziału w projekcie Mobilizuje - zachęca nauczycieli do udziału w mobilności, wizycie przygotowawczej

  4. Rola dyrektora na etapie precyzowania tematu projektu i aplikowania Inspiruje – może poddać pod dyskusję własny pomysł; wskazuje także korzyści płynące z bycia koordynatorem projektu, nie narzuca tematu Wspomaga – sprawdza, doradza, kontroluje terminy, ale nie wypełnia wniosku Ustala – konsultujeterminy mobilności i inne warunki z dyrektorami szkół partnerskich

  5. Rola dyrektora w fazie realizacji projektu Upowszechnia - przedstawia rodzicom, uczniom, nauczycielom założenia projektu, chwali się projektem Monitoruje– sprawdza zgodność realizowanych działań i produktów projektu z harmonogramem we wniosku Kontroluje– skrupulatnie sprawdza zgodność wydatkowanych środków z umową finansową Podtrzymuje na duchu– w sytuacji kryzysowej dyrektor zachowuje zimną krew, pociesza, szuka rozwiązania problemu

  6. Rola dyrektora w fazie przygotowania i realizacji mobilności Dyrektor: Stoi na straży bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli Sprawdza dokumenty od strony cywilno-prawnej Pełni rolę gospodarza, np. organizuje szczególny event dla goszczonych nauczycieli Upowszechnia udział szkoły w projekcie

  7. Rola dyrektora w fazie końcowej realizacji projektu Wspomaga – udziela wsparcia nauczycielom przy sporządzeniu raportu końcowego Kontroluje – sprawdza terminowość wydatkowanych środków finansowych Monitoruje– sprawdza wyrywkowo zamieszczenie produktów projektu w bazie danych Dokonuje podsumowania projektu– dziękuje uczestnikom, chwali, wręcza pamiątkowe dyplomy, obficie nagradza

  8. Dlaczego warto pełnić te wszystkie role ? Dyrektor: rozwija umiejętności organizacyjne i komunikacyjne poznaje nowe rozwiązania z dziedziny zarządzania buduje własny wizerunek i autorytet promuje siebie w środowisku

  9. Ponadto dyrektor szkoły: doskonali umiejętność posługiwania się językami obcymi poznaje europejskie systemy edukacyjne, zawiera nowe znajomości jest doceniany przez FRSE ma również szansę na otrzymanie, np. nagrody prezydenta

  10. Dziękuję serdecznie za uwagę Anna Rabiega – ZSO nr 7 w Łodzi Kontakt: rabiegaa@poczta.onet.pl